Đặt CPA mục tiêu cho nhóm quảng cáo

Google Ads cung cấp chiến lược đặt giá thầu tự động để tự động đặt giá thầu, nhằm giúp bạn nhận được càng nhiều lượt chuyển đổi càng tốt trong ngân sách của mình: Đặt giá thầu CPA mục tiêu. Để sử dụng CPA mục tiêu, bạn hãy đặt giá mỗi hành động (CPA) mục tiêu mà sau đó sẽ được dùng để tự động đặt giá thầu cho tất cả các chiến dịch và nhóm quảng cáo sử dụng chiến lược giá thầu của bạn.

Để kiểm soát tốt hơn Chiến lược giá thầu CPA mục tiêu của mình, bạn có thể đặt CPA mục tiêu của nhóm quảng cáo sẽ ghi đè CPA mục tiêu của chiến lược giá thầu tổng thể. Bài viết này cho bạn biết cách đặt CPA mục tiêu của nhóm quảng cáo.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa thiết lập Chiến lược giá thầu CPA mục tiêu, thì trước hết hãy đọc phần giới thiệu về Đặt giá thầu CPA mục tiêu

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Từ menu trang bên trái, hãy nhấp vào Nhóm quảng cáo.
  3. Tìm nhóm quảng cáo sử dụng Chiến lược giá thầu CPA mục tiêu.
  4. Nhấp vào số trong cột "CPA mục tiêu".
  5. Trong hộp thoại xuất hiện, nhập CPA mục tiêu của nhóm quảng cáo mà bạn mong muốn.
  6. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý


Việc đặt CPA mục tiêu của nhóm quảng cáo có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của Chiến lược giá thầu CPA mục tiêu của bạn. Mặc dù CPA mục tiêu của nhóm quảng cáo cho phép bạn kiểm soát tốt hơn hiệu suất của một nhóm quảng cáo, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng chiến lược giá thầu của bạn đáp ứng CPA mục tiêu tổng thể của chiến lược.


CPA mục tiêu của nhóm quảng cáo vẫn tồn tại ngay cả khi bạn thay đổi CPA mục tiêu của chiến lược. Việc thay đổi CPA mục tiêu của toàn bộ chiến lược giá thầu sẽ không thay đổi bất kỳ CPA mục tiêu của nhóm quảng cáo nào mà bạn có thể đã đặt trong chiến lược đó. Để thay đổi CPA mục tiêu của nhóm quảng cáo về giá trị mặc định của chiến lược giá thầu, bạn sẽ phải xóa nó theo cách thủ công.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố