Проследяване на реализациите от приложения с Firebase

След като свържете профилите си в Google Ads и Firebase, можете да импортирате реализации от Firebase, за да следите как рекламните Ви кампании дават тласък на инсталиранията и действията в приложенията Ви за Android или iOS. 

Тази статия ще Ви разясни всичко, което трябва да направите, преди да импортирате реализации от Firebase, както и инструкциите за настройка.

Преди да започнете

Преди да можете да импортирате реализациите си от Firebase, необходими са най-различни елементи за настройване на проследяването, включително следните:

 • Проект във Firebase: Профилът в Google, който използвате за Google Ads, трябва да бъде собственик на проект във Firebase. Научете повече за първите стъпки с Firebase.
 • Инсталиран в приложенията Ви SDK на Firebase: Научете как да използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase с приложенията си.
 • Свързване на Firebase и Google AdsТрябва поне един проект във Firebase да е свързан с профила Ви в Google Ads.
 • Настроено във Firebase събитие с реализация: Можете да импортирате всяко събитие, зададено във Firebase като събитие с реализация. Първи отваряния, покупки в приложенията и събития, свързани с електронна търговия, се активират автоматично като събития с реализация. За да проследявате други събития като реализации, трябва да активирате тези събития като реализации във Firebase. Можете да имате най-много 15 събития с реализация за всяко приложение във Firebase.
 • Въведен идентификационен номер в App Store за приложенията за iOS във Firebase: Ако не сте въвели идентификационния номер на проектите си за iOS от Apple App Store, за тях няма да виждате събития с реализации в Google Ads. За да добавите идентификационен номер в App Store, отворете Firebase, намерете приложението си за iOS на екрана „Overview“ и изберете „Manage“ от менюто с 3 точки.

Ако използвате проследяване на реализациите към профил в МКЦ, за да проследявате реализациите в профил на мениджър, трябва да свържете Firebase с профила на мениджър и да импортирате реализациите там.

Инструкции

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Как да импортирате действия, водещи до реализация, от Firebase

 1. Влезте в профила си в AdWords.
 2. Кликнете върху раздела Инструменти и от падащото меню изберете Реализации .
 3. От менюто вляво изберете Firebase.
 4. Вече трябва да виждате екран с настройки и събитията Ви с реализации от Firebase. Ако не е така, проверете дали сте свързали Firebase с AdWords.
 5. Кликнете върху Приписване от Firebase. Тази настройка Ви позволява да изберете кога дадена реализация да се отчита в AdWords, ако върху рекламите има кликвания от няколко рекламни мрежи. За повече информация вижте Всичко за приписването от Firebase по-долу. Изберете опция (или оставете основната) и кликнете върху Запазване.
 6. Под „Импортиране на събития с реализация от Firebase“ ще видите таблица със събитията от Firebase, които можете да импортирате. Ако там не виждате всичките си събития с реализации от Firebase, проверете дали сте свързали проектите от Firebase за събитията, които искате да импортирате.
 7. Изберете събитията с реализация, които искате да импортирате.
 8. Кликнете върху Импортиране.

Вече сте импортирали събитията си с реализации, като те ще се проследяват като събития, водещи до реализация в AdWords. За да редактирате настройките за новите си действия, водещи до реализация, изпълнете инструкциите по-долу.

Как да редактирате настройките си за действията, водещи до реализация

След като вече сте импортирали събития с реализация, те ще се показват в таблицата Ви „Действия, водещи до реализация“ като действия, водещи до реализация.

 1. В таблицата „Действия, водещи до реализация“ (ако не сте там, кликнете върху раздел Инструменти и изберете Реализации) кликнете върху името на действието, водещо до реализация от Firebase, което искате да редактирате.
 2. Ще видите страница с текущите настройки за съответното действие, водещо до реализация. Кликнете върху Редактиране на настройките.
 3. Направете желаните промени. (Вижте по-долу за настройките, които можете да редактирате за всеки вид действие, водещо до реализация.) След това кликнете върху Запазване.

При някои настройки може да виждате сигнал, че настройките Ви във Firebase и в AdWords се различават. Не е проблем да имате различни настройки в двата продукта, но имайте предвид, че данните за реализациите в AdWords и Firebase може да са различни.

Настройките с възможност за редакция варират в зависимост от това, дали проследявате първи отваряния, автоматично проследявани покупки в приложение или други събития. По-долу вижте списък с настройките за всеки от вариантите. 

Настройки за първи отваряния

 • Име: Въведете име на действието, водещо до реализация, което искате да проследявате. Така по-късно ще можете да разпознаете това действие, водещо до реализация, в отчетите за реализациите. 

 • Стойност: Въведете стойност за всяко инсталиране или изберете „Да не се присвоява стойност“, ако предпочитате да не проследявате такава. Научете повече за стойностите на реализациите.

 • Включване в „Реализации“: Премахнете отметката от тази настройка (избрана по подразбиране за iOS и не – за Android), ако не искате да включвате данни за това действие, водещо до реализация, в отчетна графа „Реализации“ (или автоматични стратегии за офериране, използващи тази графа). Можете да премахнете отметката от тази настройка, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматизирано офериране и искате да изберете кои действия, водещи до реализация, да включите в тази стратегия за офериране. За всяко едно приложение трябва да включите само по едно действие, водещо до реализация, към всяко от събитията с цел избягване на отчитане на дублирани реализации. Научете повече за „Включване в „Реализации“.

Забележка: Първото отворено събитие трябва бъде това събитие, водещо до реализация на приложение, за което задавате „Да“.

Настройки за автоматично проследявани покупки в приложения

 • Име: Въведете име на действието, водещо до реализация, което искате да проследявате. Така по-късно ще можете да разпознаете това действие, водещо до реализация, в отчетите за реализациите.
 • Отчитане: Изберете дали да отчитате всяка реализация, или по една на кликване върху рекламата. Научете повече за отчитането на реализациите.
 • Прозорец на реализациите: Изберете колко дълго да се проследяват реализациите, след като някой кликне върху реклама. Научете повече за прозорците на реализациите.
 • Включване в „Реализации“: Премахнете отметката от тази настройка (избрана по подразбиране), ако не искате да включвате данни за това действие, водещо до реализация, в отчетна графа „Реализации“. Бихте могли да премахнете отметката от тази настройка, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате това водещо до реализация действие да се включва в стратегията Ви за офериране. Научете повече за Включване в „Реализации“.

Забележка: Автоматично проследяваните покупки в приложения се проследяват по подразбиране във Firebase. Всички други действия, водещи до реализация, могат да се проследяват в съответствие с настройките Ви, но това изисква ръчно внедряване.

Настройки за всички останали действия, водещи до реализация (включително събития, свързани с електронна търговия)

 • Име: Въведете име на действието, водещо до реализация, което искате да проследявате. Така по-късно ще можете да разпознаете това действие, водещо до реализация, в отчетите за реализациите.
 • Стойност: Стойността на всяко действие, водещо до реализация, се проследява във Firebase и автоматично се импортира в Google Ads. Можете също да зададете стойност по подразбиране в Google Ads. Имайте предвид, че във Firebase трябва да изпратите стойността като число, за да отчитате реализациите в Google Ads. Научете повече за стойностите на реализациите.
 • Отчитане: Изберете дали да отчитате всяка реализация, или по една на кликване върху реклама. „Всяка“ е най-добрата опция за продажби, „Една“ – за възможни клиенти. Научете повече за отчитането на реализациите.
 • Прозорец на реализациите: Изберете колко дълго да се проследяват реализациите, след като някой кликне върху реклама. Научете повече за прозорците на реализациите.
 • Категория: Изберете категорията, която най-точно описва реализацията Ви. Можете да я използвате, за да сегментирате отчетите за реализациите.
 • Включване в „Реализации“: Премахнете отметката от тази настройка (избрана по подразбиране), ако не искате да включвате данни за това действие, водещо до реализация, в отчетна графа „Реализации“. Бихте могли да премахнете отметката от тази настройка, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате това водещо до реализация действие да се включва в стратегията Ви за офериране. Научете повече за „Включване в „Реализации“.

Всичко за приписването от Firebase

Ако рекламирате приложението си посредством няколко рекламни мрежи, отчетите за приписването от Firebase ще отчитат заслугата и на други мрежи за реализациите Ви, ако сте ги конфигурирали в Настройки за мрежата в потребителския интерфейс. Google Ads ще отчита само реализации, включващи кликване върху реклама. Настройката „Приписване от Firebase“ Ви дава възможност допълнително да дефинирате заслугата за кои реализации може да бъде приписана на Google Ads, а това ще доведе до показването им в секцията за отчитане на Google Ads. Има два варианта:

 • Отчитане на всички реализации с кликване в Google Ads дори ако след това са отчетени кликвания в други рекламни мрежи. Изберете тази опция, ако искате да се отчитат всички реализации, при които е имало кликване в Google Ads. Това е опцията по подразбиране, тъй като така ще виждате всяка реализация, за която са допринесли кампаниите Ви в Google Ads.
 • Отчитане само на реализации, при които последното кликване е било върху реклама. Изберете тази опция, ако не искате Google Ads да отчита реализации, при които последното кликване е било върху реклама от друга рекламна мрежа, независимо че е имало по-ранни кликвания в Google Ads по пътя до реализацията. При тази опция заслугата за реализацията ще бъде приписана на рекламната мрежа, върху която потребителят е кликнал последно.

Всичко за дублираните реализации

Ако имате няколко действия, водещи до реализация в приложение, които изглежда проследяват инсталиранията на едно и също приложение, ще видите предупреждение в настройка „Включване в „Реализации“ относно действията Ви, водещи до реализация. Ако те проследяват една версия на приложението Ви, препоръчваме да премахнете отметката от „Включване в „Реализации“ за всички освен едно действие, водещо до реализация. Така Google Ads ще отчита само по една реализация на едно инсталиране на приложение в графа „Реализации“. Това е особено важно, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране: така ще избегнете офериране за две реализации за едно инсталиране на приложение.

Ако кодът за двете действия, водещи до реализация, е инсталиран в различни версии на приложението Ви, не трябва да премахвате едното от графа „Реализации“. Ако преминавате от работа с комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Ads към Firebase, вижте забележката по-долу.

Забележка: Поради ограничена видимост в Google Ads няма да се отчитат реализациите от кампании в мрежата за търсене за iOS.

Забележка: Преминаване от SDK на Google Ads към Firebase

Ако понастоящем използвате комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Ads, препоръчваме да преминете към Firebase, тъй като това е препоръчваното от Google решение за проследяване на реализациите. Ето как да подходите при инсталирането на новия код за проследяване на реализациите:

Както посочихме по-горе, добавете комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Firebase и премахнете този на Google Ads в нова версия на приложението си. В графа „Реализации“ можете да включите действия, водещи до реализация, от комплектите за разработване не софтуер (SDK) и на двете програми. По-старото Ви действие, водещо до реализация, ще продължи да отчита реализации за предишната версия на приложението Ви, а това от Firebase ще отчита реализации за новата му версия.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си