Spor appkonverteringer med Firebase

Når du har knyttet sammen Google Ads- og Firebase-kontoen din, kan du importere konverteringer fra Firebase for å se om annonsekampanjene dine fører til at du oppnår flere appinstallasjoner eller handlinger i apper med Android- eller iOS-appene dine. 

I denne artikkelen forklarer vi hva du må gjøre før du kan importere konverteringer fra Firebase, og vi ser også nærmere på konfigurasjonsveiledningen.

Før du begynner

Før du kan importere konverteringer fra Firebase, er det en del ting som må være på plass for å konfigurere sporing, inkludert følgende:

 • Et Firebase-prosjekt: Google-kontoen du logger på Google Ads med, må være angitt som eier av et Firebase-prosjekt. Finn ut hvordan du kommer i gang med Firebase.
 • SDK-en for Firebase installert i appene dine: Finn ut hvordan du bruker SDK-en for Firebase med apper.
 • Knytt Firebase sammen med Google Ads: Du må ha minst ett Firebase-prosjekt som er tilknyttet Google Ads-kontoen din.
 • Konverteringsaktiviteter konfigurert i Firebase: Du kan importere en hvilken som helst aktivitet konfigurert som en konverteringsaktivitet, til Firebase. Aktiviteter av typen «første gang appen åpnes», «kjøp i app» og «netthandel» er automatisk angitt som konverteringsaktiviteter. For å spore andre aktiviteter som konverteringer, må du angi disse aktivitetene som konverteringer i Firebase. Du kan ha opptil 15 konverteringshendelser per app i Firebase.
 • En App Store-ID oppgitt for iOS-apper i Firebase: Hvis du ikke har oppgitt Apple App Store-ID-en for iOS-prosjektene dine, vises det ikke konverteringshendelser for disse prosjektene i Google Ads. For å legge til en App Store-ID, åpne Firebase, finn iOS-appen din på Oversikt-siden, og velg Administrer fra menyen med tre prikker.

Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer for å spore konverteringer i en managerkonto, må du knytte Firebase sammen med managerkontoen og importere konverteringene der.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. I «Måling»-delen klikker du på Konverteringer.
 4. Klikk på plussknappen .
 5. Velg App i listen over konverteringstyper.
 6. Klikk på knappen for Firebase, og klikk på Fortsett.
 7. Merk av for hver hendelse du vil importere, og klikk deretter på Importér og fortsett.
 8. Klikk på Ferdig.
 9. Nå er Firebase-konverteringshendelsen din oppført i «Konverteringshandlinger»-tabellen. Klikk på det aktuelle navnet for å se mer informasjon om en hendelse og endre innstillingene for konverteringshandlingen.
 

Innstillinger for første gang appen åpnes

 • Navn: Gi konverteringshandlingen du vil spore, et navn. Dermed blir det enklere å finne igjen konverteringshandlingen senere i konverteringsrapportene. 

 • Verdi: Oppgi en verdi for hver installasjon, eller velg «Ikke angi noen verdi» hvis du ikke vil spore noen slik verdi. Finn ut mer om konverteringsverdier.

 • Ta den med i Konverteringer-kolonnen: Fjern avmerkingen for denne innstillingen (valgt som standard for iOS, men ikke for Android) hvis du ikke vil at det skal tas med data om denne konverteringshandlingen i Konverteringer-rapporteringskolonnen din (eller automatiske budstrategier som bruker den kolonnen). Du kan fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du optimaliserer konverteringer med en automatisk budstrategi, og du selv vil velge hvilke konverteringshandlinger som skal inkluderes i den budstrategien. For å unngå dupliserte konverteringer bør du holde deg til én konverteringshandling per aktivitet per app. Finn ut mer om «Ta den med i Konverteringer-kolonnen».

Merk: Den første åpne hendelsen bør være den ene konverteringshendelsen per app som du har satt til ja.

Innstillinger for kjøp i app som spores automatisk

 • Navn: Gi konverteringshandlingen du vil spore, et navn. Dermed blir det enklere å finne igjen konverteringshandlingen senere i konverteringsrapportene.
 • Telling: Velg hvorvidt alle eller bare én konvertering skal telles per annonseklikk. Finn ut mer om telling av konverteringer.
 • Konverteringsvindu: Velg hvor lenge du vil spore konverteringer etter at brukeren klikker på en annonse. Finn ut mer om konverteringsvinduer.
 • Ta den med i Konverteringer-kolonnen: Fjern avmerkingen for denne innstillingen (valgt som standard) hvis du ikke vil at det skal tas med data om denne konverteringshandlingen i Konverteringer-rapporteringskolonnen din. Du kan være lurt å fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du optimaliserer for konverteringer med en automatisk budstrategi, og du ikke vil ha med denne konverteringshandlingen i budstrategien din. Finn ut mer om «Ta den med i Konverteringer-kolonnen».

Merk: Kjøp i app som spores automatisk, spores som standard i Firebase. Alle andre konverteringshandlinger kan spores i henhold til innstillingene dine, men dette krever manuell implementering.

Innstillinger for alle andre konverteringshandlinger (inkl. netthandelsaktiviteter)

 • Navn: Gi konverteringshandlingen du vil spore, et navn. Dermed blir det enklere å finne igjen konverteringshandlingen senere i konverteringsrapportene.
 • Verdi: Verdien av hver enkelt konverteringshendelse spores i Firebase og importeres automatisk i Google Ads. Du kan også angi en standardverdi i Google Ads. Husk at du må sende verdien i form av et tall fra Firebase når du skal rapportere konverteringer i Google Ads. Finn ut mer om konverteringsverdier.
 • Telling: Velg om du vil telle alle konverteringer eller én konvertering per annonseklikk. «Alle» passer best for salg, mens «én» passer best for potensielle salg. Finn ut mer om telling av konverteringer.
 • Konverteringsvindu: Velg hvor lenge du vil spore konverteringer etter at brukeren klikker på en annonse. Finn ut mer om konverteringsvinduer.
 • Kategori: Velg kategorien som best beskriver den aktuelle konverteringen. Du kan bruke denne kategorien til å segmentere konverteringsrapportene.
 • Ta den med i Konverteringer-kolonnen: Fjern avmerkingen for denne innstillingen (valgt som standard) hvis du ikke vil at det skal tas med data om denne konverteringshandlingen i Konverteringer-rapporteringskolonnen din. Du kan være lurt å fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du optimaliserer for konverteringer med en automatisk budstrategi, og du ikke vil ha med denne konverteringshandlingen i budstrategien din. Finn ut mer om «Ta den med i Konverteringer-kolonnen».

Om dupliserte konverteringer

Om det virker som om appinstallasjoner av den samme appen spores av flere konverteringshandlinger for apper, vises det en advarsel i innstillingen «Ta den med i Konverteringer-kolonnen» for konverteringshandlingene dine. Hvis disse konverteringshandlingene sporer den samme versjonen av appen, anbefaler vi at du fjerner avmerkingen for «Ta den med i Konverteringer-kolonnen» for alle unntatt én av dem. Etter dette teller Google Ads bare én konvertering per appinstallasjon i Konverteringer-kolonnen. Dette er spesielt viktig hvis du optimaliserer konverteringer med en automatisk budstrategi – da kan du nemlig unngå å by på to konverteringer for den samme appinstallasjonen.

Hvis koden for den andre konverteringshandlingen blir installert i en annen versjon av appen din, trenger du ikke å fjerne en av dem fra Konverteringer-kolonnen. Hvis du går over fra SDK-en for Google Ads til Firebase, bør du lese merknaden nedenfor.

Merknad: På grunn av begrenset synlighet ser du ikke konverteringer for iOS-søkekampanjer som er rapportert i Google Ads.

Merk: Gå over fra SDK-en for Google Ads til å bruke Firebase

Hvis du for øyeblikket bruker SDK-en for Google Ads, anbefaler vi at du bytter til Firebase, siden dette er Googles anbefalte løsning for konverteringssporing. Slik installerer du den nye konverteringskoden:

Som nevnt ovenfor kan du legge til SDK-en for Firebase og fjerne SDK-en for Google Ads fra en ny versjon av appen din. I Konverteringer-kolonnen kan du ta med konverteringshandlinger knyttet til både Firebase og SDK-en for Google Ads. Det blir fortsatt talt konverteringer for den forrige appversjonen din i den eldre konverteringshandlingen, mens det telles konverteringer for den nye appversjonen din i Firebase-konverteringshandlingen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt