Om automatiska slutskärmar för videoannonser

Slutskärm för mobilAutomatiska slutskärmar är ett sätt att göra dina videoannonser interaktiva. Slutskärmen visas i slutet av videon och innehåller information om dina produkter och tjänster. Skärmen visas i några sekunder efter att videon är slut.

Slutskärmen kan hjälpa dig att nå dina kampanjmål genom att den uppmuntrar tittarna att vidta en åtgärd, som att installera din mobilapp eller köpa dina produkter. 

Slutskärmen i slutet av videoannonsen påverkar inte hur vi debiterar dig för annonsen eller räknar antalet visningar. Den ger dig bara en ytterligare möjlighet till engagemang, eftersom den visas omedelbart efter att tittaren har tittat klart på hela din video.

Anmärkningar:

  • Automatiska slutskärmar är för närvarande bara tillgängliga för InStream-annonser i appinstallationskampanjer.
  • När automatiska slutskärmar är aktiverade visas inte Creator-slutskärmar.

Så fungerar det

Slutskärmarna visas som standard efter kvalificerade videoannonser. De genereras automatiskt med information från din kampanj. I en appinstallationskampanj innehåller slutskärmen till exempel uppgifter om din app, som dess namn, ikon och pris, plus en länk där tittarna kan installera appen. 

Precis som med alla TrueView-videoannonser debiteras du när en tittare ser 30 sekunder av din video (eller hela videon om den är kortare än 30 sekunder) eller interagerar med videon. För en video med en automatisk slutskärm debiteras du i slutet av den ursprungliga videon, oberoende av om tittaren stannar kvar och tittar på slutskärmen. Överhoppningsknappen visas så länge slutskärmen visas. 

Välja bort automatiska slutskärmar

Om du inte vill visa en slutskärm efter videoannonsen, kan du inaktivera funktionen i samband med att du skapar annonsen.  Så här väljer du bort slutskärmen:

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Skapa en TrueView-videokampanj enligt anvisningarna.
  3. Utöka avsnittet Automatisk slutskärm under Avancerat när du skapar videoannonsen.
  4. Avmarkera rutan Automatisk slutskärm.
  • Obs: Du kan slå på eller av slutskärmen för en befintlig annons genom att redigera annonsen på fliken Annonser.

 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?