Mål appkonverteringer fra app- og nettområder i Google Analytics (via SDK-en for Firebase)

App- og nettområder i Google Analytics foreligger foreløpig i betaversjon. Finn ut mer

Etter at du har knyttet sammen Google Ads-kontoen din og app- og nettområdet ditt i Google Analytics, kan du importere konverteringer fra app- og nettområdet i Google Analytics (også de samlet inn via Firebase SDK). Med dette kan du se i hvilken grad du lykkes med å generere appinstallasjoner og handlinger i henholdsvis Android- og iOS-apper med annonsekampanjene dine. 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan importere konverteringshendelser i apper fra app- og nettområder i Google Analytics (via Firebase SDK) til Google Ads og så konfigurere dem der.

Merk: Hvis du vil finne ut hvordan du kan måle nettkonverteringer, kan du lese artikkelen Mål nettkonverteringer fra app- og nettområder i Google Analytics.

Før du begynner

Før du kan importere appkonverteringer, må du ha fått på plass en del ting for å kunne konfigurere måling.

Du bruker et app- og nettområde i Google Analytics

Du bruker et Firebase-prosjekt

 • Et Firebase-prosjekt: Google-kontoen du logger på Google Ads med, må være angitt som eier av et Firebase-prosjekt. Finn ut hvordan du kommer i gang med Firebase.
 • Firebase SDK er installert i appene dineFinn ut hvordan du bruker Firebase SDK i apper.
 • Knytt Google Ads sammen med Firebase eller app- og nettområder i Google Analytics: Du må ha knyttet minst ett Firebase-prosjekt sammen med Google Ads-kontoen din.
 • Konverteringshendelser konfigurert i Firebase: Du kan importere en hvilken som helst hendelse som er konfigurert som en konverteringshendelse, til Firebase. Aktiviteter av typen «første gang appen åpnes», «kjøp i app» og «netthandel» er automatisk angitt som konverteringsaktiviteter. Hvis du vil spore andre hendelser som konverteringer, må du aktivere de aktuelle hendelsene som konverteringer i Firebase. Du kan ha opptil 15 konverteringshendelser per app i Firebase.
 • En App Store-ID oppgitt for iOS-apper i Firebase: Hvis du ikke har oppgitt Apple App Store-ID-en for iOS-prosjektene dine, vises det ikke konverteringshendelser for disse prosjektene i Google Ads. For å legge til en App Store-ID, åpne Firebase, finn iOS-appen din på «Oversikt»-siden, og velg «Administrer» fra menyen med tre prikker.

Hvis du måler konverteringer i en managerkonto med konverteringssporing via flere kontoer, må du først knytte app- og nettområdet i Google Analytics eller Firebase-prosjektet sammen med managerkontoen. Du kan så importere konverteringene til managerkontoen.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer i Måling-delen.
 4. Klikk på plussknappen .
 5. Velg App fra listen over konverteringstyper.

  Merk: Du kan også importere appkonverteringer ved å velge Importér fra listen over konverteringstyper og så velge App- og nettområde i Google Analytics > App.
   
 6. Klikk på App- og nettområde i Google Analytics (Firebase)-knappen og så på Fortsett.
 7. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hver hendelse du vil importere, og klikk så på Importér og fortsett.
 8. Klikk på Ferdig.

Nå er appkonverteringshendelsen din oppført i Konverteringshandlinger-tabellen. Klikk på navnet på hendelsen for å se mer informasjon og endre innstillingene for konverteringshandlingen.

Du kan også rapportere om appkonverteringer ved å gå til Kampanjer-tabellen og så klikke på segmentikonet  > Konverteringskilde. Appkonverteringer vises i Firebase-raden så fort du legger til Konverteringskilde-segmentet. 
 

Innstillinger for første gang appen åpnes

 • Navn: Gi et navn til konverteringshandlingen du vil måle. Du kan dermed enklere finne den igjen i konverteringsrapportene senere. 
 • Verdi: Oppgi en verdi for hver installasjon, eller velg «Ikke tilordne noen verdi» om du ikke vil registrere noen verdi. Finn ut mer om konverteringsverdier
 • Ta med i Konverteringer: Fjern avmerkingen for denne innstillingen (valgt som standard for iOS, men ikke for Android) hvis du ikke vil at det skal tas med data om denne konverteringshandlingen i Konverteringer-kolonnen i rapportene (eller i automatiske budstrategier som er basert på denne kolonnen). Du kan fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du optimaliserer konverteringer med en automatisk budstrategi, og du selv vil velge hvilke konverteringshandlinger som skal inkluderes i den budstrategien. For å unngå dupliserte konverteringer bør du holde deg til én konverteringshandling per hendelse per app. Finn ut mer om «Ta med i Konverteringer»

  Merk: «Første gang appen åpnes»-hendelsen skal være den ene konverteringshendelsen per app du angir som «Ja».

Innstillinger for kjøp i apper

 • Navn: Gi et navn til konverteringshandlingen du vil måle. Du kan dermed enklere finne den igjen i konverteringsrapportene senere.
 • Telling: Velg hvorvidt alle konverteringer eller bare én konvertering skal telles per annonseklikk. Finn ut mer om telling av konverteringer
 • Konverteringsvindu: Velg hvor lenge etter at noen klikker på en annonse, det skal kunne registreres konverteringer. Finn ut mer om konverteringsvinduer
 • Ta med i Konverteringer: Fjern avmerkingen for denne innstillingen (valgt som standard) hvis du ikke vil at det skal tas med data om denne konverteringshandlingen i Konverteringer-kolonnen i rapportene. Det kan være lurt å fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du optimaliserer for konverteringer med en automatisk budstrategi og ikke vil ha med denne konverteringshandlingen i budstrategien din. Finn ut mer om «Ta med i Konverteringer»

  Merk: Kjøp i apper som måles automatisk, måles som standard i app og nett i Google Analytics (via Firebase SDK). Alle andre konverteringshandlinger kan måles i henhold til innstillingene dine, men dette krever manuell implementering.

Innstillinger for alle andre konverteringshandlinger (inkludert netthandelshendelser)

 • Navn: Gi et navn til konverteringshandlingen du vil måle. Du kan dermed enklere finne den igjen i konverteringsrapportene senere.
 • Verdi: Verdien av hver konverteringshendelse måles i app og nett i Google Analytics (via Firebase SDK) og blir automatisk importert til Google Ads. Du kan også angi en standardverdi i Google Ads. Husk at du må overføre verdien som et tall for at du skal kunne rapportere om konverteringer i Google Ads. Finn ut mer om konverteringsverdier
 • Telling: Velg hvorvidt alle konverteringer eller bare én konvertering skal telles per annonseklikk. «Alle» er best for salg, mens «Én» er best for potensielle salg. Finn ut mer om telling av konverteringer
 • Konverteringsvindu: Velg hvor lenge etter at noen klikker på en annonse, det skal kunne registreres konverteringer. Finn ut mer om konverteringsvinduer
 • Kategori: Velg kategorien som best beskriver den aktuelle konverteringen. Du kan bruke denne kategorien til å segmentere konverteringsrapportene. Merk: I hotellkampanjer kreves det bruk av Kjøp-kategorien i forbindelse med budgivning.
 • Ta med i Konverteringer: Fjern avmerkingen for denne innstillingen (valgt som standard) hvis du ikke vil at det skal tas med data om denne konverteringshandlingen i Konverteringer-kolonnen i rapportene. Det kan være lurt å fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du optimaliserer for konverteringer med en automatisk budstrategi og ikke vil ha med denne konverteringshandlingen i budstrategien din. Finn ut mer om «Ta med i Konverteringer».

Om dupliserte konverteringer

Hvis du har flere appkonverteringshendelser som virker å måle appinstallasjoner av den samme appen, vises det en advarsel i «Ta med i Konverteringer»-innstillingen for konverteringshandlingene dine. Hvis de måler den samme versjonen av appen din, anbefaler vi at du fjerner avmerkingen for «Ta med i Konverteringer» for alle unntatt én av disse konverteringshandlingene. Etter dette teller Google Ads bare én konvertering per appinstallasjon i Konverteringer-kolonnen. Dette er spesielt viktig hvis du optimaliserer konverteringer med en automatisk budstrategi – da kan du nemlig unngå å by på to konverteringer for den samme appinstallasjonen.

Hvis koden for den andre konverteringshandlingen blir installert i en annen versjon av appen din, trenger du ikke å fjerne en av dem fra Konverteringer-kolonnen. Hvis du går over fra SDK-en for Google Ads til Firebase, bør du lese merknaden nedenfor.

Merknad: På grunn av begrenset synlighet ser du ikke konverteringer for iOS-søkekampanjer som er rapportert i Google Ads.

Merk: Gå over fra SDK-en for Google Ads til Firebase

Hvis du for øyeblikket bruker SDK-en for Google Ads, anbefaler vi at du bytter til Firebase, siden dette er Googles anbefalte løsning for konverteringssporing. Sånn kan du installere den nye konverteringskoden:

Som nevnt ovenfor kan du legge til SDK-en for Firebase og fjerne SDK-en for Google Ads fra en ny versjon av appen din. Du kan ta med konverteringshandlinger knyttet til både Firebase samt SDK-en for Google Ads i Konverteringer-kolonnen. Det blir fortsatt talt konverteringer for den forrige appversjonen din i den eldre konverteringshandlingen, mens det telles konverteringer for den nye appversjonen din i Firebase-konverteringshandlingen.

Hvis du trenger mer hjelp med Google Analytics i Google Ads, kan du kontakte oss.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt