מדידה של המרות באפליקציה המיובאות מנכס 'אפליקציה + אתר' של Google Analytics (באמצעות Firebase SDK)

נכסי 'אפליקציה + אתר' של Google Analytics נמצאים כרגע בגרסת בטא. למידע נוסף

אחרי שמקשרים נכס 'אפליקציה + אתר' של Google Analytics לחשבון Google Ads, אפשר לייבא המרות מהנכס ל-Google Ads (כולל נתוני המרות שנאספים באמצעות Firebase SDK). הנתונים האלה יעזרו לכם לבדוק עד כמה הקמפיינים שלכם מעודדים פעולות באפליקציות ל-Android ול-iOS ומגדילים את מספר ההתקנות שלהן. 

במאמר הזה מוסבר איך מייבאים ל-Google Ads אירועי המרה באפליקציה מתוך נכס 'אפליקציה + אתר' של Google Analytics (דרך Firebase SDK), ואיך מגדירים אותם ב-Google Ads אחרי הייבוא.

הערה: הסברנו איך למדוד המרות באתר במאמר על מדידת המרות באתר מתוך בנכס 'אפליקציה + אתר' של Google Analytics.

לפני שמתחילים

כדי לייבא ל-Google Ads המרות המתרחשות באפליקציה, קודם כול צריך למדוד אותן. יש כמה מרכיבים שצריך להגדיר לשם כך.

אם אתם משתמשים בנכס 'אפליקציה + אתר' של Google Analytics

אם אתם משתמשים בפרויקט Firebase

 • פרויקט Firebase‏: חשבון Google‏ שבאמצעותו אתם נכנסים ל-Google Ads צריך להיות מוגדר כבעלים של פרויקט Firebase שאתם רוצים לקשר. למידע נוסף על תחילת העבודה ב-Firebase
 • Firebase SDK שמותקן באפליקציות שלכם: כאן מוסבר איך משתמשים ב-Firebase SDK באפליקציות.
 • קישור של חשבון Google Ads לנכס 'אפליקציה + אתר' של Google Analytics או ל-Firebase: צריך להיות לכם לפחות פרויקט Firebase אחד שקישרתם לחשבון Google Ads.
 • אירועי המרה המוגדרים ב-Firebase: תוכלו לייבא כל אירוע שהגדרתם כאירוע המרה ב-Firebase. אירועי פתיחה ראשונה, רכישות מהאפליקציה ואירועי מסחר אלקטרוני מופעלים באופן אוטומטי כאירועי המרה. כדי לעקוב אחרי אירועים אחרים כהמרות, תצטרכו להגדיר את האירועים האלה כהמרות ב-Firebase. אפשר להגדיר עד 15 אירועי המרה לכל אפליקציה ב-Firebase.
 • הזנה של מזהה App Store לאפליקציות iOS ב-Firebase: אם לא הזנתם מזהה של Apple App Store לפרויקטים ב-iOS, לא יוצגו לכם אירועי המרה של פרויקטים אלה ב-Google Ads. כדי להוסיף מזהה של App Store, פותחים את Firebase, מאתרים את האפליקציה ל-iOS במסך "Overview" (סקירה כללית), לוחצים על סמל התפריט (3 נקודות) ובוחרים באפשרות "Manage" (ניהול).

אם מוגדר אצלכם מעקב המרות ברמת חשבון הניהול, תצטרכו לקשר לחשבון הניהול את הפרויקט ב-Firebase או את נכס 'אפליקציה + אתר' של Google Analytics ולייבא את ההמרות לחשבון הניהול.

הוראות

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל מפתח הברגים בפינה השמאלית העליונה של החשבון.
 3. בקטע 'מדידה' לוחצים על המרות.
 4. לוחצים על לחצן הפלוס .
 5. בוחרים באפשרות אפליקציה מתוך הרשימה של סוגי ההמרות.

  הערה: אפשר גם לייבא סוגי המרות. לשם כך בוחרים באפשרות ייבוא ברשימה של סוגי ההמרות לוחצים על 'אפליקציה + אתר' ב-Google Analytics, ואז לוחצים על אפליקציה.
   
 6. לוחצים על 'אפליקציה + אתר' ב-Google Analytics‏ (Firebase), ואז לוחצים על המשך.
 7. מסמנים את התיבה לצד כל אירוע שרוצים לייבא, ולוחצים על ייבוא והמשך.
 8. לוחצים על סיום.

עכשיו אירוע ההמרה באפליקציה יופיע בטבלת פעולות ההמרה. לוחצים על שם האירוע כדי לראות פרטים נוספים ולערוך את ההגדרות של פעולת ההמרה.

נוסף על כך, אתם יכולים לדווח על המרות המתרחשות באפליקציה. לשם כך, עוברים לטבלת "קמפיינים" ולוחצים על סמל הפלח  > "מקור המרות". המרות באפליקציה יופיעו בשורה "Firebase" כשתוסיפו את הפלח "מקור המרות". 
 

הגדרות לאירוע פתיחה ראשונה

 • שם: כאן מזינים את השם של פעולת ההמרה שרוצים למדוד. השם הזה יעזור לכם לזהות את פעולת ההמרה בהמשך, כשהיא תוצג בדוחות ההמרות. 
 • ערך:  כאן מזינים ערך לכל התקנה. אם אתם לא רוצים למדוד את ערך ההתקנות, בוחרים באפשרות "לא להקצות ערך". למידע נוסף על ערכי המרות
 • הכללה ב'המרות': אם אתם לא רוצים לכלול את הנתונים של פעולת ההמרה הזאת בעמודת הדיווח "המרות" (או אם אתם לא רוצים להשתמש בשיטות אוטומטיות להגשת הצעות מחיר המסתמכות על העמודה הזאת), בטלו את הסימון של ההגדרה הזאת (כברירת מחדל היא מסומנת ל-iOS ואינה מסומנת ל-Android). תוכלו לבטל את הסימון של הגדרה זו אם אתם משתמשים באסטרטגיה של הגשת הצעות מחיר בשיטה אוטומטית כדי לבצע אופטימיזציה להגדלת מספר ההמרות, ורוצים לבחור אילו פעולות המרה כן ייכללו באותה אסטרטגיה להגשת הצעות מחיר. חשוב לסמן פעולת המרה אחת בלבד לכל אירוע בכל אפליקציה כדי שהמערכת לא תספור את אותה המרה פעמיים. למידע נוסף על הכללה בעמודת ההמרות

  הערה: אירוע הפתיחה הראשונה צריך להיות אירוע ההמרה היחיד בכל אפליקציה שסימנתם עבורו "כן" בהגדרות.

הגדרות לרכישות מהאפליקציה

 • שם: כאן מזינים את השם של פעולת ההמרה שרוצים למדוד. השם הזה יעזור לכם לזהות את פעולת ההמרה בהמשך, כשהיא תוצג בדוחות ההמרות.
 • ספירה: כאן בוחרים אם לספור כל קליק על מודעה כהמרה נפרדת או את כל הקליקים במרוכז כהמרה אחת. למידע נוסף על ספירת המרות
 • חלון המרות: כאן בוחרים למשך כמה זמן המערכת מודדת המרות אחרי שמישהו לוחץ על מודעה. למידע נוסף על חלון ההמרות
 • הכללה ב'המרות': אם אתם לא רוצים לכלול את הנתונים של פעולת ההמרה הזאת בעמודת הדיווח "המרות", בטלו את הסימון בהגדרה הזאת (היא מסומנת כברירת מחדל). כדאי לבטל את הסימון בהגדרה הזאת אם אתם משתמשים בשיטה אוטומטית להגשת הצעת מחיר כדי להגדיל את מספר ההמרות, ואתם לא רוצים לכלול את פעולת ההמרה הזאת בשיטת הצעת המחיר שלכם. למידע נוסף על הכללה בעמודת ההמרות

  הערה: רכישות מהאפליקציה נמדדות באופן אוטומטי כברירת מחדל בנכסי 'אפליקציה + אתר' של Google Analytics (באמצעות Firebase SDK). את כל פעולות ההמרה האחרות אפשר למדוד בהתאם להגדרות שבחרתם, אבל צריך להוסיף אותן לעמודת ההמרות באופן ידני.

הגדרות לכל פעולות ההמרה האחרות (כולל אירועי מסחר אלקטרוני)

 • שם: כאן מזינים את השם של פעולת ההמרה שרוצים למדוד. השם הזה יעזור לכם לזהות את פעולת ההמרה בהמשך, כשהיא תוצג בדוחות ההמרות.
 • ערך: בנכסי 'אפליקציה + אתר' של Google Analytics הערך של כל אירוע המרה נמדד (באמצעות Firebase SDK), והנתונים מיובאים ל-Google Ads באופן אוטומטי. אפשר גם להגדיר ערך ברירת מחדל ב-Google Ads. חשוב לזכור שצריך לשלוח את הערך בצורת מספר כדי לדווח על המרות ב-Google Ads. למידע נוסף על ערכי המרות
 • ספירה: כאן בוחרים אם לספור כל קליק על מודעה כהמרה נפרדת או את כל הקליקים במרוכז כהמרה אחת. האפשרות "הכול" היא הטובה היותר למכירות, ואילו "אחת" היא הטובה ביותר ללידים. למידע נוסף על ספירת המרות
 • חלון המרות: כאן בוחרים למשך כמה זמן המערכת מודדת המרות אחרי שמישהו לוחץ על מודעה. למידע נוסף על חלון ההמרות
 • קטגוריה: כאן בוחרים את הקטגוריה שמתארת את ההמרה בצורה הטובה ביותר. תוכלו להשתמש בקטגוריה שבחרתם כדי ליצור פילוח בדוחות ההמרה.
 • הכללה ב'המרות': אם אתם לא רוצים לכלול את הנתונים של פעולת ההמרה הזאת בעמודת הדיווח "המרות", בטלו את הסימון בהגדרה הזאת (היא מסומנת כברירת מחדל). כדאי לבטל את הסימון בהגדרה הזאת אם אתם משתמשים בשיטה אוטומטית להגשת הצעת מחיר כדי להגדיל את מספר ההמרות, ואתם לא רוצים לכלול את פעולת ההמרה הזאת בשיטת הצעת המחיר שלכם. למידע נוסף על הכללה בעמודת ההמרות

מידע על המרות כפולות

אם יש לכם כמה פעולות המרה שנראה כי הן מודדות את ההתקנות של אותה האפליקציה, תוצג לכם אזהרה בנוגע לפעולות ההמרה האלה בהגדרה "הכללה ב'המרות". אם הפעולות האלה עוקבות אחרי אותה גרסה של האפליקציה, מומלץ לבטל את הסימון של ההגדרה "הכללה ב'המרות" בכל פעולות ההמרה חוץ מאחת. כך מערכת Google Ads תספור בעמודה "המרות" רק המרה אחת על כל התקנה של האפליקציה. חשוב במיוחד להקפיד על כך אם אתם מבצעים אופטימיזציה להגדלת מספר ההמרות באמצעות שיטה אוטומטית להגשת הצעות מחיר. הגישה הזו תעזור לכם למנוע הגשה של הצעות מחיר על 2 המרות שמקורן באותה התקנה של האפליקציה.

אם הקוד של 2 פעולות ההמרה מותקן בגרסאות שונות של האפליקציה, לא צריך להסיר אחת מהפעולות מהעמודה "המרות". אם אתם עוברים משימוש ב-SDK של Google Ads ל-Firebase, מומלץ לעיין בהערה שלמטה.

הערה: עקב חשיפה מוגבלת, לא יוצגו המרות שדווחו ב-Google Ads עבור קמפיינים לרשת החיפוש של iOS.

הערה: מעבר מ-SDK של Google Ads ל-Firebase

אם אתם משתמשים כרגע ב-SDK של Google Ads, מומלץ לעבור במקום זאת ל-Firebase, מכיוון שזה הפתרון המומלץ של Google למעקב המרות. כך מתקינים את קוד ההמרות החדש:

כפי שהזכרנו קודם לכן, לכל גרסה חדשה של האפליקציה צריך להוסיף את ה-SDK של Firebase ולהסיר ממנה את ה-SDK של Google Ads. אפשר לכלול בעמודת ההמרות גם את פעולות ההמרה מה-SDK של Firebase וגם את פעולות ההמרה מה-SDK של Google Ads. פעולת ההמרה הישנה יותר תמשיך לספור המרות בגרסה הקודמת של האפליקציה, ופעולת ההמרה של Firebase תספור המרות בגרסה החדשה.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה