Reklamy pouze pro volání

Reklamy pouze pro volání jsou navrženy tak, aby uživatele přiměly k zavolání do firmy. Zobrazují se výhradně na zařízeních, z nichž lze telefonovat. Když potenciální zákazník klikne na reklamu, reklama z jeho zařízení iniciuje volání vám do firmy.
 

Než začnete


Reklamy pouze pro volání mohou využívat stejná telefonní čísla, jaká možná už teď používáte v rozšířeních o volání. Další informace o zobrazování telefonních čísel v reklamách najdete v článku Rozšíření o volání.

Způsob účtování poplatků

Za kliknutí na tlačítko pro volání nebo na nadpis se účtuje cena za proklik (CPC) na základě nabídky stanovené ve vašem účtu.

Princip

Přehled hovorů, který je k dispozici pouze ve Vyhledávací síti, využívá k měření výkonu rozšíření o volání a reklam pouze pro volání telefonní čísla pro přesměrování Google (tzv. GFN). Když funkci pro tvorbu přehledu hovorů zapnete, přiřadíme reklamě jedinečné telefonní číslo pro přesměrování Google. Díky tomu si budete moci zobrazit podrobnosti o hovorech a započítat je jako konverze.


Princip fungování reklam pouze pro volání:

  1. Vaše reklama zvítězí v aukci a začne se zobrazovat ve Vyhledávací síti.
  2. Někdo na reklamu klepne.
  3. Na mobilním telefonu oné osoby se otevře vytáčení telefonního čísla s nastaveným číslem (vaším číslem, případně číslem GFN, záleží na nastavení).
  4. Osoba klepne na tlačítko pro volání a iniciuje volání.

Volání využívající číslo GFN by měla být ve vašich přehledech započítána jako telefonní volání. Volání, která trvají minimálně dobu stanovenou v účtu, aby se počítala jako konverze, budou v přehledech vykazována jako konverze k datu, kdy se reklama zobrazila. Někdo například může vidět vaši reklamu 5. srpna a zapsat si číslo GFN, ale zavolá až 10. srpna, kdy uskuteční dvouminutový telefonát do vaší firmy. 10. srpna budete mít vykázáno jedno volání, konverzi z volání budete mít vykázanou k datu 5. srpna, protože příslušný hovor splnil požadavek trvání 30 sekund.

Při vytváření reklamy budete vyzváni, abyste zadali tyto údaje:

  • dva nadpisy (nepovinné, ale doporučené),
  • název vaší firmy,
  • vaše telefonní číslo,
  • text popisu na dva řádky,
  • viditelnou adresu URL (nepovinné, dostupné pouze v USA),
  • ověřovací adresu URL, neboli adresu webové stránky, na níž je uvedeno telefonní číslo vaší firmy.

Všechna tato pole mohou být při zobrazení reklamy na mobilních zařízeních viditelná. V zájmu lepšího využití menší plochy displeje těchto zařízení však můžete některá z nich vynechat.

Spolu s vaší reklamou se mohou zobrazit také vybraná rozšíření, včetně rozšíření o lokaliturozšíření o strukturované úryvkyrozšíření o popisky. Rozšíření obohacují reklamu o více údajů, čímž zlepšují její viditelnost a nápadnost na stránce s výsledky vyhledávání. Kliknutí na rozšíření o lokalitu přesměruje uživatele na stránku vaší příslušné lokality. Přidání rozšíření nic nestojí, doporučujeme vám tedy přidat všechna rozšíření, která jsou pro vaši firmu relevantní. Poplatky za kliknutí na reklamu (včetně jejího rozšíření) vám budou účtovány jako obvykle. Další informace o rozšířeních najdete v článku Rozšíření.

Reklamy pouze pro volání nepřesměrují zákazníky na vstupní stránku webu, místo toho rovnou zahájí telefonický hovor do vaší firmy. Vámi zadaná ověřovací adresu URL, což může být adresa vstupní stránky webu vaší firmy, slouží jen k ověření vaší reklamy a telefonního čísla. Přímo ve vaší reklamě se nezobrazí. Chcete-li vytvářet reklamy, které umožňují jak kliknutí vedoucí k volání, tak kliknutí vedoucí k přesměrování na váš web, zkuste použít standardní textovou reklamu ve spojení s rozšířením o volání.

Reklamy pouze pro volání jsou dostupné jen pro kampaně ve Vyhledávací síti.

Údaje Ukázka reklamy Povolený počet znaků u většiny jazyků Povolený počet znaků (u jazyků s dvojnásobnou šířkou znaků*)
Nadpis 1 (volitelný) Nadpis 1 30 znaků 15 znaků
Nadpis 2 (volitelný) Nadpis 2 30 znaků 15 znaků
Název firmy Název firmy 25 znaků 12 znaků
Telefonní číslo Volejte (555) 555-5555 žádné žádné
Popisný řádek reklamy 1 Popisný řádek reklamy 1 90 znaků 45 znaků
Popisný řádek reklamy 2 (volitelný) Popisný řádek reklamy 2 90 znaků 45 znaků
Viditelná adresa URL (nepovinná, dostupná pouze v USA) www.example.com 35 znaků 17 znaků
Ověřovací adresa URL www.example.com/kontakt žádné žádné

* Mezi jazyky, které používají znaky s dvojnásobnou šířkou, patří např. čínština, japonština a korejština.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory