Tietoja eri laitteella tuotettujen konversioiden attribuutiosta

Eri laitteella tuotettujen konversioiden attribuutioraporteista näet, milloin asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa useiden mainosten kanssa ennen konversion syntymistä ja milloin näin tapahtuu useilla laitteilla. Saat siis arvokasta tietoa siitä, miten asiakkaat käyttävät konversioreitillä eri laitteita.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit ymmärtää paremmin mainostesi tehokkuutta eri laitteella tuotettujen konversioiden attribuution avulla. Saat myös tietää, millaista hyötyä sinulle on kustakin raportista.

Toimintaperiaate

Attribuutioraporteista näet, miten asiakkaat päätyvät tuottamaan konversioita ja minkä mainoksen eri klikkausten ja näyttökertojen ansioiksi konversiot luetaan. Eri laitteella tuotetut konversiot ‑tiedoista näet, milloin asiakas oli vuorovaikutuksessa mainoksen kanssa yhdellä laitteella ja tuotti sitten konversion toisella laitteella.

Eri laitteella tuotettujen konversioiden attribuutioraporteissa yhdistetään nämä kaksi työkalua, jotta saat enemmän tietoja siitä, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa mainostesi kanssa. Raporteista näet, milloin asiakkaan konversioreittiin sisältyy klikkauksia tai näyttökertoja useilla laitteilla.

Eri laitteella tuotettujen konversioiden attribuutioraporteista saat lisätietoja siitä, miten mainontasi vaikuttaa tavoitteisiisi. Voit siis tehdä perusteltuja päätöksiä siitä, miten kampanjoitasi pitäisi säätää tavoitteiden optimoimiseksi. Jos esimerkiksi näet raportista, että kampanjasi saa paljon apuklikkauksia mobiililaitteista, sinun kannattaa ehkä nostaa kampanjan mobiililaitteen hintatarjouksen muokkausta, jotta saat mahdollisesti vieläkin enemmän konversioita avustavia klikkauksia.

Raporttien tiedot ovat saatavilla 1.10.2015 lähtien.

Esimerkki

Ellen omistaa elektroniikkaliikkeen, ja hän seuraa verkkotilauksia konversioseurannan avulla. Hän segmentoi konversiotiedot eri laitteiden mukaan, ja aluksi vaikuttaa siltä, että suurin osa hänen myynnistään on seurausta tietokoneella tehdyistä klikkauksista.

Ellen tarkastelee eri laitteella tuotettujen konversioiden attribuutioraportteja ja huomaa, että konversiota edeltävä klikkaus on usein peräisin tietokoneesta, mutta ennen viimeistä klikkausta monet asiakkaat kuitenkin klikkaavat hänen mainoksiaan mobiililaitteella tai tabletilla. Mobiiliklikkauksia saavat usein mainokset, joissa on suppilon loppuosan avainsanoja, joten vaikuttaa siltä, että asiakkaat klikkaavat mainoksia ostokseen johtavan reitin alkuvaiheessa. Ellenin mielestä se kuulostaa järkevältä, sillä hän itsekin tutkii usein tuotteita puhelimella ja tekee sitten ostoksen tietokoneella.

Tietojen perusteella Ellen nostaa mobiilihintatarjouksen muokkauksia niin, että hintatarjous on korkeampi mainoksille, jotka saavat apuklikkauksia mobiililaitteista.

Huom. Google Analyticsin konversiotoiminnot

Toiminta eri laitteella ‑raporteissa näkyy Google Analyticsin konversiotoimintojen osalta tiedot vain konversioille, joissa mainoksen klikkaus tapahtui samalla laitteella kuin konversio. Raporteissa ei näy konversioihin liittyvää toimintaa eri laitteella, jos mainoksen klikkaus ei tapahtunut konversioon johtaneella laitteella.

Raporttiopas

Laitteet-raportti

Laitteet-raportista näet kustakin laitteesta peräisin olevien konversioiden määrän. Tiedot on eritelty sen mukaan, millä laitteella käyttäjä oli vuorovaikutuksessa mainoksen kanssa. Raportin avulla voit nopeasti nähdä, paljonko eri laitteella tapahtuvalla toiminnalla on merkitystä tilillesi.

Taulukon yläosasta näet, paljonko olet saanut konversioita, joihin liittyi eri laitteella tapahtuvaa toimintaa, konversioiden kokonaismäärän ja niiden konversioiden prosenttiosuuden, joihin liittyi eri laitteella tapahtuvaa toimintaa. Näiden tietojen alla on taulukko, jossa eritellään erilaiset laitteet, joilla konversioihin johtaneet vuorovaikutukset mainoksen kanssa tapahtuivat.

Huomaa, että taulukko sisältää vain konversiot, jotka syntyivät useiden laitteiden käytön jälkeen. Jos konversio on tuotettu useammalla kuin yhdellä laitteella, vain yksi konversio lasketaan eri laitteella tuotettuihin konversioihin. Siksi eri laitteella tuotettujen konversioiden määrä voi olla alhaisempi kuin kaikkien taulukon sarakkeiden summa.

Avustavat laitteet ‑raportti

Avustavat laitteet ‑raportista näet viimeisen klikkauksen konversioiden ja klikkausavusteisten konversioiden määrän laitetyyppien mukaan eriteltynä. Lisäksi näet laitekohtaisesti, mikä on klikkausavusteisten konversioiden suhde viimeisen klikkauksen konversioihin.

Raportti on saatavilla kaikilla tarkkuustasoilla: tili-, kampanja-, mainosryhmä- ja avainsanatasolla.

Taulukkoon lasketaan kaikki avustavat laitteet (siinäkin tapauksessa, että konversio on tuotettu samalla laitteella), jotta saat kokonaiskäsityksen eri laitteiden tehokkuudesta konversioreitillä.

Vinkki: Mobiililaitteiden avustavan toiminnan suhde

Liiketoimintasi kannalta keskeisin tieto on todennäköisesti mobiilaitteiden avustavan toiminnan suhde. Se kertoo, miten usein mobiilimainoksesi avustivat muilla laitteilla tuotettujen konversioiden syntymisessä. Esimerkiksi mobiilaitteiden avustavan toiminnan suhde 3,72 tarkoittaa, että jokaista mobiililaitteella tuotettua konversiota kohti mobiililaitteella avustettiin 3,72:ta muilla laitteilla syntynyttä konversiota.

Mobiilaitteiden avustavan toiminnan suhteen avulla voit säätää mobiililaitteen hintatarjouksen muokkauksia niin, että niissä otetaan huomioon mobiilimainosten eri laitteilla tapahtuvan toiminnan vaikutus tilillesi.

Laitteiden reitit ‑raportti 

Laitteiden reitit ‑raportissa eritellään, paljonko eri laitteiden väliset reitit ovat saaneet konversioita, kuten reitti mobiililaitteesta tietokoneeseen ja reitti tietokoneesta tablettiin. Näiden tietojen avulla näet, missä järjestyksessä käyttäjät yleensä käyttävät eri laitteita ennen konversion syntymistä.

Tähän taulukkoon lasketaan vain siirtymät laitteiden välillä.

Huomioitavaa: Konversioiden laajuus

Jokaisesta eri laitteella tuotettujen konversioiden attribuutioraportista näet konversioiden tai kaikkien konversioiden tiedot. Oletuksena näytetään kaikkien konversioiden tiedot. Jos haluat nähdä Konversiot-datan, klikkaa Konversioanalysoinnin laajuus ‑kohdan alla olevaa avattavaa valikkoa.

Muistettavaa

Konversiot eri laitteella sisältyvät Konversiot-sarakkeeseen. Niihin liittyvää liikennettä seurataan Google Haun sivuilla, YouTubessa, Google Display ‑verkostossa, videokumppanien sivustoilla ja AdMobissa. Eri laitteella tuotettuja konversioita ei lasketa sovellusasennuksille, Google Analyticsista tuoduille tavoitteille tai Google Adsiin tuoduille konversioille. 

Näin löydät eri laitteella tuotettujen konversioiden attribuutioraportit

  1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
  2. Klikkaa Työkalut-välilehteä.
  3. Valitse Attribuutio.
  4. Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta Toiminta eri laitteella ja klikkaa sitten raporttia, jota haluat tarkastella.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun