Zmiana typu kampanii

W tym artykule opisano, jak zmienić typ kampanii.

Jak to działa

Zmiana typu kampanii może mieć wpływ na jej skuteczność oraz na wyświetlanie reklam. Może też ukryć lub wyłączyć określone funkcje. Aby uniknąć takich sytuacji, w nowej wersji Google Ads wyłączyliśmy opcję przełączania typów kampanii.

Jeśli chcesz dostosować miejsca wyświetlania reklam, utwórz nową kampanię, używając odpowiedniego typu kampanii. W przypadku kampanii w sieci wyszukiwania, kampanii wideo i kampanii produktowych zmień ustawienia „Sieci” swojej kampanii. 

Jak zmienić ustawienia sieci kampanii

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W menu kliknij Ustawienia.
  3. Kliknij nazwę kampanii, którą chcesz edytować.
  4. Rozwiń sekcję Sieci.
  5. Wybierz ustawienia i kliknij Zapisz.

Wskazówka

Chcesz użyć funkcji, która nie jest dostępna w kampanii aktualnego typu? Możesz utworzyć nową kampanię odpowiedniego typu, a następnie zaimportować istniejące grupy reklam do nowej kampanii, używając Edytora Google Ads. Dowiedz się więcej o korzystaniu z Edytora Google Ads.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem