Mjerenje aplikacijskih konverzija iz Google Analytics 4 entiteta

Nakon što povežete svoj Google Ads račun i Google Analytics 4 entitete (prethodno poznate kao entiteti Aplikacija i web), možete uvesti konverzije iz Google Analytics 4 entiteta (uključujući one prikupljene putem Firebase SDK-a) da biste saznali kako vaše kampanje potiču instaliranje aplikacija i radnje u aplikaciji za vaše Android ili iOS aplikacije.

U ovom članku možete saznati kako uvesti i postaviti događaje aplikacijskih konverzija iz Google Analytics 4 entiteta u Google Adsu.

Pomoć za konverzije na webu potražite u članku Mjerenje konverzija na webu iz Google Analytics 4 entiteta.

Prije nego što započnete

Da biste mogli uvoziti aplikacijske konverzije, potreban je niz stavki koje omogućuju postavljanje mjerenja.

Ako upotrebljavate Google Analytics 4 entitet

Ako upotrebljavate Firebase projekt

 • Firebase projekt: Google račun koji upotrebljavate za Google Ads mora biti vlasnik Firebase projekta. Saznajte više o početku upotrebe Firebasea.
 • Firebase SDK instaliran u aplikacijama: saznajte kako Firebase SDK upotrebljavati s aplikacijama.
 • Povezivanje Firebase projekta s Google Adsom: bit će vam potreban barem jedan Firebase projekt povezan s vašim Google Ads računom.
 • Događaji konverzije postavljeni u Firebaseu:  možete uvesti bilo koji događaj postavljen kao događaj konverzije u Firebaseu. Prva otvaranja, kupnja putem aplikacije i događaji e-trgovine automatski se omogućuju kao događaji konverzije. Da biste ostale događaje pratili kao konverzije, morat ćete u Firebaseu omogućiti te događaje kao konverzije. U Firebaseu možete imati najviše 15 događaja konverzije po aplikaciji.
 • App Store ID za iOS aplikacije u Firebaseu: ako niste unijeli Apple App Store ID za svoje iOS projekte, događaji konverzija za te projekte neće se prikazivati u Google Adsu. Da biste dodali App Store ID, otvorite Firebase, pronađite iOS aplikaciju na zaslonu "Pregled" i u izborniku s tri točkice odaberite "Upravljaj".

Ako upotrebljavate praćenje konverzija na više računa, za mjerenje konverzija trebat ćete povezati Google Analytics 4 entitet ili Firebase projekt s računom upravitelja, a zatim na taj račun uvesti konverzije.

Upute

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | alati [ikona] u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 4. Kliknite gumb s plusom .
 5. Na popisu vrsta konverzija odaberite stavku Aplikacija.
  Konverzije aplikacije možete uvesti i tako da na popisu vrsta konverzije odaberete Uvezi, a zatim odaberete Google Analytics (GA4) > Aplikacija.
 6. Kliknite gumb za Google Analytics (GA4), a zatim kliknite Nastavi.
 7. Potvrdite okvir pored događaja aplikacijske konverzije, a zatim kliknite Uvezi i nastavi.
 8. Kliknite Gotovo.

Događaj konverzije aplikacije sada će se prikazivati u tablici "Radnje konverzije". Kliknite naziv događaja da biste vidjeli više pojedinosti i uredili postavke radnje konverzije.

Aplikacijske konverzije možete zabilježiti i tako da otvorite tablicu "Kampanje" i kliknete ikonu segmenta > "Izvor konverzije". Aplikacijske konverzije prikazivat će se u retku "Firebase" kada dodate segment "Izvor konverzije".
 

Postavke za prva otvaranja

 • Naziv: unesite naziv za radnju konverzije koju želite izmjeriti. Tako ćete tu radnju konverzije kasnije lakše prepoznati u izvješćima o konverzijama.
 • Vrijednost: unesite vrijednost za svaku instalaciju ili odaberite "Ne dodjeljuj vrijednost" ako je ne želite mjeriti. Te vrijednosti mogu utjecati na tROAS kampanje. Saznajte više o vrijednostima konverzije.
 • Uključi u "Konverzije":
  • Za kampanje za aplikacije: sve kampanje za aplikacije zanemaruju tu postavku i uvijek će upotrebljavati prvo otvaranje koje je određeno za svaku kampanju. Nju možete vidjeti na stranici postavki svoje kampanje.
  • Za web-kampanje: poništite odabir te postavke (prema zadanim postavkama odabrana je za iOS, ali ne za Android) ako ne želite uključiti podatke za tu radnju konverzije u stupac "Konverzije" svojeg izvješća (ili u strategije automatskog licitiranja koje upotrebljavaju taj stupac). Odabir te postavke možete poništiti ako upotrebljavate strategiju automatskog licitiranja za optimizaciju za konverzije i želite odabrati koje ćete radnje konverzije uključiti u tu strategiju licitiranja. Uključite samo jednu radnju konverzije po događaju za pojedinu aplikaciju da se ne bi bilježile duplicirane konverzije.
  • Saznajte više o postavci "Uključi u Konverzije".

Postavke za kupnje putem aplikacije

 • Naziv: unesite naziv za radnju konverzije koju želite izmjeriti. Tako ćete tu radnju konverzije kasnije lakše prepoznati u izvješćima o konverzijama.
 • Broj: odaberite želite li bilježiti svaku ili jednu konverziju po kliku na oglas. Saznajte više o bilježenju konverzija.
 • Vremenski okvir konverzije: odaberite koliko će se dugo konverzije mjeriti nakon što korisnik klikne oglas. Saznajte više o vremenskim okvirima konverzija.
 • Uključi u "Konverzije": poništite odabir te postavke (odabrana prema zadanim postavkama) ako ne želite uključiti podatke za tu radnju konverzije u stupac "Konverzije" svog izvješća. Preporučujemo da poništite tu postavku ako upotrebljavate strategiju automatskog licitiranja za optimizaciju u svrhu konverzija i ne želite uključiti tu radnju konverzije u svoju strategiju licitiranja. Saznajte više o postavci "Uključi u Konverzije".
Automatski izmjerene kupnje putem aplikacije mjere se prema zadanim postavkama u Google Analytics 4 entitetu. Sve druge radnje konverzije mogu se mjeriti u skladu s vašim postavkama, što morate ručno implementirati.

Postavke za sve ostale radnje konverzije (uključujući događaje e-trgovine)

 • Naziv: unesite naziv za radnju konverzije koju želite izmjeriti. Tako ćete tu radnju konverzije kasnije lakše prepoznati u izvješćima o konverzijama.
 • Vrijednost: vrijednost svakog događaja konverzije mjeri se u Google Analytics 4 entitetu te će se automatski uvesti u Google Ads. Možete i postaviti zadanu vrijednost u Google Adsu. Imajte na umu da morate poslati vrijednost kao broj da biste u Google Adsu zabilježili konverzije. Saznajte više o vrijednostima konverzije.
 • Broj: odaberite želite li bilježiti svaku ili jednu konverziju po kliku na oglas. Opcija "Sve" najbolja je za prodaju, a "Jedna" za potencijalne kupce. Saznajte više o bilježenju konverzija.
 • Vremenski okvir konverzije: odaberite koliko će se dugo konverzije mjeriti nakon što korisnik klikne oglas. Saznajte više o vremenskim okvirima konverzija.
 • Kategorija: odaberite kategoriju koja najbolje opisuje vašu konverziju. Tu kategoriju možete upotrijebiti da biste segmentirali izvješća o konverzijama. Napomena: kampanje za hotele zahtijevaju da se za licitiranje upotrebljava kategorija "Kupnja".
 • Uključi u "Konverzije": poništite odabir te postavke (odabrana prema zadanim postavkama) ako ne želite uključiti podatke za tu radnju konverzije u stupac "Konverzije" svog izvješća. Preporučujemo da poništite tu postavku ako upotrebljavate strategiju automatskog licitiranja za optimizaciju u svrhu konverzija i ne želite uključiti tu radnju konverzije u svoju strategiju licitiranja. Saznajte više o postavci "Uključi u Konverzije".

O dupliciranim konverzijama

 • Za kampanje za aplikacije: sve kampanje za aplikacije zanemarit će postavku "Uključi u 'Konverzije'" i uvijek će upotrebljavati prvo otvaranje koje je navedeno za svaku kampanju. Nju možete vidjeti na stranici postavki svoje kampanje. Ako je za kampanju za aplikacije odabran samo jedno prvo otvaranje, kampanja neće bilježiti duplicirane konverzije.
 • Za web-kampanje: ako imate više radnji konverzije za aplikaciju za koje se čini da mjere instalacije aplikacije za istu aplikaciju, vidjet ćete upozorenje u postavci "Uključi u 'Konverzije'". za radnje konverzije. Ako mjere istu verziju aplikacije, preporučuje se da "Uključi u 'Konverzije'" poništite za sve osim jedne radnje konverzije. Na taj će način Google Ads u stupcu "Konverzije" bilježiti samo jednu konverziju po instaliranju aplikacije. To je posebno važno ako upotrebljavate automatsku strategiju licitiranja za optimizaciju u svrhu konverzija jer će vam pomoći da izbjegnete licitiranje za dvije konverzije za isto instaliranje aplikacije.

Ako je kôd za dvije radnje konverzije instaliran u različitim verzijama aplikacije, ne morate uklanjati jednu od njih iz stupca "Konverzije". Ako prelazite iz korištenja Google Ads SDK-a na Firebase, pročitajte napomenu u nastavku.

Zbog ograničene vidljivosti nećete vidjeti konverzije zabilježene u Google Adsu za pretraživačke kampanje na iOS-u.

Prijelaz s Google Ads SDK-a na Firebase

Ako trenutačno upotrebljavate Google Ads SDK, preporučuje se da prijeđete na Firebase jer to rješenje Google preporučuje za praćenje konverzija. Evo kako instalirati novi kôd za praćenje konverzija:

Kako što smo već spomenuli, dodajte Firebase SDK i uklonite Google Ads SDK iz nove verzije aplikacije. U stupac "Konverzije" možete uključiti radnje konverzije iz Firebase i Google Ads SDK-a. Starije radnje konverzije nastavit će bilježiti konverzije za prethodne verzije aplikacije, a Firebaseove radnje konverzije bilježit će konverzije za novu verziju aplikacije.

Imate li poteškoća?

Rješavanje problema s povezivanjem

Ako vam je potrebna dodatna pomoć za Google Analytics u Google Adsu, kontaktirajte nas.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false