Řešení chybových zpráv souvisejících s nahranými reklamami

Když ve službě Google Ads nahráváte kreativy, můžete obdržet chybovou zprávu. Ve většině případů lze problém vyřešit tím, že soubor pozměníte, a znovu uložíte. Poté jej můžete zkusit nahrát znovu.

Své reklamy ověřujte pomocí validátoru HTML5 služby Google Ads.

Tento článek vám pomůže reagovat na jednotlivé chybové zprávy, které můžete při nahrávání kreativ obdržet. Podrobnější požadavky naleznete na stránce se zásadami pro obrázky.

Poznámka: Při nahrávání nové vlastní dynamické reklamy zkontrolujte, zda má správný typ (dynamická) a druh obchodní činnosti. Druh obchodní činnosti by u kreativy měl odpovídat kampani. Další informace o svém zdroji najdete na stránce Nastavení kampaně.

Zkontrolujte také, zda je reklama nastavena tak, aby zobrazovala jeden či více produktů, protože Google může v rámci dynamického remarketingu zaručit jen zobrazování jednoho či více produktů (ne konkrétního počtu, například dvou nebo tří).

Reklamy HTML5

Reklamy HTML5 vytvořené pomocí nástroje Swiffy nejsou podporovány. Nahrajte původní soubor Flash.

Chcete-li převést reklamy ve formátu Flash na formát HTML5, stačí soubory Flash nahrát do služby Google Ads. Pokud použijete konverzní nástroj Swiffy, reklamy nebudou přijaty. Reklamy také můžete znovu vytvořit pomocí nástroje Google Web Designer nebo jiných nástrojů. Další informace o převodu reklam ve formátu Flash na reklamy ve formátu HTML5.

Reklama obsahuje nepodporovaný typ souboru. Tento problém vyřešíte odstraněním všech nepodporovaných typů souborů.

Chcete-li zjistit, zda váš archiv ZIP neobsahuje nepodporovaný typ souboru, zkuste následující:

 1. Otevřete archiv ZIP dvojitým kliknutím.
 2. Ve výsledné složce se ujistěte, že všechny soubory jsou v jednom z podporovaných formátů: CSS, JS, HTML, GIF, PNG, JPEG a SVG. Pokud naleznete soubor nepodporovaného typu, odstraňte jej.
 3. Aktualizovanou verzi uložíte tak, že vyberete všechny soubory ve složce a kliknete na Soubor > Zkomprimovat položky.
 4. Pokud se složka nezabalí správně, možná jste ji zkomprimovali celou. Je třeba vybrat všechny položky, nikoli celou složku.
Soubor reklamy je příliš velký. Nahrajte reklamu o maximální velikosti 150 kB.
Omezení 150 kB platí pro všechny soubory ve vašem archivu ZIP. Velikost souborů zkontrolujete tak, že je vyberete, a v závislosti na typu počítače zvolíte Soubor > Informace, nebo Soubor > Vlastnosti. Ve vyskakovacím okně se zobrazí velikost v kB.
Reklama, kterou jste nahráli, uvádí cestu k souboru nebo název souboru, které obsahují jiné znaky než písmena, číslice, tečky (.), pomlčky (-) nebo podtržítka (_). 

Chcete-li zjistit, zda váš archiv ZIP obsahuje soubory s nepodporovanými znaky v názvu, zkuste následující:

 1. Otevřete archiv ZIP dvojitým kliknutím.
 2. Ve vzniklé složce se ujistěte, že názvy všech souborů obsahují pouze podporované znaky: písmena, číslice, tečky (.), pomlčky (-) a podtržítka (_). Přejmenujte soubory, jejichž názvy obsahují jiné než podporované znaky. Pokud váš archiv ZIP zahrnuje i podsložky, nezapomeňte otevřít a zkontrolovat také tyto soubory.
 3. Aktualizovanou verzi uložíte tak, že vyberete všechny soubory ve složce a kliknete na Soubor > Zkomprimovat položky.
 4. Pokud se složka nezabalí správně, možná jste ji zkomprimovali celou. Je třeba vybrat všechny položky, nikoli celou složku.
Nahraná reklama obsahuje kód HTML5, který neodpovídá zásadám služby Google Ads.

Chcete-li vyřešit tento problém, musíte v kódu kreativy vyhledat výše uvedené nepodporované značky. Budete muset zkontrolovat všechny soubory uložené ve vašem archivu ZIP, a odstraňte je.

Častou příčinou problémů jsou nepodporované značky SVG. Je-li tomu tak, hledejte v kódu kreativy značky, které nespadají do žádné z podporovaných kategorií (kontejnerové prvky, prvky přechodů a grafické prvky). Další informace o tom, které podporované značky jsou mapovány do jednotlivých kategorií.

Vaší reklamě v HTML5 chybí primární soubor HTML. Ujistěte se, že vaše reklama ve formátu HTML5 obsahuje soubor HTML se značkou velikosti reklamy a zkuste to znovu. Značka velikosti reklamy by měla vypadat přibližně takto: <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

Primární soubory HTML obsahují značku velikosti reklamy, například <meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250”>.

 1. Otevřete svůj soubor HTML a vyhledejte metaznačku Velikost reklamy. Pokud ji najdete, zkontrolujte, zda se nachází v sekci <head> a zda je značka <head> správně uzavřena značkou </head>.
 2. Ručně nahraďte uvozovky, protože zkopírované uvozovky mohou způsobit chybu (služba Google Ads je nepřijímá).
 3. K této chybě může dojít také v případě, že se pokusíte nahrát soubory z nástroje DoubleClick Studio nebo Swiffy. Tyto soubory služba Google Ads nepřijímá a nahrávat je nelze. Reklamy DoubleClick je třeba zobrazovat běžným způsobem jako reklamy třetí strany a soubory Swiffy Flash je třeba nahrát jako Flash, nikoli převedené na HTML5.
Reklama HTML5 odkazuje na podklad, který nelze najít v souboru ZIP.

Ujistěte se, že názvy všech souborů v archivu ZIP přesně odpovídají názvům uvedeným v referenčním souboru.

Pokud se například jeden ze souborů v archivu ZIP nazývá „cesta/k/prikladu/podklad“, ale ve vašem souboru HTML odkazujete na „cestu/k/prikladu/podklad2“, služba Google Ads nebude moci správný soubor najít.

Chcete-li tento problém vyřešit, porovnejte název souboru uvedený výše se všemi soubory ve svém kódu HTML5. Pokud nebudou stejné, opravte odkaz.

Vaše reklama HTML5 se pokouší odkazovat na podklad, který se nenachází ve vašem archivu ZIP. Ujistěte se, že váš archiv ZIP odkazuje pouze na interní podklady.

Odkazovat můžete pouze na soubory ve vašem nahraném archivu ZIP a výše uvedený soubor se v něm nenachází. Chcete-li pokračovat, odstraňte ze svého souboru HTML odkazy na veškeré podklady mimo archiv ZIP.

Podklad uvedený v chybové zprávě se v archivu ZIP nenachází.  Veškeré odkazy na daný soubor je třeba odstranit. Povoleny jsou pouze následující externí reference:

 • Google Fonts,
 • soubory jQuery hostované na Googlu
Archiv ZIP nelze zpracovat, protože samotný archiv nebo jeden z obsažených souborů je poškozen.

Chcete-li poškozené soubory ve vašem archivu ZIP opravit, zkuste následující postup:

 1. Otevřete archiv ZIP dvojitým kliknutím.
 2. Ve výsledné složce jednotlivé soubory otevřete a znovu uložte.
 3. Aktualizovanou verzi uložíte tak, že vyberete všechny soubory ve složce a kliknete na Soubor > Zkomprimovat položky.
 4. Pokud se složka nezabalí správně, možná jste ji zkomprimovali celou. Je třeba vybrat všechny položky, nikoli celou složku.
Vaše reklama HTML5 upravuje možnost kliknutí, což není podporováno.
Není podporováno použití komponenty Dotyková oblast v reklamách HTML5, které byly vytvořeny v aplikaci Google Web Designer, a použití javascriptového kódu Exitapi.exit() v reklamách vytvořených jinými nástroji.
Pokud byla vaše reklama v HTML5 vytvořena v aplikaci Google Web Designer, klepněte prosím na komponentu Dotyková oblast.
Změny se netýkají reklam pro dynamický remarketing, které byly vytvořeny pomocí aplikace Google Web Designer (GWD), takže u těchto reklam není třeba dotykovou oblast odstraňovat a znovu je nahrávat.  
Pokud je vaše HTML5 z jiných nástrojů, odstraňte skript ExitApi z části <head> vašeho souboru index.html.
 • <script src="https://tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/api/exitapi.js"></script>

Po odstranění této značky skriptu se oblast pro kliknutí rozšíří na celou reklamu. Můžete tlačítko nechat tak, ale uživatele na vstupní stránku přesměruje kliknutí kamkoli do plochy reklamy. 

Odstraňte atribut události onclick, aby se metoda ExitAPI.exit volala z vašeho souboru index.html.

 • Příklad: <button onclick="ExitApi.exit()">

Reklamu ve formátu HTML5 nelze nahrát, protože váš účet tyto reklamy nepodporuje.

Podmínky používání reklam ve formátu HTML5

Jakmile váš účet vygeneruje dostatečnou historii na naší platformě a splní následující požadavky, měli byste mít možnost v účtu Google Ads získat přístup k reklamám ve formátu HTML5.

 • Učet je aktivní po dobu delší než 90 dní.
 • Útrata za dobu existence účtu přesáhla 9 000 USD.
 • V souvislosti s účtem nedošlo k problémům s dodržováním zásad,

Splnění výše uvedených požadavků však samo o sobě nemusí vždy přístup k reklamám ve formátu HTML5 zaručit.

Pokud nemáte v účtu reklamy ve formátu HTML5 k dispozici, můžete požádat o jejich zpřístupnění v tomto formuláři. Před odesláním žádosti se ujistěte, že váš účet splňuje níže uvedená kritéria způsobilosti. Do 7 pracovních dnů od odeslání žádosti obdržíte e-mailové oznámení s aktualizací stavu.

 • V souvislosti s účtem nedošlo k problémům s dodržováním zásad,
 • Účet má dobrou platební historii.
 • Útrata za dobu existence účtu přesáhla 1 000 USD.

Chcete-li si zachovat trvalý přístup k reklamám ve formátu HTML5, nesmíte porušovat naše zásady a mít v tomto směru velmi dobrou historii.

Do té doby můžete používat jiné typy reklam, například nahrané reklamy AMP HTML nebo responzivní obsahové reklamy.

Je též třeba dodržovat správné specifikace obsahových reklam.

Nahraný soubor ZIP není podporován. Nahrajte reklamy, které nejsou propojené s žádným informačním kanálem.

Nastane-li tato chyba, postupujte následujícím způsobem:
 1.  Zkontrolujte, zda se jedná o správnou kampaň a reklamu.
  1. Pokud se jedná o správnou reklamu a správnou kampaň, propojte kampaň s informačním kanálem.
 2. Pokud se nejedná o správnou kampaň nebo reklamu:
  1. Správná reklama: nahrajte reklamu do kampaně propojené s informačním kanálem.
  2. Správná kampaň: nahrajte do kampaně reklamu, která není propojena s informačním kanálem.

V kreativách chybí text.

Pro všechny znaky mimo tabulku ASCII je třeba použít kódování UTF-8.

 Náhled nelze prokliknout.

 • Po uložení reklamy je plně funkční náhled k dispozici pouze prostřednictvím odkazu Zobrazit reklamu v plné velikosti.
 • Klienti poté musí kopírovat a vkládat adresu URL do svého prohlížeče.
 • Kreativy nelze proklikávat ani v náhledu vytváření reklamy, ani ve vyskakovacím okně náhledu Zobrazit reklamu v plné velikosti.

Reklamy AMP HTML

Dokument HTML byl zamítnut kanonickým validátorem AMP.
Upozornění Váš HTML soubor není platným dokumentem reklamy ve formátu AMP HTML. Nejprve ho zkontrolujte pomocí AMP validátoru.
Řešení Zkontrolujte, zda reklamy ve formátu AMP HTML projdou validací pomocí tohoto veřejně dostupného AMP validátoru.
Doporučené postupy Před nahráním dokumentů HTML použijte validátor AMP.
Při ověřování svazku reklam došlo ke kritickým interním chybám.
Upozornění Došlo k interní chybě. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na tým podpory a zašlete mu testovaný svazek. Problémem se budeme zabývat hned, jak to bude možné.
Řešení
Vlastní prvek AMP není ve službě Google Ads podporován.

Příklad: Vlastní prvek <amp-audio> není podporován.

Upozornění Vlastní prvek AMP <$name> není podporován.
Řešení Odstraňte nepodporované prvky AMP a jejich JavaScriptové importy ze souboru HTML. 
Příklad:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> z části <body> a také
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> z části <head>.
Doporučené postupy Používejte pouze podporované prvky AMP.
Vlastní prvek AMP není ve službě Google Ads podporován.

Příklad: Importuje se nepodporovaný vlastní prvek AMP <amp-audio>.

Upozornění Importuje se nepodporovaný vlastní prvek AMP <$name>.
Řešení Odstraňte nepodporované prvky AMP a jejich JavaScriptové importy ze souboru HTML. 
Příklad:
<amp-audio width=”400” height=”300” src=”audios/myaudio.mp3”></amp-audio> z části <body> a také
<script async custom-element=”amp-audio” src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js”></script> z části <head>.
Doporučené postupy Používejte pouze podporované prvky AMP.
Svazek obsahuje mediální podklad s vyhrazenou cestou k podkladu.

Příklad: Zakázaná cesta k podkladu: _a4a/invalid.

Upozornění Zakázaná cesta k podkladu: $assetPath.
Řešení Přejmenujte adresář.
Doporučené postupy Nepoužívejte pro cesty k podkladům vyhrazené názvy adresářů, jako je např. „_a4a“.
V bloku stylu vlastního AMP byly zjištěny syntaktické chyby.

Příklad: Syntaktická chyba v CSS: „... .foo:nth-child(1n) { color: red } …“.

Upozornění Syntaktická chyba v CSS: „... .foo:nth-child(1n) { color: red } …“.
Řešení Opravte chyby v přiloženém fragmentu CSS. Většinou tyto chyby souvisejí s pseudo selektory CSS, které nejsou v současném prostředí Google Ads podporovány. Odeberte je z bloku stylu vlastního AMP.
Atribut obsahuje neplatnou hodnotu.

Příklad: Atribut „srcset“ ve značce „amp-ing„“ obsahuje neplatnou hodnotu „a b c“.

Upozornění Atribut „$attrName“ ve značce „$tagName“ obsahuje neplatnou hodnotu „$value“.
Řešení To obvykle znamená, že je hodnota atributu zadána chybně. Například atribut „on“ může obsahovat chybně zadanou akci události. Správný formát hodnoty naleznete v aktuálních specifikacích AMP HTML.
Atribut obsahuje zakázanou hodnotu.

Příklad: Atribut „class“ ve značce „div“ obsahuje hodnotu „amp-carousel-slide“, která je zakázána.

Upozornění Atribut „$attrName“ ve značce „$tagName“ obsahuje zakázanou hodnotu „$value“.
Řešení Zkontrolujte, že vaše atributy neobsahují žádné vyhrazené hodnoty. Třídy prvků nesmí obsahovat vyhrazené názvy tříd, jako je například „amp-carousel-button“. Obdobně není povoleno použít jako cíl akce události „AMP“. 
Doporučené postupy Před vytvořením reklamy nahlédněte ve službě Google Ads do specifikací reklam AMP HTML a prohlédněte si seznam nepovolených hodnot.
Chybí položka konfigurace.

Příklad: Chybí hodnota „finalURL“ pro atribut „exit1“ v konfiguraci značky „amp-ad-exit“.

Upozornění Chybí hodnota „$value“ pro atribut „$item“ ve značce „$tagName“.
Řešení Prvky AMP jako jsou <amp-ad-exit><amp-animation> vyžadují konfiguraci JSON. Platný formát konfigurace naleznete ve specifikacích odpovídajících prvku AMP.
Položka konfigurace obsahuje neplatnou hodnotu.

Příklad: Neplatná hodnota pro atribut „selector“ v konfiguraci značky „amp-ad-exist“.

Upozornění Neplatná hodnota „$value“ pro atribut „$item“ v konfiguraci značky „$tagName“.
Řešení Prvky AMP jako jsou <amp-ad-exit><amp-animation> vyžadují konfiguraci JSON. Platný formát konfigurace naleznete ve specifikacích odpovídajících prvku AMP.
Položka konfigurace není ve službě Google Ads podporována.

Příklad: Značka „Filters“ není v konfiguraci „amp-ad-exit“ podporována.

Upozornění Atribut „$item“ není v konfiguraci značky „$tagName“ podporován.
Řešení Položka konfigurace není ve službě Google Ads podporována. Odeberte ji z konfigurace.
Dokument AMP obsahuje několik výskytů prvku/hodnoty, která se smí vyskytnout pouze jednou.

Příklad: Více výskytů značky „amp-ad-exit

Upozornění Bylo nalezeno více výskytů položky „$item“.
Řešení Odeberte nadbytečné prvky z dokumentu a ponechte pouze jednu instanci.
Vlastní opuštění není ve svazku reklam AMP HTML podporováno.

Příklad: Vaše reklama AMP HTML má upravené možnosti kliknutí, „tap:exit-api.exit(target=’product1’)“, které nejsou podporovány.

Upozornění Vaše reklama AMP HTML má upravené možnosti kliknutí, „$exit“, které nejsou podporovány.
Řešení Odeberte konfiguraci <amp-ad-exit> a import JavaScriptu ze souboru HTML. Odeberte akce událostí, které vyvolávají exit-api.exit (například <button on=”tap:exit-api.exit(target=’product1’)”>)
Reklamy obsahují více souborů HTML.
Upozornění Vaše reklama obsahuje více vstupních odkazů. Ujistěte se, že vaše reklama ve formátu HTML5 obsahuje pouze jeden soubor HTML se značkou velikosti reklamy, a zkuste to znovu.
Řešení Ujistěte se, že archiv ZIP obsahuje pouze jeden soubor HTML pro zobrazování obsahu reklam v archivu ZIP, a nadbytečné soubory HTML odstraňte.
Pravidlo CSS obsahuje zakázanou hodnotu vlastnosti.

Příklad: Hodnota vlastnosti CSS „width:100%“ není povolena pro selektor „.amp-carousel-button“.

Upozornění Hodnota vlastnosti CSS „$cssPropertyName:$cssPropertyValue“ není pro selektor „$cssSelector“ povolena.
Řešení Z bloku stylu vlastního AMP odeberte hodnotu vlastnosti CSS uvedenou ve zprávě.

Google Web Designer a HTML5

Poznámka: Při vytváření bannerových reklam AMP HTML v nástroji Google Web Designer se první krok zobrazí v dialogovém okně Nový soubor, kde můžete kliknout na tlačítko Banner AMP HTML a začít tak vytvářet reklamu. U reklam AMP HTML používá nástroj Google Web Designer omezení některých funkcí. Další informace naleznete v článku o reklamách AMP HTML.
Je třeba nahrát publikovaný soubor. Soubor musíte před nahráním do služby Google Ads nejprve publikovat v nástroji Google Web Designer.
Pro reklamu je potřeba nahrát publikovaný soubor, nikoli autorský soubor. Dříve, než budete moci reklamu nahrát, musíte autorský soubor otevřít v nástroji Google Web Designer a vybrat Publikovat > Publikovat místně. Další informace
Tato reklama byla vytvořena s prostředím Obecné namísto prostředí Google Ads. Chcete-li pokračovat, převeďte soubor v aplikaci Google Web Designer na prostředí Google Ads.
Při vytváření reklamy jste vybrali špatné prostředí. Reklama byla vytvořena s prostředím Obecné namísto Google Ads. Chcete-li pokračovat, musíte soubor převést na prostředí Google Ads. Další informace o konverzi prostředí.
Nahraná reklama obsahuje kód HTML5, který porušuje zásady služby Google Ads. Před nahráním reklam odstraňte veškeré odkazy na výše uvedené značky.

Vaše reklama porušuje některou ze zásad služby Google Ads. Viz problémy uvedené v původní chybové zprávě.  

Než budete moci reklamu nahrát, budete muset odstranit veškeré nepodporované funkce. Můžete to provést otevřením souboru index.html v archivu ZIP. Nepodporované funkce naleznete v sekci gwd-admetadata.

 • Rozbalitelná reklama: Hledejte creativeProperties (vlastnosti kreativy). minWidth (minimální šířka) by se měla rovnat maxWidth (maximální šířce) a minHeight (minimální výška) by se měla rovnat maxHeight (maximální výšce).
 • Počítadla a časovače: Hledejte counters (počítadla) a timers (časovače). Tato pole by měla být prázdná.
 • Více ukončení
 • Videa
 • Mapy
 • Kompletní seznam podporovaných funkcí naleznete zde.
Vaše reklama HTML5 se pokouší odkazovat na podklad, který ve vašem archivu ZIP není. Ujistěte se, že váš archiv ZIP odkazuje pouze na interní podklady.

V nástroji Google Web Designer musíte přidat obrázky pro všechna vizuální stádia obrázkového tlačítka.

Příklad: V následujícím fragmentu kódu ze vzorového souboru index.html scházejí obrázky pro up-image, over-image a down-image (viz tučný text).

<gwd-imagebutton id="gwd-imagebutton_1" up-image="" over-image="" down-image="" scaling="cover" class="gwd-imagebutton-tcf2"></gwd-imagebutton>

Další informace o komponentách obrázkového tlačítka.

Chcete-li problém vyřešit, nahraďte obrázek placeholder.png obrázky, které chcete použít, a ověřte, zda obrázek je v archivu ZIP.

Poznámka: V chybové zprávě by mělo být uvedeno, co schází. V některých případech bude uvedeno, že schází "". V takovém případě pravděpodobně nebylo zadáno umístění obrázku. Otevřete archiv ZIP a vyhledejte v něm soubor index. HTML. V tomto souboru následně hledejte text ="".

Pokud chcete další informace o problému popsaném v tomto článku, odkazujeme vás na toto doporučené školení SME.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory