Giới thiệu về quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại

Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại được thiết kế để khuyến khích mọi người gọi đến doanh nghiệp của bạn và chỉ có thể xuất hiện trên các thiết bị thực hiện được cuộc gọi điện thoại. Khi một khách hàng tiềm năng nhấp vào quảng cáo của bạn, quảng cáo sẽ thực hiện một cuộc gọi đến bạn từ thiết bị của khách hàng.
 

Trước khi bắt đầu


Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại có thể sử dụng cùng số điện thoại bạn có thể đang sử dụng trong tiện ích cuộc gọi của mình. Để tìm hiểu thêm về cách hiển thị số điện thoại trong quảng cáo của bạn, hãy chuyển đến bài viết Giới thiệu về tiện ích cuộc gọi

Cách tính phí

Các lần nhấp vào nút gọi sẽ được tính phí ở mức giá mỗi nhấp chuột (CPC) dựa trên giá thầu bạn đặt trong tài khoản.

Cách hoạt động

Báo cáo cuộc gọi—chỉ có sẵn trên Mạng tìm kiếm—sử dụng số chuyển tiếp Google (GFN) để đánh giá hiệu suất của tiện ích cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại. Khi bạn bật báo cáo cuộc gọi, chúng tôi sẽ chỉ định số điện thoại chuyển tiếp Google cho quảng cáo của bạn. Bằng cách đó, bạn có thể xem thông tin chi tiết về các cuộc gọi và tính các cuộc gọi là lượt chuyển đổi.


Cách hoạt động của quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại:

  1. Quảng cáo của bạn thắng một phiên đấu giá và được hiển thị trên Mạng tìm kiếm.
  2. Ai đó nhấn vào quảng cáo.
  3. Chương trình gọi điện trên điện thoại di động của người đó sẽ mở ra cùng với số đã đặt (số của riêng bạn hoặc số chuyển tiếp Google, tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt của bạn).
  4. Người đó nhấn nút gọi để thực hiện cuộc gọi.

Các cuộc gọi sử dụng số chuyển tiếp Google sẽ được tính là một cuộc gọi điện thoại trong báo cáo của bạn. Cuộc gọi có thời lượng đáp ứng yêu cầu tối thiểu đã đặt trong tài khoản của bạn để được tính là một lượt chuyển đổi sẽ được báo cáo là một lượt chuyển đổi vào ngày quảng cáo được hiển thị. Ví dụ: ai đó thấy quảng cáo của bạn vào ngày 5 tháng 8 và ghi lại số chuyển tiếp Google, nhưng không gọi cho đến ngày 10 tháng 8 và có cuộc gọi kéo dài 2 phút với doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ có một cuộc gọi điện thoại được báo cáo vào ngày 10 tháng 8 và một lượt chuyển đổi cuộc gọi được báo cáo vào ngày 5 tháng 8 bởi vì cuộc gọi đã đáp ứng yêu cầu về thời lượng là 30 giây của bạn.

Khi tạo quảng cáo, bạn sẽ được yêu cầu nhập những thông tin sau:

  • Hai dòng tiêu đề (không bắt buộc, nhưng nên nhập vào)
  • Tên doanh nghiệp của bạn
  • Số điện thoại của bạn
  • Hai dòng văn bản mô tả
  • URL hiển thị
  • URL xác minh, là URL của trang web có số điện thoại doanh nghiệp của bạn.

Các trường này đủ điều kiện để hiển thị khi quảng cáo của bạn xuất hiện trên thiết bị di động, nhưng có thể bị bỏ qua để tận dụng tối đa không gian màn hình nhỏ hơn trên các thiết bị này.

Một số tiện ích chọn lọc cũng đủ điều kiện để hiển thị cùng với quảng cáo của bạn, bao gồm tiện ích vị trí, tiện ích đoạn nội dung có cấu trúctiện ích chú thích. Các tiện ích sẽ mở rộng quảng cáo của bạn giúp cung cấp thêm thông tin và có thể mang đến cho quảng cáo của bạn khả năng hiển thị lớn hơn và nổi bật hơn trên trang kết quả tìm kiếm. Các lần nhấp vào tiện ích vị trí sẽ đưa mọi người tới trang vị trí của bạn. Bạn không phải mất thêm bất cứ chi phí nào khi thêm các tiện ích đó và chúng tôi khuyên bạn nên thêm tất cả tiện ích có liên quan đến doanh nghiệp của mình. Số nhấp chuột vào quảng cáo của bạn (bao gồm cả tiện ích của bạn) sẽ được tính phí như bình thường. Để tìm hiểu thêm về tiện ích, hãy chuyển đến bài viết Giới thiệu về tiện ích

Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại bắt đầu cuộc gọi trực tiếp đến doanh nghiệp của bạn và không chuyển khách hàng đến trang đích là trang web của bạn. Khi bạn nhập URL xác minh, đây có thể là URL trang đích cho doanh nghiệp của bạn, thì điều đó chỉ nhằm xác minh quảng cáo và số điện thoại của bạn. URL này sẽ không được hiển thị trực tiếp trên quảng cáo của bạn. Để tạo quảng cáo cho phép cả nhấp để gọi và nhấp vào trang web, hãy thử thiết lập quảng cáo văn bản chuẩn và sử dụng tiện ích cuộc gọi.

Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại chỉ dành cho các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm.

Thông tin Quảng cáo mẫu Giới hạn cho hầu hết các ngôn ngữ Giới hạn cho ngôn ngữ 2 byte*
Dòng tiêu đề 1 (không bắt buộc) Dòng tiêu đề 1 30 ký tự 15 ký tự
Dòng tiêu đề 2 (không bắt buộc) Dòng tiêu đề 2 30 ký tự 15 ký tự
Tên doanh nghiệp Tên doanh nghiệp 25 ký tự 12 ký tự
Số điện thoại Gọi: (555) 555-5555 không có không có
Dòng mô tả 1 Dòng mô tả 1 90 ký tự 45 ký tự
Dòng mô tả 2 (không bắt buộc) Dòng mô tả 2 90 ký tự 45 ký tự
URL hiển thị (không bắt buộc) www.example.com 35 ký tự 17 ký tự
URL xác minh www.example.com/contact Không Không

* Ngôn ngữ 2 byte là các ngôn ngữ sử dụng các ký tự 2 byte như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?