Mål appkonverteringer fra Google Analytics 4-ejendomme

Når du har linket Google Ads-konto til din Google Analytics 4-ejendom (tidligere kaldet for App + Web-ejendomme), kan du importere konverteringer fra dine Google Analytics 4-ejendomme (herunder dem, der indsamles via Firebase-SDK) for at se, hvor effektive dine kampagner er til at generere appinstallationer og handlinger i appen for dine Android- eller iOS-apps.

I denne artikel kan du læse om, hvordan du importerer og konfigurerer appkonverteringshændelser fra Google Analytics 4-ejendomme i Google Ads.

Du kan få hjælp til webkonverteringer i artiklen Mål webkonverteringer fra Google Analytics 4-ejendomme.

Før du begynder

Før du kan importere appkonverteringer, kræves der en række forskellige elementer, for at du kan konfigurere måling.

Sådan gør du, hvis du bruger en Google Analytics 4-ejendom

Hvis du bruger et Firebase-projekt

 • Et Firebase-projekt: Den Google-konto, du bruger til Google Ads, skal være registreret som ejer af et Firebase-projekt. Få flere oplysninger om, hvordan du kommer godt i gang med at bruge Firebase.
 • Firebase-SDK'et skal være installeret i dine apps: Se, hvordan du bruger Firebase-SDK'et sammen med dine apps.
 • Link et Firebase-projekt til Google Ads: Du skal have mindst ét Firebase-projekt, der er linket til din Google Ads-konto.
 • Konverteringshændelser skal være konfigureret i Firebase: Du kan importere enhver hændelse, der er konfigureret som en konverteringshændelse i Firebase. Første åbninger, køb i appen og e-handelshændelser aktiveres automatisk som konverteringshændelser. Hvis du vil spore andre hændelser som konverteringer, skal du aktivere disse hændelser som konverteringer i Firebase. Du kan have op til 15 konverteringshændelser pr. app i Firebase.
 • Du skal have angivet et App Store-id for iOS-apps i Firebase: Hvis du ikke har angivet Apple App Store-id'et for dine iOS-projekter, kan du ikke se konverteringshændelser for disse projekter i Google Ads. Du kan tilføje et App Store-id ved at åbne Firebase, finde din iOS-app på skærmbilledet "Oversigt" og vælge "Administrer" i prikmenuen.

Hvis du bruger konverteringssporing på tværs af konti til at måle konverteringer på en managerkonto, skal du linke Google Analytics 4-ejendommen eller Firebase-projektet til managerkontoen og derefter importere konverteringerne til managerkontoen.

Vejledning

 1. Log på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre på din konto.
 3. Klik på Konverteringer under "Måling".
 4. Klik på plusknappen .
 5. Vælg App på listen over konverteringstyper.
  Du kan også importere appkonverteringer ved at vælge Importér på listen over konverteringstyper og derefter vælge Google Analytics (GA4) > App.
 6. Klik på knappen for Google Analytics (GA4) og derefter på Fortsæt.
 7. Markér afkrydsningsfeltet ud for en appkonverteringshændelse, og klik derefter på Importér og fortsæt.
 8. Klik på Udfør.

Du kan nu se din appkonverteringshændelse i tabellen "Konverteringshandlinger". Klik på hændelsens navn for at få flere oplysninger og redigere indstillinger for konverteringshandlinger.

Du kan også rapportere om appkonverteringer ved at gå til tabellen "Kampagner" og derefter klikke på segmentikonet > "Konverteringskilde". Appkonverteringerne bliver vist i rækken "Firebase", når du tilføjer segmentet "Konverteringskilde".
 

Indstillinger for første åbning

 • Navn: Angiv et navn til den konverteringshandling, du vil måle. Dette vil gøre det lettere at finde denne konverteringshandling i konverteringsrapporter senere.
 • Værdi: Angiv en værdi for hver installation, eller vælg "Tildel ikke en værdi", hvis du foretrækker ikke at måle en værdi. Disse værdier kan påvirke kampagner med mål-ROAS. Få flere oplysninger om konverteringsværdier.
 • Medtag i "Konverteringer":
  • Appkampagner: Alle appkampagner ignorerer denne indstilling og bruger altid den første åbning, der er angivet for den enkelte kampagne. Du kan se dette på siden Indstillinger i din kampagne.
  • Webkampagner: Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for denne indstilling (valgt som standard for iOS, men ikke valgt som standard for Android), hvis du ikke vil medtage data for denne konverteringshandling i rapporteringskolonnen "Konverteringer" (eller automatiske budstrategier, der bruger denne kolonne). Du kan fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for denne indstilling, hvis du bruger en automatisk budstrategi til at optimere til konverteringer, og du vil vælge, hvilke konverteringshandlinger der skal medtages i denne budstrategi. Du bør kun inkludere én konverteringshandling pr. hændelse pr. app for at undgå at tælle dublerede konverteringer.
  • Få flere oplysninger om "Inkluder i "Konverteringer"".

Indstillinger for køb i appen

 • Navn: Angiv et navn til den konverteringshandling, du vil måle. Det vil gøre det lettere at finde denne konverteringshandling i konverteringsrapporter senere.
 • Antal: Vælg, om du vil tælle alle konverteringer eller én konvertering pr. annonceklik. Se, hvordan du tæller konverteringer.
 • Konverteringsperiode: Vælg, hvor længe der skal måles konverteringer efter et annonceklik. Få flere oplysninger om konverteringsperioder.
 • Inkluder i "Konverteringer": Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for denne indstilling (valgt som standard), hvis du ikke vil inkludere data for denne konverteringshandling i rapporteringskolonnen "Konverteringer". Hvis du bruger en automatisk budstrategi til at optimere til konverteringer og ikke ønsker at inkludere denne specifikke konverteringshandling i din budstrategi, kan det være en god idé at fjerne markeringen for denne indstilling. Få flere oplysninger om "Inkluder i "Konverteringer"".
Automatisk måling af køb i appen måles som standard i Google Analytics 4-ejendomme. Alle andre konverteringshandlinger kan måles i overensstemmelse med dine indstillinger, men dette kræver manuel implementering.

Indstillinger for alle andre konverteringshandlinger (herunder e-handelshændelser)

 • Navn: Angiv et navn til den konverteringshandling, du vil måle. Dette vil gøre det lettere at finde denne konverteringshandling i konverteringsrapporter senere.
 • Værdi : Værdien af hver enkelt konverteringshændelse måles i en Google Analytics 4-ejendom og importeres automatisk i Google Ads. Du kan også angive en standardværdi i Google Ads. Vær opmærksom på, at i Google Analytics App + Web skal du sende værdien som et tal for at kunne rapportere konverteringer i Google Ads. Få flere oplysninger om konverteringsværdier.
 • Antal: Vælg, om du vil tælle alle konverteringer eller én konvertering pr. annonceklik. "Alle" er mest velegnet til salg, og "Én" er mest velegnet til kundeemner. Få flere oplysninger om optælling af konverteringer.
 • Konverteringsperiode: Vælg, hvor længe der skal måles konverteringer efter et annonceklik. Få flere oplysninger om konverteringsperioder.
 • Kategori: Vælg den kategori, der bedst beskriver din konvertering. Du kan bruge denne kategori til at segmentere dine konverteringsrapporter. Bemærk! Hotelkampagner kræver, at kategorien "Køb" bruges til budgivning.
 • Inkluder i "Konverteringer": Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for denne indstilling (valgt som standard), hvis du ikke vil inkludere data for denne konverteringshandling i rapporteringskolonnen "Konverteringer". Hvis du bruger en automatisk budstrategi til at optimere til konverteringer og ikke ønsker at inkludere denne specifikke konverteringshandling i din budstrategi, kan det være en god idé at fjerne markeringen for denne indstilling. Få flere oplysninger om "Inkluder i "Konverteringer"".

Om dublerede konverteringer

 • Appkampagner: Alle appkampagner ignorerer indstillingen "Inkluder i 'Konverteringer'" og bruger altid altid den første åbning, der er angivet for den enkelte kampagne. Du kan se dette på siden Indstillinger i din kampagne. Så længe der kun er én første åbning for en appkampagne, tæller kampagnen ikke dublerede konverteringer.
 • Webkampagner: Hvis du har flere appkonverteringshandlinger, der ser ud til at måle appinstallationer for den samme app, får du vist en advarsel under indstillingen "Inkluder i 'Konverteringer'" for dine konverteringshandlinger. Hvis disse måler den samme version af din app, anbefaler vi, at du fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet "Inkluder i 'Konverteringer'" for alle konverteringshandlinger bortset fra én. På den måde tæller Google Ads kun én konvertering pr. appinstallation i kolonnen "Konverteringer". Det er især vigtigt, hvis du bruger en automatisk budstrategi for at optimere til konverteringer, da det er med til at forhindre, at du byder på to konverteringer for samme appinstallation.

Hvis koden for de to konverteringshandlinger er installeret i forskellige versioner af din app, behøver du ikke fjerne den ene fra kolonnen "Konverteringer". Se bemærkningen nedenfor, hvis du vil bruge Firebase i stedet for Google Ads-SDK'et.

På grund af begrænset synlighed rapporteres der ikke konverteringer for iOS-søgekampagner i Google Ads.

Overgang fra Google Ads-SDK til Firebase

Hvis du i øjeblikket bruger Google Ads-SDK'et, anbefales det, at du skifter til Firebase, da dette er Googles anbefalede løsning til konverteringssporing. Sådan installerer du den nye konverteringskode:

Som nævnt ovenfor skal du tilføje Firebase-SDK og fjerne Google Ads-SDK fra en ny version af din app. Du kan inkludere både konverteringshandlingerne for Firebase og Google Ads-SDK i kolonnen "Konverteringer". Den gamle konverteringshandling bruges fortsat til at tælle konverteringer for den forrige version af din app, mens Firebase-konverteringshandlingen bruges til at tælle konverteringer for den nye version af din app.

Har du problemer?

Løs et problem med linkning

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp vedrørende Google Analytics i Google Ads.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet