Giới thiệu về loại chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng

Bạn quảng cáo trực tuyến, nhưng có thể lại không bán hàng trực tuyến. Đối với nhiều doanh nghiệp, bán hàng tại cửa hàng hay các cách bán hàng ngoại tuyến khác, chẳng hạn như đặt hàng qua điện thoại, có thể là chính là cách thức quan trọng mang lại doanh thu cho bạn. 

Tính năng theo dõi chuyển đổi lượt bán hàng tại cửa hàng có thể giúp kết nối mối liên hệ giữa quảng cáo Google Ads và bán hàng ngoại tuyến.

Có hai cách khác nhau để theo dõi chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng phù hợp với những kiểu nhà quảng cáo khác nhau. Bài viết này giúp bạn biết cách hoạt động của mỗi sản phẩm chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng và cách thiết lập chúng.

Cách theo dõi chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng

Có hai cách để theo dõi các lượt chuyển đổi ngoại tuyến:

Lượt bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp): Nhập dữ liệu giao dịch ngoại tuyến của bạn trực tiếp vào Google Ads. Google sẽ khớp thông tin khách hàng đi kèm dữ liệu giao dịch của bạn với thông tin người dùng Google Ads. Bạn không phải đặt thẻ theo dõi bên thứ ba vào trang web của mình. Thiết lập theo dõi chuyển đổi bán hàng tại cửa hàng (tải lên trực tiếp).

Lượt bán hàng tại cửa hàng (đối tác dữ liệu): Chia sẻ dữ liệu giao dịch ngoại tuyến với đối tác dữ liệu bên thứ ba, đối tác này đặt thẻ theo dõi trên trang web để khớp dữ liệu giao dịch ngoại tuyến với những lần nhấp vào quảng cáo. Sau đó, đối tác dữ liệu sẽ tải dữ liệu bán hàng tại cửa hàng lên tài khoản Google Ads của bạn. Thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi lượt bán hàng tại cửa hàng (đối tác dữ liệu).

Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư khi theo dõi trang web

Tiêu chuẩn bảo mật của Google rất nghiêm ngặt. Chương trình này chỉ theo dõi các trang có chứa thẻ chuyển đổi của Google. Chúng tôi sử dụng phương thức mã hóa dữ liệu và máy chủ bảo mật.

Hãy nhớ cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về dữ liệu bạn thu thập trên trang web của mình và lấy sự đồng ý cho việc thu thập đó trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố