Mäta appkonverteringar från Google Analytics App och webb-egendomar (via Firebase-SDK:n)

Google Analytics App och webb-egendomen är för närvarande på betastadiet. Läs mer

När du har länkat Google Ads till din Google Analytics App och webb-egendom kan du importera konverteringar från Google Analytics App och webb-egendomen (inklusive sådana som har samlats in via Firebase-SDK:n) för att se hur dina annonskampanjer leder till fler appinstallationer och åtgärder i dina Android- eller iOS-appar. 

I denna artikel beskriver vi hur du importerar och konfigurerar appkonverteringshändelser från Google Analytics App och webb (via Firebase-SDK:n) i Google Ads.

Obs! Om du vill veta hur du mäter webbkonverteringar kan du läsa Mäta webbkonverteringar från Google Analytics App och webb-egendomar.

Innan du börjar

Innan du kan importera appkonverteringar krävs en rad olika objekt för att kunna konfigurera mätningen.

Om du använder en Google Analytics App och webb-egendom

Om du använder ett Firebase-projekt

Om du använder konverteringsspårning över flera konton för att mäta konverteringar i ett förvaltarkonto måste du länka Google Analytics App + webb-egendomen eller Firebase-projektet till förvaltarkontot och sedan importera konverteringarna i förvaltarkontot.

Anvisningar

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar i avsnittet Mätning.
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Välj App i listan över konverteringstyper.

  Obs! Du kan också importera appkonverteringar genom att välja Importera i listan över konverteringstyper och sedan välja Google Analytics app och webbegendom > App.
   
 6. Klicka på knappen för Google Analytics app och webbegendom (Firebase) och sedan på Fortsätt.
 7. Markera kryssrutan vid varje händelse du vill importera och klicka på Importera och fortsätt.
 8. Klicka på Klar.

Nu visas appkonverteringshändelsen i tabellen Konverteringsåtgärder. Klicka på händelsens namn om du vill se mer information och redigera konverteringsåtgärdsinställningarna.

Du kan också rapportera om appkonverteringar genom att öppna tabellen Kampanjer och sedan klicka på segmentikonen > Konverteringskälla. Appkonverteringar visas på raden Firebase när lägger du till segmentet Konverteringskälla. 
 

Inställningar för första öppningar

 • Namn: Skriv ett namn på konverteringsåtgärden du vill mäta. Det gör det lättare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare. 
 • Värde: Ange ett värde på varje installation eller välj Tilldela inget värde om du inte vill mäta något värde. Läs mer om konverteringsvärden
 • Visa i Konverteringar: Avmarkera denna inställning (den är förvald som standard för iOS men inte för Android) om du inte vill ta med data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar (eller automatiska budstrategier som använder den kolumnen). Du kan avmarkera denna inställning om du använder en automatisk budstrategi för att optimera för konverteringar och vill välja vilka konverteringsåtgärder som ska ingå i budstrategin. Du bör bara ta med en enda konverteringsåtgärd per händelse och app för att undvika att konverteringsdubbletter räknas. Läs mer om Visa i Konverteringar

  Obs! Första öppning-händelsen ska vara den enda konverteringshändelse per app som du har angett till Ja.

Inställningar för köp i appen

 • Namn: Skriv ett namn på konverteringsåtgärden du vill mäta. Det gör det lättare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 • Räkna: Välj om du vill räkna alla konverteringar eller en konvertering per annonsklick. Läs mer om hur du räknar konverteringar
 • Konverteringsperiod: Ange hur lång tid efter att någon har klickat på en annons som konverteringarna ska mätas. Läs mer om konverteringsperioder
 • Visa i Konverteringar: Avmarkera denna inställning (den är markerad som standard) om du inte vill ta med data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar. Det kan vara lämpligt att avmarkera denna inställning om du använder en automatisk budstrategi för att optimera för konverteringar och inte vill ta med denna konverteringsåtgärd i budstrategin. Läs mer om Visa i Konverteringar

  Obs! Köp i appen som mäts automatiskt mäts som standard i Google Analytics App och webb (via Firebase-SDK:n). Alla andra konverteringsåtgärder kan mätas enligt dina inställningar, men det måste implementeras manuellt.

Inställningar för alla andra konverteringsåtgärder (inklusive e-handelshändelser)

 • Namn: Skriv ett namn på konverteringsåtgärden du vill mäta. Det gör det lättare att hitta konverteringsåtgärden i konverteringsrapporterna senare.
 • Värde: Värdet på varje konverteringshändelse mäts i Google Analytics App och webb (via Firebase-SDK:n) och importeras automatiskt till Google Ads. Du kan också ange ett standardvärde i Google Ads. Tänk på att du måste skicka värdet som en siffra för att rapportera konverteringar i Google Ads. Läs mer om konverteringsvärden
 • Räkna: Välj om du vill räkna alla konverteringar eller en konvertering per annonsklick. Alternativet Alla passar bäst för försäljning och En passar bäst för potentiella kunder. Läs mer om hur du räknar konverteringar
 • Konverteringsperiod: Ange hur lång tid efter att någon har klickat på en annons som konverteringarna ska mätas. Läs mer om konverteringsperioder
 • Kategori: Välj den kategori som beskriver konverteringen bäst. Sedan kan du använda denna kategori för att segmentera konverteringsrapporterna. Obs! För hotellkampanjer måste du använda kategorin Köp vid budgivning.
 • Visa i Konverteringar: Avmarkera denna inställning (den är markerad som standard) om du inte vill ta med data om konverteringsåtgärden i rapportkolumnen Konverteringar. Det kan vara lämpligt att avmarkera denna inställning om du använder en automatisk budstrategi för att optimera för konverteringar och inte vill ta med denna konverteringsåtgärd i budstrategin. Läs mer om Visa i Konverteringar

Om dubbletter av konverteringar

Om du har flera appkonverteringsåtgärder som verkar mäta appinstallationer för samma app visas en varning i inställningen Visa i Konverteringar för konverteringsåtgärderna. Om de mäter samma version av appen rekommenderar vi att du avmarkerar Visa i Konverteringar för alla utom en av konverteringsåtgärderna. Då räknar Google Ads bara en enda konvertering per appinstallation i kolumnen Konverteringar. Detta är särskilt viktigt om du optimerar för konverteringar med hjälp av en automatisk budstrategi. Det hjälper dig att undvika att bjuda på två konverteringar för samma appinstallation.

Om koden för de två konverteringsåtgärderna är installerad i olika versioner av appen behöver du inte ta bort en av åtgärderna från kolumnen Konverteringar. Läs nästa avsnitt om du övergår från Google Ads-SDK:n till Firebase.

Obs! På grund av begränsad synlighet ser du inte konverteringar som har rapporterats i Google Ads för iOS-sökkampanjer.

Obs! Övergång från Google Ads-SDK:n till Firebase

Om du för närvarande använder Google Ads-SDK:n rekommenderar vi att du övergår till Firebase eftersom detta är Googles rekommenderade lösning för konverteringsspårning. Så här installerar du den nya konverteringskoden:

Lägg till Firebase-SDK:n och ta bort Google Ads-SDK:n från en ny version av din app. Du kan inkludera konverteringsåtgärder för både Firebase- och Google Ads-SDK:n i kolumnen Konverteringar. Den äldre konverteringsåtgärden fortsätter räkna konverteringar för den tidigare versionen av appen samtidigt som Firebase-konverteringsåtgärden räknar konverteringar för den nya.

Kontakta oss om du behöver mer hjälp med Google Analytics i Google Ads.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt