Rozwiązywanie problemów z reklamami przesyłanymi

Podczas przesyłania kreacji do Google Ads może wyświetlić się komunikat o błędzie. Aby rozwiązać problem, zazwyczaj wystarczy zmodyfikować plik i ponownie go zapisać. Następnie możesz ponownie przesłać plik.

Sprawdź reklamy, korzystając z Walidatora HTML5 Google Ads.

Z tego artykułu dowiesz się, co zrobić, gdy podczas przesyłania reklam wyświetlą się określone komunikaty o błędach. Szczegółowe informacje o wymogach dla tych reklam znajdziesz na stronie z zasadami dotyczącymi reklam graficznych.

Uwaga: przy przesyłaniu nowej niestandardowej reklamy dynamicznej sprawdź, czy jej typ (dynamiczna) i typ działalności są prawidłowe. Typ działalności określony dla kreacji powinien być zgodny z kampanią. Więcej informacji o swoim pliku danych znajdziesz na stronie ustawień kampanii.

Google gwarantuje wyświetlanie w remarketingu dynamicznym co najmniej jednego produktu, więc Twoja reklama powinna być tak zaprojektowana, by wyświetlać co najmniej jeden produkt, ale nie określoną, stałą liczbę produktów (na przykład dwa lub trzy).

Reklamy HTML5

Reklamy HTML5 utworzone za pomocą narzędzia Swiffy nie są obsługiwane. Prześlij oryginalny plik Flash.

Aby przekonwertować reklamy Flash do formatu HTML5, prześlij do Google Ads tylko pliki Flash. Jeśli korzystasz z narzędzia do konwersji Swiffy, reklamy nie zostaną zaakceptowane. Możesz też przekonwertować reklamy za pomocą aplikacji Google Web Designer lub innych narzędzi. Więcej informacji o konwersji reklam Flash do formatu HTML5

Reklama zawiera nieobsługiwany typ pliku. Usuń wszystkie pliki tego typu, aby rozwiązać problem.

Aby sprawdzić, czy plik .ZIP zawiera nieobsługiwane typy plików, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz plik .ZIP, klikając go dwukrotnie.
 2. Sprawdź, czy w otwartym folderze wszystkie pliki są w jednym z obsługiwanych formatów: .CSS, .JS, .HTML, .GIF, .PNG, .JPEG lub SVG. Jeśli znajdziesz nieobsługiwany typ pliku, usuń go.
 3. Aby zapisać zaktualizowaną wersję, zaznacz wszystkie pliki w folderze, a następnie kliknij kolejno Plik > Kompresuj elementy.
 4. Jeśli nie powstanie prawidłowy plik .ZIP, może to być spowodowane skompresowaniem folderu, a nie jego zawartości. Pamiętaj, by zaznaczyć wszystkie poszczególne elementy, a nie cały folder.
Rozmiar pliku reklamy jest za duży. Prześlij reklamę o rozmiarze mniejszym niż 150 KB.
Pamiętaj, że rozmiar 150 KB dotyczy wszystkich plików w pliku .ZIP. Aby sprawdzić rozmiar plików, zaznacz je, a następnie kliknij kolejno Plik > Uzyskaj informacje lub Plik > Właściwości, w zależności od komputera. W wyskakującym okienku wyświetli się rozmiar w KB.
W ścieżce lub nazwie pliku przesłanej reklamy znajdują się znaki inne niż: litery, cyfry, kropki (.), łączniki (-) i podkreślenia (_). 

Aby sprawdzić, czy plik .ZIP zawiera nieobsługiwane znaki, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz plik .ZIP, klikając go dwukrotnie.
 2. W otwartym folderze sprawdź, czy nazwy wszystkich plików zawierają wyłącznie obsługiwane znaki: litery, cyfry, kropki (.), łączniki (-) oraz podkreślenia (_). Zmień nazwy plików zawierające nieobsługiwane znaki. Jeśli plik .ZIP zawiera podfoldery, otwórz i sprawdź również znajdujące się w nich pliki.
 3. Aby zapisać zaktualizowaną wersję, zaznacz wszystkie pliki w folderze, a następnie kliknij kolejno Plik > Kompresuj elementy.
 4. Jeśli nie powstanie prawidłowy plik .ZIP, może to być spowodowane skompresowaniem folderu, a nie jego zawartości. Pamiętaj, by zaznaczyć wszystkie poszczególne elementy, a nie cały folder.
Przesłana reklama zawiera kod HTML5, który jest niezgodny z zasadami Google Ads.

Aby naprawić błąd, wyszukaj nieobsługiwane tagi w kodzie reklamy. Musisz sprawdzić wszystkie pliki znajdujące się w pliku .ZIP i usunąć takie tagi.

W wielu przypadkach problemem są nieobsługiwane tagi .SVG. Wyszukaj w kodzie reklamy tagi, które nie należą do jednej z obsługiwanych kategorii (elementy kontenera, gradientu lub grafiki). Dowiedz się, które obsługiwane tagi są przypisane do każdej z kategorii

W reklamie HTML5 brakuje podstawowego pliku .HTML. Sprawdź, czy w reklamie znajduje się plik .HTML z tagiem rozmiaru reklamy i spróbuj ponownie. Tag rozmiaru reklamy powinien wyglądać następująco: <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

Podstawowe pliki .HTML zawierają tag rozmiaru reklamy, taki jak <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

 1. Otwórz plik .HTML i wyszukaj metatag rozmiaru reklamy. Jeśli go znajdziesz, sprawdź, czy znajduje się w obrębie tagu <head>, a instrukcja <head> jest zamknięta tagiem </head>.
 2. Zastąp cudzysłowy ręcznie, ponieważ ich kopiowanie i wklejanie może generować błędy (nie zostaną zaakceptowane przez Google Ads).
 3. Błąd może również wystąpić przy próbie przesłania plików z narzędzia Studio lub Swiffy. Te pliki nie są akceptowane przez Google Ads i nie można ich przesłać. Plik ze Studio należy przesłać tak jak zwykle przez narzędzie 3PAS, a pliki Swiffy Flash należy przesłać w formacie Flash, bez konwertowania ich do formatu HTML5.
Reklama HTML5 próbuje odwołać się do zasobu, którego nie możemy znaleźć w Twoim pliku .ZIP.

Sprawdź, czy wszystkie nazwy plików w pliku .ZIP są takie same jak nazwy w pliku referencyjnym.

Jeśli na przykład jeden z plików ma nazwę path/to/example/asset, ale w pliku HTML odwołujesz się do nazwy path/to/example/asset2, Google Ads nie znajdzie odpowiedniego pliku.

Aby naprawić błąd, porównaj nazwy plików podane powyżej z każdym plikiem w kodzie HTML5. Jeśli nazwy się nie zgadzają, popraw odwołanie.

Reklama HTML5 próbuje odwołać się do zasobu, którego nie ma w pliku .ZIP. Sprawdź, czy plik .ZIP odwołuje się tylko do zasobów wewnętrznych.

Możesz odwoływać się tylko do plików, które znajdują się w przesłanym pliku .ZIP, a pliku podanego wyżej tam nie ma. Aby kontynuować, usuń wszystkie odniesienia w pliku HTML do zasobów nieznajdujących się w pliku .ZIP.

Zasobów wymienionych w komunikacie o błędzie nie ma w pliku .ZIP.  Musisz też usunąć wszelkie odwołania do tego pliku. Dozwolone są jedynie następujące odwołania zewnętrzne:

 • Google Fonts
 • Biblioteka jQuery na serwerach Google
Nie można przetworzyć pliku .ZIP, bo ten plik lub jeden z plików znajdujących się w nim jest uszkodzony.

Aby naprawić uszkodzone pliki, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz plik .ZIP, klikając go dwukrotnie.
 2. W wyświetlonym folderze otwórz każdy plik i zapisz go ponownie.
 3. Aby zapisać zaktualizowaną wersję, zaznacz wszystkie pliki w folderze, a następnie kliknij kolejno Plik > Kompresuj elementy.
 4. Jeśli nie powstanie prawidłowy plik .ZIP, może to być spowodowane skompresowaniem folderu, a nie jego zawartości. Pamiętaj, by zaznaczyć wszystkie poszczególne elementy, a nie cały folder.
Twoja reklama HTML5 zmienia klikalność, co nie jest obsługiwane.
Stosowanie obszaru kliknięcia w reklamach HTML5 utworzonych w aplikacji Google Web Designer i używanie skryptu JavaScript Exitapi.exit() w reklamach utworzonych w innych narzędziach nie jest obsługiwane.
Jeśli Twoja reklama HTML5 powstała w aplikacji Google Web Designer, usuń z reklamy komponent obszaru kliknięcia.
Zmiany nie mają wpływu na reklamy remarketingu dynamicznego utworzone w aplikacji Google Web Designer (GWD), nie musisz więc usuwać obszaru do kliknięcia w tych reklamach i przesyłać ich ponownie.  
Jeśli Twoja reklama HTML5 pochodzi z innych narzędzi, usuń skrypt ExitApi z sekcji <head> pliku index.html.
 • <script src="https://tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/api/exitapi.js"></script>

Po usunięciu tego tagu skryptu będzie można klikać całą powierzchnię reklamy. Możesz zostawić przycisk, ale i tak kliknięcie dowolnej części obszaru reklamy spowoduje wyświetlenie strony docelowej. 

Usuń zdarzenie „onClick”, by wywoływać skrypt ExitAPI.exit z pliku index.html.

 • Przykład: <button onclick="ExitApi.exit()">

Nie można przesłać reklamy HTML5. Twoje konto nie obsługuje reklam tego typu.

Warunki korzystania z reklam HTML5

Dostęp do reklam HTML5 na koncie Google Ads uzyskasz, gdy Twoje konto wygeneruje wystarczającą historię na naszej platformie i spełni następujące wymagania:

 • Od daty utworzenia konta minęło 90 dni.
 • Łączne wydatki na koncie przekraczają 9000 USD.
 • Konto ma dobrą historię przestrzegania zasad.

Pamiętaj, że spełnienie powyższych wymagań nie zawsze zapewnia dostęp do reklam HTML5.

Jeśli reklamy HTML5 są niedostępne na Twoim koncie, możesz złożyć wniosek o dostęp, korzystając z tego formularza. Przed złożeniem wniosku upewnij się, że Twoje konto spełnia kryteria kwalifikacyjne wymienione poniżej. Otrzymasz powiadomienie e-mail z aktualizacją stanu w ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku.

 • Konto ma dobrą historię przestrzegania zasad.
 • Konto ma dobrą historię płatności.
 • Łączne wydatki na koncie przekraczają 1000 USD.

Aby utrzymać ciągły dostęp do reklam HTML5, dbaj o zgodność z naszymi zasadami i dobrą historię ich przestrzegania.

Do tego czasu możesz korzystać z innych opcji, np. z reklam AMP HTML lub elastycznych reklam displayowych.

Upewnij się, że przestrzegasz odpowiednich specyfikacji przesyłanych reklam displayowych.

Przesłany plik ZIP nie jest obsługiwany. Prześlij reklamy, które nie są powiązane z plikiem danych.

Jeśli wyświetla Ci się taki błąd, wykonaj te czynności:
 1.  Sprawdź, czy reklama znajduje się we właściwej kampanii.
  1. Jeśli i reklama, i kampania się zgadzają, powiąż kampanię z plikiem danych.
 2. Jeśli kampania lub reklama jest nieprawidłowa:
  1. Prawidłowa reklama: prześlij tę reklamę do kampanii powiązanej z plikiem danych.
  2. Prawidłowa kampania: prześlij do tej kampanii reklamę niepowiązaną z plikiem danych.

Kreacja nie ma tekstu.

Wszystkie znaki spoza kodowania ASCII muszą używać kodowania UTF-8.

 Podgląd nie włącza się po kliknięciu.

 • Podgląd jest dostępny tylko pod linkiem „Wyświetl reklamę w pełnym rozmiarze” po zapisaniu reklamy.
 • Klient musi skopiować URL i wkleić go w przeglądarce.
 • Reklama nie będzie działać ani w podglądzie tworzenia, ani w wyskakującym okienku podglądu pełnego rozmiaru reklamy.

Reklamy AMP HTML

Dokument HTML został odrzucony przez narzędzie do sprawdzania kanonicznych stron AMP.
Treść alertu Plik .HTML nie jest prawidłowym dokumentem reklamy AMP HTML. Skorzystaj z narzędzia do sprawdzania stron AMP.
Rozwiązanie Aby upewnić się, że reklamy AMP HTML nie zawierają błędów, użyj tego ogólnodostępnego narzędzia do sprawdzania stron AMP.
Sprawdzona metoda Skorzystaj z narzędzia do sprawdzania stron AMP, zanim prześlesz dokumenty HTML.
Podczas sprawdzania pakietu reklam wystąpiły krytyczne błędy wewnętrzne.
Treść alertu Wystąpił błąd wewnętrzny. Jeśli problem się powtórzy, skontaktuj się z zespołem pomocy i prześlij mu testowany pakiet reklam. Przyjrzymy się temu problemowi.
Rozwiązanie Nie dotyczy
Niestandardowy element AMP nie jest obsługiwany w Google Ads.

Przykład: niestandardowy element AMP, taki jak <amp-audio>, nie jest obsługiwany.

Treść alertu Niestandardowy element AMP <$name> nie jest obsługiwany.
Rozwiązanie Usuń nieobsługiwane elementy AMP oraz zaimportowane skrypty JavaScript, które są związane z tymi elementami, z kodu HTML. 
Przykład:
usuń element <amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> z sekcji <body> oraz skrypt
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> z sekcji <head>.
Sprawdzona metoda Korzystaj tylko z obsługiwanych elementów AMP.
Niestandardowy element AMP nie jest obsługiwany w Google Ads.

Przykład: zaimportowano nieobsługiwany element niestandardowy AMP <amp-audio>.

Treść alertu Zaimportowano nieobsługiwany element niestandardowy AMP <$name>.
Rozwiązanie Usuń nieobsługiwane elementy AMP oraz zaimportowane skrypty JavaScript, które są związane z tymi elementami, z kodu HTML. 
Przykład:
usuń element <amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> z sekcji <body> oraz skrypt
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> z sekcji <head>.
Sprawdzona metoda Korzystaj tylko z obsługiwanych elementów AMP.
Pakiet reklam zawiera zasób multimedialny z zastrzeżoną ścieżką zasobu.

Przykład: niedozwolona ścieżka zasobu: _a4a/invalid.

Treść alertu Niedozwolona ścieżka zasobu: $assetPath.
Rozwiązanie Zmień nazwę katalogu.
Sprawdzona metoda Nie używaj zastrzeżonych nazw katalogów w ścieżkach zasobów, np. „_a4a”.
W bloku stylu amp-custom wystąpiły błędy analizy.

Przykład: błąd analizy CSS: ... .foo:nth-child(1n) { color: red } ….

Treść alertu Błąd analizy CSS: ... .foo:nth-child(1n) { color: red } ….
Rozwiązanie Napraw błędy w załączonym fragmencie kodu CSS. Najczęściej błędy te są powiązane z pseudoselektorami CSS, które nie są obsługiwane w obecnej wersji Google Ads. Usuń je z bloku stylu amp-custom.
Atrybut zawiera nieprawidłową wartość.

Przykład: atrybut srcset w tagu amp-ing zawiera nieprawidłową wartość a b c.

Treść alertu Atrybut $attrName w tagu $tagName zawiera nieprawidłową wartość $value.
Rozwiązanie Zwykle oznacza to, że wartość atrybutu jest nieprawidłowa. Na przykład atrybut on może zawierać nieprawidłową akcję zdarzenia. Poprawny format wartości znajdziesz w aktualnej specyfikacji AMP HTML.
Atrybut zawiera niedozwoloną wartość.

Przykład: atrybut class w tagu div zawiera niedozwoloną wartość amp-carousel-slide.

Treść alertu Atrybut $attrName w tagu $tagName zawiera niedozwoloną wartość $value.
Rozwiązanie Sprawdź, czy Twoje atrybuty na pewno nie zawierają zastrzeżonych wartości. Klasy elementów nie powinny zawierać zastrzeżonych nazw klas, np. amp-carousel-button. Analogicznie akcja zdarzenia nie może mieć wartości AMP
Sprawdzona metoda Zanim utworzysz reklamy, zapoznaj się ze specyfikacjami Google Ads na temat reklam AMP HTML oraz z listą niedozwolonych wartości.
Brak elementu konfiguracji.

Przykład: brak wartości finalURL elementu „exit1” w konfiguracji tagu amp-ad-exit.

Treść alertu Brak wartości $value elementu $item w konfiguracji tagu $tagName.
Rozwiązanie Elementy AMP, takie jak <amp-ad-exit> i <amp-animation>, wymagają konfiguracji JSON. Prawidłowy format konfiguracji znajdziesz w odpowiedniej specyfikacji elementu AMP.
Element konfiguracji zawiera nieprawidłową wartość.

Przykład: nieprawidłowa wartość elementu selector w konfiguracji tagu amp-ad-exist.

Treść alertu Nieprawidłowa wartość $value elementu $item w konfiguracji tagu $tagName.
Rozwiązanie Elementy AMP, takie jak <amp-ad-exit> i <amp-animation>, wymagają konfiguracji JSON. Prawidłowy format konfiguracji znajdziesz w odpowiedniej specyfikacji elementu AMP.
Element konfiguracji nie jest obsługiwany w Google Ads.

Przykład: tag Filters nie jest obsługiwany w konfiguracji amp-ad-exit.

Treść alertu Element $item nie jest obsługiwany w konfiguracji tagu $tagName.
Rozwiązanie Element konfiguracji nie jest obsługiwany w Google Ads. Usuń go z konfiguracji.
Elementy lub wartości, które powinny zostać użyte tylko raz, występują wiele razy w dokumencie AMP.

Przykład: wiele wystąpień amp-ad-exit.

Treść alertu Znaleziono wiele wystąpień elementu $item.
Rozwiązanie Zachowaj tylko jedno wystąpienie danego elementu i usuń pozostałe.
Niestandardowe wyjście w pakiecie reklam AMP HTML nie jest obsługiwane.

Przykład: reklama AMP HTML zawiera nieobsługiwaną zmodyfikowaną klikalność tap:exit-api.exit(target=’product1’).

Treść alertu Twoja reklama AMP HTML zawiera nieobsługiwaną zmodyfikowaną klikalność $exit.
Rozwiązanie Usuń konfigurację <amp-ad-exit> i zaimportowany skrypt JavaScript z kodu HTML. Usuń akcje zdarzenia, które wywołują zdarzenie exit-api.exit (np. <button on=”tap:exit-api.exit(target=’product1’)”>).
Reklamy zawierają wiele plików HTML.
Treść alertu Reklama zawiera wiele punktów wejściowych. Upewnij się, że w reklamie HTML5 znajduje się tylko jeden plik .HTML z tagiem rozmiaru reklamy i spróbuj ponownie.
Rozwiązanie Sprawdź, czy plik .ZIP zawiera tylko jeden plik HTML, który odpowiada za wyświetlanie treści reklamy, i usuń dodatkowe pliki HTML.
Reguła CSS zawiera niedozwoloną wartość właściwości.

Przykład: wartość właściwości CSS width:100% jest niedozwolona w przypadku selektora .amp-carousel-button.

Treść alertu Wartość właściwości CSS $cssPropertyName:$cssPropertyValue jest niedozwolona w przypadku selektora $cssSelector.
Rozwiązanie Usuń wartość właściwości CSS wskazaną w komunikacie, który dotyczy bloku stylu amp-custom.

Reklama HTML5 w aplikacji Google Web Designer

Uwaga: gdy tworzysz banery reklamowe AMP HTML w aplikacji Google Web Designer, pierwszy krok wyświetla się w oknie „Nowy plik”, w którym możesz kliknąć opcję Baner AMP HTML, by zacząć tworzyć reklamę. W przypadku reklam AMP HTML niektóre funkcje Google Web Designera są ograniczone. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule na temat reklam AMP HTML.
Musisz przesłać opublikowany plik. Opublikuj plik w aplikacji Google Web Designer, zanim prześlesz go do Google Ads.
Aby przesłać reklamę, musisz przesłać opublikowany plik, a nie autorski. Zanim prześlesz reklamę, otwórz plik autorski w aplikacji Google Web Designer i wybierz opcje: Opublikuj > Opublikuj lokalnie. Więcej informacji
Reklama została utworzona w środowisku „Generic”, zamiast w „Google Ads”. Aby kontynuować, przekonwertuj plik na środowisko „Google Ads” w programie Google Web Designer.
Podczas tworzenia reklamy wybrano niewłaściwe środowisko. Twoja reklama została utworzona w środowisku „Generic” zamiast w „Google Ads”. Aby kontynuować, musisz przekonwertować plik do środowiska „Google Ads”. Więcej informacji o konwersji środowiska
Przesłana reklama zawiera kod HTML5, który narusza zasady Google Ads. Usuń wszelkie odwołania do tagów podanych powyżej, zanim prześlesz reklamy.

Twoja reklama narusza jedną z zasad Google Ads. Zapoznaj się z problemami wymienionymi w oryginalnym komunikacie o błędzie.  

Zanim prześlesz reklamę, musisz usunąć wszelkie nieobsługiwane funkcje. Aby to zrobić, otwórz plik index.html w pliku .ZIP. Nieobsługiwane funkcje znajdziesz w sekcji „gwd-admetadata”.

 • Reklama rozwijana: wyszukaj „creativeProperties”. Wartość minWidth powinna być równa maxWidth, a minHeight powinna być równa maxHeight.
 • Liczniki lub liczniki czasu: wyszukaj „counters” lub „timers”. Tablice powinny być puste.
 • Wiele wyjść
 • Filmy
 • Mapy
 • Pełna lista obsługiwanych funkcji znajduje się tutaj.
Reklama HTML5 próbuje odwołać się do zasobu, którego nie ma w pliku .ZIP. Sprawdź, czy plik .ZIP odwołuje się tylko do zasobów wewnętrznych.

W aplikacji Google Web Designer musisz uwzględnić obrazy dla wszystkich widocznych stanów przycisku.

Przykład: w poniższym fragmencie kodu z przykładowego pliku index.html brakuje obrazów dla stanów: obraz bez kliknięcia, obraz po najechaniu, obraz po kliknięciu (zobacz pogrubiony tekst).

<gwd-imagebutton id="gwd-imagebutton_1" up-image="" over-image="" down-image="" scaling="cover" class="gwd-imagebutton-tcf2"></gwd-imagebutton>

Więcej informacji o komponencie obraz przycisku.

Aby naprawić błąd, zastąp placeholder.png wybranym obrazem (lub obrazami) i sprawdź, czy znajdują się one w pliku .ZIP.

Uwaga: w komunikacie o błędzie powinno się znaleźć wyjaśnienie, czego brakuje. Czasami jako brakujący może wyświetlić się znak "". W takim przypadku prawdopodobnie nie została określona lokalizacja obrazu. Otwórz plik .ZIP i znajdź plik index.html. Wyszukaj w nim znaki ' ="", aby znaleźć błąd.

Aby dowiedzieć się więcej o problemie opisanym w tym artykule, weź udział w tym szkoleniu polecanym dla ekspertów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem