Textové reklamy v Obsahové síti

Chcete-li oslovit zákazníky pomocí snadno upravitelných zpráv během toho, když procházejí webové stránky nebo používají aplikace, vytvořte textové reklamy. Nové textové reklamy můžete spouštět buď ve formě responzivních reklam nebo rozšířených textových reklam. V tomto článku je uveden souhrn typů textových reklam, které můžete spouštět v Obsahové síti, a možnost vylepšení textových reklam pomocí formátování nebo i obrázků. 

Typy reklam

Responzivní reklamy

Responzivní reklamy se mohou zobrazovat v několika různých formátech, včetně textových reklam. Bez problémů se přizpůsobí miliónům možných umístění a automaticky se mění z textových reklam na grafické, aby se hodily do reklamního prostoru, který je k dispozici.

Responzivní reklamy nabízejí jednoduchou možnost vstupu do světa grafických reklam. U responzivních reklam máte možnost načíst obrázky z vašich webových stránek, použít naši bezplatnou knihovnu obrázků nebo nahrát obrázky z počítače.

Informace k vytvoření responzivních reklam pro Obsahovou síť.

Rozšířené textové reklamy

Rozšířené textové reklamy (ETA) – další generace textových reklam Google – se mohou v Obsahové síti zobrazovat v jiném formátu než ve Vyhledávací síti. Rozšířené textové reklamy v Obsahové síti mohou mít například jiné rozvržení popisného řádku, čímž se zvýší jejich dopad. Mohou se také zobrazovat v nativních formátech nebo obrazových formátech (podrobnosti jsou popsány v příslušných sekcích tohoto článku). Při vytváření rozšířené textové reklamy pro Obsahovou síť tedy nebude náhled znázorňovat to, co zákazníci ve skutečnosti uvidí.

Informace k rozšířeným textovým reklamám, včetně rozdílu mezi standardními a rozšířenými textovými reklamami.

Standardní textové reklamy

V Obsahové síti již není možné vytvářet ani upravovat standardní textové reklamy. Stávající standardní textové reklamy v Obsahové síti se však stále ještě zobrazují. Pokud máte standardní textové reklamy, odstraňte je a vytvořte responzivní reklamy, které představují lepší způsob, jak oslovovat uživatele v Obsahové síti. Tyto reklamy se totiž přizpůsobují miliónům aplikací a webů.

Vaše existující standardní textové reklamy se mohou zobrazovat v nativních formátech nebo obrazových formátech (podrobnosti jsou popsány níže).

Dynamické textové reklamy

Textové reklamy v remarketingových kampaních propojené s údaji o produktech ve službě Google Merchant Center mohou být automaticky upgradovány na dynamické reklamy.

Chcete-li se odhlásit ze zobrazování dynamických reklam v kampani, postupujte takto:

Předchozí prostředí AdWords: 

U příslušné kampaně zrušte zaškrtnutí políčka Používat dynamické reklamy na kartě Nastavení. Kampaně, u kterých není toto políčko zaškrtnuto, nebudou žádné dynamické reklamy zobrazovat.

Nové prostředí Google Ads:

  • Na navigačním panelu klikněte na možnost Obsahové kampaně
  • Klikněte na kampaň. 
  • Klikněte na možnost Nastavení a poté na Další nastavení.
  • Klikněte na Dynamické reklamy a zrušte zaškrtnutí políčka.

Obrazové formáty

Textové reklamy v Obsahové síti se mohou automaticky zobrazovat ve více obrazových formátech, čímž se zvýší jejich dopad. Tady jsou dvě obecné kategorie těchto formátů:

Nativní formáty

Tyto textové reklamy se přizpůsobují vzhledu, dojmu a obsahu webů majitelů stránek. Textové reklamy v Obsahové síti se mohou zobrazovat jako nativní reklamy, s možností přizpůsobení písma, barev a designu webovým stránkám, na nichž se zobrazují.

U nativních formátů se také může zkrátit text reklamy. Pokud vaše rozšířené textové reklamy nebo standardní textové reklamy vyžadují úplný popisný text, odhlaste se ze zobrazování nativních reklam vyplněním formuláře pro odhlášení. Tyto požadavky jsou obvykle zpracovány do týdne.

Obrazové formáty

Za účelem zlepšení výkonu textových reklam k nim můžeme přidat vaše logo, které se nachází na vašich účtech Google+ nebo Google Ads, nebo obrázky ze zdrojů třetích stran. Pokud máte na svém webu k dispozici favikonu, přidá ji služba Google Ads do vaší textové reklamy spolu s viditelnou adresou URL.

Chcete-li se ze zobrazování obrázků v rozšířených textových reklamách nebo standardních textových reklamách odhlásit, vyplňte formulář pro odhlášení. Tyto požadavky jsou obvykle zpracovány do týdne.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory