Oprava chybových hlásení týkajúcich sa nahraných reklám

Pri nahrávaní kreatív v službe Google Ads sa môže zobraziť chybové hlásenie. Problém sa vo väčšine prípadov dá vyriešiť pozmenením a opätovným uložením súboru. Potom môžete skúsiť nahrať súbor znova.

Skontrolujte svoje reklamy pomocou nástroja HTML5 Validator služby Google Ads.

Tento článok vám pomôže správne reagovať na konkrétne chybové hlásenia, ktoré sa môžu zobraziť pri pokusoch o nahranie kreatív. Podrobnejšie informácie o požiadavkách nájdete na našej stránke pravidiel pre obrázkové reklamy.

Poznámka: Keď nahrávate novú vlastnú dynamickú reklamu, uistite sa, že má vhodný typ (dynamický) a typ firmy. Typ firmy kreatívy by sa mal zhodovať s kampaňou. Ďalšie informácie o informačnom kanáli nájdete na stránke nastavení kampane.

Navyše sa tiež ubezpečte, že vaša reklama je navrhnutá na zobrazovanie minimálne jedného produktu, no nie konkrétneho pevne stanoveného počtu produktov (napr. dvoch alebo troch produktov), pretože Google môže pri dynamickom remarketingu zaručiť iba zobrazenie minimálne jedného produktu.

Reklamy vo formáte HTML5

Reklamy vo formáte HTML5 vytvorené pomocou nástroja Swiffy nie sú podporované. Nahrajte pôvodný súbor vo formáte Flash.

Ak chcete konvertovať svoje reklamy vo formáte Flash na formát HTML5, nahrajte do služby Google Ads iba súbory vo formáte Flash. Ak použijete konverzný nástroj Swiffy, reklamy nebudú akceptované. Reklamy tiež môžete pretvoriť pomocou aplikácie Google Web Designer alebo iných nástrojov. Prečítajte si ďalšie informácie o konverzii reklám vo formáte Flash na reklamy vo formáte HTML5.

Reklama obsahuje nepodporovaný typ súboru. Problém vyriešite odstránením nepodporovaných typov súborov.

Ak chcete zistiť, či súbor ZIP obsahuje nepodporovaný typ súboru, skúste vykonať tieto kroky:

 1. Otvorte súbor ZIP tak, že naň dvakrát kliknete.
 2. V rozbalenom priečinku skontrolujte, či je každý súbor v jednom z podporovaných formátov: CSS, JS, HTML, GIF, PNG, JPEG a SVG. Ak narazíte na typ súboru, ktorý nie je podporovaný, odstráňte príslušný súbor.
 3. Ak chcete uložiť aktualizovanú verziu, vyberte všetky súbory v priečinku a kliknite na položky Súbor > Komprimovať.
 4. Ak sa priečinok nezbalí správne, môže to byť preto, že ste komprimovali celý priečinok. Nevyberajte celý priečinok, ale len samotné položky.
Súbor reklamy je príliš veľký. Nahrajte reklamu, ktorej veľkosť nepresahuje 150 kB.
Pripomíname, že 150 kB sa vzťahuje na všetky súbory v súbore ZIP. Veľkosť súborov môžete skontrolovať tak, že súbory vyberiete a v závislosti od používaného počítača kliknete na položky Súbor > Získať informácie alebo na položky Súbor > Vlastnosti. Veľkosť v kB sa zobrazí v kontextovom okne.
Nahraná reklama zahŕňa cestu k súboru alebo názov súboru s inými znakmi, ako sú písmená, číslice, bodky (.), spojovníky (-) a podčiarkovník (_). 

Ak chcete zistiť, či súbor ZIP obsahuje názvy súborov s nepodporovanými znakmi, skúste vykonať nasledujúce kroky:

 1. Otvorte súbor ZIP tak, že naň dvakrát kliknete.
 2. V rozbalenom priečinku skontrolujte, či názvy všetkých súborov obsahujú len podporované znaky: písmená, číslice, bodky (.), spojovníky (-) a podčiarkovníky (_). Premenujte súbory s názvami obsahujúcimi iné než podporované znaky. Ak súbor ZIP obsahuje podpriečinky, nezabudnite otvoriť a skontrolovať aj súbory v týchto podpriečinkoch.
 3. Ak chcete uložiť aktualizovanú verziu, vyberte všetky súbory v priečinku a kliknite na položky Súbor > Komprimovať.
 4. Ak sa priečinok nezbalí správne, môže to byť preto, že ste komprimovali celý priečinok. Nevyberajte celý priečinok, ale len samotné položky.
Nahraná reklama obsahuje kód HTML5, ktorý nespĺňa pravidlá služby Google Ads.

Ak chcete vyriešiť tento problém, vyhľadajte nepodporované značky v kóde kreatívy. Bude potrebné skontrolovať všetky súbory uložené v súbore ZIP a odstrániť ich.

V mnohých prípadoch ide o problém s nepodporovanými značkami .SVG. Ak je to tak aj vo vašom prípade, vyhľadajte v kóde kreatívy značky, ktoré nie sú zahrnuté do podporovaných kategórií (prvky kontajnerov, prvky prechodov a prvky obrázkov). Získajte ďalšie informácie o tom, ktoré podporované značky sa priraďujú k jednotlivým kategóriám.

Reklame vo formáte HTML5 chýba primárny súbor HTML. Skontrolujte, či v reklame vo formáte HTML5 existuje súbor HTML so značkou pre veľkosť reklamy, a skúste to znova. Značka pre veľkosť reklamy by mala vyzerať približne takto: <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

Primárne súbory HTML obsahujú značku pre veľkosť reklamy, ako je napríklad <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

 1. Otvorte súbor HTML a vyhľadajte metaznačku pre veľkosť reklamy. Ak ju nájdete, skontrolujte, či sa nachádza v značke <head> a či je výraz za značkou <head> ukončený značkou </head>.
 2. Úvodzovky nahraďte manuálne, pretože skopírované a prilepené úvodzovky môžu spôsobiť chybu (Google Ads ich neakceptuje).
 3. Táto chyba sa môže vyskytnúť aj v prípade, že sa pokúsite nahrať súbory z nástroja DCLK Studio alebo Swiffy. Google Ads tieto súbory neakceptuje a nedajú sa nahrať. Na prenos súborov z nástroja DCLK je ako zvyčajne potrebné použiť 3PAS a súbory vo formáte Flash z nástroja Swiffy je potrebné nahrať ako súbory vo formáte Flash, nie konvertované na formát HTML5.
Reklama vo formáte HTML5 sa pokúša odkazovať na podklad, ktorý sa nedá nájsť v súbore ZIP.

Skontrolujte, či sa názvy všetkých súborov v súbore ZIP presne zhodujú s názvami uvedenými v referenčnom súbore.

Ak má napríklad niektorý zo súborov v súbore ZIP názov path/to/example/asset, ale v súbore HTML, na ktorý odkazujete, má názov path/to/example/asset2, Google Ads nedokáže nájsť správny súbor.

Ak chcete tento problém vyriešiť, porovnajte názov súboru uvedený vyššie so všetkými súbormi v kóde HTML5. Ak nie je úplne rovnaký, opravte odkaz.

Reklama vo formáte HTML5 sa pokúša odkazovať na podklad, ktorý sa nenachádza v súbore ZIP. Zabezpečte, aby súbor ZIP odkazoval len na interné podklady.

Môžete odkazovať len na súbory nachádzajúce sa v nahranom súbore ZIP a súbor uvedený vyššie sa tam nenachádza. Ak chcete pokračovať, odstráňte vo svojom súbore HTML všetky odkazy na podklady nachádzajúce sa mimo súboru ZIP.

Podklad uvedený v chybovom hlásení nie je možné nájsť v súbore ZIP.  Nutné je odstrániť aj všetky odkazy na tento súbor. Povolené sú len nasledujúce externé odkazy:

 • na službu Google Fonts,
 • na knižnice jQuery hostené na Googli.
Súbor ZIP nie je možné spracovať, pretože tento súbor (alebo jeden z jeho podsúborov) bol poškodený.

