Om oppringingsannonser

Formålet med oppringingsannonser er å oppmuntre folk til å ringe til bedriften din. Slike annonser kan bare vises på enheter med telefonfunksjon. Når en potensiell kunde klikker på annonsen din, starter annonsen et anrop til deg fra kundens enhet.
 

Før du begynner


I oppringingsannonser kan du bruke de samme telefonnumrene som du kanskje allerede bruker i anropsutvidelsene dine. Hvis du vil vite mer om hvordan du viser telefonnumre i annonsene dine, kan du gå til Om anropsutvidelser

Slik belastes du

Klikk på «Ring»-knappen eller overskriften belastes med en kostnad per klikk (CPC) basert på budet du har angitt i kontoen din.

Slik fungerer det

Samtalerapportering er bare tilgjengelig i Søkenettverket. I denne funksjonen brukes Google-viderekoblingsnumre til å måle resultatene du oppnår med en anropsutvidelse eller oppringingsannonse. Når du slår på samtalerapportering, tilordner vi annonsen din et Google-viderekoblingsnummer. Slik kan du se detaljer om telefonsamtalene dine og telle dem som konverteringer.


Slik fungerer en oppringingsannonse:

  1. Annonsen din vinner en auksjon og vises i Søkenettverket.
  2. Noen trykker på annonsen.
  3. Personen får opp det aktuelle nummeret på mobiltelefonskjermen (enten ditt eget nummer eller et viderekoblingsnummer, avhengig av innstillingene dine).
  4. Personen trykker på «Ring»-knappen for å ringe.

Anrop der det brukes et Google-viderekoblingsnummer, skal telles som samtaler i rapporteringen. Anrop der varigheten oppfyller minstekravet som er angitt i kontoen din for konverteringer, blir rapportert som en konvertering på datoen da annonsen ble vist. La oss si at annonsen din blir vist til en person 5. august. Vedkommende skriver ned Google-viderekoblingsnummeret, men ringer ikke før 10. august, og har da en to minutter lang samtale med bedriften din. Du får da rapportert en samtale 10. august og en samtalekonvertering 5. august, fordi anropets varighet oversteg 30 sekunder og dermed oppfylte kravet.

Når du oppretter annonser, blir du bedt om å oppgi denne informasjonen:

  • to overskrifter (valgfritt, men anbefales)
  • navnet på bedriften din
  • telefonnummeret til bedriften din
  • to linjer med beskrivende tekst
  • en visningsadresse (valgfritt, bare tilgjengelig i USA)
  • en nettadresse for bekreftelse, nærmere bestemt adressen til en nettside der telefonnummeret til bedriften din står oppført

Disse feltene er kvalifisert for å bli vist sammen med annonsen din på mobilenheter. Noen felt kan imidlertid utelates for å utnytte den begrensede plassen på mobilskjermer maksimalt.

Enkelte utvidelser, blant annet adressetilleggutvidelser med nettstedsinfo og infoutvidelser, kan også vises i annonsen din. Med utvidelser kan du presentere ekstra informasjon i annonsen, slik at den kanskje blir mer synlig og oppnår en høyere plassering på søkeresultatsiden. Klikk på adressetillegg fører brukerne videre til nettsiden for bedriftsbeliggenheten. Det koster ikke noe ekstra å legge til utvidelser, og derfor anbefaler vi at du bruker alle utvidelsene som er relevante for bedriften din. Du blir imidlertid belastet for klikk på annonsen din (inkludert utvidelsen) på vanlig måte. Hvis du vil vite mer om utvidelser, kan du gå til Om utvidelser.

Med oppringingsannonser får du anrop direkte til bedriften din. Kundene sendes ikke til landingssiden på nettstedet ditt. Nettadressen du skriver inn for bekreftelse – for eksempel nettadressen for landingssiden til bedriften din – brukes bare til å bekrefte annonsen din og telefonnummeret ditt. Denne adressen vises altså ikke sammen med annonsen din. Hvis brukerne både skal kunne klikke for å ringe bedriften og klikke videre til nettstedet ditt, kan du i stedet konfigurere en standard tekstannonse og bruke anropsutvidelser.

Oppringingsannonser er bare tilgjengelige for kampanjer i Søkenettverket.

Informasjon Eksempelannonse Grense for de fleste språk Grense for språk med dobbel tegnbredde*
Overskrift 1 (valgfritt) Overskrift 1 30 tegn 15 tegn
Overskrift 2 (valgfritt) Overskrift 2 30 tegn 15 tegn
Bedriftsnavn Bedriftsnavn 25 tegn 12 tegn
Telefonnummer Ring: 123 45 678 ingen ingen
Tekstlinje 1 Tekstlinje 1 90 tegn 45 tegn
Tekstlinje 2 (valgfritt) Tekstlinje 2 90 tegn 45 tegn
Visningsadresse (valgfritt, bare tilgjengelig i USA) www.example.com 35 tegn 17 tegn
Nettadresse for bekreftelse www.example.com/kontakt Ingen Ingen

* Språk med dobbel tegnbredde er språk som bruker dobbelbreddetegn. Eksempler på slike språk er kinesisk, japansk og koreansk.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt