App-conversies meten op basis van Google Analytics App & webproperty's (via de Firebase-SDK)

De App & webproperty van Google Analytics bevindt zich momenteel in de bètafase. Meer informatie

Nadat u uw Google Ads-account en Google Analytics App & webproperty heeft gekoppeld, kunt u conversies importeren uit de Google Analytics App & webproperty voor Google Analytics (inclusief de gegevens die zijn verzameld via de Firebase-SDK) om te zien hoe uw advertentiecampagnes app-installaties en in-app-acties genereren voor uw Android- of iOS-apps. 

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u app-conversiegebeurtenissen importeert en instelt vanuit Google Analytics App & web (via de Firebase-SDK) in Google Ads.

Opmerking: In Webconversies meten uit Google Analytics App & webproperty's vindt u meer informatie over hoe u webconversies kunt meten.

Voordat u begint

Voordat u app-conversies kunt importeren, moet er een aantal verschillende items voor metingen worden ingesteld.

Als u een Google Analytics App & webproperty gebruikt

Als u een Firebase-project gebruikt

 • U moet over een Firebase-project beschikken: Het Google-account dat u voor Google Ads gebruikt, moet eigenaar zijn van een Firebase-project. Meer informatie over hoe u aan de slag gaat met Firebase.
 • De Firebase-SDK moet in uw apps zijn geïnstalleerd: Meer informatie over hoe u de Firebase-SDK met uw apps gebruikt.
 • Koppel Google Ads aan Google Analytics App & web of Firebase: U moet ten minste één Firebase-project aan uw Google Ads-account koppelen.
 • Er moeten in Firebase conversiegebeurtenissen zijn ingesteld: U kunt elke gebeurtenis importeren die in Firebase als conversiegebeurtenis is ingesteld. De gebeurtenis 'Voor de eerste keer geopend', in-app-aankopen en e-commercegebeurtenissen worden automatisch ingesteld als conversiegebeurtenissen. Als u andere gebeurtenissen als conversies wilt bijhouden, moet u deze gebeurtenissen in Firebase als conversies instellen. Er geldt in Firebase een maximum van vijftien conversiegebeurtenissen per app.
 • Er moet in Firebase een App Store-ID zijn opgegeven voor iOS-apps : Als u voor uw iOS-projecten geen Apple App Store-ID heeft opgegeven, ziet u voor deze projecten geen conversiegebeurtenissen in Google Ads. Als u een App Store-ID wilt toevoegen, opent u Firebase, zoekt u uw iOS-app op in het scherm 'Overzicht' en selecteert u in het menu met drie stippen de optie 'Beheren'.

Als u Conversies bijhouden voor meerdere accounts gebruikt om conversies in een manageraccount te meten, moet u de Google Analytics App & webproperty of het Firebase-project koppelen aan het manageraccount en vervolgens de conversies importeren in het manageraccount.

Instructies

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon  rechtsboven in uw account.
 3. Klik in het gedeelte 'Meting' op Conversies.
 4. Klik op de plusknop .
 5. Selecteer App in de lijst met conversietypen.
  Opmerking: U kunt app-conversies ook importeren door 'Importeren' te selecteren in de lijst van conversietypen en daarna Google Analytics App & web > App te selecteren.
 6. Klik op de knop voor Google Analytics App & web (Firebase) en vervolgens op Doorgaan.
 7. Vink het vakje aan naast elke gebeurtenis die u wilt importeren en klik op Importeren en doorgaan.
 8. Klik op Gereed.

Uw app-conversiegebeurtenis wordt nu weergegeven in de tabel 'Conversieacties'. Klik op de naam van de gebeurtenis voor meer informatie en om de instellingen voor de conversieactie te bewerken.

U kunt ook rapporteren over app-conversies door naar de tabel 'Campagnes' te gaan en te klikken op het segmenteericoon  > Conversiebron. App-conversies worden weergegeven in de rij 'Firebase' als u het segment 'Conversiebron' toevoegt.
 

Instellingen voor de gebeurtenis 'Voor de eerste keer geopend'

 • Naam: Geef een naam op voor de conversieactie die u wilt meten. Hierdoor kunt u de conversieactie beter herkennen in conversierapporten. 
 • Waarde: Geef een waarde op voor elke installatie of selecteer 'Geen waarde toewijzen' als u geen waarde wilt meten. Meer informatie over conversiewaarden.
 • Opnemen in Conversies: Vink deze instelling uit (standaard aangevinkt voor iOS, niet standaard aangevinkt voor Android) als u voor deze conversieactie geen gegevens wilt opnemen in de rapportagekolom 'Conversies' (of in automatische biedstrategieën die deze kolom gebruiken). Schakel deze instelling uit als u een geautomatiseerde biedstrategie gebruikt die optimaliseert voor conversies en u zelf wilt kiezen welke conversieacties er in de betreffende biedstrategie moeten worden opgenomen. Neem slechts één conversieactie per gebeurtenis per app op. Zo voorkomt u dat er dubbele conversies worden geteld. Meer informatie over 'Opnemen in Conversies'.

  Opmerking: De eerste open gebeurtenis moet de enige conversiegebeurtenis per app zijn die u heeft ingesteld op 'Ja'.

Instellingen voor in-app-aankopen

 • Naam: Geef een naam op voor de conversieactie die u wilt meten. Hierdoor kunt u de conversieactie beter herkennen in conversierapporten.
 • Tellen: Selecteer of u alle conversies of één conversie per advertentieklik wilt tellen. Meer informatie over hoe u conversies kunt tellen.
 • Conversieperiode: Selecteer hoelang u conversies wilt bijhouden nadat iemand op een advertentie heeft geklikt. Meer informatie over conversieperioden.
 • Opnemen in Conversies: Vink deze instelling uit (standaard aangevinkt) als u voor deze conversieactie geen gegevens wilt opnemen in de rapportagekolom 'Conversies'. U doet er verstandig aan deze instelling uit te vinken als u een automatische biedstrategie gebruikt die optimaliseert voor conversies en u deze conversieactie niet in uw biedstrategie wilt opnemen. Meer informatie over 'Opnemen in Conversies'.

  Opmerking: Automatisch gemeten in-app-aankopen worden standaard gemeten in Google Analytics App & web (via de Firebase-SDK). Alle andere conversieacties kunnen op basis van uw instellingen worden gemeten, maar hiervoor is handmatige implementatie vereist.

Instellingen voor alle overige conversieacties (waaronder e-commercegebeurtenissen)

 • Naam: Geef een naam op voor de conversieactie die u wilt meten. Hierdoor kunt u de conversieactie beter herkennen in conversierapporten.
 • Waarde: De waarde van elke conversiegebeurtenis wordt gemeten in Google Analytics App & web (via de Firebase-SDK) en automatisch geïmporteerd in Google Ads. U kunt in Google Ads ook een standaardwaarde instellen. Houd er rekening mee dat u de waarde moet versturen als een getal om in Google Ads conversies te rapporteren. Meer informatie over conversiewaarden.
 • Tellen: Selecteer of u alle conversies of één conversie per advertentieklik wilt tellen. 'Alle' is de beste instelling voor verkopen, 'Eén' is de beste voor leads. Meer informatie over hoe u conversies telt.
 • Conversieperiode: Selecteer hoelang u conversies wilt meten nadat iemand op een advertentie heeft geklikt. Meer informatie over conversieperioden.
 • Categorie: Selecteer de categorie die het best overeenkomt met uw conversie. U kunt deze categorie gebruiken om uw conversierapporten te segmenteren. Opmerking: Voor hotelcampagnes moet u de categorie 'Aankoop' gebruiken om te bieden.
 • Opnemen in Conversies: Vink deze instelling uit (standaard aangevinkt) als u voor deze conversieactie geen gegevens wilt opnemen in de rapportagekolom 'Conversies'. U doet er verstandig aan deze instelling uit te vinken als u een automatische biedstrategie gebruikt die optimaliseert voor conversies en u deze conversieactie niet in uw biedstrategie wilt opnemen. Meer informatie over 'Opnemen in Conversies'.

Over dubbele conversies

Als u meerdere app-conversieacties heeft die app-installaties voor dezelfde app lijken te meten, wordt er een waarschuwing weergegeven in de instelling 'Opnemen in Conversies' voor uw conversieacties. Als deze conversieacties dezelfde versie van uw app meten, raden we u aan de instelling 'Opnemen in Conversies' uit te vinken voor alle conversieacties, behalve voor één hiervan. Op die manier telt Google Ads in de kolom 'Conversies' slechts één conversie per app-installatie. Dit is met name belangrijk als u een geautomatiseerde biedstrategie gebruikt die optimaliseert voor conversies. Zo kunt u voorkomen dat er voor twee conversies voor dezelfde app-installatie wordt geboden.

Als de code voor de twee conversieacties in verschillende versies van uw app is geïnstalleerd, hoeft u niet een van beide acties te verwijderen uit de kolom Conversies. Lees de opmerking hieronder als u van de Google Ads-SDK overstapt op Firebase.

Opmerking: Vanwege de beperkte zichtbaarheid ziet u geen conversies die in Google Ads worden gerapporteerd voor iOS-zoekcampagnes.

Opmerking: Stap over van de Google Ads-SDK naar Firebase

Als u momenteel de Google Ads-SDK gebruikt, raden we aan dat u overschakelt naar Firebase omdat dit de aanbevolen oplossing van Google is voor het bijhouden van conversies. Ga als volgt te werk om de nieuwe conversiecode te installeren:

Zoals hierboven vermeld, voegt u de Firebase-SDK toe en verwijdert u de Google Ads-SDK uit een nieuwe versie van uw app. U kunt zowel de conversieacties van de Firebase-SDK als die van de Google Ads-SDK opnemen in de kolom 'Conversies'. De verouderde conversieactie blijft conversies tellen voor de vorige versie van uw app. De Firebase-conversieactie telt conversies voor de nieuwe versie van uw app.

Als u meer hulp nodig heeft met Google Analytics in Google Ads, neemt u contact met ons op.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen