Málo dát: definícia

Tabuľky alebo štatistiky s upozornením na málo dát alebo obmedzené dáta nemusia obsahovať informácie plne zodpovedajúce vašej dlhodobej výkonnosti.

  • Google Ads môže zobraziť iba výsledky alebo štatistiky na základe dát v rozsahu dátumov, ktorý ste vybrali. Informačná hodnota tabuliek alebo prehľadov s ikonou upozorňujúcou na málo dát môže byť nižšia než pri nahromadení väčšieho počtu zobrazení, kliknutí, konverzií alebo iných štatistík prostredníctvom reklám.
  • Nezabudnite, že ak vaše reklamy boli v prevádzke krátky čas, vaše výsledky výkonnosti by sa mohli ľahko zmeniť, keď niekto najbližšie vykoná interakciu s niektorou z vašich reklám alebo dokončí konverziu na vašom webe.
  • V prípade tabuliek alebo grafov založených na obmedzenom množstve dát je najvhodnejšie počkať na nahromadenie väčšieho množstva dát a až potom prijímať ďalšie opatrenia. Viac informácií vám poskytne presnejší obraz o výkonnosti vašich reklám a vášho zacielenia.

Ďalšie informácie o prehľadoch v službe Google Ads

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory