Giới thiệu về chiến dịch Chỉ Mạng tìm kiếm

Bài viết này áp dụng cho trải nghiệm AdWords cũ. Xác định trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng. Nếu bạn đang sử dụng trải nghiệm AdWords mới, hãy đọc Giới thiệu về chiến dịch trên Mạng tìm kiếm trong trải nghiệm AdWords mới.

Quảng cáo trong chiến dịch "Chỉ Mạng tìm kiếm" xuất hiện gần kết quả tìm kiếm của Google và các trang web khác của Google khi mọi người tìm kiếm những cụm từ có liên quan đến từ khóa của quảng cáo của bạn. Ví dụ: giả sử bạn điều hành một trường nhạc địa phương. Chiến dịch "Chỉ Mạng tìm kiếm" cho phép bạn hiển thị quảng cáo văn bản cho khách hàng tiềm năng cao ngay khi họ tìm kiếm "bài học ghita".

Bài viết này giải thích cách hoạt động của chiến dịch"Chỉ Mạng tìm kiếm".

Cách hoạt động

Quảng cáo được so khớp với các trang kết quả tìm kiếm dựa trên từ khóa hoặc cụm từ mà người nào đó tìm kiếm. Ví dụ: tìm kiếm "sửa hệ thống ống nước tại nhà" trên Google có thể hiển thị quảng cáo sử dụng cụm từ đó dưới dạng từ khóa.

Loại chiến dịch chỉ Mạng tìm kiếm

Chiến dịch Chỉ Mạng tìm kiếm thường tập trung thúc đẩy mọi người hành động, chẳng hạn như nhấp vào quảng cáo hoặc gọi điện cho doanh nghiệp của bạn. Các chiến dịch này hiển thị quảng cáo cho những người đang tích cực tìm kiếm thông tin. Khi ai đó đang cố tình tìm kiếm một sản phẩm hoặc dịch vụ giống như của bạn, họ có rất nhiều khả năng nhận thấy quảng cáo của bạn hữu ích và sẽ nhấp vào quảng cáo đó.

Chiến dịch Chỉ Mạng tìm kiếm có thể là lựa chọn phù hợp với bạn nếu bạn đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau đây:

 • Bạn muốn quảng cáo xuất hiện gần kết quả tìm kiếm của Google
 • Bạn chỉ muốn tiếp cận khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể của bạn

Loại chiến dịch phụ "Chỉ Mạng tìm kiếm"

Cả hai loại chiến dịch phụ của "Chỉ Mạng tìm kiếm" đều cho phép bạn hiển thị quảng cáo văn bản được nhắm mục tiêu theo từ khóa trên Mạng tìm kiếm của Google. 

Chỉ Mạng tìm kiếm (Chuẩn)

Tính năng khả dụng

 • Nhắm mục tiêu theo vị trí cơ bản
 • Cài đặt ngân sách và đặt giá thầu cơ bản
 • Tiện ích quảng cáo chung bao gồm số điện thoại, URL, vị trí hoặc liên kết xã hội 
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ

Tính năng không khả dụng

 • Cài đặt thử nghiệm và xã hội nâng cao
 • Tùy chọn cách phân phối quảng cáo và lập lịch quảng cáo
 • Tùy chọn vị trí nâng cao
 • Tiện ích ứng dụng dành cho thiết bị di động
 • So khớp từ khóa nâng cao
 • Loại trừ IP
 • URL theo dõi động
 • Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm

Chỉ Mạng tìm kiếm (Tất cả các tính năng)

Tất cả các cài đặt chuẩn, bao gồm cách phân phối quảng cáo và tất cả các tiện ích quảng cáo. Tìm hiểu thêm về tiện ích quảng cáo.

Các loại chiến dịch "Chỉ Mạng tìm kiếm" chuyên biệt

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?