Studieguide inför testet Mobilannonsering

Mäta appkonverteringar från Google Analytics app och webbegendomar (via Firebase SDK)

Google Analytics App och webb-egendomen är för närvarande på betastadiet. Läs mer

När du har länkat Google Ads till Google Analytics app och webbegendom kan du importera konverteringar från Google Analytics app och webbegendom (inklusive sådana som samlats in via Firebase SDK) för att kunna se hur dina annonskampanjer ökar appinstallationer och åtgärder i dina Android- eller iOS-appar. 

I den här artikeln beskrivs hur du importerar och konfigurerar appkonverteringshändelser från Google Analytics app och webbegendom (via Firebase SDK) i Google Ads.

Obs! Om du vill veta hur du mäter webbkonverteringar läser du Mäta webbkonverteringar från Google Analytics app och webbegendomar.

Innan du börjar

Innan du kan importera appkonverteringar krävs en rad olika objekt för att kunna konfigurera mätningen.

Om du använder en Google Analytics app och webbegendom

Om du använder ett Firebase-projekt

 • Ett Firebase-projekt: Google-kontot du använder till Google Ads måste ha ett Firebase-projekt. Läs mer om hur du kommer igång med Firebase.
 • Installera Firebase-SDK:n i dina appar: Läs om hur du använder Firebase-SDK:n med dina appar.
 • Länka Google Ads till Google Analytics app och webbegendom eller FirebaseDu behöver minst ett Firebase-projekt länkat till ditt Google Ads-konto.
 • Inställda konverteringshändelser i Firebase: du kan importera alla händelser som har angetts som konverteringshändelser i Firebase. Första öppningar, köp i appar och e-handelshändelser aktiveras automatiskt som konverteringshändelser. Om du vill spåra andra händelser som konverteringar måste du aktivera dessa händelser som konverteringar i Firebase. Du kan ha som mest 15 konverteringshändelser per app i Firebase.
 • Ett appbutiks-id för iOS-appar i Firebase: om du inte har angett ett appbutiks-id för Apple för dina iOS-projekt ser du inte konverteringshändelser för dessa projekt i Google Ads. Du lägger till ett appbutiks-id genom att öppna Firebase, leta reda på iOS-appen på skärmen Overview och välja Manage på trepunktersmenyn.

Om du använder konverteringsspårning över flera konton för att kunna mäta konverteringar i ett förvaltarkonto måste du länka Google Analytics app och webbegendomen eller Firebase-projektet till förvaltarkontot och importera konverteringar dit.

Gör så här

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar i avsnittet Mätning.
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Välj App i listan över konverteringstyper.

  Obs! Du kan också importera appkonverteringar genom att välja Importera i listan över konverteringstyper och sedan välja Google Analytics app och webbegendom > App.
   
 6. Klicka på knappen för Google Analytics app och webbegendom (Firebase) och sedan på Fortsätt.
 7. Markera kryssrutan vid varje händelse du vill importera och klicka på Importera och fortsätt.
 8. Klicka på Klar.

Nu visas appkonverteringshändelsen i tabellen Konverteringsåtgärder. Klicka på händelsens namn om du vill se mer information och redigera konverteringsåtgärdsinställningarna.

Du kan också rapportera om appkonverteringar genom att öppna tabellen Kampanjer och sedan klicka på segmentikonen > Konverteringskälla. Appkonverteringar visas på raden Firebase när lägger du till segmentet Konverteringskälla. 
 

Inställningar för första öppningar

 • Namn: ange ett namn på den konverteringsåtgärd du vill mäta. Det gör det enklare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 • Värde: ange ett värde för varje installation, eller välj ”Tilldela inget värde” om du föredrar att inte mäta ett. Läs mer om konverteringsvärden
 • Visa i Konverteringar: avmarkera den här inställningen (den är förvald som standard för iOS men inte för Android) om du inte vill visa data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar (eller automatiska budstrategier som använder den kolumnen). Du kan avmarkera den här inställningen om du optimerar för konverteringar med hjälp av en automatisk budstrategi och vill välja vilka konverteringsåtgärder som ska ingå i budstrategin. Du bör bara ta med en enda konverteringsåtgärd per händelse och app, så att konverteringsdubbletter inte räknas. Läs mer i ”Visa i Konverteringar”

  Obs! Den första öppnade händelsen ska vara konverteringshändelsen per app du har ställt in på Ja.

Inställningar för köp i appen

 • Namn: ange ett namn på den konverteringsåtgärd du vill mäta. Det gör det enklare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 • Räkna: välj om du vill räkna alla konverteringar eller en konvertering per annonsklick.Läs mer om hur du räknar konverteringar.
 • Konverteringsperiod: ange hur lång tid efter någon har klickat på en annons som konverteringarna ska mätas. Läs mer om konverteringsperioder
 • Visa i Konverteringar: avmarkera den här inställningen (den är förvald) om du inte vill visa data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar. Du kan vilja avmarkera den här inställningen om du optimerar för konverteringar med hjälp av en automatisk budstrategi och inte vill ta med den här konverteringsåtgärden i budstrategin. Läs mer i ”Visa i Konverteringar”

  Obs! Köp i app som mäts automatiskt mäts som standard i Google Analytics app och webbegendom (via Firebase SDK). Alla andra konverteringsåtgärder går att mäta med de inställningar du gör, men det måste anges manuellt.

Inställningar för alla andra konverteringsåtgärder (inklusive e-handelshändelser)

 • Namn: ange ett namn på den konverteringsåtgärd du vill mäta. Det gör det enklare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 • Värde: värdet på varje konverteringshändelse mäts i Google Analytics app och webbegendom (via Firebase SDK) och importeras automatiskt till Google Ads. Du kan också ställa in ett standardvärde i Google Ads. Tänk på att du måste skicka värdet som en siffra för att rapportera konverteringar i Google Ads. Läs mer om konverteringsvärden
 • Räkna: välj om du vill räkna alla konverteringar eller bara en konvertering per annonsklick. Alla passar bäst för försäljning och en passar bäst för potentiella kunder.Läs mer om hur du räknar konverteringar.
 • Konverteringsperiod: ange hur lång tid efter någon har klickat på en annons som konverteringarna ska mätas. Läs mer om konverteringsperioder
 • Kategori: välj den kategori som beskriver konverteringen bäst. Du kan sedan använda den här kategorin när du segmenterar konverteringsrapporterna.
 • Visa i Konverteringar: avmarkera den här inställningen (den är förvald) om du inte vill visa data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar. Du kan vilja avmarkera den här inställningen om du optimerar för konverteringar med hjälp av en automatisk budstrategi och inte vill ta med den här konverteringsåtgärden i budstrategin. Läs mer i Visa i Konverteringar.

Om dubbletter av konverteringar

Om du har flera appkonverteringsåtgärder som verkar mäta appinstallationer för samma app visas en varning i inställningen Visa i Konverteringar för konverteringsåtgärderna. Om de mäter samma version av appen rekommenderar vi att du avmarkerar Visa i Konverteringar för alla utom en av konverteringsåtgärderna. Då räknar Google Ads bara en enda konvertering per appinstallation i kolumnen Konverteringar. Det här är extra viktigt om du optimerar för konverteringar med hjälp av en automatisk budstrategi. Det hjälper dig att undvika att bjuda på två konverteringar för samma appinstallation.

Om koden för de två konverteringsåtgärderna är installerad i olika versioner av appen behöver du inte ta bort en av åtgärderna från kolumnen Konverteringar. Läs nästa avsnitt om du övergår från Google Ads-SDK:n till Firebase.

Obs! På grund av begränsad synlighet ser du inte konverteringar som rapporterats i Google Ads för iOS-sökkampanjer.

Obs! Övergång från Google Ads-SDK:n till Firebase

Om du för närvarande använder Google Ads-SDK:n rekommenderar vi att du går över till Firebase eftersom detta är Googles rekommenderade lösning för konverteringsspårning. Så här installerar du den nya konverteringskoden:

Du kan lägga till Firebase-SDK:n och ta bort Google Ads-SDK:n från en ny version av din app. Du kan inkludera konverteringsåtgärder för både Firebase- och Google Ads-SDK:n i kolumnen Konverteringar. Den äldre konverteringsåtgärden fortsätter räkna konverteringar för den tidigare versionen av appen samtidigt som Firebase-konverteringsåtgärden räknar konverteringar för den nya.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt