Измерване на реализации от приложения от собствености за приложения + уеб в Google Анализ (с помощта на комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase)

Собствеността за приложения + уеб в Google Анализ понастоящем е в бета-версия. Научете повече

След като свържете профила си в Google Ads със собственост за приложения + уеб в Google Анализ, можете да импортирате реализации от тази собственост (включително събраните чрез SDK на Firebase), за да разберете как рекламните Ви кампании стимулират инсталирания на приложения и действия в приложенията Ви за Android или iOS. 

В тази статия ще научите как да импортирате в Google Ads и да настроите събития с реализация от приложения от собственост за приложения + уеб в Google Анализ (чрез SDK на Firebase).

Забележка: За да научите как да измервате реализации в уебсайт, вижте Измерване на реализации в уебсайт от собствености за приложения + уеб в Google Анализ.

Преди да започнете

Преди да можете да импортирате реализации от приложения, за настройване на измерването са необходими различни предпоставки.

Ако използвате собственост за приложения + уеб в Google Анализ

Ако използвате проект във Firebase

Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, за да измервате реализациите в профил на мениджър, трябва да свържете собствеността за приложения + уеб в Google Анализ или проекта във Firebase с профила на мениджър и след това да импортирате реализациите в съответния профил.

Инструкции

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти  в горния десен ъгъл на профила.
 3. От секцията „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Кликнете върху бутона със знака плюс .
 5. Изберете Приложение от списъка с типове реализации.

  Забележка: Също така можете да импортирате реализации от приложения, като изберете Импортиране в списъка с типове реализации, след което изберете Приложения + уеб в Google Анализ > Приложение.
   
 6. Кликнете върху бутона за Приложения + уеб в Google Анализ (Firebase), след което кликнете върху Напред.
 7. Поставете отметка до всяко от събитията, които искате да импортирате, и кликнете върху Импортиране и продължаване.
 8. Кликнете върху Готово.

В таблицата „Действия, водещи до реализация“ вече ще виждате данните за събитията си с реализация от приложение. Кликнете върху името на събитието, за да видите повече подробности и да редактирате настройките за действията, водещи до реализация.

Също така можете да изготвяте отчети за реализациите от приложения, като преминете към таблицата „Кампании“ и кликнете върху иконата за сегментиране  > „Източник на реализациите“. Реализациите от приложения ще се покажат в реда „Firebase“, когато добавите сегмента „Източник на реализациите“.
 

Настройки за първи отваряния

 • Име: Въведете име на действието, водещо до реализация, което искате да измервате. Така по-късно ще можете да го разпознавате в отчетите за реализациите.
 • Стойност: Въведете стойност за всяко инсталиране или изберете „Без присвояване на стойност“, ако предпочитате да не се измерва стойност. Научете повече за стойностите на реализациите
 • Включване в „Реализации“: Премахнете отметката от тази настройка (избрана по подразбиране за iOS, но не и за Android), ако не искате данните за това действие, водещо до реализация, да се включват в отчетната графа „Реализации“ (или в стратегиите за автоматично офериране, използващи тази графа). Можете да премахнете отметката от тази настройка, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматизирано офериране и искате да изберете кои действия, водещи до реализация, да включите в тази стратегия за офериране. За всяко едно приложение и всяко събитие трябва да се включи само по едно действие, водещо до реализация, за да се избегне отчитане на дублирани реализации. Научете повече за „Включване в „Реализации“

  Забележка: Събитието за първо отваряне трябва да бъде това събитие с реализация за всяко приложение, за което задавате „Да“.

Настройки за покупки в приложенията

 • Име: Въведете име на действието, водещо до реализация, което искате да измервате. Така по-късно ще можете да го разпознавате в отчетите за реализациите.
 • Отчитане: Изберете дали да се отчита всяка реализация, или по една на кликване върху рекламата. Научете повече за отчитането на реализациите
 • Прозорец на реализациите: Изберете колко дълго да се измерват реализациите, след като даден потребител кликне върху реклама. Научете повече за прозорците на реализациите
 • Включване в „Реализации“: Премахнете отметката от тази настройка (избрана по подразбиране), ако не искате данните за това действие, водещо до реализация, да се включват в отчетната графа „Реализации“. Бихте могли да премахнете отметката, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате това действие, водещо до реализация, да се включва в стратегията Ви за офериране. Научете повече за „Включване в „Реализации“

  Забележка: По подразбиране покупките в приложение се измерват автоматично в собствеността за приложения + уеб в Google Анализ (чрез SDK на Firebase). Всички други действия, водещи до реализация, могат да се измерват в съответствие с настройките Ви, но това изисква ръчно внедряване.

Настройки за всички останали действия, водещи до реализация (включително събития, свързани с електронна търговия)

 • Име: Въведете име на действието, водещо до реализация, което искате да измервате. Така по-късно ще можете да го разпознавате в отчетите за реализациите.
 • Стойност: Стойността на всяко събитие с реализация се измерва в собствеността за приложения + уеб в Google Анализ (чрез SDK на Firebase) и ще бъде импортирана автоматично в Google Ads. Можете също да зададете стойност по подразбиране в Google Ads. Имайте предвид, че трябва да изпращате стойността като число, за да се отчитат реализациите в Google Ads. Научете повече за стойностите на реализациите
 • Отчитане: Изберете дали да се отчита всяка реализация, или по една на кликване върху рекламата. „Всяка“ е най-добрата опция за продажби, „една“ – за възможни клиенти. Научете повече за отчитането на реализациите
 • Прозорец на реализациите: Изберете колко дълго да се измерват реализациите, след като даден потребител кликне върху реклама. Научете повече за прозорците на реализациите
 • Категория: Изберете категорията, която най-точно описва реализацията Ви. Можете да я използвате, за да сегментирате отчетите за реализациите. Забележка: За кампаниите за хотели се изисква категорията „Покупка“ да се използва за офериране.
 • Включване в „Реализации“: Премахнете отметката от тази настройка (избрана по подразбиране), ако не искате данните за това действие, водещо до реализация, да се включват в отчетната графа „Реализации“. Бихте могли да премахнете отметката, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате това действие, водещо до реализация, да се включва в стратегията Ви за офериране. Научете повече за „Включване в „Реализации“

Всичко за дублираните реализации

Ако имате няколко действия, водещи до реализация от приложение, с които изглежда, че се измерват инсталиранията на едно и също приложение, ще видите предупреждение за тях в настройката „Включване в „Реализации“. Ако с тези действия се измерва една версия на приложението Ви, препоръчваме да премахнете отметката от „Включване в „Реализации“ за всички освен едно от тях. Така Google Ads ще отчита в графата „Реализации“ само по една реализация на едно инсталиране на приложение. Това е особено важно, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране: така ще избегнете офериране за две реализации за едно инсталиране на приложение.

Ако кодът за двете действия, водещи до реализация, е инсталиран в различни версии на приложението Ви, не трябва да премахвате едното от графа „Реализации“. Ако преминавате от работа с комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Ads към Firebase, вижте забележката по-долу.

Забележка: Поради ограничена видимост в Google Ads няма да се отчитат реализациите от кампании в мрежата за търсене за iOS.

Забележка: Преминаване от SDK на Google Ads към Firebase

Ако понастоящем използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Ads, препоръчваме да преминете към Firebase, тъй като това е препоръчваното от Google решение за проследяване на реализациите. Ето как да подходите при инсталирането на новия код за проследяване на реализациите:

Както споменахме по-горе, добавете SDK на Firebase и премахнете SDK на Google Ads от новата версия на приложението си. В графата „Реализации“ можете да включите действията, водещи до реализация, и от SDK на Firebase, и от SDK на Google Ads. По-старото Ви действие, водещо до реализация, ще продължи да отчита реализации за предишната версия на приложението Ви, а това от Firebase ще отчита реализации за новата му версия.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си