Sporočila o odpravljanju napak v naloženih oglasih

Pri nalaganju datotek oglasov v Google Ads se lahko prikaže sporočilo o napaki. Težavo lahko večinoma odpravite tako, da spremenite datoteko in jo znova shranite. Nato lahko znova poskusite naložiti datoteko oglasa.

Preglejte oglase s preverjevalnikom HTML5 za Google Ads.

Ta članek vsebuje informacije, s katerimi se boste lažje odzvali na posamezna sporočila o napakah, ki se bodo morda prikazale pri nalaganju oglasov. Podrobnejše zahteve si lahko ogledate na strani s pravilnikom o slikah.

Opomba: Pri nalaganju novega dinamičnega oglasa po meri se prepričajte, da ima nastavljeno ustrezno vrsto (dinamičen) in vrsto podjetja. Vrsta podjetja, določena v datoteki oglasa, se mora ujemati s tisto v oglaševalski akciji. Več podatkov o viru najdete na strani »Nastavitve oglaševalske akcije«. Dinamične oglase po meri je mogoče ustvariti samo v orodju Google Web Designer.

Poleg tega se prepričajte, da je vaš oglas zasnovan tako, da prikaže en izdelek ali več izdelkov, vendar ne točnega, fiksnega števila izdelkov (na primer 2 ali 3), ker lahko Google zagotovi, da se za dinamično ponovno trženje prikaže samo eden ali več izdelkov.

Opomba: Ta članek se ne nanaša na oglase HTML5 za oglaševalske akcije za aplikacije.

Oglasi HTML5

Oglas vsebuje nepodprto vrsto datoteke. Če želite odpraviti težavo, odstranite vse nepodprte vrste datotek.

Če želite ugotoviti, ali datoteka .ZIP vsebuje nepodprto vrsto datoteke, poskusite izvesti ta postopek:

 1. Dvokliknite datoteko .ZIP, da jo odprete.
 2. V mapi, ki se odpre, preverite, ali so vse datoteke v eni od podprtih oblik: .CSS, .JS, .HTML, GIF, .PNG., JPEG in .SVG. Če najdete datoteko, ki ni podprta, jo odstranite.
 3. Če želite shraniti posodobljeno različico, izberite vse datoteke v mapi in kliknite Datoteka > Stisni elemente.
 4. Če se mapa ne stisne pravilno, je to morda zato, ker ste stisnili mapo samo. Izbrati morate posamezne elemente in ne celotne mape.
Datoteka za vaš oglas je prevelika. Naložite oglas, manjši od 150 kB.
Upoštevajte, da je 150 kB skupna omejitev za vse datoteke v mapi .ZIP. Velikost datotek lahko preverite tako, da označite datoteke in nato izberete možnosti Datoteka > Pridobivanje informacij ali Datoteka > Lastnosti, odvisno od računalnika, ki ga uporabljate. Odprlo se bo pojavno okno, v katerem bo navedena velikost v kB.
V oglasu, ki ste ga naložili, je datotečna pot ali ime datoteke, v kateri so znaki, ki niso črke, številke, pike (.), vezaji (-) in podčrtaj (_).

Če želite ugotoviti, ali so v datoteki .ZIP imena datotek z nepodprtimi znaki, poskusite izvesti ta postopek:

 1. Dvokliknite datoteko .ZIP, da jo odprete.
 2. V mapi, ki se odpre, za vsako ime datoteke preverite, ali uporablja izključno podprte znake: črke, številke, pike (.), vezaje (-) in podčrtaje (_). Preimenujte datoteke, ki vsebujejo tudi nepodprte znake. Če imate v datoteki .ZIP podmape, jih odprite in prav tako preverite.
 3. Če želite shraniti posodobljeno različico, izberite vse datoteke v mapi in kliknite Datoteka > Stisni elemente.
 4. Če se mapa ne stisne pravilno, je to morda zato, ker ste stisnili mapo samo. Izbrati morate posamezne elemente in ne celotne mape.
Oglas, ki ste ga naložili, vsebuje kodo HTML5, ki ni skladna s pravilniki Googla Ads.

Če želite odpraviti težavo, poiščite zgoraj navedene nepodprte oznake v kodi oglasa. Preverite vse datoteke, shranjene v datoteki .ZIP, in izbrišite morebitne oznake.

V mnogih primerih prihaja do težav zaradi nepodprtih oznak .SVG. V takem primeru poiščite kodo oglasa za oznake, ki niso vključene v eno od podprtih kategorij (elementi vsebnika, elementi prelivanja in grafični elementi). Preberite več o podprtih oznakah in njihovi razporeditvi v posamezne kategorije.

V oglasu HTML5 manjka primarna datoteka .HTML. Poskrbite, da bo v oglasu HTML5 datoteka .HTML z oznako za velikost oglasa in poskusite znova. Oznaka za velikost oglasa mora imeti obliko <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

Primarne datoteke .HTML vsebujejo oznako za velikost oglasa, kot je <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

 1. Odprite datoteko .HTML in poiščite metaoznako za velikost oglasa. Če jo najdete, se prepričajte, da je v oznaki <head> in da je stavek <head> zaključen z elementom </head>.
 2. Narekovaje zamenjajte ročno, saj pri uporabi funkcije kopiraj/prilepi prihaja do napake (in jih Google Ads zavrača).
 3. Ta napaka se lahko pojavi tudi, ko poskušate naložiti datoteke iz orodja DCLK Studio. Google Ads teh datotek ne sprejme in jih ni mogoče naložiti. Prikaz v orodju DCLK je treba običajno zagotoviti prek modela 3PAS.
Oglas HTML5 se poskuša sklicevati na sredstvo, ki ga ne najdemo v vaši datoteki .ZIP.

Poskrbite, da bodo imena vseh datotek v datoteki .ZIP popolnoma enaka imenu, navedenem v datoteki, na katero se sklicuje oglas.

Če se ena od datotek v datoteki .ZIP na primer imenuje pot/do/primer/sredstvo, vendar se v datoteki HTML sklicujete na pot/do/primer/sredstvo2, Google AdWords ne bo mogel najti prave datoteke.

Če želite odpraviti težavo, zgornje ime datoteke primerjajte z vsemi datotekami v kodi HTML5. Če ugotovite, da ni popolnoma enako, popravite sklic.

Oglas HTML5 vsebuje več izhodov

Google Ads ne dovoli več izhodov. Odstranite več izhodov in poskusite znova naložiti oglase.

Oglas HTML5 se poskuša sklicevati na sredstvo, ki ga ni bilo mogoče najti v vaši datoteki .ZIP. Poskrbite, da se bo datoteka .ZIP sklicevala izključno na interna sredstva.

Sklicujete se lahko le na datoteke, ki so v naloženi datoteki .ZIP, vendar v njej ni bilo mogoče najti datoteke, ki je navedena zgoraj. Če želite nadaljevati, v datoteki HTML odstranite vse sklice na sredstva, ki niso bila najdena v datoteki .ZIP.

V datoteki .ZIP ni mogoče najti sredstva, navedenega v sporočilu o napaki. Odstranite tudi vse sklice na tako datoteko. Edini zunanji storitvi, na kateri se je mogoče sklicevati, sta:

 • Storitev Google Fonts
 • Storitev jQuery, ki jo gosti Google
Datoteke .ZIP ni mogoče obdelati, ker je poškodovana oziroma je poškodovana ena od datotek v njej.

Če želite popraviti poškodovane datoteke v datoteki .ZIP, upoštevajte ta navodila:

 1. Dvokliknite datoteko .ZIP, da jo odprete.
 2. V mapi, ki se odpre, odprite vsako posamezno datoteko in jo znova shranite.
 3. Če želite shraniti posodobljeno različico, izberite vse datoteke v mapi in kliknite Datoteka > Stisni elemente.
 4. Če se mapa ne stisne pravilno, je to morda zato, ker ste stisnili mapo samo. Izbrati morate posamezne elemente in ne celotne mape.
V oglasu HTML5 so prilagojene možnosti klikanja, kar ni podprto.
Uporaba območja za dotikanje v oglasih HTML5, ki so bili ustvarjeni z aplikacijo Google Web Designer, in uporaba funkcije JavaScript Exitapi.exit() v oglasih, ki so bili ustvarjeni z drugimi orodji, nista podprti.
Če ste oglas HTML5 ustvarili z aplikacijo Google Web Designer, odstranite možnost območja za dotikanje.
Spremembe ne vplivajo na oglase za dinamično ponovno trženje, ustvarjene s programom Google Web Designer (GWD), zato ni treba, da za te oglase odstranite območje za dotikanje in jih nato znova naložite.
Če ste oglas HTML5 ustvarili z drugimi orodji, odstranite skript ExitApi iz razdelka <head> v datoteki index.html.
 • <script src="https://tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/api/exitapi.js"></script>

Ko boste odstranili to oznako skripta, bo mogoče klikniti vse dele oglasa. Gumb lahko ohranite, vendar bo vsak klik na oglas uporabnika usmeril na ciljno stran.

Odstranite dogodek »onclick« za klicanje skripta ExitAPI.exit iz datoteke index.html.

 • Primer: <button onclick="ExitApi.exit()">

Vašega oglasa HTML5 ni bilo mogoče naložiti. Vaš račun ne podpira oglasov HTML5.

Zahteve za uporabo oglasov HTML5

Dostop do oglasov HTML5 v računu Google Ads boste dobili, ko račun ustvari zadostno zgodovino na naši platformi in izpolnjuje te zahteve:

 • račun je odprt več kot 90 dni;
 • v računu ste od začetka porabili več kot 9.000 USD;
 • račun ima dobro zgodovino skladnosti s pravilniki.

Upoštevajte, da izpolnjevanje zgoraj navedenih zahtev ne zagotavlja vedno dostopa do oglasov HTML5.

Če oglasi HTML5 niso na voljo v vašem računu, se za dostop lahko prijavite prek tega obrazca. Pred oddajo vloge se prepričajte, da račun izpolnjuje spodaj navedena merila za ustreznost. V roku 7 delovnih dni od vloge prijave boste prejeli e-poštno obvestilo o stanju.

 • račun ima dobro zgodovino skladnosti s pravilniki;
 • račun ima dobro zgodovino plačil;
 • v računu ste od začetka porabili več kot 1.000 USD.

Če želite ohraniti trajni dostop do oglasov HTML5, poskrbite, da ne kršite naših pravilnikov, in skrbite za dobro zgodovino skladnosti s pravilniki.

Medtem lahko uporabljate druge možnosti, kot so naloženi oglasi AMPHTML ali odzivni prikazni oglasi.

Poskrbite, da upoštevate pravilne specifikacije prikaznih oglasov.

Naložena datoteka ZIP ni podprta. Naložite oglase, ki niso povezani z virom.

Če se prikaže to sporočilo o napaki, upoštevajte ta navodila:
 1. Preverite, ali je to prava oglaševalska akcija za ta oglas.
  • Če sta to pravi oglas in prava oglaševalska akcija, povežite oglaševalsko akcijo z virom.
 2. Če to ni prava oglaševalska akcija ali oglas:
  • Pravi oglas: Naložite ta oglas v oglaševalsko akcijo, ki je povezana z virom.
  • Prava oglaševalska akcija: Naložite oglas, ki ni povezan z virom, v to oglaševalsko akcijo.

V datotekah oglasov ni besedila.

Vsi znaki, ki niso v naboru ASCII, morajo uporabljati kodiranje UTF-8.

Po predogledu se ni mogoče pomikati s klikanjem.

 • V celoti delujoč predogled je na voljo le prek povezave »Ogled oglasa v polni velikosti«, potem ko je oglas shranjen.
 • Stranke morajo nato kopirati URL in ga prilepiti v brskalnik.
 • Do preusmeritve ob kliku povezave v oglasu ne bo prišlo v predogledu, ko se oglas šele ustvarja, ali v pojavnem oknu za predogled »Ogled oglasa v polni velikosti«.

Oglasi AMPHTML

Preverjevalnik kanoničnih elementov AMP je zavrnil dokument HTML.
Opozorilno sporočilo Datoteka HTML ni veljaven dokument oglasov AMPHTML. Najprej jo preverite s preverjevalnikom AMP.
Rešitev S tem javno dostopnim preverjevalnikom AMP poskrbite, da oglasi AMPHTML uspešno prestanejo preverjanje.
Najboljši postopek Pred nalaganjem dokumentov HTML uporabite preverjevalnik AMP.
Med preverjanjem svežnja oglasov je prišlo do kritičnih notranjih napak.
Opozorilno sporočilo Prišlo je do kritične notranje napake. Če napake ne morete odpraviti, se za pomoč s svežnjem obrnite za skupino za podporo. Težavo bomo preverili čim prej.
Rešitev /
Element AMP po meri ni podprt v Googlu Ads.

Primer: Element AMP po meri, kot je <amp-audio>, ni podprt.

Opozorilno sporočilo Element AMP po meri <$name> ni podprt.
Rešitev Iz HTML-ja odstranite nepodprte elemente AMP in njihove uvoze JavaScripta. Primer: <amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> iz razdelka <body> in tudi
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> iz razdelka <head>.
Najboljši postopek Uporabite samo podprte elemente AMP.
Element AMP po meri ni podprt v Googlu Ads.

Primer: Uvožen je nepodprt element AMP <amp-audio>.

Opozorilno sporočilo Uvožen je nepodprt element AMP po meri <$name>.
Rešitev Iz HTML-ja odstranite nepodprte elemente AMP in njihove uvoze JavaScripta. Primer: <amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> iz razdelka <body> in tudi <script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> iz razdelka <head>.
Najboljši postopek Uporabite samo podprte elemente AMP.
Sveženj vsebuje sredstvo predstavnosti z rezervirano potjo sredstva.

Primer: prepovedana pot sredstva: _a4a/invalid.

Opozorilno sporočilo Prepovedana pot sredstva: $assetPath.
Rešitev Preimenujte imenik.
Najboljši postopek Pri poteh sredstev, kot je »_a4a«, se izogibajte uporabi rezerviranih imen imenikov.

Paket vsebuje nezdružljive informacije o panogi.

Datoteke oglasa HTML5 po meri za pametne oglaševalske akcije za Nakupovanje podpirajo samo dinamične oglase HTML5 za panogo prodaje.
V bloku AMP s slogom po meri so najdene napake pri razčlenjevanju.

Primer: Napaka pri razčlenjevanju kode CSS: »… .foo:nth-child(1n) { color: red } …«.

Opozorilno sporočilo Primer napake pri razčlenjevanju kode CSS: »… .foo:nth-child(1n) { color: red } …«.
Rešitev Popravite napake v priloženem delčku CSS. Večina teh napak je povezanih s psevdo izbirniki kode CSS, ki niso podprti v trenutni izkušnji Googla Ads. Odstranite jih iz bloka AMP s slogom po meri.
Ta atribut vsebuje neveljavno vrednost.

Primer: Atribut »srcset« v oznaki »amp-ing« vsebuje neveljavno vrednost »a b c«.

Opozorilno sporočilo Atribut »$attrName« v oznaki »$tagName« vsebuje neveljavno vrednost »$value«.
Rešitev To običajno pomeni, da je vrednost atributa napačno oblikovana. Atribut »on« lahko na primer vsebuje napačno oblikovano dejanje dogodka. Pravilno obliko vrednosti si lahko ogledate v trenutnih specifikacijah za AMPHTML.
Atribut vsebuje prepovedano vrednost.

Primer: Atribut »class« v oznaki »div« vsebuje vrednost »amp-carousel-slide«, ki je prepovedana.

Opozorilno sporočilo Atribut »$attrName« v oznaki »$tagName« vsebuje vrednost »$value«, ki je prepovedana.
Rešitev Preverite in se prepričajte, da atributi ne vsebujejo nobenih rezerviranih vrednosti. Razredi elementov ne smejo vsebovati rezerviranih imen razredov, kot je »amp-carousel-button«. Prav tako »AMP« ni dovoljen kot cilj dejanja dogodka.
Najboljši postopek Pred ustvarjanjem oglasov boste morda želeli preveriti specifikacije za oglase AMPHTML v Googlu Ads in si ogledati seznam nedovoljenih vrednosti.
Manjka element konfiguracije.

Primer: Manjkajoč »finalURL« za »exit1« v konfiguraciji oznake »amp-ad-exit«.

Opozorilno sporočilo Manjkajoč »$value« za »$item« v konfiguraciji oznake »$tagName«.
Rešitev Elementi AMP, kot sta <amp-ad-exit> in <amp-animation>, potrebujejo konfiguracijo JSON. Veljavno obliko konfiguracije najdete v specifikacijah za ustrezni element AMP.
Element konfiguracije vsebuje neveljavno vrednost.

Primer: Neveljavna vrednost za »selector« v konfiguraciji oznake »amp-ad-exist«.

Opozorilno sporočilo Neveljavna vrednost »$value« za »$item« v konfiguraciji oznake »$tagName«.
Rešitev Elementi AMP, kot sta <amp-ad-exit> in <amp-animation>, potrebujejo konfiguracijo JSON. Veljavno obliko konfiguracije najdete v specifikacijah za ustrezni element AMP.
Element konfiguracije ni podprt v Googlu Ads.

Primer: »Filters« ni podprt v konfiguraciji oznake »amp-ad-exit«.

Opozorilno sporočilo »$item« ni podprt v konfiguraciji oznake »$tagName«.
Rešitev Element konfiguracije ni podprt v Googlu Ads. Odstranite ga iz konfiguracije.
Dokument AMP vsebuje več pojavitev elementa/vrednosti, ki se mora pojaviti samo enkrat.

Primer: Več pojavitev »amp-ad-exit«.

Opozorilno sporočilo Najdenih je več pojavitev »$item«.
Rešitev Iz dokumenta odstranite dodatne elemente in obdržite samo en primerek.
Izhod po meri v svežnju oglasov AMPHTML ni podprt.

Primer: Vaš oglas AMPHTML ima spremenjeno možnost klikanja (»ta:exit-api.exit(target=’product1’)«), kar ni podprto.

Opozorilno sporočilo Vaš oglas AMPHTML ima spremenjeno možnost klikanja (»$exit«), kar ni podprto.
Rešitev Iz HTML-ja odstranite konfiguracijo <amp-ad-exit> in uvoz JavaScripta. Odstranite dejanja dogodkov, ki kličejo »exit-api.exit«. Primer: <button on=”tap:exit-api.exit(target=’product1’)”>.
Oglasi vsebujejo več datotek HTML.
Opozorilno sporočilo Ta oglas vsebuje več vstopnih točk. Poskrbite, da bo v oglasu HTML5 samo ena datoteka HTML z oznako za velikost oglasa, in poskusite znova.
Rešitev Poskrbite, da bo v datoteki .zip samo ena datoteka HTML za prikazovanje vsebine oglasa, in odstranite dodatne datoteke HTML.
Pravilo CSS vsebuje prepovedano vrednost lastnosti.

Primer: Vrednost lastnosti CSS »width:100%« ni dovoljena za izbirnik ».amp-carousel-button«.

Opozorilno sporočilo Vrednost lastnosti CSS »$cssPropertyName:$cssPropertyValue« ni dovoljena za izbirnik »$cssSelector«.
Rešitev Vrednost lastnosti CSS, ki je navedena v sporočilu, odstranite iz bloka AMP s slogom po meri.

Google Web Designer HTML5

Opomba: Če želite v orodju Google Web Designer ustvarjati oglasne pasice AMPHTML, je začetni korak na voljo v pogovornem oknu »Nova datoteka«, kjer lahko kliknete Pasica AMPHTML, da začnete ustvarjati oglas. Google Web Designer ima pri oglasih AMPHTML omejitve glede določenih funkcij. Preberite več o oglasih AMPHTML.
Naložiti je treba objavljeno datoteko. Če želite datoteko naložiti v Google Ads, jo najprej objavite v orodju Google Web Designer.
Oglas naložite tako, da namesto avtorjeve datoteke naložite objavljeno datoteko. Najprej avtorjevo datoteko odprite v orodju Google Web Designer in izberite možnosti Objavi > Lokalna objava. Več o objavljanju vašega dela
Ta oglas je bil ustvarjen z okoljem »Splošno« namesto z okoljem »Google Ads«. Če želite nadaljevati, v orodju Google Web Designer pretvorite datoteko v okolje »Google Ads«.
Pri ustvarjanju oglasa ste izbrali napačno okolje. Oglas je bil namesto z okoljem »Google Ads« ustvarjen z okoljem »Splošno«. Če želite nadaljevati, morate datoteko pretvoriti v okolje »Google Ads«. Preberite več o pretvorbi okolja.
Oglas, ki ste ga naložili, vsebuje kodo HTML5, ki krši pravilnike Googla Ads. Preden naložite oglase, odstranite vsa sklicevanja na oznake, navedene zgoraj.

Oglas krši enega od pravilnikov Googla Ads. Oglejte si seznam težav v prvotnem sporočilu o napaki.

Če želite naložiti oglas, najprej odstranite vse nepodprte funkcije. To lahko storite tako, da v datoteki .ZIP odprete datoteko index.html. Seznam nepodprtih funkcij je na voljo v razdelku »gwd-admetadata«.

 • Razširljiv oglas: poiščite »lastnostioglas«. Najmanjša širina mora biti enaka največji širini in najmanjša višina mora biti enaka največji višini.
 • Števci in merilniki časa: Poiščite »števci« ali »merilniki časa«. Ti polji naj bosta prazni.
 • Več izhodov
 • Videi
 • Zemljevidi
 • Celoten seznam podprtih funkcij je na voljo tukaj.
Oglas HTML5 se poskuša sklicevati na sredstvo, ki ga ni bilo mogoče najti v vaši datoteki .ZIP. Poskrbite, da se bo datoteka .ZIP sklicevala izključno na interna sredstva.

V orodju Google Web Designer je treba vključiti slike za vsa vizualna stanja gumba za sliko.

V spodnjem delčku kode iz vzorčne datoteke index.html na primer manjkajo slike za stanja »up-image«, »over-image« in »down-image« (glejte besedilo v krepki pisavi).

<gwd-imagebutton id="gwd-imagebutton_1" up-image="" over-image="" down-image="" scaling="cover" class="gwd-imagebutton-tcf2"></gwd-imagebutton>

Preberite več o komponenti gumba za sliko.

Če želite odpraviti težavo, datoteko nadomestniznak.png zamenjajte z želenimi slikami in preverite, ali so vključene v datoteko .ZIP.

Opomba: V sporočilu o napaki bi moralo biti navedeno, kaj manjka. V nekaterih primerih bo v sporočilu navedeno, da manjkata "". V takih primerih to verjetno pomeni, da ni bila navedena lokacije slike. Odprite datoteko .ZIP in poiščite datoteko index.html. Če želite najti napako, si pri iskanju v datoteki pomagajte s poizvedbo ' ="".

Če želite izvedeti več o težavi, ki je opisana v tem članku, si oglejte to usposabljanje, ki je priporočeno za svetovalce.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

false
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
73067
false