Ak chcete opraviť poškodené súbory v súbore ZIP, skúste vykonať tieto kroky:

 1. Otvorte súbor ZIP tak, že naň dvakrát kliknete.
 2. V rozbalenom priečinku otvorte každý obsiahnutý súbor a znovu ho uložte.
 3. Ak chcete uložiť aktualizovanú verziu, vyberte všetky súbory v priečinku a kliknite na položky Súbor > Komprimovať.
 4. Ak sa priečinok nezbalí správne, môže to byť preto, že ste komprimovali celý priečinok. Nevyberajte celý priečinok, ale len samotné položky.
Reklama vo formáte HTML5 upravuje klikateľnosť, čo nie je podporované.
Použitie dotykovej oblasti v reklamách vo formáte HTML5 vytvorených v aplikácii Google Web Designer a použitie skriptu Exitapi.exit() jazyka JavaScript v reklamách vytvorených v iných nástrojoch nie je podporované.
Ak je vaša reklama vo formáte HTML5 vytvorená pomocou aplikácie Google Web Designer, odstráňte komponent dotykovej oblasti.
Príslušné zmeny nemajú vplyv na dynamické remarketingové reklamy vytvorené v aplikácii Google Web Designer. V týchto reklamách nemusíte odstrániť dotykovú oblasť a znovu ich nahrať.  
Ak je vaša reklama vo formáte HTML5 vytvorená pomocou iných nástrojov, odstráňte skript ExitApi zo sekcie <head> súboru index.html.
 • <script src="https://tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/api/exitapi.js"></script>

Po odstránení tejto značky skriptu bude klikateľná celá vaša reklama. Tlačidlo môžete nechať, ale akékoľvek kliknutie na reklamu privedie používateľa na vstupnú stránku. 

Odstránením udalosti onclick vyvoláte skript ExitAPI.exit zo súboru index.html.

 • Príklad: <button onclick="ExitApi.exit()">

Reklamu vo formáte HTML5 sa nepodarilo nahrať. Váš účet nepodporuje reklamy vo formáte HTML5.

Požiadavky na používanie reklám vo formáte HTML5

Prístup k reklamám vo formáte HTML5 môžete v účte Google Ads získať po vytvorení dostatočnej histórie účtu na našej platforme a splnení nasledujúcich požiadaviek:

 • Účet bol vytvorený pred viac ako 90 dňami.
 • Celkové výdavky od vytvorenia účtu sú vyššie ako 9 000 USD.
 • Účet má dlhodobú históriu dodržiavania pravidiel.

Upozorňujeme, že splnenie uvedených požiadaviek vždy nezaručuje prístup k reklamám vo formáte HTML5.

Ak reklamy vo formáte HTML5 nie sú vo vašom účte dostupné, o prístup môžete požiadať prostredníctvom tohto formulára. Pred odoslaním žiadosti sa uistite, že váš účet spĺňa nižšie uvedené podmienky oprávnenosti. E‑mailové upozornenie s aktuálnym stavom žiadosti dostanete do siedmich pracovných dní od odoslania žiadosti.

 • Účet má dlhodobú históriu dodržiavania pravidiel.
 • Účet má dobrú platobnú históriu.
 • Celkové výdavky od vytvorenia účtu sú vyššie ako 1 000 USD.

Ak si chcete zachovať prístup k reklamám vo formáte HTML5, neporušujte naše pravidlá a udržte si dlhodobú históriu ich dodržiavania.

Medzičasom môžete využívať iné možnosti, ako sú napríklad nahrané reklamy vo formáte AMP HTML alebo responzívne obsahové reklamy.

Uistite sa, že dodržiavate správne špecifikácie obsahových reklám.

Nahraný súbor ZIP nie je podporovaný. Nahrajte reklamy, ktoré nie sú prepojené s informačným kanálom.

Po zobrazení tohto chybového hlásenia postupujte takto:
 1.  Overte, či ide o tú správnu kampaň pre danú reklamu.
  1. Ak sú reklama aj kampaň správne, prepojte kampaň s informačným kanálom.
 2. Ak ide o nesprávnu kampaň alebo reklamu:
  1. Správna reklama: nahrajte túto reklamu do kampane, ktorá je prepojená s informačným kanálom
  2. Správna kampaň: nahrajte do tejto kampane reklamu, ktorá nie je prepojená s informačným kanálom

V kreatívach chýba text.

Všetky znaky mimo kódovania ASCII musia používať kódovanie UTF-8.

 Z ukážky sa nedá prekliknúť.

 • Plne funkčná ukážka je k dispozícii len prostredníctvom odkazu „Zobraziť reklamu v plnej veľkosti“ po uložení reklamy.
 • Klienti musia kopírovať webovú adresu a prilepiť ju do svojho prehliadača.
 • V ukážke pri vytváraní reklám alebo v ukážke vyskakovacieho okna „Zobraziť reklamu v plnej veľkosti“ sa z kreatívy nedá prekliknúť.

Reklamy vo formáte AMP HTML

Dokument HTML bol zamietnutý kanonickým nástrojom na overenie stránok AMP.
Správa upozornenia Váš súbor HTML nie je platným dokumentom pre reklamy vo formáte AMP HTML. Najprv ho skontrolujte pomocou nástroja na overenie stránok AMP.
Riešenie Overte platnosť reklám vo formáte AMP HTML pomocou verejne dostupného nástroja na overenie stránok AMP.
Osvedčený postup Pred nahrávaním dokumentov HTML použite nástroj na overenie stránok AMP.
Počas overovania platnosti balíka reklám sa vyskytli kritické interné chyby.
Správa upozornenia Vyskytla sa interná chyba. Ak chyba stále pretrváva, obráťte sa na tím podpory, aby balík otestoval. Na váš problém sa pozrieme čo najskôr.
Riešenie
Vlastný prvok AMP nie je v službe Google Ads podporovaný.

Príklad: Vlastný prvok AMP ako <amp-audio> nie je podporovaný.

Správa upozornenia Vlastný prvok AMP <$name> nie je podporovaný.
Riešenie Odstráňte nepodporované prvky AMP a import ich skriptov JavaScript z kódu HTML. 
Príklad:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> zo sekcie <body>, ako aj
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> zo sekcie <head>.
Osvedčený postup Používajte len podporované prvky AMP.
Vlastný prvok AMP nie je v službe Google Ads podporovaný.

Príklad: Je importovaný nepodporovaný vlastný prvok AMP <amp-audio>.

Správa upozornenia Je importovaný nepodporovaný vlastný prvok AMP <$name>.
Riešenie Odstráňte nepodporované prvky AMP a import ich skriptov JavaScript z kódu HTML. 
Príklad:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> zo sekcie <body>, ako aj
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> zo sekcie <head>.
Osvedčený postup Používajte len podporované prvky AMP.
Balík obsahuje mediálny podklad s vyhradenou cestou k podkladu.

Príklad: Zakázaná cesta k podkladu: _a4a/invalid.

Správa upozornenia Cesta k podkladu $assetPath je zakázaná.
Riešenie Premenujte adresár.
Osvedčený postup Vyhnite sa používaniu vyhradených názvov adresárov, ako je napríklad _a4a, v cestách k podkladom.
V bloku štýlov amp-custom sa našli chyby analýzy.

Príklad: Chyba analýzy štýlov CSS: ... .foo:nth-child(1n) { color: red } ….

Správa upozornenia Chyba analýzy štýlov CSS: ... .foo:nth-child(1n) { color: red } ….
Riešenie Odstráňte chyby v priloženom útržku CSS. Vo väčšine prípadov tieto chyby súvisia s pseudoselektormi CSS, ktoré v aktuálnom rozhraní služby Google Ads nie sú podporované. Odstráňte ich z bloku štýlov amp-custom.
Atribút obsahuje neplatnú hodnotu.

Príklad: Atribút srcset v značke amp-ing obsahuje neplatnú hodnotu a b c.

Správa upozornenia Atribút $attrName v značke $tagName obsahuje neplatnú hodnotu $value.
Riešenie Toto zvyčajne znamená, že hodnota atribútu je chybne vytvorená. Napríklad atribút on môže obsahovať chybne vytvorenú akciu udalosti. Pozrite si správny formát hodnoty v aktuálnych špecifikáciách formátu AMP HTML.
Atribút obsahuje zakázanú hodnotu.

Príklad: Atribút class v značke div obsahuje hodnotu amp-carousel-slide, ktorá je zakázaná.

Správa upozornenia Atribút $attrName v značke $tagName obsahuje hodnotu $value, ktorá je zakázaná.
Riešenie Skontrolujte atribúty, aby ste sa uistili, že neobsahujú žiadne vyhradené hodnoty. Triedy prvkov nesmú obsahovať vyhradené názvy tried ako amp-carousel-button. Podobne ani hodnota AMP nie je povolená ako cieľ akcie udalosti. 
Osvedčený postup Pred vytvorením reklám si môžete pozrieť zoznam nepovolených hodnôt v špecifikáciách reklám vo formáte AMP HTML služby Google Ads.
Chýba konfiguračná položka.

Príklad: V konfigurácii značky amp-ad-exit chýba hodnota finalURL pre položku exit1.

Správa upozornenia V konfigurácii značky $tagName chýba hodnota $value pre položku $item.
Riešenie Prvky AMP ako <amp-ad-exit><amp-animation> vyžadujú konfiguráciu JSON. Platný formát konfigurácie nájdete v špecifikáciách zodpovedajúceho prvku AMP.
Konfiguračná položka obsahuje neplatnú hodnotu.

Príklad: Neplatná hodnota pre položku selector v konfigurácii značky amp-ad-exist.

Správa upozornenia Neplatná hodnota $value pre položku $item v konfigurácii značky $tagName.
Riešenie Prvky AMP ako <amp-ad-exit><amp-animation> vyžadujú konfiguráciu JSON. Platný formát konfigurácie nájdete v špecifikáciách zodpovedajúceho prvku AMP.
Konfiguračná položka nie je v službe Google Ads podporovaná.

Príklad: Položka Filters nie je v konfigurácii značky amp-ad-exit podporovaná.

Správa upozornenia Položka $item nie je podporovaná v konfigurácii značky $tagName.
Riešenie Konfiguračná položka nie je v službe Google Ads podporovaná. Odstráňte ju z konfigurácie.
Dokument AMP obsahuje viacero výskytov prvku/hodnoty, ktorá by sa mala vyskytovať len raz.

Príklad: Viacero výskytov prvku amp-ad-exit.

Správa upozornenia Našlo sa viacero výskytov prvku $item.
Riešenie Odstráňte tieto prvky navyše z dokumentu a ponechajte len jednu inštanciu.
Vlastné ukončenie v balíku reklám AMP HTML nie je podporované.

Príklad: Vaša reklama vo formáte AMP HTML má upravenú klikateľnosť tap:exit-api.exit(target=’product1’), čo nie je podporované.

Správa upozornenia Vaša reklama vo formáte AMP HTML má upravenú klikateľnosť $exit, čo nie je podporované.
Riešenie Odstráňte konfiguráciu <amp-ad-exit> a import skriptu JavaScript z kódu HTML. Odstráňte akcie udalosti, ktoré vyvolávajú prvok exit-api.exit (napríklad <button on=”tap:exit-api.exit(target=’product1’)”>).
Reklamy obsahujú viacero súborov HTML.
Správa upozornenia Reklama obsahuje viacero vstupných bodov. Zabezpečte, aby reklama vo formáte HTML5 obsahovala len jeden súbor HTML so značkou pre veľkosť reklamy, a skúste to znova.
Riešenie Zabezpečte, aby v súbore ZIP bol len jeden súbor HTML na zobrazovanie obsahu reklamy, a odstráňte súbory HTML navyše.
Pravidlo CSS obsahuje zakázanú hodnotu vlastnosti.

Príklad: Hodnota vlastnosti CSS width:100% nie je povolená pre selektor .amp-carousel-button.

Správa upozornenia Hodnota vlastnosti CSS $cssPropertyName:$cssPropertyValue nie je povolená pre selektor $cssSelector.
Riešenie Odstráňte hodnotu vlastnosti CSS uvedenú v správe z bloku štýlov amp-custom.

Google Web Designer a HTML5

Poznámka: Ak chcete zostavovať bannerové reklamy vo formáte AMP HTML v aplikácii Google Web Designer, môžete začať tak, že v dialógovom okne New File (Nový súbor) kliknete na položku AMPHTML banner (Banner AMP HTML). Niektoré funkcie reklám vo formáte AMP HTML sú v aplikácii Google Web Designer obmedzené. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si tento článok o reklamách vo formáte AMP HTML.
Je nutné nahrať zverejnený súbor. Súbor môžete nahrať do služby Google Ads až po jeho zverejnení v aplikácii Google Web Designer.
Ak chcete nahrať reklamu, musíte nahrať zverejnený súbor, nie autorský súbor. Pred nahraním reklamy je nutné otvoriť autorský súbor v aplikácii Google Web Designer a vybrať možnosti Publish > Publish Locally (Zverejniť > Zverejniť miestne). Ďalšie informácie
Táto reklama bola vytvorená vo všeobecnom prostredí, nie v prostredí Google Ads. Ak chcete pokračovať, v aplikácii Google Web Designer súbor konvertujte na prostredie Google Ads.
Pri vytváraní reklamy ste vybrali nesprávne prostredie. Reklama nebola vytvorená s prostredím služby Google Ads, ale so všeobecným prostredím. Ak chcete pokračovať, súbor musíte konvertovať na súbor s prostredím služby Google Ads. Prečítajte si ďalšie informácie o konverzii prostredia.
Nahraná reklama obsahuje kód HTML5, ktorý porušuje pravidlá služby Google Ads. Pred nahraním reklám odstráňte všetky odkazy na značky uvedené vyššie.

Reklama porušuje niektoré z pravidiel služby Google Ads. Pozrite si problémy uvedené v pôvodnom chybovom hlásení.  

Reklamu je možné nahrať až po odstránení všetkých nepodporovaných funkcií. Urobíte to tak, že otvoríte súbor index.html v súbore ZIP. Nepodporované funkcie nájdete v sekcii gwd-admetadata.

 • Rozbaliteľná reklama: Hľadajte výraz creativeProperties. Hodnota minWidth by sa mala rovnať hodnote maxWidth a hodnota minHeight by sa mala rovnať hodnote maxHeight.
 • Počítadlá alebo časovače: Hľadajte výraz counters alebo výraz timers. Tieto polia by mali byť prázdne.
 • Viaceré ukončenia
 • Videá
 • Mapy
 • Úplný zoznam podporovaných funkcií nájdete tu.
Reklama vo formáte HTML5 sa pokúša odkazovať na podklad, ktorý sa nenachádza v súbore ZIP. Zabezpečte, aby súbor ZIP odkazoval len na interné podklady.

V aplikácii Google Web Designer je nutné zahrnúť obrázky pre všetky vizuálne stavy obrázkového tlačidla.

Napríklad v útržku kódu zo vzorového súboru index.html nižšie chýbajú hodnoty pre stavy up-image, over-image a down-image (pozrite sa na text uvedený tučným písmom).

<gwd-imagebutton id="gwd-imagebutton_1" up-image="" over-image="" down-image="" scaling="cover" class="gwd-imagebutton-tcf2"></gwd-imagebutton>

Získajte ďalšie informácie o komponente obrázkového tlačidla.

Ak chcete vyriešiť tento problém, nahraďte súbor placeholder.png obrázkami, ktoré chcete použiť, a skontrolujte, či je obrázok zahrnutý do súboru ZIP.

Poznámka: V chybovom hlásení by malo byť vysvetlené, čo chýba. V niektorých prípadoch je uvedené, že chýba "". Ak je to tak, je pravdepodobné, že umiestnenie obrázka nebolo zadané. Otvorte súbor ZIP a vyhľadajte súbor index.html. V súbore vyhľadajte chybu tak, že budete hľadať výraz ' ="".

Ak chcete získať ďalšie informácie o probléme popísanom v tomto článku, pozrite si toto odporúčané školenie s odborníkmi.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory