O responzivnim prikaznim oglasima

Hero image of depicting a responsive display ad example

Uz responzivne prikazne oglase možete prenijeti elemente (slike, naslove, logotipe, videozapise i opise), a Google će automatski generirati kombinacije oglasa za web-lokacije, aplikacije, YouTube i Gmail. Responzivni prikazni oglasi mogu se koristiti u kampanjama na prikazivačkoj mreži.

Da biste vidjeli titlove na svojem jeziku, uključite titlove na YouTubeu. Odaberite ikonu Postavke Slika ikone postavki YouTubea pri dnu playera videozapisa, a zatim odaberite odjeljak Titlovi i izaberite svoj jezik.


Prednosti

  • Optimizacija oglasa: kada izradite responzivni prikazni oglas tako da prenesete različite elemente u Google Ads, Googleov model strojnog učenja određuje optimalnu kombinaciju elemenata za svako oglasno mjesto na temelju povijesti vaše izvedbe.
  • Širi doseg: možete prenijeti više elemenata za svaku vrstu elementa (na primjer više naslova, logotipa, videozapisa i slika). Google Ads automatski će prilagoditi veličinu, izgled i format oglasa kako bi se uklopili u gotovo svaki dostupan oglasni prostor. Na primjer, responzivni prikazni oglas može se prikazati kao banner oglas na jednoj web-lokaciji i kao dinamični tekstualni oglas na drugoj.
  • Upotreba uz videozapise: u responzivne prikazne oglase možete dodati i videozapise kako biste maksimalno povećali svoj doseg na prikazivačkoj mreži. Videozapisi se prikazuju umjesto slika svaki put kada Google Ads utvrdi da bi vaši videozapisi mogli poboljšati izvedbu.
  • Ušteda vremena: upotrebljavajući responzivne prikazne oglase možete smanjiti opterećenje za upravljanje portfeljima oglasa u grupama oglasa i kampanjama te posvetiti više vremena poboljšavanju izvedbe.
  • Upotreba uz feedove: responzivni oglasi prikazuju prilagođeni sadržaj (uključujući oglase s proizvodima koje su korisnici već pregledali na vašoj web-lokaciji ili u aplikaciji) korisnicima iz feeda koji dodate i kojim upravljate. Ako feed dodate kampanji, vaši će se oglasi prikazivati i u dinamičnom i u statičkom obliku. Saznajte više o izradi feedova za responzivne prikazne oglase.

Preneseni prikazni oglasi

Ako želite imati veću kontrolu nad oglasima za svoje kampanje na prikazivačkoj mreži, možete izraditi i prenijeti vlastite slikovne oglase. Preneseni slikovni oglasi izrađuju se izvan Google Adsa (na Google Web Designer, na primjer) i mogu se u Google Ads prenijeti kao ZIP datoteka. Saznajte više o prijenosu vlastitih slikovnih oglasa.

Mjerenje izvedbe

Praćenje konverzija može vam pomoći da pratite konverzije i radnje koje korisnici poduzimaju na vašoj web-lokaciji ili u aplikaciji. Te radnje mogu uključivati klikove za registraciju, kupnju ili traženje ponude. Saznajte kako postaviti praćenje konverzija.

No da biste razumjeli puni učinak svojih kampanja na prikazivačkoj mreži, potrebno je uzeti u obzir više od samih klikova. Tu na scenu stupaju konverzije angažiranim prikazom. Konverzije angažiranim prikazom pokazale su se kao napredniji mjerni podatak o konverzijama bez klika i sada ih možete upotrebljavati u kampanjama na prikazivačkoj mreži s videoelementima. Saznajte više o konverzijama angažiranim prikazom.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false