Mjerenje konverzija u aplikacijama iz Google Analytics entiteta Aplikacija i web (putem Firebase SDK-a)

Google Analytics entitet Aplikacija i web trenutačno je u beta verziji. Saznajte više

Nakon što povežete svoj Google Ads račun i Google Analytics entitet Aplikacija i web, možete uvesti konverzije iz Google Analytics entiteta Aplikacija i web (uključujući one prikupljene putem Firebase SDK-a) da biste saznali kako vaše oglasne kampanje potiču instaliranje aplikacija i radnje u aplikaciji za vaše Android ili iOS aplikacije. 

U ovom ćete članku saznati kako uvesti i postaviti događaje konverzija u aplikacijama iz Google Analytics entiteta Aplikacija i web (putem Firebase SDK-a) u Google Adsu.

Napomena: da biste saznali kako izmjeriti konverzije na webu, pogledajte Mjerenje konverzija na webu iz Google Analytics entiteta Aplikacija i web.

Prije nego što započnete

Da biste mogli uvoziti konverzije u aplikacijama, potreban je niz stavki koje omogućuju postavljanje mjerenja.

Ako upotrebljavate Google Analytics entitet Aplikacija i web

Ako upotrebljavate Firebase projekt

Ako za mjerenje konverzija na računu upravitelja upotrebljavate praćenje konverzija na više računa, morat ćete povezati Google Analytics entitet Aplikacija i web ili Firebase projekt s računom upravitelja, a zatim uvesti konverzije na račun upravitelja.

Upute

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 4. Kliknite gumb plusa .
 5. Na popisu vrsta konverzija odaberite stavku Aplikacija.
  Napomena: konverzije aplikacije možete uvesti i tako da na popisu vrsta konverzije odaberete Uvezi, a zatim Google Analytics Aplikacija i web > Aplikacija
 6. Kliknite gumb za Google Analytics entitet Aplikacija i web (Firebase), a zatim kliknite Nastavi.
 7. Stavite kvačicu u okvir pored svakog događaja koji želite uvesti i kliknite Uvezi i nastavi.
 8. Kliknite Gotovo.

Događaj konverzije aplikacije sada će se prikazivati u tablici "Radnje konverzije". Kliknite naziv događaja da biste vidjeli više pojedinosti i uredili postavke radnje konverzije.

Konverzije aplikacije možete zabilježiti i tako da otvorite tablicu "Kampanje" i kliknete ikonu segmenta > "Izvor konverzije". Konverzije aplikacije prikazivat će se u retku "Firebase" kada dodate segment "Izvor konverzije".
 

Postavke za prva otvaranja

 • Naziv: unesite naziv za radnju konverzije koju želite izmjeriti. Tako ćete tu radnju konverzije kasnije lakše prepoznati u izvješćima o konverzijama. 
 • Vrijednost: unesite vrijednost za svaku instalaciju ili odaberite "Ne dodjeljuj vrijednost" ako je ne želite mjeriti. Saznajte više o vrijednostima konverzije
 • Uključi u "Konverzije": poništite odabir te postavke (prema zadanim postavkama odabrana je za iOS i nije odabrana za Android) ako ne želite uključiti podatke za tu radnju konverzije u stupac "Konverzije" svog izvješća (ili automatske strategije licitiranja koje upotrebljavaju taj stupac). Odabir te postavke možete poništiti ako upotrebljavate automatsku strategiju licitiranja za optimizaciju u svrhu konverzija i želite odabrati koje ćete radnje konverzije uključiti u tu strategiju licitiranja. Uključite samo jednu radnju konverzije po događaju za pojedinu aplikaciju da se ne bi bilježile udvostručene konverzije. Saznajte više o opciji "Uključi u "Konverzije""

  Napomena: događaj prvog otvaranja trebao bi biti onaj događaj konverzije koji ćete u svakoj aplikaciji postaviti na "Da".

Postavke za kupnje putem aplikacije

 • Naziv: unesite naziv za radnju konverzije koju želite izmjeriti. Tako ćete tu radnju konverzije kasnije lakše prepoznati u izvješćima o konverzijama.
 • Broj: odaberite želite li bilježiti svaku ili jednu konverziju po kliku na oglas. Saznajte više o bilježenju konverzija.
 • Vremenski okvir konverzije: odaberite koliko će se dugo konverzije mjeriti nakon što korisnik klikne oglas. Saznajte više o vremenskim okvirima konverzije
 • Uključi u "Konverzije": poništite odabir te postavke (odabrana prema zadanim postavkama) ako ne želite uključiti podatke za tu radnju konverzije u stupac "Konverzije" svog izvješća. Preporučujemo da poništite tu postavku ako upotrebljavate automatsku strategiju licitiranja za optimizaciju u svrhu konverzija i ne želite uključiti tu radnju konverzije u svoju strategiju licitiranja. Saznajte više o postavci "Uključi u "Konverzije""

  Napomena: automatski izmjerene kupnje putem aplikacije mjere se prema zadanim postavkama u Google Analytics entitetu Aplikacija i web (putem Firebase SDK-a). Sve druge radnje konverzije mogu se mjeriti u skladu s postavkama, što morate ručno implementirati.

Postavke za sve ostale radnje konverzije (uključujući događaje e-trgovine)

 • Naziv: unesite naziv za radnju konverzije koju želite izmjeriti. Tako ćete tu radnju konverzije kasnije lakše prepoznati u izvješćima o konverzijama.
 • Vrijednost: vrijednost svakog događaja konverzije mjeri se u Google Analytics entitetu Aplikacija i web (putem Firebase SDK-a) te će se automatski uvesti u Google Ads. U Google Adsu možete i postaviti zadanu vrijednost . Imajte na umu da morate poslati vrijednost kao broj da biste zabilježili konverzije u Google Adsu. Saznajte više o vrijednostima konverzije
 • Broj: odaberite želite li bilježiti svaku ili jednu konverziju po kliku na oglas. Opcija "Sve" najbolja je za prodaju, a "Jedinstvena" za potencijalne kupce. Saznajte više o bilježenju konverzija
 • Vremenski okvir konverzije: odaberite koliko će se dugo konverzije mjeriti nakon što korisnik klikne oglas. Saznajte više o vremenskim okvirima konverzije
 • Kategorija: odaberite kategoriju koja najbolje opisuje vašu konverziju. Tu kategoriju možete upotrijebiti da biste segmentirali izvješća o konverzijama. Napomena: kampanje za hotele zahtijevaju da se za licitiranje upotrebljava kategorija "Kupnja".
 • Uključi u "Konverzije": poništite odabir te postavke (odabrana prema zadanim postavkama) ako ne želite uključiti podatke za tu radnju konverzije u stupac "Konverzije" svog izvješća. Preporučujemo da poništite tu postavku ako upotrebljavate automatsku strategiju licitiranja za optimizaciju u svrhu konverzija i ne želite uključiti tu radnju konverzije u svoju strategiju licitiranja. Saznajte više o postavci "Uključi u 'Konverzije'"

Udvostručene konverzije

Ako imate više radnji konverzije za aplikaciju za koje se čini da mjere instalacije aplikacije za istu aplikaciju, vidjet ćete upozorenje u postavci "Uključi u "Konverzije"" za radnje konverzije. Ako mjere istu verziju aplikacije, preporučuje se da "Uključi u "Konverzije"" poništite za sve osim jedne radnje konverzije. Na taj će način Google Ads u stupcu "Konverzije" bilježiti samo jednu konverziju po instaliranju aplikacije. To je posebno važno ako upotrebljavate automatsku strategiju licitiranja za optimizaciju u svrhu konverzija jer će vam pomoći da izbjegnete licitiranje za dvije konverzije za isto instaliranje aplikacije.

Ako je kôd za dvije radnje konverzije instaliran u različitim verzijama aplikacije, ne morate uklanjati jednu od njih iz stupca "Konverzije". Ako prelazite iz korištenja Google Adsa SDK-a na Firebase, pročitajte napomenu u nastavku.

Napomena: zbog ograničene vidljivosti nećete vidjeti konverzije zabilježene u Google Adsu za pretraživačke kampanje na iOS-u.

Napomena: prijelaz s Google Ads SDK-a na Firebase

Ako trenutačno upotrebljavate Google Ads SDK, preporučuje se da prijeđete na Firebase jer to rješenje Google preporučuje za praćenje konverzija. Evo kako instalirati novi kôd za praćenje konverzija:

Kako što smo već spomenuli, dodajte Firebase SDK i uklonite Google Ads SDK iz nove verzije aplikacije. U stupac "Konverzije" možete uključiti radnje konverzije iz Firebase i Google Ads SDK-a. Starije radnje konverzije nastavit će bilježiti konverzije za prethodne verzije aplikacije, a Firebaseove radnje konverzije bilježit će konverzije za novu verziju aplikacije.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć za Google Analytics u Google Adsu, kontaktirajte nas.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem