Giới thiệu về các loại chiến dịch chuyên biệt

Đôi khi, bạn cần các công cụ chuyên biệt để hoàn thành công việc. Google Ads có các loại chiến dịch chuyên biệt cao khác nhau để giúp bạn tiếp cận khách hàng của mình.

Bài viết này sẽ giải thích một số loại chiến dịch chuyên biệt hơn thường được nhiều người dùng Google Ads nâng cao hơn sử dụng. Tìm hiểu thêm về các cách thông thường để quảng cáo với Google Ads.

Chiến dịch chỉ cuộc gọi

Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm

Số lần nhấp vào quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại sẽ khởi tạo cuộc gọi tới doanh nghiệp của bạn, vì vậy, URL hiển thị không đưa khách hàng đến trang đích của trang web của bạn. Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại sử dụng nhiều thông tin tương tự như tiện ích cuộc gọi và hiển thị số điện thoại của doanh nghiệp bạn làm tiêu đề quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về Quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại.

Quảng cáo tìm kiếm động

Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm

Quảng cáo sử dụng nội dung của trang web - không phải từ khóa - để nhắm mục tiêu tìm kiếm. Quảng cáo tìm kiếm động trông giống như quảng cáo văn bản, nhưng dòng tiêu đề được tạo động từ cụm từ tìm kiếm và nội dung trang web của bạn, đồng thời trang đích được chọn động từ các trang trên trang web của bạn.

Tìm hiểu thêm về Quảng cáo tìm kiếm động.

Quảng cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động

Chiến dịch trên Mạng tìm kiếm, Mạng hiển thị và YouTube

Quảng cáo ứng dụng của bạn và thúc đẩy lượt tải xuống ứng dụng bằng cách hiển thị quảng cáo hình ảnh, video và văn bản trên Mạng tìm kiếm, Mạng hiển thị và YouTube.

Các loại quảng cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động:

  • Quảng cáo cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động (bao gồm cả Quảng cáo ứng dụng toàn cầu)
  • Quảng cáo tương tác với ứng dụng dành cho thiết bị di động

Tìm hiểu thêm về quảng cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Tiếp thị lại

Chiến dịch trên Mạng hiển thị

Quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo video hiển thị cho những người đã truy cập vào trang web của bạn khi họ duyệt qua các trang web khác trên Mạng hiển thị của Google.

Tìm hiểu thêm về chiến dịch tiếp thị lại.

Mua sắm

Chiến dịch video

Quảng cáo khuyến khích người dùng mua sản phẩm từ tài khoản Google Merchant Center được liên kết của bạn.

Tìm hiểu thêm về chiến dịch TrueView cho mua sắm.

Tương tác

Chiến dịch trên Mạng hiển thị

Quảng cáo tương tác là bộ định dạng quảng cáo đa phương tiện, tương tác hiển thị trên Mạng hiển thị của Google.

Ví dụ về quảng cáo tương tác:

  • Quảng cáo hộp đèn
  • Quảng cáo di chuột để phát

Tìm hiểu thêm về quảng cáo tương tác.

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố