Mål appkonverteringer fra Google Analytics 4-områder

Etter at du har knyttet Google Ads-kontoen din sammen med Google Analytics 4-områdene dine (tidligere kalt app- og nettområder), kan du importere konverteringer fra disse områdene (også de som er samlet inn via Firebase SDK). Du kan dermed se i hvilken grad du lykkes med å generere handlinger i appen og appinstallasjoner i henholdsvis Android- og iOS-apper med annonsekampanjene dine.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan du kan konfigurere konverteringshendelser i apper og importere disse fra Google Analytics-områder til Google Ads.

Hvis du trenger hjelp med nettkonverteringer, kan du lese artikkelen om hvordan du kan måle nettkonverteringer fra Google Analytics 4-områder.

Før du begynner

Før du kan importere appkonverteringene dine, må du ha fått på plass en del ting for å kunne konfigurere måling.

Du bruker et Google Analytics 4-område

Du bruker et Firebase-prosjekt

 • Et Firebase-prosjekt: Google-kontoen du logger på Google Ads med, må være angitt som eier av et Firebase-prosjekt. Finn ut hvordan du kommer i gang med Firebase.
 • Firebase SDK er installert i appene dine: Finn ut hvordan du bruker Firebase SDK i apper.
 • Knytt et Firebase-prosjekt sammen med Google Ads: Du må ha minst ett Firebase-prosjekt som er knyttet sammen med Google Ads-kontoen din.
 • Konverteringshendelser konfigurert i Firebase: Du kan importere en hvilken som helst hendelse konfigurert som en konverteringshendelse, til Firebase. Første gang appen åpnes, kjøp i appen og hendelser knyttet til netthandel blir automatisk angitt som konverteringshendelser. Hvis du vil spore andre hendelser som konverteringer, må du aktivere de aktuelle hendelsene som konverteringer i Firebase. Du kan ha opptil 15 konverteringshendelser per app i Firebase.
 • En App Store-ID oppgitt for iOS-apper i Firebase: Hvis du ikke har oppgitt Apple App Store-ID-en for iOS-prosjektene dine, vises det ikke konverteringshendelser for disse prosjektene i Google Ads. For å legge til en App Store-ID, åpne Firebase, finn iOS-appen din på «Oversikt»-siden, og velg «Administrer» fra menyen med tre prikker.

Hvis du måler konverteringer i en managerkonto med konverteringssporing via flere kontoer, må du knytte Google Analytics 4-området eller Firebase-prosjektet sammen med managerkontoen og så importere konverteringene til managerkontoen.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [ikon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på plussknappen .
 5. Velg App i listen over konverteringstyper.
  Du kan også importere appkonverteringer ved å velge Importér fra listen over konverteringstyper og så velge Google Analytics (GA4) > App.
 6. Klikk på Google Analytics (GA4)-knappen og så på Fortsett.
 7. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av en konverteringshendelse for appen, og klikk så på Importér og fortsett.
 8. Klikk på Ferdig.

Nå er appkonverteringshendelsen din oppført i Konverteringshandlinger-tabellen. Klikk på det aktuelle navnet for å se mer informasjon om en hendelse og endre innstillingene for konverteringshandlingen.

Du kan også rapportere om appkonverteringer ved å gå til Kampanjer-tabellen og så klikke på segmentikonet  > Konverteringskilde. Det blir så vist appkonverteringer i Firebase-raden så fort du legger til Konverteringskilde-segmentet.
 

Innstillinger for første gang appen åpnes

 • Navn: Gi et navn til konverteringshandlingen du vil måle. Det vil gjøre det enklere å finne den igjen i konverteringsrapportene senere.
 • Verdi: Oppgi en verdi for hver installasjon, eller velg «Ikke tilordne noen verdi til denne konverteringstypen» om du ikke vil registrere noen verdi. Disse verdiene kan påvirke kampanjene der du bruker mål-ROAS. Finn ut mer om konverteringsverdier.
 • Ta med i Konverteringer:
  • For appkampanjer: Denne innstillingen ignoreres for alle appkampanjer, og «Første gang appen åpnes» blir alltid brukt for hver kampanje. Du kan se dette på «Innstillinger»-siden for kampanjen din.
  • For nettkampanjer: Fjern avmerkingen for denne innstillingen (valgt som standard for iOS, men ikke for Android) hvis du ikke vil at det skal tas med data om denne konverteringshandlingen i Konverteringer-kolonnen i rapportene (eller i automatiske budstrategier som er basert på denne kolonnen). Du kan fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du optimaliserer konverteringer med en automatisk budstrategi, og du selv vil velge hvilke konverteringshandlinger som skal inkluderes i den budstrategien. For å unngå dupliserte konverteringer bør du holde deg til én konverteringshandling per hendelse per app.
  • Finn ut mer om «Ta med i Konverteringer».

Innstillinger for kjøp i appen

 • Navn: Gi et navn til konverteringshandlingen du vil måle. Det vil gjøre det enklere å finne den igjen i konverteringsrapportene senere.
 • Telling: Velg hvorvidt alle konverteringer eller bare én konvertering skal telles per annonseklikk. Finn ut mer om telling av konverteringer.
 • Konverteringsvindu: Velg hvor lenge det skal kunne registreres konverteringer etter at noen klikker på en annonse. Finn ut mer om konverteringsvinduer.
 • Ta med i Konverteringer: Fjern avmerkingen for denne innstillingen (valgt som standard) hvis du ikke vil at det skal tas med data om denne konverteringshandlingen i Konverteringer-kolonnen i rapportene. Det kan være lurt å fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du optimaliserer for konverteringer med en automatisk budstrategi og ikke vil ha med denne konverteringshandlingen i budstrategien din. Finn ut mer om «Ta med i Konverteringer».
Kjøp i apper som måles automatisk, måles som standard i Google Analytics 4-områder. Alle andre konverteringshandlinger kan måles i henhold til innstillingene dine, men dette krever manuell implementering.

Innstillinger for alle andre konverteringshandlinger (inkludert netthandelshendelser)

 • Navn: Gi et navn til konverteringshandlingen du vil måle. Det vil gjøre det enklere å finne den igjen i konverteringsrapportene senere.
 • Verdi: Verdien av hver konverteringshendelse måles i et Google Analytics 4-område og importeres automatisk til Google Ads. Du kan også angi en standardverdi i Google Ads. Husk at du må overføre verdien som et tall for at du skal kunne rapportere om konverteringer i Google Ads. Finn ut mer om konverteringsverdier.
 • Telling: Velg hvorvidt alle konverteringer eller bare én konvertering skal telles per annonseklikk. «Alle» er best for salg, mens «Én» er best for potensielle salg. Finn ut mer om telling av konverteringer.
 • Konverteringsvindu: Velg hvor lenge det skal kunne registreres konverteringer etter at noen klikker på en annonse. Finn ut mer om konverteringsvinduer.
 • Kategori: Velg kategorien som best beskriver den aktuelle konverteringen. Du kan bruke denne kategorien til å segmentere konverteringsrapportene. Merk: I hotellkampanjer kreves det bruk av Kjøp-kategorien i forbindelse med budgivning.
 • Ta med i Konverteringer: Fjern avmerkingen for denne innstillingen (valgt som standard) hvis du ikke vil at det skal tas med data om denne konverteringshandlingen i Konverteringer-kolonnen i rapportene. Det kan være lurt å fjerne avmerkingen for denne innstillingen hvis du optimaliserer for konverteringer med en automatisk budstrategi og ikke vil ha med denne konverteringshandlingen i budstrategien din. Finn ut mer om «Ta med i Konverteringer».

Om dupliserte konverteringer

 • For appkampanjer: «Ta med i Konverteringer»-innstillingen ignoreres for alle appkampanjer, og «Første gang appen åpnes» blir alltid brukt for hver kampanje. Du kan se dette på «Innstillinger»-siden for kampanjen din. Så lenge bare én «Første gang appen åpnes» er valgt for en appkampanje, telles ikke dupliserte konverteringer i kampanjen.
 • For nettkampanjer: Hvis du har flere appkonverteringshendelser som ser ut til å måle appinstallasjoner av den samme appen, vises det en advarsel i «Ta med i Konverteringer»-innstillingen for konverteringshandlingene dine. Hvis de måler den samme versjonen av appen din, anbefaler vi at du fjerner avmerkingen for «Ta med i Konverteringer» for alle unntatt én av disse konverteringshandlingene. Etter dette teller Google Ads bare én konvertering per appinstallasjon i Konverteringer-kolonnen. Dette er spesielt viktig hvis du optimaliserer konverteringer med en automatisk budstrategi – da kan du nemlig unngå å by på to konverteringer for den samme appinstallasjonen.

Hvis koden for den andre konverteringshandlingen blir installert i en annen versjon av appen din, trenger du ikke å fjerne en av dem fra Konverteringer-kolonnen. Hvis du går over fra Google Ads SDK til Firebase, bør du lese merknaden nedenfor.

På grunn av begrenset synlighet får du ikke se konverteringer i iOS-søkekampanjer rapportert i Google Ads.

Gå over fra Google Ads SDK til Firebase

Hvis du per nå bruker Google Ads SDK, anbefaler vi at du bytter til Firebase, da dette er Googles anbefalte løsning for konverteringssporing. Sånn kan du installere den nye konverteringskoden:

Som nevnt ovenfor kan du legge til SDK-en for Firebase og fjerne SDK-en for Google Ads fra en ny versjon av appen din. Du kan ta med konverteringshandlinger knyttet til både Firebase samt SDK-en for Google Ads i Konverteringer-kolonnen. Det blir fortsatt talt konverteringer for den forrige appversjonen din i den eldre konverteringshandlingen, mens det telles konverteringer for den nye appversjonen din i Firebase-konverteringshandlingen.

Har du problemer?

Løs problemer med tilknytning

Hvis du trenger mer hjelp med Google Analytics i Google Ads, kan du kontakte oss.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
73067
false
false
false