Σχετικά με τις διαφημίσεις με κείμενο στο Δίκτυο προβολής

Για να προσεγγίσετε χρήστες με μηνύματα εύκολης επεξεργασίας, ενώ περιηγούνται σε ιστότοπους ή χρησιμοποιούν εφαρμογές, δημιουργήστε διαφημίσεις με κείμενο. Μπορείτε να προβάλετε νέες διαφημίσεις με κείμενο, δημιουργώντας αποκριτικές διαφημίσεις ή διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο. Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση των τύπων διαφημίσεων με κείμενο που μπορείτε να προβάλλετε στο Δίκτυο προβολής και του τρόπου με τον οποίο οι διαφημίσεις με κείμενο στο Δίκτυο προβολής βελτιώνονται με μορφοποίηση, καθώς ακόμα και με εικόνες. 

Τύποι διαφημίσεων

Αποκριτικές διαφημίσεις

Οι αποκριτικές διαφημίσεις μπορούν να εμφανίζονται σε αρκετές διαφορετικές μορφές, συμπεριλαμβανομένης της μορφής διαφήμισης με κείμενο. Προσαρμόζονται απρόσκοπτα, προκειμένου να ταιριάζουν σε εκατομμύρια πιθανές τοποθετήσεις και μετασχηματίζονται αυτόματα από διαφημίσεις με κείμενο σε διαφημίσεις με εικόνα, ώστε να ταιριάζουν στους διαθέσιμους διαφημιστικούς χώρους.

Οι αποκριτικές διαφημίσεις είναι ένας εύκολος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κάνετε την είσοδό σας στον κόσμο των διαφημίσεων με εικόνα. Με τις αποκριτικές διαφημίσεις, έχετε τη δυνατότητα να σαρώσετε τον ιστότοπό σας για εικόνες, χρησιμοποιώντας τη δωρεάν βιβλιοθήκη εικόνων που διαθέτουμε ή ανεβάζοντας εικόνες από τον υπολογιστή σας.

Μάθετε πώς μπορεί να γίνει η Δημιουργία αποκριτικών διαφημίσεων για το Δίκτυο προβολής.

Διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο

Οι διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο (ETA), οι οποίες αποτελούν την επόμενη γενιά των διαφημίσεων με κείμενο της Google, μπορούν να προβάλλονται στο Δίκτυο προβολής σε διαφορετική μορφή σε σχέση με την Αναζήτηση. Οι ETA, για να ενισχύσουν τον αντίκτυπό τους, μπορεί να έχουν, για παράδειγμα, διαφορετική διάταξη για τις γραμμές περιγραφής. Επίσης, ενδέχεται να εμφανίζονται σε εγγενείς μορφές ή μορφές εικόνας (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες παρακάτω). Επομένως, όταν δημιουργείτε διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο για το Δίκτυο προβολής, η προεπισκόπηση δεν θα αντιπροσωπεύει αυτό που πραγματικά βλέπουν οι πελάτες.

Μάθετε περισσότερα Σχετικά με τις διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο, όπως πώς διαφοροποιούνται οι τυπικές από τις διευρυμένες διαφημίσεις με κείμενο.

Τυπικές διαφημίσεις με κείμενο

Δεν θα μπορείτε πλέον να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε τυπικές διαφημίσεις με κείμενο στο Δίκτυο προβολής. Ωστόσο, οι τυπικές διαφημίσεις με κείμενο που υπάρχουν ήδη στο Δίκτυο προβολής θα εξακολουθήσουν να προβάλλονται. Αντί να επεξεργάζεστε τυπικές διαφημίσεις με κείμενο, καταργήστε τις και δημιουργήστε αποκριτικές διαφημίσεις, οι οποίες προσφέρουν έναν καλύτερο τρόπο προσέγγισης χρηστών στο Δίκτυο προβολής, επειδή προσαρμόζονται απρόσκοπτα, ώστε να ταιριάζουν σε εκατομμύρια εφαρμογές και ιστοτόπους.

Οι τυπικές διαφημίσεις με κείμενο που έχετε ήδη μπορεί να εμφανίζονται σε εγγενείς μορφές ή μορφές εικόνας (δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες).

Δυναμικές διαφημίσεις με κείμενο

Οι διαφημίσεις με κείμενο στις καμπάνιες επαναληπτικού μάρκετινγκ που συνδέονται με δεδομένα προϊόντος του Google Merchant Center ενδέχεται να αναβαθμιστούν αυτόματα σε δυναμικές διαφημίσεις.

Για να εξαιρεθείτε από την εμφάνιση δυναμικών διαφημίσεων στην καμπάνια:

Στην προηγούμενη εμπειρία στο AdWords: 

Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση δυναμικών διαφημίσεων στην καρτέλα Ρυθμίσεις της καμπάνιας σας. Οι καμπάνιες που δεν έχουν επιλεγμένο αυτό το πλαίσιο δεν θα προβάλλουν πλέον δυναμικές διαφημίσεις.

Στη νέα εμπειρία στο Google Ads:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες για το δίκτυο προβολής, στο πλαίσιο πλοήγησης.
  • Κάντε κλικ στην καμπάνια σας. 
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Δυναμικές διαφημίσεις και αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Παραστατικές μορφές

Οι διαφημίσεις με κείμενο στο Δίκτυο προβολής, προκειμένου να ενισχύσουν τον αντίκτυπό σας, μπορεί να εμφανίζονται σε πιο παραστατικές μορφές. Ακολουθούν οι 2 γενικές κατηγορίες αυτών των μορφών:

Εγγενείς μορφές

Αυτή η διαφήμιση με κείμενο ενσωματώνεται με την εμφάνιση, την αίσθηση και το περιεχόμενο του ιστοτόπου του εκδότη. Οι διαφημίσεις με κείμενο στο Δίκτυο προβολής προβάλλονται ως εγγενείς διαφημίσεις, προσαρμόζοντας τις γραμματοσειρές, τα χρώματα και τη σχεδίασή τους σύμφωνα με τους ιστότοπους όπου εμφανίζονται.

Το κείμενό σας μπορεί, επίσης, να είναι συντομευμένο σε εγγενείς μορφές. Αν για τις διευρυμένες ή τις τυπικές διαφημίσεις με κείμενο απαιτείται πλήρως περιγραφικό κείμενο, εξαιρεθείτε από την εμφάνιση των εγγενών διαφημίσεων, συμπληρώνοντας τη Φόρμα εξαίρεσης. Η επεξεργασία των αιτημάτων γίνεται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση.

Μορφές εικόνας

Για να βελτιωθεί η απόδοση των διαφημίσεων με κείμενο, ενδέχεται να τις συμπληρώσουμε με το λογότυπό σας από τους λογαριασμούς σας στο Google+ ή στο Google Ads ή με εικόνες από άλλες πηγές τρίτων. Αν έχετε ένα favicon στον ιστότοπό σας, το Google Ads ενδέχεται να το προσθέσει στη διαφήμιση με κείμενο, μαζί με το ορατό URL.

Για να εξαιρεθείτε από την εμφάνιση εικόνων με τις διευρυμένες ή τις τυπικές διαφημίσεις με κείμενο, συμπληρώστε τη Φόρμα εξαίρεσης. Η επεξεργασία των αιτημάτων γίνεται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας