Løs de problemer med uploadede annoncer, der henvises til i fejlmeddelelser

Når du uploader annoncemateriale i Google Ads, vises der muligvis en fejlmeddelelse. I de fleste situationer kan problemet løses ved at redigere filen og gemme den igen. Du kan derefter prøve at uploade filen igen.

Tjek dine annoncer ved hjælp af HTML5-valideringsværktøjet i Google Ads.

I denne artikel får du hjælp til at løse de problemer, der er relateret til de konkrete fejlmeddelelser, der muligvis vises, når du forsøger at uploade annoncemateriale. Du kan få udførlige oplysninger om de krav, der stilles, på siden med vores politik vedrørende billeder.

Bemærk! Når du uploader en ny tilpasset dynamisk annonce, skal du sikre dig, at den relevante type (dynamisk) og virksomhedstype er angivet. Annoncematerialets virksomhedstype skal matche kampagnen. Du kan få flere oplysninger om dit feed på siden Kampagneindstillinger.

Du skal også sikre dig, at din annonce er designet til at vise et eller flere produkter, men ikke et bestemt antal produkter (f.eks. to eller tre), da Google kun kan garantere, at der bliver vist et eller flere produkter, når der bruges dynamisk remarketing.

HTML5-annoncer

HTML5-annoncer, der er oprettet med værktøjet Swiffy, understøttes ikke. Upload den oprindelige Flash-fil.

Hvis du vil konvertere dine Flash-annoncer til HTML5-annoncer, skal du kun uploade Flash-filer til Google Ads. Hvis du bruger konverteringsværktøjet Swiffy, accepteres annoncerne ikke. Du kan også genopbygge annoncerne ved hjælp af Google Web Designer eller andre værktøjer. Få flere oplysninger om, hvordan du konverterer dine Flash-annoncer til HTML5-annoncer.

Annoncen indeholder en filtype, der ikke understøttes. Du kan løse problemet ved at fjerne eventuelle filtyper, der ikke understøttes.

Prøv følgende for at finde ud af, om din .ZIP-fil indeholder en filtype, der ikke understøttes:

 1. Åbn .ZIP-filen ved at dobbeltklikke på den.
 2. Sørg for, at alle filer i den mappe, der åbnes, er én af de understøttede filtyper: .CSS, .JS, .HTML, .GIF, .PNG, .JPEG og .SVG. Hvis du finder en fil, der ikke understøttes, skal du fjerne den.
 3. Når du er klar til at gemme den opdaterede version, skal du markere alle filerne i mappen og klikke på Fil > Komprimer elementer.
 4. Hvis din mappe ikke zippes korrekt, kan det være, fordi du har komprimeret mappen. Sørg for at markere alle elementer, men ikke hele mappen.
Filen med din annonce er for stor. Upload en annonce på under 150 kB.
Bemærk! Grænsen på 150 kB gælder for alle filerne i din ZIP-fil. Du kan kontrollere dine filers størrelse ved at markere filerne og vælge Fil > Hent oplysninger eller Fil > Egenskaber afhængigt af computertypen. I pop op-vinduet kan du se størrelsen i kB.
Den annonce, du har uploadet, indeholder en filsti eller et filnavn med andre tegn end bogstaver, tal, punktum (.), bindestreg (-) og understregning (_). 

Prøv følgende for at finde ud af, om din .ZIP-fil indeholder filnavne med tegn, der ikke understøttes:

 1. Åbn .ZIP-filen ved at dobbeltklikke på den.
 2. Kontrollér, at alle filnavne i den mappe, der åbnes, kun indeholder understøttede tegn: Bogstaver, tal, punktum (.), bindestreg (-) og understregning (_). Omdøb eventuelle filer med navne, der indeholder andre tegn end de understøttede. Hvis du har undermapper i din .ZIP-fil, skal du også sørge for at åbne dem og kontrollere filerne.
 3. Når du er klar til at gemme den opdaterede version, skal du markere alle filerne i mappen og klikke på Fil > Komprimer elementer.
 4. Hvis din mappe ikke zippes korrekt, kan det være, fordi du har komprimeret mappen. Sørg for at markere alle elementer, men ikke hele mappen.
Den annonce, du har uploadet, indeholder HTML5-kode, som ikke opfylder kravene i Google Ads-politikkerne.

Du kan løse problemet ved at søge efter ovennævnte ikke-understøttede tags i annoncematerialekoden. Du skal tjekke alle filer, der er gemt i din .ZIP-fil, og slette dem.

I mange tilfælde skyldes problemet .SVG-tags, der ikke understøttes. I så fald skal du søge i annoncematerialekoden efter tags, der ikke er med i en af de understøttede kategorier (containerelementer, gradueringselementer og grafikelementer). Få flere oplysninger om, hvilke kategorier de forskellige understøttede tags tilhører.

Din HTML5-annonce mangler en primær .HTML-fil. Sørg for, at der en .HTML-fil med et annoncestørrelsestag i din HTML5-annonce, og prøv igen. Et annoncestørrelsestag ser således ud: <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

Primære HTML-filer indeholder et annoncestørrelsestag såsom <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

 1. Åbn din .HTML-fil, og søg efter metatagget for annoncestørrelse. Hvis du finder det, skal du sikre dig, at det er inden for <head>-tagget, og at <head>-udsagnet afsluttes med et </head>.
 2. Erstat anførselstegn manuelt, da kopiering og indsætning kan resultere i en fejl (accepteres ikke i Google Ads).
 3. Denne fejl kan også forekomme, når du forsøger at uploade filer fra DCLK Studio eller værktøjet Swiffy. Disse filer accepteres ikke i Google Ads og kan ikke uploades. DCLK-filer skal overføres via 3PAS som normalt, og Swiffy Flash-filer skal uploades som Flash-filer og ikke som konverterede HTML5-filer.
Din HTML5-annonce henviser til et aktiv, vi ikke kan finde i din .ZIP-fil.

Sørg for, at filnavnene på samtlige filer i din .ZIP-fil er helt identiske med de navne, der er anført i referencefilen.

Hvis en af filerne i din ZIP-fil eksempelvis har navnet sti/til/eksempel/aktiv, mens der i HTML-filen henvises til sti/til/eksempel/aktiv2, er Google Ads ikke i stand til at finde den pågældende fil.

Du kan løse problemet ved at sammenligne ovennævnte filnavn med hver eneste fil i HTML5-koden. Hvis der ikke er fuldstændig overensstemmelse, skal navnet i referencefilen rettes.

Din HTML5-annonce henviser til et aktiv, der ikke findes i din .ZIP-fil. Sørg for, at din .ZIP-fil kun henviser til interne aktiver.

Du kan kun henvise til referencefiler i din uploadede .ZIP-fil, og ovennævnte fil findes ikke i den. Før du kan fortsætte, skal du fjerne alle referencer i din HTML-fil til aktiver uden for .ZIP-filen.

Det aktiv, der er angivet i fejlmeddelelsen, kan ikke findes i din .ZIP-fil.  Du skal også fjerne alle referencer til den pågældende fil. Kun følgende eksterne referencer er tilladt:

 • Google Fonts
 • Google-hostet jQuery
.ZIP-filen kan ikke behandles, da selve filen eller en af filerne i den er ødelagt.

Prøv følgende for at løse problemet med ødelagte filer i din .ZIP-fil:

 1. Åbn .ZIP-filen ved at dobbeltklikke på den.
 2. Åbn hver eneste fil i den mappe, der åbnes, og gem den igen.
 3. Når du er klar til at gemme den opdaterede version, skal du markere alle filerne i mappen og klikke på Fil > Komprimer elementer.
 4. Hvis din mappe ikke zippes korrekt, kan det være, fordi du har komprimeret mappen. Sørg for at markere alle elementer, men ikke hele mappen.
Din HTML5-annonce modificerer klikegenskaber, der ikke understøttes.
Brug af berøringsområdet i HTML5-annoncer, der er oprettet i Google Web Designer, og brugen af JavaScript Exitapi.exit() i annoncer, der er oprettet i andre værktøjer, understøttes ikke.
Hvis din HTML5-annonce er oprettet i Google Web Designer, skal du slette berøringsområdekomponenten.
Ændringerne påvirker ikke dynamiske remarketingannoncer, der er oprettet i Google Web Designer (GWD), så for disse annoncer behøver du ikke at fjerne berøringsområdet og genuploade.  
Hvis din HTML5-annonce er oprettet i andre værktøjer, skal du fjerne ExitApi-scriptet fra <head>-sektionen i din index.html-fil.
 • <script src="https://tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/api/exitapi.js"></script>

Når du har fjernet dette scripttag, kan der klikkes på hele din annonce. Du kan lade knappen være, men alle klik på annoncen fører brugeren til landingssiden. 

Fjern din onclick-hændelse for at kalde ExitAPI.exit fra din index.html-fil.

 • Eksempel: <button onclick="ExitApi.exit()">

Din HTML5-annonce kunne ikke uploades. Din konto understøtter ikke HTML5-annoncer.

Krav med hensyn til brug af HTML5-annoncer

Du bør kunne få adgang til brug af HTML5-annoncer på din Google Ads-konto, hvis følgende krav er opfyldt:

 • Kontoen har været aktiv i over 90 dage.
 • Det samlede forbrug i hele kontoens levetid er over 9.000 USD (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta).
 • Kontoen har en god historik mht. overholdelse af politikker.

Husk! Overholdelse af ovenstående krav er ikke nogen garanti for, at der er adgang til brug af HTML5-annoncer.

Hvis HTML5-annoncer ikke er tilgængelige på din konto, kan du ansøge om adgang via denne formular. Inden du indsender din ansøgning, skal du sikre dig, at din konto opfylder nedenstående kriterier for kvalifikation. Du får en statusopdatering via mail inden for syv hverdage efter datoen for indsendelse af ansøgningen.

 • Kontoen har en god historik mht. overholdelse af politikker.
 • Kontoen har en god betalingshistorik.
 • Det samlede forbrug i hele kontoens levetid er over 1.000 USD (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta).

For at sikre, at du fortsat har adgang til brug af HTML5-annoncer, skal du sørge for ikke at overtræde vores politikker og opretholde en god historik med hensyn til overholdelse af politikker.

Mens du venter på godkendelse af din ansøgning, kan du bruge andre muligheder, f.eks. AMP HTML-annoncer eller responsive displayannoncer.

Sørg for at overholde specifikationerne for displayannoncer.

Den uploadede ZIP-fil understøttes ikke. Upload annoncer, der ikke er linket til et feed.

Når du modtager denne fejlmeddelelse, skal du følge nedenstående trin:
 1.  Kontrollér, om dette er den rette kampagne til denne annonce.
  1. Hvis dette er den rette annonce og den rette kampagne, skal du linke kampagnen til et feed.
 2. Hvis dette ikke er den rette kampagne eller annonce:
  1. Rette annonce: Upload denne annonce til en kampagne, der er linket til et feed.
  2. Rette kampagne: Upload en annonce, der ikke er linket til et feed til denne kampagne.

Der er ingen tekst i annoncematerialet.

Der skal bruges UTF-8 til alle ikke-ASCII-tegn.

 Der kan ikke foretages gennemklik fra forhåndsvisningen.

 • En fuldt funktionsdygtig forhåndsvisning er kun tilgængelig via linket "Se annoncen i fuld størrelse", når annoncen er gemt.
 • Kunderne skal herefter kopiere og indsætte webadressen i browseren.
 • Der kan ikke foretages gennemklik fra annoncematerialet i forhåndsvisningen af annonceoprettelsen eller pop op-vinduet for forhåndsvisningen "Se annoncen i fuld størrelse".

AMP HTML-annoncer

HTML-dokumentet blev afvist af det kanoniske AMP-valideringsværktøj.
Advarselsmeddelelse Din HTML-fil er ikke et gyldigt dokument til AMP HTML-annoncer. Få AMP-validatoren til at tjekke filen først.
Løsning Brug dette offentligt tilgængelige AMP-valideringsværktøj til at sikre, at AMP HTML-annoncerne består valideringen.
Optimal løsning Brug AMP-valideringsværktøjet, inden du uploader dine HTML-dokumenter.
Der opstod kritiske interne fejl i forbindelse med validering af annoncepakken.
Advarselsmeddelelse Der opstod en intern fejl. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte supportteamet vedrørende testpakken. Vi undersøger derefter problemet hurtigst muligt.
Løsning Ikke tilgængelig
Det tilpassede AMP-element understøttes ikke i Google Ads.

Eksempel: Et tilpasset AMP-element såsom <amp-audio> understøttes ikke.

Advarselsmeddelelse Det tilpassede AMP-element <$name> understøttes ikke.
Løsning Fjern de AMP-elementer, der ikke understøttes, og deres JavaScript-importer i HTML-filen. 
Eksempel:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> fra <body>-sektionen og
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> fra <head>-sektionen.
Optimal løsning Brug kun understøttede AMP-elementer.
Et tilpasset AMP-element understøttes ikke i Google Ads.

Eksempel: Det ikke-understøttede tilpassede AMP-element <amp-audio> importeres.

Advarselsmeddelelse Det ikke-understøttede tilpassede AMP-element <$name> importeres.
Løsning Fjern de AMP-elementer, der ikke understøttes, og deres JavaScript-importer i HTML-filen. 
Eksempel:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> fra <body>-sektionen og
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> fra <head>-sektionen.
Optimal løsning Brug kun understøttede AMP-elementer.
Pakken indeholder et medieaktiv med en reserveret aktivsti.

Eksempel: Ikke-tilladt aktivsti: _a4a/invalid.

Advarselsmeddelelse Ikke-tilladt aktivsti: $assetPath.
Løsning Omdøb indekset.
Optimal løsning Undlad at bruge reserverede indeksnavne til aktivstier, f.eks. "_a4a".
Der blev fundet parsingfejl i en blok i tilpasset AMP-stil.

Eksempel: CSS-parsingfejl: "... .foo:nth-child(1n) { color: red } …".

Advarselsmeddelelse CSS-parsingfejl: "... .foo:nth-child(1n) { color: red } …".
Løsning Ret fejlene i det vedhæftede CSS-kodestykke. Disse fejl er som oftest relateret til CSS-pseudovælgere, som ikke understøttes i den aktuelle Google Ads-oplevelse. Fjern dem i blokken i tilpasset AMP-stil.
Attributten indeholder en ugyldig værdi.

Eksempel: Attributten "srcset" i tagget "amp-ing" indeholder den ugyldige værdi "a b c".

Advarselsmeddelelse Attributten "$attrName" i tagget "$tagName" indeholder den ugyldige værdi "$value".
Løsning Dette betyder som regel, at attributværdien ikke er udformet korrekt. Det kan f.eks. være, at attributten "on" indeholder en hændelseshandling, der ikke er udformet korrekt. Det korrekte værdiformat kan ses i de aktuelle AMP HTML-specifikationer.
Attributten indeholder en ikke-tilladt værdi.

Eksempel: Attributten "class" i tagget "div" indeholder værdien "amp-carousel-slide", som ikke er tilladt.

Advarselsmeddelelse Attributten "$attrName" i tagget "$tagName" indeholder værdien "$value", som ikke er tilladt.
Løsning Tjek, at dine attributter ikke indeholder reserverede værdier. Elementklasser må ikke indeholde reserverede klassenavne såsom "amp-carousel-button". "AMP" er heller ikke tilladt som mål for en hændelseshandling. 
Optimal løsning Vi anbefaler, at du gennemgår listen over værdier, der ikke er tilladt, under Specifikationer for AMP HTML-annoncer i Google Ads, inden du opretter dine annoncer.
Der mangler et konfigurationselement.

Eksempel: "finalURL" for "exit1" mangler i konfigurationen af tagget "amp-ad-exit".

Advarselsmeddelelse "$value" for "$item" mangler i konfigurationen af tagget "$tagName".
Løsning AMP-elementer såsom <amp-ad-exit> og <amp-animation> forudsætter en JSON-konfiguration. Det gyldige konfigurationsformat kan ses i specifikationerne for det tilsvarende AMP-element.
Et konfigurationselement indeholder en ugyldig værdi.

Eksempel: Der er en ugyldig værdi for "selector" i konfigurationen af tagget "amp-ad-exist".

Advarselsmeddelelse Der er en ugyldig "$value" for "$item" i konfigurationen af tagget "$tagName".
Løsning AMP-elementer såsom <amp-ad-exit> og <amp-animation> forudsætter en JSON-konfiguration. Det gyldige konfigurationsformat kan ses i specifikationerne for det tilsvarende AMP-element.
Et konfigurationselement understøttes ikke i Google Ads.

Eksempel: "Filters" er ikke et understøttet tag i konfigurationen "amp-ad-exit".

Advarselsmeddelelse "$item" understøttes ikke i konfigurationen af tagget "$tagName".
Løsning Konfigurationselementet understøttes ikke i Google Ads. Fjern det fra konfigurationen.
AMP-dokumentet indeholder flere forekomster af et element eller en værdi, der kun må forekomme én gang.

Eksempel: Flere forekomster af "amp-ad-exit".

Advarselsmeddelelse Der blev fundet flere forekomster af "$item".
Løsning Fjern de ekstra elementer i dokumentet, så der kun er én forekomst.
En tilpasset udgang i AMP HTML-annoncepakken understøttes ikke.

Eksempel: Din AMP HTML-annonce har modificerede klikegenskaber, "ta:exit-api.exit(target=’product1’)", som ikke understøttes.

Advarselsmeddelelse Din AMP HTML-annonce har modificerede klikegenskaber, "$exit", som ikke understøttes.
Løsning Fjern konfigurationen <amp-ad-exit> og JavaScript-importen i HTML-filen, og fjern de hændelseshandlinger, der aktiverer exit-api.exit (f.eks. <button on=”tap:exit-api.exit(target=’product1’)”>).
Annoncer indeholder flere HTML-filer.
Advarselsmeddelelse Annoncen indeholder flere indgangspunkter. Sørg for, at der kun er én HTML-fil med et annoncestørrelsestag i din HTML5-annonce, og prøv igen.
Løsning Sørg for, at der kun er én HTML-fil til visning af annonceindhold i ZIP-filen, og fjern de ekstra HTML-filer.
En CSS-regel indeholder en ikke-tilladt ejendomsværdi.

Eksempel: CSS-ejendomsværdien "width:100%" er ikke tilladt for vælgeren ".amp-carousel-button".

Advarselsmeddelelse CSS-ejendomsværdien "$cssPropertyName:$cssPropertyValue" er ikke tilladt for vælgeren "$cssSelector".
Løsning Fjern den CSS-ejendomsværdi, der er angivet i meddelelsen fra blokken i tilpasset AMP-stil.

HTML5-annoncer i Google Web Designer

Bemærk! Hvis du vil oprette AMP HTML-bannerannoncer i Google Web Designer, kan du se det første trin i dialogboksen Ny fil, hvor du kan klikke på AMP HTML-banner for at begynde at oprette annoncen. I Google Web Designer er der restriktioner med hensyn til bestemte funktioner i AMP HTML-annoncer. Du kan få flere oplysninger i denne artikel om AMP HTML-annoncer.
Du skal uploade en offentliggjort fil. Du skal offentliggøre din fil i Google Web Designer, før du kan uploade den til Google Ads.
Når du vil uploade din annonce, skal du uploade en offentliggjort fil, ikke udgangsfilen. Før du kan uploade din annonce, skal du åbne udgangsfilen i Google Web Designer og vælge følgende muligheder: Offentliggør > Offentliggør lokalt. Få flere oplysninger.
Denne annonce er oprettet med miljøet "Generisk" i stedet for "Google Ads". Du kan først fortsætte, når du har konverteret filen til miljøet "Google Ads" i Google Web Designer.
Du valgte det forkerte miljø, da du oprettede annoncen. Din annonce er oprettet med miljøet "Generisk" i stedet for "Google Ads". Du kan først fortsætte, når du har konverteret filen til miljøet "Google Ads". Få flere oplysninger om miljøkonvertering.
Den annonce, du har uploadet, indeholder HTML5-kode, som er i modstrid med Google Ads-politikkerne. Fjern alle referencer til ovennævnte tags, før du uploader dine annoncer.

Din annonce er i modstrid med en af Google Ads-politikkerne. Se de problemer, der er anført i den oprindelige fejlmeddelelse.  

Før du kan uploade din annonce, skal du fjerne alle funktioner, der ikke understøttes. Det kan du gøre ved at åbne index.html-filen i din .ZIP-fil. Du kan finde funktioner, der ikke understøttes, i sektionen "gwd-admetadata".

 • Udvidelig annonce: Søg efter "creativeProperties". Værdien minWidth skal være lig med maxWidth, og værdien minHeight skal være lig med maxHeight.
 • Tællere eller timere: Søg efter "counters" eller "timers". Disse sæt skal være tomme.
 • Flere afslutninger
 • Videoer
 • Kort
 • Du kan finde en fuldstændig liste over understøttede funktioner her.
Din HTML5-annonce henviser til et aktiv, der ikke findes i din .ZIP-fil. Sørg for, at din .ZIP-fil kun henviser til interne aktiver.

I Google Web Designer skal du medtage billeder til alle billedknappens visuelle tilstande.

I nedenstående kodestykke fra et eksempel på filen index.html file mangler der billeder til "up-image", "over-image" og "down-image" (den del af teksten, der er fremhævet med fed skrift).

<gwd-imagebutton id="gwd-imagebutton_1" up-image="" over-image="" down-image="" scaling="cover" class="gwd-imagebutton-tcf2"></gwd-imagebutton>

Få flere oplysninger om billedknapkomponenten.

Du kan løse problemet ved at erstatte placeholder.png med det eller de billeder, du vil bruge, og sørge for, at billedet er inkluderet i .ZIP-filen.

Bemærk! Det burde fremgå af fejlmeddelelsen, hvad der mangler. I nogle tilfælde bruges der "" til at angive, hvad der mangler. I så fald er billedets placering sandsynligvis ikke angivet. Åbn din .ZIP-fil, og find index.html-filen. I den kan du søge efter ' ="" for at finde fejlen.

Du kan få flere oplysninger om det problem, der beskrives i denne artikel, ved at deltage i denne eksperts anbefalede kursus
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet