Apie priskyrimą keliems įrenginiams

Priskyrimo keliems įrenginiams ataskaitose ne tik parodoma, kada klientai naudojasi keliais skelbimais prieš įvykdydami konversiją, bet ir tai, kada jie tai daro naudodami skirtingus įrenginius. Tai vertingos įžvalgos jums, kaip klientai naudojasi skirtingais įrenginiais prieš įvykdydami konversiją.

Šiame straipsnyje paaiškinsime, kaip priskyrimas keliems įrenginiams gali padėti geriau įvertinti skelbimo našumą. Taip pat aptarsime, kokias konkrečias įžvalgas galite atrasti kiekvienoje ataskaitoje.

Kaip tai veikia

Priskyrimo ataskaitose rodomi keliai, kuriais klientai ėjo, kol įvykdė konversiją, o konversija priskiriama skirtingiems skelbimo paspaudimams ir parodymams to proceso metu. Konversijos keliuose įrenginiuose rodo, kad klientas sąveikavo su skelbimu viename įrenginyje, bet konversiją įvykdė kitame įrenginyje.

Priskyrimo keliems įrenginiams ataskaitose derinami tų dviejų įrankių duomenys, kad būtų galima jums pateikti daugiau įžvalgų apie žmonių sąveiką su jūsų skelbimais: šiose ataskaitose parodoma, kai kliento kelias, prieš jam įvykdant konversiją, apima skelbimo paspaudimus ar parodymus skirtinguose įrenginiuose.

Priskyrimo keliems įrenginiams ataskaitos suteikia jums daugiau išsamios informacijos apie tai, kaip jūsų reklama padeda siekti tikslų, ir leidžia jums priimti apgalvotus sprendimus, kaip pakoreguoti savo kampanijas, kad jas optimizuotumėte ir tuos tikslus pasiektumėte. Pavyzdžiui, jei sužinojote, kad kampanija gauna daug pagalbinių paspaudimų mobiliuoju įrenginiu, galbūt norėsite padidinti tai kampanijai taikomą kainos pasiūlymo mobiliesiems koregavimą, kad gautumėte dar daugiau paspaudimų, po kurių įvykdomos konversijos.

Duomenys šiose ataskaitose pasiekiami nuo 2015 m. spalio 1 d.

Pavyzdys

Elena turi elektroninę parduotuvę ir naudojasi konversijų stebėjimo priemone, kuri stebi internetinius užsakymus. Kai ji suskirsto konversijų duomenis pagal įrenginius, iš pradžių atrodo, kad didžioji dalis pardavimo užsakymų įvyksta po paspaudimų staliniuose kompiuteriuose.

Tačiau, kai Elena peržiūri priskyrimo keliems įrenginiams ataskaitas, ji pamato, kad nors ir dažniausiai paskutinį kartą prieš konversiją spustelėjama staliniuose kompiuteriuose, prieš paskutinį paspaudimą daug žmonių spustelėja jos skelbimus mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. Dažniausiai mobiliajame įrenginyje spustelėjami skelbimai, kurie rodomi pagal viršutinio kanalo raktinius žodžius, vadinasi, žmonės spustelėja tuos skelbimus iš anksto prieš įsigydami prekę. Tai svarbu Elenai: iš asmeninės patirties ji žino, kad pati dažniausiai ieško produkto mobiliuoju telefonu, o jį įsigyja naudodamasi staliniu kompiuteriu.

Todėl dabar, jau turėdama šią informaciją, Elena padidina kainos pasiūlymų mobiliesiems koregavimus, kad būtų pasiūlyta didesnė kaina skelbimuose, kai jie yra pagalbinio paspaudimo mobiliajame įrenginyje rezultatas.

Pastaba: „Google Analytics“ konversijų veiksmai

Jei stebite „Google Analytics“ konversijų veiksmus, veiklos keliuose įrenginiuose ataskaitose gali būti rodomi tik konversijų, per kurias skelbimas buvo spustelėtas konversijų įrenginyje, duomenys. Šiose ataskaitose nerodoma konversijų, per kurias skelbimas nebuvo spustelėtas konversijos įrenginyje, veikla keliuose įrenginiuose.

Ataskaitų vadovas

Įrenginių ataskaita

Įrenginių ataskaitoje pateikiamas konversijų, kurios įvyko kiekviename įrenginyje, skaičius, konversijas suskirsčius pagal įrenginius, kuriuose įvyko sąveika su skelbimu.. Šioje ataskaitoje galite greitai pamatyti, kiek įtakos jūsų paskyrai daro veikla keliuose įrenginiuose.

Lentelės viršuje pamatysite skaičių, kiek konversijų yra susijusių su veikla keliuose įrenginiuose, bendrąjį konversijų skaičių ir konversijų, kurios apima veiklą keliuose įrenginiuose, procentą. Žemiau pamatysite lentelę, kurioje išvardyti konversijų įrenginiai pagal kiekvienos rūšies įrenginį, kuriame įvyko sąveika su skelbimu.

Atminkite, kad šioje lentelėje yra tik tos konversijos, kurios įvyko naudojant kelis įrenginius. Ir jei konversija atlikta daugiau nei 1 įrenginyje, tik 1 konversija bus įskaityta į konversijų, susijusių su veikla keliuose įrenginiuose, skaičių. Dėl šios priežasties konversijų, susijusių su veikla keliuose įrenginiuose, skaičius gali būti mažesnis nei visų reikšmių suma pagrindinėje lentelėje.

Pagalbinių įrenginių ataskaita

Pagalbinių įrenginių ataskaitoje nurodoma, kiek buvo paskutinio paspaudimo konversijų ir kiek buvo konversijų po paspaudimų pagal kiekvienos rūšies įrenginį. Taip pat pagal kiekvieną įrenginį nurodomas konversijų po paspaudimų ir paskutinio paspaudimo konversijų santykis.

Ši ataskaita teikiama visais detalumo lygiais: paskyros, kampanijos, skelbimų grupės ir raktinio žodžio.

Kad būtų pateiktas visas įrenginio našumo konversijos kelyje rodinys, visi pagalbiniai įrenginiai skaičiuojami šioje lentelėje (net jei konversija vykdoma tame pačiame įrenginyje).

Patarimas: mobiliojo įrenginio pagalbos santykis

Svarbiausia metrika jūsų verslui turbūt yra „Mobiliojo įrenginio pagalbos santykis“. Ji parodo, kaip dažnai skelbimai mobiliesiems paskatina konversijas, kurios buvo įvykdytos naudojantis kitais įrenginiais. Pavyzdžiui, mobiliojo įrenginio pagalbos santykis 3,72 reiškia, kad kiekviena konversija mobiliajame įrenginyje, 3,72 konversijos kituose įrenginiuose įvyko, kai mobilusis įrenginys buvo panaudotas kaip pagalbinė priemonė.

Pagal mobiliojo įrenginio pagalbos santykį galite keisti kainos pasiūlymo mobiliesiems koregavimus, atsižvelgdami į skelbimų mobiliesiems daromą įtaką keliuose įrenginiuose.

Įrenginių kelių ataskaita 

Šioje ataskaitoje pateikiama konversijų skaičiaus analizė pagal kelią tarp įrenginių, pavyzdžiui, iš mobiliojo įrenginio į stalinį kompiuterį arba iš stalinio kompiuterio į planšetinį kompiuterį. Tai suteikia jums galimybę išsiaiškinti, kokia tvarka dažniausiai žmonės naudojasi skirtingais įrenginiais prieš įvykdydami konversiją.

Atminkite, kad šioje lentelėje skaičiuojami tik perkėlimai tarp įrenginių.

Pastaba apie konversijų apimtį

Kiekvienoje priskyrimo keliems įrenginiams ataskaitoje galite matyti „Konversijų“ ar Visų konversijų duomenis. Numatytasis nustatymas yra „Visos konversijos“. Jei norite matyti stulpelio „Konversijos“ duomenis, spustelėkite išskleidžiamąjį meniu „Konversijų apimtis“.

Pastaba

Srauto konversijos keliuose įrenginiuose (kurios įtraukiamos į stulpelį „Konversijos“) stebimos „Google“ paieškos puslapiuose, sistemoje „YouTube“, „Google“ vaizdinės reklamos tinklo ir vaizdo įrašų partnerių svetainėse bei sistemoje „AdMob“. Nestebimos programų diegimo konversijos keliuose įrenginiuose ar konversijos keliuose įrenginiuose su importuotais tikslais, naudojant „Google Analytics“ arba „Google Ads“ konversijų importavimo funkciją. 

Kaip rasti priskyrimo keliems įrenginiams ataskaitas

  1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
  2. Spustelėkite skirtuką Įrankiai.
  3. Pasirinkite Priskyrimas.
  4. Kairėje pusėje esančiame meniu spustelėkite Veikla keliuose įrenginiuose, tada spustelėkite norimą matyti ataskaitą.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta