Kurs przygotowujący do testu z reklamy mobilnej

Śledzenie konwersji aplikacji za pomocą Firebase

Po połączeniu kont Google Ads i Firebase możesz importować konwersje z Firebase, by sprawdzać, jak kampanie reklamowe wpływają na instalowanie Twojej aplikacji na Androida lub iOS i na wykonywanie w niej działań przez użytkowników. 

Z tego artykułu dowiesz się, co musisz zrobić przed zaimportowaniem konwersji z Firebase oraz jakie wprowadzić ustawienia.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz importować konwersje z Firebase, musisz spełnić różne warunki (wśród nich te opisane poniżej), aby skonfigurować śledzenie konwersji.

 • Projekt Firebase: konto Google, z którego korzystasz w Google Ads, musi mieć uprawnienia właściciela w projekcie Firebase. Dowiedz się więcej o rozpoczynaniu korzystania z Firebase.
 • Pakiet SDK Firebase zainstalowany w aplikacjach: dowiedz się, jak używać pakietu SDK Firebase w swoich aplikacjach.
 • Połączenie kont Firebase i Google Ads: musisz mieć co najmniej jeden projekt Firebase powiązany z kontem Google Ads.
 • Skonfigurowane w Firebase zdarzenia konwersji: możesz importować dowolne zdarzenia skonfigurowane w Firebase jako zdarzenia konwersji. Pierwsze uruchomienia, zakupy w aplikacjach i zdarzenia e-commerce są automatycznie włączone jako zdarzenia konwersji. Aby śledzić też inne zdarzenia jako konwersje, musisz włączyć je w Firebase jako konwersje. Możesz mieć w Firebase maksymalnie 15 zdarzeń konwersji na aplikację.
 • Identyfikator App Store wprowadzony w Firebase w przypadku aplikacji na iOS: jeśli w swoich projektach związanych z iOS nie masz jeszcze wpisanego identyfikatora Apple App Store, nie zobaczysz w Google Ads zdarzeń konwersji z tych projektów. Aby dodać identyfikator App Store, otwórz Firebase, znajdź na ekranie „Przegląd” swoją aplikację na iOS i po kliknięciu ikony menu z trzema kropkami wybierz „Zarządzaj”.

Jeśli do śledzenia konwersji na koncie menedżera używasz śledzenia konwersji dla wielu kont, musisz połączyć konto Firebase z tym kontem menedżera i zaimportować na nie konwersje.

Instrukcje

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Kliknij przycisk plusa .
 5. Z listy typów konwersji wybierz Aplikacja.
 6. Kliknij przycisk Firebase, a następnie wybierz Dalej.
 7. Zaznacz pole obok każdego zdarzenia, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij Importuj i kontynuuj.
 8. Kliknij Gotowe.
 9. Zobaczysz teraz zdarzenie konwersji Firebase w tabeli Działania powodujące konwersje. Kliknij nazwę zdarzenia, aby wyświetlić więcej szczegółów oraz edytować ustawienia działań powodujących konwersję.
 

Ustawienia w przypadku pierwszych uruchomień

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz śledzić. Dzięki temu łatwiej je później rozpoznasz w raportach konwersji. 

 • Wartość: wpisz wartość każdej instalacji lub wybierz „Nie przypisuj wartości”, jeśli nie chcesz jej śledzić. Dowiedz się więcej o wartościach konwersji.

 • Uwzględnij w „Konwersjach”: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego w przypadku systemu iOS, a niezaznaczonego w przypadku Androida), jeśli nie chcesz uwzględniać danych tego działania powodującego konwersję w kolumnie raportowania „Konwersje” (ani w automatycznych strategiach ustalania stawek, które z niej korzystają). Możesz usunąć zaznaczenie tego pola, jeśli stosujesz strategię automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji i chcesz wybrać, które działania powodujące konwersje mają być w niej uwzględniane. Aby zapobiec zliczaniu duplikatów konwersji, uwzględniaj tylko jedno działanie powodujące konwersję na zdarzenie na aplikację. Dowiedz się więcej o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”.

Uwaga: zdarzenie konwersji typu „pierwsze uruchomienie” powinno być liczone tylko raz na daną aplikację.

Ustawienia automatycznego śledzenia zakupów w aplikacji

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz śledzić. Dzięki temu łatwiej je później rozpoznasz w raportach konwersji.
 • Liczba: określ, czy chcesz zliczać każdą konwersję, czy tylko jedną na kliknięcie reklamy. Dowiedz się więcej o zliczaniu konwersji.
 • Okno konwersji: wybierz, jak długo chcesz śledzić konwersje po tym, gdy użytkownik kliknie reklamę. Dowiedz się więcej o oknach konwersji.
 • Uwzględnij w „Konwersjach”: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego), jeśli nie chcesz uwzględniać w kolumnie raportowania „Konwersje” danych określonego działania powodującego konwersję. Możesz usunąć zaznaczenie tego pola, jeśli korzystasz ze strategii automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ale nie chcesz uwzględniać w tej strategii określonego działania powodującego konwersję. Dowiedz się więcej o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”.

Uwaga: automatycznie śledzone zakupy w aplikacji są domyślnie śledzone w Firebase. Wszystkie inne działania powodujące konwersję możesz śledzić na podstawie własnych ustawień, ale musisz skonfigurować te ustawienia ręcznie.

Ustawienia w przypadku pozostałych działań powodujących konwersje (w tym zdarzeń e-commerce)

 • Nazwa: wpisz nazwę działania powodującego konwersję, które chcesz śledzić. Dzięki temu łatwiej je później rozpoznasz w raportach konwersji.
 • Wartość: Firebase śledzi wartość każdego zdarzenia konwersji i automatycznie eksportuje ją do Google Ads. Możesz także ustawić wartość domyślną w Google Ads. Pamiętaj, że w Firebase musisz wysyłać wartość jako liczbę, aby raportować konwersje w Google Ads. Dowiedz się więcej o wartościach konwersji.
 • Liczba: określ, czy chcesz zliczać każdą konwersję, czy tylko jedną na kliknięcie reklamy. „Wszystkie” to lepsza opcja w przypadku śledzenia sprzedaży, a „Jedna” – w przypadku śledzenia potencjalnych sprzedaży. Dowiedz się więcej o zliczaniu konwersji.
 • Okno konwersji: wybierz, jak długo chcesz śledzić konwersje po tym, gdy użytkownik kliknie reklamę. Dowiedz się więcej o oknach konwersji.
 • Kategoria: wybierz kategorię, która najlepiej opisuje konwersję. Możesz używać tej kategorii do posegmentowania raportów konwersji.
 • Uwzględnij w „Konwersjach”: usuń zaznaczenie tego pola (domyślnie zaznaczonego), jeśli nie chcesz uwzględniać w kolumnie raportowania „Konwersje” danych określonego działania powodującego konwersję. Możesz usunąć zaznaczenie tego pola, jeśli korzystasz ze strategii automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji, ale nie chcesz uwzględniać w tej strategii określonego działania powodującego konwersję. Dowiedz się więcej o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”.

Duplikaty konwersji – informacje

Jeśli masz wiele działań powodujących konwersje w aplikacji, które służą zarazem do śledzenia instalacji tej aplikacji, będzie się w ich przypadku pojawiać ostrzeżenie w ustawieniu Uwzględnij w „Konwersjach”. Jeśli służą one do śledzenia tej samej wersji Twojej aplikacji, zalecane jest odznaczenie pola Uwzględnij w „Konwersjach” w przypadku wszystkich działań powodujących konwersje oprócz jednego. Dzięki temu Google Ads będzie zliczać w kolumnie „Konwersje” tylko jedną konwersję na instalację aplikacji. Jest to szczególnie ważne, gdy stosujesz strategię automatycznego ustalania stawek do optymalizacji pod kątem konwersji: dzięki temu unikniesz ustalania stawki dla dwóch konwersji w przypadku tej samej instalacji aplikacji.

Jeśli kod związany z dwoma działaniami powodującymi konwersje jest zainstalowany w różnych wersjach Twojej aplikacji, nie musisz go usuwać z kolumny „Konwersje”. Jeśli przechodzisz z pakietu SDK Google Ads na Firebase, przeczytaj poniższą uwagę.

Uwaga: ze względu na ograniczoną widoczność nie zobaczysz konwersji raportowanych w Google Ads dla kampanii w sieci wyszukiwania na iOS.

Uwaga: przejście z pakietu SDK Google Ads na Firebase

Jeśli używasz obecnie pakietu SDK Google Ads, zalecamy przejście na Firebase – do śledzenia konwersji Google zaleca to rozwiązanie. Oto, jak zainstalować nowy kod konwersji:

Tak jak pisaliśmy wyżej, dodaj pakiet SDK Firebase do nowej wersji swojej aplikacji i usuń z niej pakiet SDK Google Ads. W kolumnie „Konwersje” możesz uwzględniać działania powodujące konwersje pochodzące zarówno z pakietu SDK Firebase, jak i z pakietu SDK Google Ads. Starsze działanie powodujące konwersję nadal będzie służyło do zliczania konwersji w poprzedniej wersji Twojej aplikacji, natomiast działanie powodujące konwersję pochodzące z Firebase umożliwi zliczanie konwersji w nowej wersji Twojej aplikacji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem