Om konverteringer ved butikksalg

Selv om annonsene dine er på nettet, er det mange salg som skjer i fysiske butikker. For mange bedrifter kan salg utenfor nettet eller i butikker, for eksempel bestillinger over telefon, ha stor innvirkning på inntektene. 

Hvis du sporer konverteringer ved butikksalg, kan det bli enklere å se sammenhenger mellom annonsene dine og salg utenfor nettet.

Du kan spore konverteringer ved butikksalg på to forskjellige måter, tilpasset ulike annonsørers behov. I denne artikkelen skal vi forklare deg hvordan de enkelte konverteringsproduktene for butikksalg fungerer, og hvordan du kan sette dem opp.

Sånn sporer du konverteringer ved butikksalg

Du kan spore konverteringer utenfor nettet på to måter:

Butikksalg (direkteopplasting): Importer dataene dine for transaksjoner utenfor nettet direkte til Google Ads. Google samsvarer kundeinformasjonen knyttet til transaksjonsdataene dine, med brukerinformasjonen i Google Ads. Du trenger ikke å plassere noen tredjeparts tag for konverteringssporing på nettstedet ditt. Sett opp konverteringssporing for butikksalg (direkteopplasting).

Butikksalg (datapartner): Del dataene dine for transaksjoner utenfor nettet med en tredjeparts datapartner som plasserer en tag for konverteringssporing på nettstedet ditt for å samsvare transaksjoner utenfor nettet med annonseklikk. Datapartneren laster deretter opp data om butikksalgene til Google Ads-kontoen din. Sett opp konverteringssporing for butikksalg (datapartner).

Sikkerhet og personvern ved sporing av nettsteder

Google har strenge sikkerhetsstandarder. Bare sider som inneholder Googles konverteringskode, spores i dette programmet. Vi bruker datakryptering og sikre tjenere.

Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedene dine, og at du innhenter samtykke i slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt