Om anropsannonser

Formålet med anropsannonser er å oppmuntre folk til å ringe til bedriften din. Disse annonsene kan bare vises på enheter med telefonfunksjonalitet. Når en potensiell kunde klikker på annonsen din, innledes det et anrop til deg fra kundens enhet.
 

Før du begynner

I anropsannonser kan du bruke de samme telefonnumrene du kanskje allerede bruker i anropsutvidelsene dine. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du får vist telefonnumre i annonser, kan du gå til Om anropsutvidelser.

Slik fungerer anropsannonser

I samtalerapportering – som bare er tilgjengelig i Søkenettverket – brukes det Google-viderekoblingsnumre til å måle resultatene du oppnår med anropsutvidelser eller anropsannonser. Når du slår på samtalerapportering, tilordner vi annonsen din et Google-viderekoblingsnummer. Du kan dermed se informasjon om telefonsamtalene dine og telle dem som konverteringer.

Slik fungerer anropsannonser:

 1. Annonsen din vinner en auksjon og vises i Søkenettverket.
 2. Noen trykker på annonsen.
 3. Personen får opp det aktuelle nummeret på mobiltelefonskjermen (enten ditt eget nummer eller et viderekoblingsnummer, avhengig av innstillingene dine).
 4. Personen trykker på «Ring»-knappen for å ringe.

Anrop der det brukes et Google-viderekoblingsnummer, skal telles som samtaler i rapporteringen. Anrop der varigheten oppfyller minstekravet som er angitt i kontoen din for konverteringer, blir rapportert som en konvertering på datoen da annonsen ble vist. La oss si at annonsen din blir vist til en person 5. august. Vedkommende skriver ned Google-viderekoblingsnummeret, men ringer ikke før 10. august, og har da en to minutter lang samtale med bedriften din. Du får da rapportert en samtale 10. august og en samtalekonvertering 5. august, fordi anropets varighet oversteg 30 sekunder og dermed oppfylte kravet.

Når du oppretter annonser, blir du bedt om å oppgi denne informasjonen:

 • to overskrifter (valgfritt, men anbefales)
 • navnet på bedriften din
 • telefonnummeret til bedriften din
 • to tekstlinjer
 • en visningsbane (valgfritt)
 • en endelig nettadresse (valgfritt, men anbefales, og brukeren får i så fall se en link til nettsiden)
 • en nettadresse for bekreftelse, nærmere bestemt nettadressen til en nettside der telefonnummeret til bedriften er oppført

Disse feltene er kvalifisert for å bli vist sammen med annonsen din på mobilenheter. Noen felt kan imidlertid utelates for å utnytte den begrensede plassen på mobilskjermer maksimalt.

Enkelte utvidelser, blant annet adressetilleggutvidelser med nettstedsinfo og infoutvidelser, kan også vises i annonsen din. Med utvidelser kan du presentere ekstra informasjon i annonsen, slik at den kanskje blir mer synlig og oppnår en høyere plassering på søkeresultatsiden. Klikk på adressetillegg fører brukerne videre til nettsiden for bedriftsbeliggenheten. Det koster ikke noe ekstra å legge til utvidelser, og derfor anbefaler vi at du bruker alle utvidelsene som er relevante for bedriften din. Du blir imidlertid belastet for klikk på annonsen din (inkludert utvidelsen) på vanlig måte. Du kan finne ut mer om utvidelser i artikkelen Om utvidelser.

Overskriftsklikk i anropsannonser innleder et anrop direkte til bedriften din – kundene sendes altså ikke til landingssiden for nettstedet ditt. Vi bruker nettadressen for bekreftelse du skriver inn – for eksempel nettadressen for landingssiden til bedriften din – utelukkende til å bekrefte annonsen din og telefonnummeret ditt. Denne adressen vises altså ikke i annonsen din. Hvis du vil opprette annonser der det er mulig for brukerne både å ringe deg ved å klikke på annonsen, og klikke seg videre til nettstedet ditt, kan du oppgi en endelig nettadresse. Via den kan det legges til en sekundær link i anropsannonsen, og linken viderekobler brukerne til landingssiden du spesifiserer.

Om den endelige nettadressen

Hensikten med anropsannonser er fortrinnsvis å generere anrop direkte til bedriften din. Du kan imidlertid også velge å oppgi en endelig nettadresse. Med den blir det lagt til en link til nettsiden din som er synlig for brukerne. 

Når «Gå til nettstedet»-linken vises

Selv om du legger til en endelig nettadresse, er dette likevel ingen garanti for at den faktisk blir vist sammen med annonsen din hver gang. «Gå til nettstedet»-linken blir vist sammen med annonsen din når følgende krav er innfridd:

 • Det forventes at du kommer til å oppnå bedre resultater ved å vise «Gå til nettstedet»-linken.
 • Annonsens posisjon og annonserangering er høy nok til at utvidelser kan vises. For at «Gå til nettstedet»-linken skal kunne vises, krever Google Ads at annonsen innfrir et minstekrav til annonserangering. 
   

Anropsannonser kan utelukkende brukes i kampanjer i Søkenettverket.

Informasjon Eksempelannonse Grense for de fleste språk Grense for språk med dobbel tegnbredde*
Overskrift 1 (valgfritt) Overskrift 1 30 tegn 15 tegn
Overskrift 2 (valgfritt) Overskrift 2 30 tegn 15 tegn
Bedriftsnavn Bedriftsnavn 25 tegn 12 tegn
Telefonnummer Ring: 123 45 678 ingen ingen
Tekstlinje 1 Tekstlinje 1 90 tegn 45 tegn
Tekstlinje 2 (valgfritt) Tekstlinje 2 90 tegn 45 tegn
Visningsbane (2)

www.example.com

Merk: Visningsbanen fylles ut med domenet som brukes enten i den endelige nettadressen eller i bekreftelsesnettadressen, avhengig av hva som er angitt i reklamen.
15 tegn 7 tegn
Nettadresse for bekreftelse www.example.com/kontakt Ingen Ingen

* Språk med dobbel tegnbredde er språk som bruker dobbelbreddetegn. Eksempler på slike språk er kinesisk, japansk og koreansk.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt