Par reklāmas tīklā esošajām teksta reklāmām

Izveidojiet teksta reklāmas, lai, izmantojot nedaudz pielāgotu vēstījumu, sasniegtu lietotājus, kuri pārlūko tīmekļa vietnes vai izmanto lietotnes. Varat rādīt jaunas teksta reklāmas, izveidojot adaptīvās vai izvērstās teksta reklāmas. Šajā rakstā ir sniegts kopsavilkums par reklāmas tīklā rādāmo teksta reklāmu veidiem, kā arī par iespējām uzlabot reklāmas tīklam paredzētās teksta reklāmas, izmantojot formatējumu un pat attēlus. 

Reklāmu veidi

Adaptīvās reklāmas

Adaptīvās reklāmas var tikt rādītas dažādos formātos, tostarp kā teksta reklāmas. Tās nevainojami pielāgojas miljoniem iespējamo izvietojumu, jo reklāmu formāts automātiski pārveidojas no teksta reklāmām uz attēla reklāmām, lai šīs reklāmas varētu rādīt pieejamajās reklāmu vietās.

Adaptīvo reklāmu izmantošana ir vienkāršs veids, kā sākt lietot attēla reklāmas. Adaptīvajās reklāmās jūs varat izmantot savā tīmekļa vietnē atrastos attēlus, attēlus no mūsu bezmaksas attēlu bibliotēkas vai no datora augšupielādētos attēlus.

Uzziniet, kā izveidot adaptīvās reklāmas tīkla reklāmas.

Izvērstās teksta reklāmas

Izvērstās teksta reklāmas (ITR) ir jaunās paaudzes Google teksta reklāmas — tās var tikt rādītas reklāmas tīklā formātā, kas atšķiras no reklāmu formāta meklēšanas tīklā. Lai uzlabotu reklāmas tīkla ITR efektivitāti, tajās, piemēram, var izmantot atšķirīgu apraksta rindiņu izkārtojumu. Šīs reklāmas var tikt rādītas arī vietējos formātos vai attēlu formātos (detalizētu informāciju skatiet attiecīgajās tālāk esošajās sadaļās). Tāpēc tad, kad izveidosit reklāmas tīkla ITR, tās priekšskatījums neatbildīs formātam, kādu faktiski redzēs klienti.

Uzziniet vairāk par izvērstajām teksta reklāmām, tostarp par to, kādas ir standarta un izvērsto teksta reklāmu atšķirības.

Standarta teksta reklāmas

Reklāmas tīklam paredzētu standarta teksta reklāmu veidošana un rediģēšana vairs nav pieejama. Tomēr esošās reklāmas tīklam paredzētās standarta teksta reklāmas joprojām tiek rādītas. Tā kā standarta teksta reklāmu rediģēšana vairs nav iespējama, noņemiet tās un izveidojiet adaptīvās reklāmas — tās nevainojami pielāgojas miljoniem lietotņu un tīmekļa vietņu, tāpēc, izmantojot tās, labāk varēsit sasniegt lietotājus reklāmas tīklā.

Esošās standarta teksta reklāmas var tikt rādītas vietējos formātos vai attēlu formātos (detalizētu informāciju skatiet tālāk).

Dinamiskās teksta reklāmas

Ar Google Merchant Center produktu datiem saistīto atkārtotā mārketinga kampaņu teksta reklāmas var tikt automātiski jauninātas uz dinamiskajām reklāmām.

Lai atteiktos no dinamisko reklāmu rādīšanas kampaņā, veiciet tālāk minētās darbības.

Iepriekšējā AdWords saskarnē veiciet tālāk norādītās darbības. 

Kampaņas cilnē “Iestatījumi” noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas “Dinamisko reklāmu izmantošana”. To kampaņu dinamiskās reklāmas, kuru iestatījumos atzīme no šīs izvēles rūtiņas būs noņemta, vairs netiks rādītas.

Jaunajā Google Ads saskarnē veiciet tālāk norādītās darbības.

  • Navigācijas panelī noklikšķiniet uz Reklāmas tīkla kampaņas.
  • Noklikšķiniet uz kampaņas. 
  • Noklikšķiniet uz Iestatījumi un pēc tam — uz Papildu iestatījumi.
  • Noklikšķiniet uz Dinamiskās reklāmas un noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas.

Vizuālie formāti

Lai uzlabotu reklāmas tīklam paredzēto teksta reklāmu efektivitāti, tās var tikt automātiski rādītas papildu vizuālajos formātos. Tālāk ir raksturotas divas vispārīgas šo formātu kategorijas.

Vietējie formāti

Šīs teksta reklāmas pieskaņojas izdevēja vietnes izskatam, būtībai un saturam. Reklāmas tīklā teksta reklāmas var tikt rādītas kā vietējās reklāmas, pielāgojot to fontu, krāsas un noformējumu vietnēm, kurās šīs reklāmas tiek rādītas.

Rādot reklāmas vietējos formātos, var arī tikt saīsināts reklāmas teksts. Ja izvērstajās vai standarta teksta reklāmās vēlaties izmantot pilnu apraksta tekstu, atsakieties no vietējo reklāmu rādīšanas, aizpildot atteikšanās veidlapu. Pieprasījumi parasti tiek apstrādāti reizi nedēļā.

Attēlu formāti

Lai palīdzētu uzlabot teksta reklāmu veiktspēju, mēs tās varam papildināt ar jūsu logotipu, kas ir pieejams jūsu Google+ vai Google Ads kontā, vai ar attēliem no citiem trešo pušu avotiem. Ja jūsu tīmekļa vietnē ir pieejama izlases ikona, Google Ads var to pievienot jūsu teksta reklāmai līdz ar redzamo URL.

Lai atteiktos no attēlu rādīšanas izvērstajās vai standarta teksta reklāmās, aizpildiet atteikšanās veidlapu. Pieprasījumi parasti tiek apstrādāti reizi nedēļā.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.