Studieguide inför testet Mobilannonsering

Spåra appkonverteringar med Firebase

När du har länkat dina Google Ads- och Firebase-konton kan du importera konverteringar från Firebase om du vill se hur dina annonskampanjer genererar appinstallationer och åtgärder i appen för dina Android- eller iOS-appar. 

I den här artikeln beskriver vi vad du behöver göra innan du importerar konverteringar från Firebase och hur du gör inställningarna.

Innan du börjar

Innan du kan importera konverteringar från Firebase krävs flera olika saker:

 • Ett Firebase-projekt: Google-kontot som du använder för Google Ads måste vara ägare till ett Firebase-projekt. Läs mer om hur du kommer igång med Firebase.
 • Installera Firebase-SDK:n i dina appar: Läs om hur du använder Firebase-SDK:n med dina appar.
 • Länka Firebase och Google Ads: Du måste länka minst ett Firebase-projekt till ditt Google Ads-konto.
 • Inställda konverteringshändelser i Firebase: Du kan importera alla händelser som har angetts som konverteringshändelser i Firebase. Första öppningar, köp i appar och e-handelshändelser aktiveras automatiskt som konverteringshändelser. Om du vill spåra andra händelser som konverteringar måste du aktivera dessa händelser som konverteringar i Firebase. Du kan ha som mest 15 konverteringshändelser per app i Firebase.
 • Ett App Store-id för iOS-appar i Firebase: Om du inte har angett ett Apple App Store-id för dina iOS-projekt ser du inte konverteringshändelser för dessa projekt i Google Ads. Du lägger till ett App Store-id genom att öppna Firebase, leta reda på iOS-appen på skärmen Overview och välja Manage i trepunktersmenyn.

Om du använder konverteringsspårning över flera konton för att spåra konverteringar i ett förvaltarkonto måste du länka Firebase till förvaltarkontot och importera konverteringarna där.

Anvisningar

De flesta användare hanterar nu sina konton enbart i den nya Google Ads-upplevelsen. Om du fortfarande använder den tidigare AdWords-upplevelsen ska du välja Tidigare nedan. Läs mer

Importera konverteringsåtgärder från Firebase

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Verktyg och välj Konverteringar på rullgardinsmenyn.
 3. Välj Firebase på menyn till vänster.
 4. Du bör se en skärm med inställningar och dina Firebase-konverteringshändelser. Kontrollera annars att du har länkat Firebase och AdWords.
 5. Klicka på Firebase-attribution. Med den här inställningen kan du välja när konverteringarna ska rapporteras i AdWords om det finns klick på annonser från flera annonsnätverk. Mer information finns i Om Firebase-attribution nedan. Välj ett alternativ (eller behåll standardinställningen) och klicka på Spara.
 6. Under Importera Firebase-konverteringshändelser finns en tabell med de Firebase-händelser du kan importera. Om du inte ser alla dina Firebase-konverteringshändelser här bör du kontrollera att du har länkat Firebase-projekten för händelserna du vill importera.
 7. Välj konverteringshändelserna som du vill importera.
 8. Klicka på Importera.

Nu har du importerat dina konverteringshändelser och de spåras som konverteringsåtgärder i AdWords. Följ anvisningarna nedan om du vill ändra inställningarna för dina nya konverteringsåtgärder.

Ändra inställningarna för konverteringsåtgärder

När du har importerat konverteringshändelserna visas de som konverteringsåtgärder i tabellen Konverteringsåtgärder.

 1. I tabellen Konverteringsåtgärder (klicka på fliken Verktyg och välj Konverteringar om den inte är öppen) klickar du på namnet på Firebase-konverteringsåtgärden du vill redigera.
 2. Då visas de befintliga inställningarna för konverteringsåtgärden. Klicka på Redigera inställningar.
 3. Gör önskade ändringar. (Nedan ser du vilka inställningar du kan redigera för de olika typerna av konverteringsåtgärder.) Klicka sedan på Spara.

För vissa inställningar kanske det visas ett meddelande om att inställningarna i Firebase skiljer sig från inställningarna i AdWords. Du kan ha olika inställningar i de olika produkterna, men tänk på att konverteringsinformationen som rapporteras i AdWords respektive Firebase kan skilja sig åt.

Vilka inställningar du kan redigera beror på om du spårar första öppningar, automatiskt spårade köp i appen eller andra händelser. Se listan över inställningar för var och en av händelserna nedan. 

Inställningar för första öppningar

 • Namn: Ge konverteringsåtgärden du vill spåra ett namn. Det gör det enklare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare. 

 • Värde: Ge varje installation ett värde eller välj Tilldela inget värde om du inte vill spåra en installation. Läs mer om konverteringsvärden.

 • Visa i Konverteringar: Avmarkera den här inställningen (den är förvald som standard för iOS men inte för Android) om du inte vill visa data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar (eller automatiska budstrategier som använder den kolumnen). Du kan avmarkera den här inställningen om du optimerar för konverteringar med hjälp av en automatisk budstrategi och vill välja vilka konverteringsåtgärder som ska ingå i budstrategin. Du bör bara visa en enda konverteringsåtgärd per händelse och app, för att undvika dubbletter av konverteringar. Läs mer om Visa i Konverteringar.

Obs! Den första öppna händelsen ska vara den enda konverteringshändelsen per app som du ställt in på ja.

Inställningar för automatiskt spårade köp i appen

 • Namn: Ge konverteringsåtgärden du vill spåra ett namn. Det gör det enklare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 • Räkna: Välj om du vill räkna alla konverteringar eller en konvertering per annonsklick. Läs mer om hur du räknar konverteringar.
 • Konverteringsperiod: Välj hur lång tid efter att någon har klickat på en annons som konverteringarna ska spåras. Läs mer om konverteringsperioder.
 • Visa i Konverteringar: Avmarkera den här inställningen (den är förvald som standard) om du inte vill visa data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar. Du kan vilja avmarkera den här inställningen om du optimerar för konverteringar med hjälp av en automatisk budstrategi och inte vill ta med den här konverteringsåtgärden i budstrategin. Läs mer om Visa i Konverteringar.

Obs! Automatiskt spårade inköp i appar spåras som standard i Firebase. Alla andra konverteringsåtgärder går att spåra enligt de inställningar du gör, men kan spåras enligt dina inställningar. Det måste du ställa in manuellt.

Inställningar för alla andra konverteringsåtgärder (inklusive e-handelshändelser)

 • Namn: Ge konverteringsåtgärden du vill spåra ett namn. Det gör det enklare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 • Värde: Värdet för varje konverteringshändelse spåras i Firebase och importeras automatiskt till Google Ads. Du kan också ställa in ett standardvärde i Google Ads. Tänk på att i Firebase måste du skicka värdet som en siffra för att rapportera konverteringar i Google Ads. Läs mer om konverteringsvärden.
 • Räkna: Välj om du vill räkna alla konverteringar eller en konvertering per annonsklick. Alla är lämpligast för försäljningar och En är lämpligast för potentiella kunder. Läs mer om hur du räknar konverteringar.
 • Konverteringsperiod: Välj hur lång tid efter att någon har klickat på en annons som konverteringarna ska spåras. Läs mer om konverteringsperioder.
 • Kategori: Välj den kategori som beskriver konverteringen bäst. Du kan sedan använda den här kategorin när du segmenterar konverteringsrapporterna.
 • Visa i Konverteringar: Avmarkera den här inställningen (den är förvald som standard) om du inte vill visa data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar. Du kan vilja avmarkera den här inställningen om du optimerar för konverteringar med hjälp av en automatisk budstrategi och inte vill ta med den här konverteringsåtgärden i budstrategin. Läs mer om Visa i Konverteringar.

Om Firebase-attribution

Om du använder flera annonsnätverk för att annonsera om din app och du har ställt in nätverken under Nätverksinställningar i användargränssnittet, tillskriver Firebase-rapporteringen även andra nätverk konverteringarna. Google Ads rapporterar bara konverteringar som innehåller klick på en annons. Med inställningen Firebase-attribution kan du definiera vilka konverteringar som ska räknas som Google Ads-konverteringar och då visas i Google Ads-rapportavsnittet. Det finns två alternativ:

 • Rapportera alla konverteringar med ett Google Ads-klick, även om det finns senare klick i andra annonsnätverk. Välj det här alternativet om du vill rapportera alla konverteringar som omfattade ett Google Ads-klick. Detta är standardalternativet och innebär att du ser alla konverteringar som dina Google Ads-kampanjer bidrog till.
 • Rapportera endast konverteringar där det senaste klicket var på en annons. Välj det här alternativet om du inte vill att Google Ads rapporterar konverteringar där det senaste klicket var på en annons i ett annat annonsnätverk, även om det fanns Google Ads-klick tidigare under kundens väg till konvertering. I det här alternativet får det annonsnätverk som användaren först klickade på konverteringen.

Om dubbletter av konverteringar

Om du har flera appkonverteringsåtgärder som ser ut att spåra appinstallationer för samma app ser du en varning i inställningen Visa i Konverteringar för konverteringsåtgärderna. Om de spårar samma version av appen rekommenderar vi att du avmarkerar Visa i Konverteringar för alla utom en av konverteringsåtgärderna. Då räknar Google Ads bara en enda konvertering per appinstallation i kolumnen Konverteringar. Det här är extra viktigt om du optimerar för konverteringar med hjälp av en automatisk budstrategi. Det hjälper dig att undvika att bjuda på två konverteringar för samma appinstallation.

Om koden för de två konverteringsåtgärderna är installerad i olika versioner av appen behöver du inte ta bort en av åtgärderna från kolumnen Konverteringar. Läs nästa avsnitt om du övergår från Google Ads-SDK:n till Firebase.

Obs! På grund av begränsad synlighet ser du inte konverteringar som rapporterats i Google Ads för iOS-sökkampanjer.

Obs! Övergång från Google Ads-SDK:n till Firebase

Om du för närvarande använder Google Ads-SDK:n rekommenderar vi att du går över till Firebase eftersom detta är Googles rekommenderade lösning för konverteringsspårning. Så här installerar du den nya konverteringskoden:

Lägg till Firebase-SDK:n och ta bort Google Ads-SDK:n från en ny version av appen. Du kan ta med konverteringsåtgärder för både Firebase- och Google Ads-SDK:n i kolumnen Konverteringar. Den äldre konverteringsåtgärden fortsätter räkna konverteringar för den tidigare versionen av appen samtidigt som Firebase-konverteringsåtgärden räknar konverteringar för den nya.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?