Teave ainult telefonikõnedega reklaamide kohta

Ainult telefonikõnedega reklaamid on mõeldud selleks, et julgustada inimesi teie ettevõttesse helistama, ja need kuvatakse ainult seadmetes, millega saab helistada. Kui potentsiaalne klient klikib teie reklaamil, helistab reklaam tema seadme kaudu automaatselt teie ettevõttesse.
 

Enne alustamist


Ainult telefonikõnedega reklaamid võivad kasutada sama telefoninumbrit, mida kasutate juba oma kõnelaiendites. Lisateavet reklaamides telefoninumbrite kuvamise kohta leiate artiklist Teave kõnelaiendite kohta

Tasu võtmise põhimõtted

Helistamisnupul või pealkirjal tehtud klikkide eest võetakse tasu kliki hinna (CPC) põhjal, võttes aluseks teie kontol määratud pakkumise.

Tööpõhimõtted

Kõnearuandlus, mis on saadaval ainult otsinguvõrgustikus, mõõdab Google'i edasisuunamisnumbrite abil teie kõnelaiendi või ainult telefonikõnedega reklaami toimivust. Kui lülitate kõnearuandluse funktsiooni sisse, määrame teie reklaamile Google'i edasisuunamisnumbri. Nii on teil võimalik vaadata kõnede üksikasju ja arvestada kõnesid konversioonidena.


Ainult telefonikõnedega reklaami tööpõhimõtted on järgmised.

  1. Teie reklaam võidab oksjoni ja see kuvatakse otsinguvõrgustikus.
  2. Keegi puudutab reklaami.
  3. Selle inimese mobiiltelefoni helistamisrakendus avaneb määratud numbriga (olenevalt teie seadetest teie enda number või Google'i edasisuunamisnumber).
  4. Inimene puudutab helistamiseks helistamisnuppu.

Google'i edasisuunamisnumbriga tehtud kõned loetakse teie aruandes telefonikõnedena. Kõned, mille kestus vastab teie kontol konversiooni saavutamiseks vajalikule miinimumnõudele, loetakse konversioonina kuupäeval, millal reklaami näidati. Oletame, et inimesele näidatakse teie reklaami 5. augustil ja ta kirjutab Google'i edasisuunamisnumbri üles, kuid helistab alles 10. augustil ja teeb teie ettevõttele kaheminutilise kõne. 10. augustil loetakse kõne ja 5. augustil kõnekonversioon, kuna kõne vastas teie 30 sekundi nõudele.

Reklaamide loomise ajal palutakse teil sisestada järgmine teave.

  • Kaks pealkirja (valikuline, kuid soovitatav)
  • Teie ettevõtte nimi
  • Teie telefoninumber
  • Kaks rida kirjeldavat teksti
  • Kuvatav URL (valikuline, saadaval ainult Ameerika Ühendriikides)
  • Kinnitus-URL ehk selle veebilehe URL, mis sisaldab teie ettevõtte telefoninumbrit

Need väljad on näitamiseks sobilikud, kui teie reklaam kuvatakse mobiilseadmetes, aga mõni neist võidakse välja jätta, et kasutada maksimaalselt ära nende seadmete väiksem ekraaniruum.

Osa laiendeid (sh asukohalaiendid, struktureeritud sisulõigete laiendid ja tähelepanulaiendid) on samuti teie reklaamiga näitamiseks sobilikud. Laiendid laiendavad teie reklaami lisateabe abil ning suurendavad otsingutulemuste lehel reklaami nähtavust ja silmapaistvust. Asukohalaienditel tehtavad klikid suunavad inimesed teie asukoha lehele. Nende lisamine ei maksa midagi ja soovitame teil lisada kõik teie ettevõtte jaoks asjakohased laiendid. Teie reklaamil (sh laiendil) tehtud klikkide eest võetakse tasu tavapärasel moel. Lisateavet laiendite kohta leiate artiklist Teave laiendite kohta.

Ainult telefonikõnedega reklaamid algatavad kõned otse teie ettevõttele ega suuna kliente teie veebisaidi sihtlehele. Kui sisestate kinnitus-URL-i, mis võib olla teie ettevõtte sihtlehe URL, on see mõeldud ainult teie reklaami ja telefoninumbri kinnitamiseks. Seda ei kuvata otse teie reklaamis. Selleks et luua reklaame, mis lubaksid teha nii helistamise klikke kui ka teie veebisaidile suunamise klikke, seadistage standardne tekstreklaam ja kasutage kõnelaiendeid.

Ainult telefonikõnedega reklaamid on saadaval üksnes otsinguvõrgustiku kampaaniate puhul.

Teave Reklaami näide Piirang enamiku keelte puhul Piirang mitmebaidiste tähemärkidega* keelte puhul
Pealkiri 1 (valikuline) Pealkiri 1 30 tähemärki 15 tähemärki
Pealkiri 2 (valikuline) Pealkiri 2 30 tähemärki 15 tähemärki
Ettevõtte nimi Ettevõtte nimi 25 tähemärki 12 tähemärki
Telefoninumber Helistage: (555) 555 5555 puudub puudub
1. kirjeldav rida 1. kirjeldav rida 90 tähemärki 45 tähemärki
2. kirjeldav rida (valikuline) 2. kirjeldav rida 90 tähemärki 45 tähemärki
Kuvatav URL (valikuline, saadaval ainult Ameerika Ühendriikides) www.example.com 35 tähemärki 17 tähemärki
Kinnitus-URL www.example.com/kontakt Puudub Puudub

* Mitmebaidiste tähemärkidega keeled on keeled, mis kasutavad mitmebaidiseid tähemärke (nt hiina, jaapani ja korea keel).

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse