Měření konverzí z aplikací ze služeb Google Analytics 4

Po propojení účtu Google Ads a služeb Google Analytics 4 (dříve známých jako služby typu aplikace a web) můžete z těchto služeb importovat konverze (včetně těch shromážděných přes sadu Firebase SDK). Zjistíte tak, jak kampaně generují instalace a akce v aplikacích pro Android nebo iOS.

V tomto článku se dozvíte, jak importovat do Google Ads konverzní události pro aplikace ze služeb Analytics 4 a jak je zde nastavit.

Nápovědu k webovým konverzím najdete v článku Měření webových konverzí ze služeb Google Analytics 4.

Než začnete

Import konverzí z aplikací budete možný, až nastavíte několik položek.

Pokud používáte službu Google Analytics 4

Pokud používáte projekt Firebase

 • Projekt Firebase: Účet Google, který používáte pro Google Ads, musí být vlastníkem projektu Firebase. Další informace o základech práce s Firebase.
 • Sada Firebase SDK nainstalovaná ve vašich aplikacích: Zjistěte, jak používat sadu Firebase SDK s vašimi aplikacemi.
 • Propojení projektu Firebase s Google Ads: S vaším účtem Google Ads musí být propojen alespoň jeden projekt Firebase.
 • Nastavení konverzních událostí ve Firebase: Do Firebase lze importovat jakékoli události nastavené jako konverzní. První spuštění, nákupy v aplikacích a elektronické obchodování se jako konverzní události nastavují automaticky. Pokud chcete jako konverzní sledovat i jiné události, je nutné je nastavit ve Firebase. Pro každou aplikaci lze ve Firebase nastavit až 15 konverzních událostí.
 • Zadané App Store ID pro aplikace iOS ve Firebase: Pokud jste pro své projekty iOS nezadali Apple App Store ID, nebudou se u nich v Google Ads žádné konverzní události zobrazovat. Chcete-li přidat App Store ID, spusťte Firebase, najděte aplikaci pro iOS na obrazovce Souhrn a v nabídce se třemi tečkami vyberte možnost Spravovat.

Jestliže měříte konverze napříč účty na úrovni účtu správce, musíte službu Google Analytics 4 nebo projekt Firebase propojit s účtem správce a poté konverze do účtu správce importovat.

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon].
 3. V části Měření klikněte na Konverze.
 4. Klikněte na tlačítko plus .
 5. V seznamu typů konverzí vyberte možnost Aplikace.
  Konverze z aplikací můžete importovat také tak, že v seznamu typů konverzí vyberete Importovat a pak zvolíte Google Analytics (GA4) > Aplikace.
 6. Klikněte na tlačítko Google Analytics (GA4) a na Pokračovat.
 7. Zaškrtněte políčko vedle konverzní události v aplikaci a klikněte na Importovat a pokračovat.
 8. Klikněte na Hotovo.

Konverzní událost aplikace se zobrazí v tabulce Konverzní akce. Kliknutím na název události zobrazíte další podrobnosti a můžete upravit nastavení konverzní akce.

Přehledy konverzí v aplikaci můžete vytvářet také tak, že v tabulce Kampaně kliknete na ikonu segmentu  > Zdroj konverze. Po přidání segmentu Zdroj konverze se budou konverze v aplikaci zobrazovat na řádku Firebase.
 

Nastavení pro první spuštění

 • Název: Zadejte název konverzní akce, kterou chcete měřit. Později vám to pomůže danou konverzní akci rozpoznat v přehledech konverzí.
 • Hodnota: Zadejte hodnotu každé instalace. Pokud ji zjišťovat nechcete, vyberte možnost Nepřiřazovat hodnotu. Tyto hodnoty mohou mít vliv na kampaně s tROAS. Další informace o hodnotách konverzí
 • Zahrnout do sloupce Konverze:
  • U kampaní na aplikace: Všechny kampaně na aplikace toto nastavení ignorují a budou vždy používat první spuštění specifikované pro každou kampaň. Toto lze zobrazit na stránce nastavení vaší kampaně.
  • U webových kampaní: Pokud údaje pro tuto konverzní akci nechcete zahrnovat do sloupce Konverze v přehledech (nebo do automatizovaných strategií nabídek, které tento sloupec používají), zrušte zaškrtnutí tohoto políčka (ve výchozím nastavení je v iOS vybráno, v systému Android ne). Zaškrtnutí tohoto nastavení můžete zrušit, pokud k optimalizaci konverzí používáte automatizovanou strategii nabídek a chcete určit, které konverzní akce do ní budou zahrnuty. Pro každou událost v aplikaci byste měli uvést jen jednu konverzní akci, aby nedocházelo ke vzniku duplicitních konverzí.
  • Další informace o nastavení Zahrnout do sloupce Konverze

Nastavení nákupů v aplikaci

 • Název: Zadejte název konverzní akce, kterou chcete měřit. Později vám to pomůže najít danou konverzní akci v přehledech konverzí.
 • Počet: Vyberte, zda chcete z kliknutí na reklamu započítávat všechny konverze, nebo pouze jednu. Další informace o počítání konverzí
 • Doba sledování konverzí: Vyberte, jak dlouho po kliknutí na reklamu chcete konverze měřit. Další informace o době sledování konverzí
 • Zahrnout do sloupce Konverze: Pokud údaje pro tuto konverzní akci nechcete zahrnovat do sloupce Konverze v přehledech, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka (ve výchozím nastavení je vybráno). Nastavení je lepší zrušit, když k optimalizaci konverzí používáte automatizovanou strategii nabídek a tuto konkrétní konverzní akci v ní mít nechcete. Další informace o nastavení Zahrnout do sloupce Konverze
Automaticky měřené nákupy v aplikaci měří služby Google Analytics 4 ve výchozím nastavení. Všechny další konverzní akce mohou být zaznamenávány podle vaší konfigurace, což je však nutné nastavit manuálně.

Nastavení pro všechny ostatní konverzní akce (včetně elektronického obchodování)

 • Název: Zadejte název konverzní akce, kterou chcete měřit. Později vám to pomůže danou konverzní akci rozpoznat v přehledech konverzí.
 • Hodnota: Hodnota každé konverzní události se měří ve službě Google Analytics 4 a automaticky importuje do Google Ads. V Google Ads také můžete nastavit výchozí hodnotu. Kvůli přehledům konverzí v Google Ads je nutné hodnotu odesílat jako číslo. Další informace o hodnotách konverzí
 • Počet: Určete, zda chcete z kliknutí na reklamu započítávat všechny konverze, nebo pouze jednu. Všechny konverze jsou nejvhodnější pro prodej, jedna konverze se zase hodí k měření potenciálních zákazníků. Další informace o počítání konverzí
 • Doba sledování konverzí: Vyberte, jak dlouho po kliknutí na reklamu chcete konverze měřit. Další informace o době sledování konverzí
 • Kategorie: Vyberte kategorii, která konverzi nejlépe popisuje. Pomocí kategorií můžete rozdělovat přehledy konverzí na segmenty. Poznámka: U kampaní na hotely je třeba pro účely nabídek používat kategorii Nákup.
 • Zahrnout do sloupce Konverze: Pokud údaje pro tuto konverzní akci nechcete zahrnovat do sloupce Konverze v přehledech, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka (ve výchozím nastavení je vybráno). Nastavení je lepší zrušit, když k optimalizaci konverzí používáte automatizovanou strategii nabídek a tuto konkrétní konverzní akci v ní mít nechcete. Další informace o nastavení Zahrnout do sloupce Konverze

Duplicitní konverze

 • U kampaní na aplikace: Všechny kampaně na aplikace budou nastavení Zahrnout do sloupce Konverze ignorovat a vždy budou používat první spuštění specifikované pro každou kampaň. Toto lze zobrazit na stránce nastavení vaší kampaně. Pokud je u kampaně na aplikaci vybráno pouze jedno první spuštění, nebude kampaň počítat duplicitní konverze.
 • U webových kampaní: Máte-li v aplikaci více konverzních akcí, které zjevně měří instalace stejné aplikace, zobrazí se vám u nich varování ohledně nastavení Zahrnout do sloupce Konverze. Pokud tyto akce měří stejnou verzi aplikace, doporučujeme zrušit zaškrtnutí políčka Zahrnout do sloupce Konverze u všech kromě jedné. Google Ads potom bude ve sloupci Konverze započítávat pouze jednu konverzi na každou instalaci aplikace. To je obzvlášť důležité, pokud k optimalizaci konverzí používáte automatickou strategii nabídek. Nebude díky tomu docházet k zadávání nabídek pro dvě konverze, které se týkají stejné instalace.

Pokud je kód pro obě konverzní akce nainstalován v různých verzích aplikace, není nutné jednu z nich ze sloupce Konverze odstraňovat. Pokud přecházíte ze sady SDK Google Ads na Firebase, přečtěte si níže uvedenou poznámku.

Kvůli omezené viditelnosti neuvidíte v Google Ads konverze nahlášené z kampaní ve Vyhledávání v systému iOS.

Přechod ze sady SDK Google Ads na Firebase

Jestliže v současnosti používáte sadu SDK Google Ads, doporučujeme přejít na Firebase, což je Googlem doporučené řešení pro měření konverzí. Nový konverzní kód nainstalujte takto:

Jak jsme již uvedli výše, přidejte sadu Firebase SDK do nové verze aplikace a odstraňte z ní sadu Google Ads SDK. Do sloupce Konverze můžete zahrnout konverzní akce sady SDK Google Ads i Firebase. Starší konverzní akce bude nadále počítat konverze pro předchozí verzi aplikace, zatímco konverzní akce Firebase bude fungovat pro tu novou.

Máte potíže?

Opravit problém s propojením

Pokud potřebujete další pomoc s Google Analytics v Google Ads, kontaktujte nás.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false
false