Kurs przygotowujący do testu z reklamy mobilnej

Śledzenie konwersji aplikacji za pomocą Firebase

Po połączeniu kont Google Ads i Firebase możesz importować konwersje z Firebase, by sprawdzać, jak kampanie reklamowe wpływają na instalowanie Twojej aplikacji na Androida lub iOS i na wykonywanie w niej działań przez użytkowników. 

Z tego artykułu dowiesz się, co musisz zrobić przed zaimportowaniem konwersji z Firebase oraz jakie wprowadzić ustawienia.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz importować konwersje z Firebase, musisz spełnić różne warunki (wśród nich te opisane poniżej), aby skonfigurować śledzenie konwersji.

 • Projekt Firebase: konto Google, z którego korzystasz w Google Ads, musi mieć uprawnienia właściciela projektu Firebase. Dowiedz się więcej o rozpoczynaniu korzystania z Firebase.
 • Zainstalowany w aplikacjach pakiet SDK Firebase: dowiedz się, jak używać pakietu SDK Firebase w swoich aplikacjach.
 • Połączenie kont Firebase i Google Ads: musisz mieć co najmniej jeden projekt Firebase połączony z kontem Google Ads.
 • Skonfigurowane w Firebase zdarzenia konwersji: możesz importować dowolne zdarzenia skonfigurowane w Firebase jako zdarzenia konwersji. Pierwsze uruchomienia, zakupy w aplikacjach i zdarzenia e-commerce są automatycznie włączone jako zdarzenia konwersji. Aby śledzić też inne zdarzenia jako konwersje, musisz włączyć je w Firebase jako konwersje. Możesz mieć w Firebase maksymalnie 15 zdarzeń konwersji na aplikację.
 • Identyfikator App Store wprowadzony w Firebase w przypadku aplikacji na iOS: jeśli w swoich projektach związanych z iOS nie masz jeszcze wpisanego identyfikatora Apple App Store, nie zobaczysz w Google Ads zdarzeń konwersji z tych projektów. Aby dodać identyfikator App Store, otwórz Firebase, znajdź na ekranie „Przegląd” swoją aplikację na iOS i po kliknięciu ikony menu z trzema kropkami wybierz „Zarządzaj”.

Jeśli do śledzenia konwersji na koncie menedżera używasz śledzenia konwersji dla wielu kont, musisz połączyć konto Firebase z tym kontem menedżera i zaimportować na nie konwersje.

Instrukcje

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Importowanie z Firebase działań powodujących konwersje

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Narzędzia i wybierz w menu Konwersje.
 3. W menu po lewej stronie wybierz Firebase.
 4. Pojawi się teraz ekran z ustawieniami oraz z pochodzącymi z Firebase zdarzeniami powodującymi konwersje. Jeśli się nie pojawi, upewnij się, że masz połączone konta Firebase i AdWords.
 5. Kliknij Atrybucja Firebase. Dzięki temu ustawieniu możesz wybrać, kiedy ma następować zgłoszenie konwersji w AdWords, jeśli odnotowano kliknięcia reklam z wielu sieci reklamowych. Więcej na ten temat dowiesz się poniżej w części Atrybucja Firebase – informacje. Wybierz jedną z opcji (lub pozostaw wybraną domyślnie) i kliknij Zapisz.
 6. Pod nagłówkiem „Zaimportuj zdarzenia konwersji Firebase” znajduje się tabela ze zdarzeniami Firebase, które możesz importować. Jeśli brakuje tu niektórych zdarzeń konwersji z Firebase, upewnij się, że odpowiednie projekty Firebase są powiązane ze zdarzeniami, które chcesz importować.
 7. Wybierz zdarzenia konwersji, które chcesz importować.
 8. Kliknij Importuj.

Zdarzenia konwersji zostały zaimportowane i będą one śledzone w AdWords jako działania powodujące konwersje. Aby zmienić ustawienia swoich nowych działań powodujących konwersje, wykonaj poniższe instrukcje.

Edytowanie ustawień działań powodujących konwersje

Po zaimportowaniu zdarzenia konwersji będą widoczne jako działania powodujące konwersje w tabeli „Działania powodujące konwersje”.

 1. W tabeli „Działania powodujące konwersje” (jeśli jeszcze jej nie widzisz, kliknij kartę Narzędzia i wybierz Konwersje) kliknij nazwę działania powodującego konwersję z Firebase, którego ustawienia chcesz zmienić.
 2. Pojawi się strona z bieżącymi ustawieniami tego działania powodującego konwersję. Kliknij Edytuj ustawienia.
 3. Wprowadź zmiany (poniżej podano ustawienia, które możesz zmieniać w przypadku poszczególnych działań powodujących konwersje). Kliknij Zapisz.

W przypadku niektórych ustawień może pojawić się alert z informacją, że wartości ustawień są różne w Firebase i w AdWords. Można stosować różne ustawienia w poszczególnych usługach, ale trzeba pamiętać, że wtedy dane o konwersjach w AdWords i Firebase mogą się ze sobą nie zgadzać.

Ustawienia, które możesz edytować, zmieniają się zależnie od tego, czy śledzisz pierwsze uruchomienia, automatycznie śledzone zakupy w aplikacjach, czy inne zdarzenia. Odpowiednie listy ustawień znajdziesz poniżej. 

Ustawienia w przypadku pierwszych uruchomień

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz śledzić. Dzięki temu łatwiej je później rozpoznasz w raportach konwersji. 

 • Wartość: wpisz wartość każdej instalacji lub wybierz „Nie przypisuj wartości”, jeśli nie chcesz jej śledzić. Dowiedz się więcej o wartościach konwersji.

 • Uwzględnij w „Konwersjach”: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego w przypadku systemu iOS, a niezaznaczonego w przypadku Androida), jeśli nie chcesz uwzględniać danych tego działania powodującego konwersję w kolumnie raportowania „Konwersje” (ani w automatycznych strategiach ustalania stawek, które z niej korzystają). Możesz usunąć zaznaczenie tego pola, jeśli stosujesz strategię automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji i chcesz wybrać, które działania powodujące konwersje mają być w niej uwzględniane. Aby zapobiec zliczaniu duplikatów konwersji, uwzględniaj tylko jedno działanie powodujące konwersję na zdarzenie na aplikację. Dowiedz się więcej o ustawieniu Uwzględnij w Konwersjach.

Uwaga: zdarzenie konwersji typu „pierwsze uruchomienie” powinno być liczone tylko raz na daną aplikację.

Ustawienia automatycznego śledzenia zakupów w aplikacji

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz śledzić. Dzięki temu łatwiej je później rozpoznasz w raportach konwersji.
 • Liczba: określ, czy chcesz zliczać każdą konwersję, czy tylko jedną na kliknięcie reklamy. Dowiedz się więcej o zliczaniu konwersji.
 • Okno konwersji: wybierz, jak długo chcesz śledzić konwersje po tym, gdy użytkownik kliknie reklamę. Dowiedz się więcej o oknach konwersji.
 • Uwzględnij w „Konwersjach”: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego), jeśli nie chcesz uwzględniać w kolumnie raportowania „Konwersje” danych określonego działania powodującego konwersję. Możesz usunąć zaznaczenie tego pola, jeśli korzystasz ze strategii automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ale nie chcesz uwzględniać w tej strategii określonego działania powodującego konwersję. Dowiedz się więcej o ustawieniu Uwzględnij w Konwersjach.

Uwaga: automatycznie śledzone zakupy w aplikacji są domyślnie śledzone w Firebase. Wszystkie inne działania powodujące konwersję możesz śledzić na podstawie własnych ustawień, ale musisz skonfigurować te ustawienia ręcznie.

Ustawienia w przypadku pozostałych działań powodujących konwersje (w tym zdarzeń e-commerce)

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz śledzić. Dzięki temu łatwiej je później rozpoznasz w raportach konwersji.
 • Wartość: Firebase śledzi wartość każdego zdarzenia konwersji i automatycznie eksportuje ją do Google Ads. Możesz także ustawić wartość domyślną w Google Ads. Pamiętaj, że w Firebase musisz wysyłać wartość jako liczbę, aby raportować konwersje w Google Ads. Dowiedz się więcej o wartościach konwersji.
 • Liczba: określ, czy chcesz zliczać każdą konwersję, czy tylko jedną na kliknięcie reklamy. „Wszystkie” to lepsza opcja w przypadku śledzenia sprzedaży, a „Jedna” – w przypadku śledzenia potencjalnych sprzedaży. Dowiedz się więcej o zliczaniu konwersji.
 • Okno konwersji: wybierz, jak długo chcesz śledzić konwersje po tym, gdy użytkownik kliknie reklamę. Dowiedz się więcej o oknach konwersji.
 • Kategoria: wybierz kategorię, która najlepiej opisuje konwersję. Możesz używać tej kategorii do posegmentowania raportów konwersji.
 • Uwzględnij w „Konwersjach”: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego), jeśli nie chcesz uwzględniać w kolumnie raportowania „Konwersje” danych określonego działania powodującego konwersję. Możesz usunąć zaznaczenie tego pola, jeśli korzystasz ze strategii automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ale nie chcesz uwzględniać w tej strategii określonego działania powodującego konwersję. Dowiedz się więcej o ustawieniu Uwzględnij w Konwersjach.

Atrybucja Firebase – informacje

Jeśli promujesz aplikację w wielu sieciach reklamowych i są one skonfigurowane w Ustawieniach sieci w interfejsie Firebase, funkcja atrybucji Firebase będzie raportować również konwersje z tych sieci. Google Ads raportuje tylko konwersje po kliknięciu reklamy. Atrybucja Firebase umożliwia także bardziej szczegółowe wskazanie konwersji, które mogą zostać przypisane do Google Ads i będą się wyświetlać w sekcji raportowania na koncie Google Ads. Masz do wyboru dwie opcje:

 • raportuj wszystkie konwersje po kliknięciu w Google Ads, nawet jeśli później wystąpiły kliknięcia w innych sieciach reklamowych. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz mieć odnotowywane w raportach wszystkie konwersje, do których przyczyniły się kliknięcia reklam Google Ads. Jest to ustawienie domyślne, dzięki czemu widzisz wszystkie konwersje, w których miały udział Twoje kampanie Google Ads;
 • raportuj tylko te konwersje, w których ostatnie kliknięcie było kliknięciem reklamy. Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby w raportach Google Ads były rejestrowane konwersje, w przypadku których ostatnie kliknięcie miało miejsce w innej sieci reklamowej, niezależnie od tego, czy wcześniej na ścieżce do konwersji klient kliknął reklamę Google Ads. W przypadku tej opcji udział w konwersji zostanie przypisany do tej sieci reklamowej, w której miało miejsce ostatnie kliknięcie użytkownika.

Powielone konwersje – informacje

Jeśli masz wiele działań powodujących konwersje w aplikacji, które służą zarazem do śledzenia instalacji tej aplikacji, będzie się w ich przypadku pojawiać ostrzeżenie w ustawieniu Uwzględnij w „Konwersjach”. Jeśli służą one do śledzenia tej samej wersji Twojej aplikacji, zalecane jest odznaczenie pola Uwzględnij w „Konwersjach” w przypadku wszystkich działań powodujących konwersje oprócz jednego. Dzięki temu Google Ads będzie zliczać w kolumnie „Konwersje” tylko jedną konwersję na instalację aplikacji. Jest to szczególnie ważne, gdy stosujesz strategię automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji: dzięki temu unikniesz ustalania stawki dla dwóch konwersji w przypadku tej samej instalacji aplikacji.

Jeśli kod związany z dwoma działaniami powodującymi konwersje jest zainstalowany w różnych wersjach Twojej aplikacji, nie musisz go usuwać z kolumny „Konwersje”. Jeśli przechodzisz z pakietu SDK Google Ads na Firebase, przeczytaj poniższą uwagę.

Uwaga: ze względu na ograniczoną widoczność nie zobaczysz konwersji raportowanych w Google Ads dla kampanii w sieci wyszukiwania na iOS.

Uwaga: przejście z pakietu SDK Google Ads na Firebase

Jeśli używasz obecnie pakietu SDK Google Ads, zalecamy przejście na Firebase – do śledzenia konwersji Google zaleca to rozwiązanie. Oto, jak zainstalować nowy kod konwersji:

Tak jak pisaliśmy wyżej, dodaj pakiet SDK Firebase do nowej wersji swojej aplikacji i usuń z niej pakiet SDK Google Ads. W kolumnie „Konwersje” możesz uwzględniać działania powodujące konwersje pochodzące zarówno z pakietu SDK Firebase, jak i z pakietu SDK Google Ads. Starsze działanie powodujące konwersję nadal będzie służyło do zliczania konwersji w poprzedniej wersji Twojej aplikacji, natomiast działanie powodujące konwersję pochodzące z Firebase umożliwi zliczanie konwersji w nowej wersji Twojej aplikacji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa