Välja rätt sökordsmatchningstyper

Sökordsmatchningstyperna bestämmer vilka sökningar som kan leda till att annonsen visas. Du kan till exempel använda bred matchning om du vill visa annonsen för en bred målgrupp, eller använda exakt matchning om du vill inrikta dig på särskilda kundgrupper. Läs mer om matchningsalternativ för sökord.

I den här artikeln beskrivs hur du väljer rätt matchningstyper för annonserna.

Använda en matchning som går från bred till snäv

När du väljer matchningstyp för ett sökord, rekommenderar vi vanligtvis att du följer en strategi som tar dig från bred till snäv matchning.

Börja med brett matchande sökord som maximerar chansen för att din annons ska visas vid relevanta sökningar. Bred matchning är standardtypen, så om du redan har lagt till sökord behöver du antagligen inte göra något alls för att de ska bli brett matchande. Läs mer om hur det går till att lägga till sökord.

Kontrollera sedan sökordens resultat under en tid. Om du upptäcker att annonserna visas vid för många irrelevanta sökordsvarianter, kan du försöka att få bort några av dessa matchningar genom att lägga till negativa sökord. Du kan också göra sökordsmatchningstyperna mer specifika om du vill begränsa målgruppen ännu mer. Läs mer om hur du kan kontrollera annonserna och sökorden.

Se vilka söktermer som fick din annons att visas

Med hjälp av söktermsrapporten kan du se vad personerna som såg dina annonser verkligen sökte efter, när sökorden har samlat på sig visningar och klick. Läs mer om söktermsrapporten.

Här kommer några tips på hur du kan använda informationen i rapporten:

  • Se hur nära söktermerna ligger dina sökord. I kolumnen Matchningstyp kan du se hur söktermerna som fick dina annonser att visas matchar dina sökord. Använd informationen om du vill justera sökordsmatchningstyperna. Om du exempelvis använder bananbröd som sökord, kan du få bananbröd med matchningstypen Exakt. Det betyder att personer som sökte efter den exakta frasen ”bananbröd” såg din annons.
  • Få sökordsidéer. Annonserna kan visas av termer du kanske inte har tänkt på. Lägg till sådana termer som sökord.
  • Få förslag på negativa sökord. Om annonserna visas av söktermer som inte är relevanta, kan du lägga till sådana termer som negativa sökord.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt