Giới thiệu về danh sách được tạo tự động

Danh sách tiếp thị lại là một tập hợp gồm các khách truy cập trang web. Khi bạn tạo chiến dịch tiếp thị lại lần đầu tiên, Google Ads sẽ tạo cho bạn các danh sách tiếp thị lại mặc định như "Tất cả khách truy cập" hoặc "Người bỏ giỏ hàng". Bằng cách đó, bạn hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu nhắm mục tiêu các danh sách trong các nhóm quảng cáo của mình ngay lập tức. Bài viết này chứa thông tin giúp bạn hiểu danh sách tiếp thị lại được tạo tự động cũng như cách danh sách này hoạt động cho cả tiếp thị lại thông thường và tiếp thị lại động.

Trước khi bắt đầu

Để hiểu chung chung cách tiếp thị lại hoạt động, hãy đọc về tiếp thị lại. Để biết tổng quan về việc chèn thông số tùy chỉnh vào mã thẻ tiếp thị lại, hãy đọc về cách sử dụng thông số tùy chỉnh.

Cách hoạt động

Thẻ tiếp thị lại của trang web sẽ thêm khách truy cập vào danh sách tiếp thị lại dựa trên các quy tắc và điều kiện của danh sách. Đối với tiếp thị lại động, Google Ads cũng sử dụng các thông số tùy chỉnh trong thẻ của bạn để tạo danh sách cụ thể hơn dựa trên các hành động được thực hiện trên trang web.

Phần pagetype của thông số tùy chỉnh giúp Google Ads biết loại trang web mà bạn đang quảng cáo. Sau đó, bạn có thể thêm các giá trị cụ thể cho từng hành động trên trang. Ví dụ: để tạo danh sách những người đã truy cập vào trang chủ, bạn có thể sử dụng giá trị 'home' làm thông số tùy chỉnh và đặt thẻ trên trang chủ.

Lưu ý

Thẻ tiếp thị lại tương ứng trực tiếp với những người kết thúc trên danh sách tiếp thị lại của bạn. Đó là lý do tại sao việc theo dõi các giá trị và tên thông số tùy chỉnh chính xác lại quan trọng khi bạn thiết lập thẻ tiếp thị lại. Bạn có thể thêm các danh sách tiếp thị lại mặc định này vào nhắm mục tiêu theo nhóm quảng cáo hoặc tạo danh sách tiếp thị lại của riêng mình dựa trên các quy tắc. Tuy nhiên, bạn không thể xóa danh sách tiếp thị lại mặc định.

How to Create Effective Remarketing Lists

Learn how to create effective remarketing lists on the Google Display Network. In this video, we'll uncover how to create different lists based on each customer’s journey through your website so that you can target them with different bids or ads.

Quan trọng

Khi bạn thêm thẻ vào trang web của mình, đừng dịch tên hoặc giá trị của thông số tùy chỉnh từ mẫu. Danh sách tiếp thị lại mặc định được tạo tự động dựa trên tên thông số bằng tiếng Anh. Ví dụ: thông số pagetype đối với các trang có chứa giỏ hàng sẽ có giá trị là cart, chứ không phải basket (tiếng Anh-Anh) hoặc carrinho (tiếng Bồ Đào Nha).

Danh sách mặc định phổ biến

Danh sách tiếp thị lại mặc định Mô tả Thông tin thẻ
Tất cả khách truy cập Bất kỳ ai đã truy cập trang web hoặc ứng dụng của bạn Danh sách này tự động điền bằng cách sử dụng tất cả giá trị từ tất cả thông số trong hoạt động triển khai tiếp thị lại trang web và ứng dụng của bạn.
Tất cả người chuyển đổi Bất kỳ ai đã chuyển đổi trên trang web của bạn Danh sách này điền tự động bằng cách sử dụng thẻ theo dõi chuyển đổi của bạn. Nếu bạn chưa thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi thì danh sách này sẽ trống.
Danh sách được tối ưu hóa của Google Ads Đây là một danh sách kết hợp, tổng hợp các đối tượng từ nhiều nguồn đối tượng có sẵn thành một danh sách tiếp thị lại duy nhất. Để tạo danh sách này, bạn cần kết nối ít nhất 1 nguồn dữ liệu trong trang Nguồn đối tượng hoặc trải qua quy trình xây dựng tiếp thị lại của Google Ads.

Danh sách mặc định cho các loại doanh nghiệp cụ thể

Giáo dục

Các danh sách này được thiết kế để hoạt động tốt nhất cho trang web giáo dục. Nếu bạn đang quảng cáo các chương trình giáo dục, hãy đảm bảo thẻ tiếp thị lại của bạn bao gồm thông số edu_pagetype. Việc này sẽ phân loại trang là "Giáo dục". Dưới đây là các giá trị thông số tùy chỉnh cho từng loại danh sách, chẳng hạn như edu_pagetype='home'.

Danh sách tiếp thị lại mặc định Mô tả Thông tin thẻ
Khách truy cập thông thường Những người đã truy cập trang web hoặc ứng dụng của bạn nhưng không xem các khóa học hay chương trình cụ thể. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong các danh sách khác: người tìm kiếm chương trình, người xem chương trình, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại của bạn phải bao gồm thẻ edu_pagetype trên tất cả các trang của trang web. Nếu một số trang của bạn không có giá trị được đặt (chẳng hạn như 'home'), hãy để trống giá trị.
Người tìm kiếm chương trình Những người đã tìm kiếm các khóa học hoặc chương trình trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người xem chương trình, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang kết quả tìm kiếm của bạn phải bao gồm: edu_pagetype = 'searchresults'
Người xem chương trình Những người đã xem các trang về khóa học hoặc chương trình cụ thể trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang khóa học hoặc chương trình của bạn phải bao gồm: edu_pagetype = 'program'
Người bỏ qua chuyển đổi Những người đã bắt đầu biểu mẫu để biết thêm thông tin nhưng không gửi. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang biểu mẫu của bạn phải bao gồm: edu_pagetype = 'lead'
Người chuyển đổi trong quá khứ Những người đã gửi biểu mẫu trong quá khứ Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang chuyển đổi của bạn phải bao gồm: edu_pagetype = 'complete'
Chuyến bay

Những danh sách này được thiết kế để hoạt động tốt nhất cho các trang web đặt chuyến bay. Nếu bạn đang quảng cáo trang web đặt chuyến bay, hãy đảm bảo thẻ tiếp thị lại của bạn bao gồm thông số flight_pagetype. Việc này sẽ phân loại trang thành "Chuyến bay". Dưới đây là các giá trị thông số tùy chỉnh cho từng loại danh sách, chẳng hạn như flight_pagetype='home'.

Danh sách tiếp thị lại mặc định Mô tả Thông tin thẻ
Khách truy cập thông thường Những người đã truy cập trang web hoặc ứng dụng của bạn nhưng không xem các chuyến bay cụ thể. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong các danh sách khác: người tìm kiếm chuyến bay, người xem chuyến bay, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại của bạn phải bao gồm thẻ flight_pagetype trên tất cả các trang của trang web. Nếu một số trang của bạn không có giá trị được đặt (chẳng hạn như ='home' ), hãy để trống giá trị.
Người tìm kiếm chuyến bay Những người đã tìm kiếm các chuyến bay trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người xem chuyến bay, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang kết quả tìm kiếm của bạn phải bao gồm: hrental_pagetype = 'searchresults'
Người xem chuyến bay Những người đã xem các trang chuyến bay cụ thể trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang thông tin chi tiết chuyến bay của bạn phải bao gồm: flight_pagetype = 'offerdetail'
Người bỏ qua chuyển đổi Những người đã bắt đầu mua vé nhưng không đặt chuyến bay. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang thanh toán của bạn phải bao gồm: flight_pagetype = 'cart'
Người chuyển đổi trong quá khứ Những người đã đặt chuyến bay từ bạn trong quá khứ Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang xác nhận đặt chỗ của bạn phải bao gồm: flight_pagetype = 'purchase'
Khách sạn và chỗ ở cho thuê

Những danh sách này được thiết kế để hoạt động tốt nhất cho các trang web đặt chỗ khách sạn và tài sản cho thuê. Nếu bạn đang quảng cáo cho một trang web đặt phòng hoặc nhà riêng, hãy đảm bảo thẻ tiếp thị lại của bạn bao gồm thông số hrental_pagetype. Việc này sẽ phân loại trang thành "Khách sạn và tài sản cho thuê". Dưới đây là các giá trị thông số tùy chỉnh cho từng loại danh sách, chẳng hạn như hrental_pagetype= 'home'.

Danh sách tiếp thị lại mặc định Mô tả Thông tin thẻ
Khách truy cập thông thường Những người đã truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn nhưng không xem khách sạn hoặc tài sản cho thuê cụ thể. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong các danh sách khác: người tìm kiếm tài sản, người xem tài sản, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại của bạn phải bao gồm thẻ hrental_pagetype trên tất cả các trang của trang web. Nếu một số trang của bạn không có giá trị được đặt (chẳng hạn như 'home' ), hãy để trống giá trị.
Người tìm kiếm tài sản Những người đã tìm kiếm khách sạn hoặc tài sản cho thuê trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người xem tài sản, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang kết quả tìm kiếm của bạn phải bao gồm: hrental_pagetype = 'searchresults'
Người xem tài sản Những người đã xem các trang về khách sạn và tài sản cho thuê cụ thể trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang khách sạn và tài sản cho thuê của bạn cần bao gồm: hrental_pagetype = 'offerdetail'
Người bỏ qua chuyển đổi Những người đã bắt đầu đặt chỗ khách sạn hoặc tài sản cho thuê nhưng không hoàn thành việc đặt chỗ của họ. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang đặt chỗ của bạn cần bao gồm: hrental_pagetype ='conversionintent'
Người chuyển đổi trong quá khứ Những người đã đặt chỗ khách sạn hoặc tài sản cho thuê từ bạn trong quá khứ Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang xác nhận của bạn phải bao gồm: hrental_pagetype = 'conversion'
Việc làm

Các danh sách này được thiết kế để hoạt động tốt nhất cho các trang web liệt kê công việc. Nếu bạn đang quảng cáo trang web hiển thị cơ hội việc làm, thì hãy đảm bảo thẻ tiếp thị lại của bạn bao gồm thông số job_pagetype. Việc này sẽ phân loại trang thành "Việc làm". Dưới đây là các giá trị thông số tùy chỉnh cho từng loại danh sách, chẳng hạn như job_pagetype = 'home'.

Danh sách tiếp thị lại mặc định Mô tả Thông tin thẻ
Khách truy cập thông thường Những người đã truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn nhưng không xem các việc làm cụ thể. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong các danh sách khác: người tìm kiếm việc làm, người xem việc làm, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại của bạn phải bao gồm thẻ job_pagetype trên tất cả các trang của trang web. Nếu một số trang của bạn không có giá trị được đặt (chẳng hạn như 'home'), hãy để trống giá trị.
Người tìm kiếm việc làm Những người đã tìm kiếm việc làm trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người xem việc làm, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang kết quả tìm kiếm của bạn phải bao gồm: job_pagetype = 'searchresults'
Người xem việc làm Những người đã xem các trang việc làm cụ thể trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang mô tả việc làm của bạn phải bao gồm: job_pagetype = 'offerdetail'
Người bỏ qua chuyển đổi Những người đã bắt đầu biểu mẫu hoặc yêu cầu liên hệ với nhà tuyển dụng nhưng không gửi. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang biểu mẫu của bạn phải bao gồm: job_pagetype ='conversionintent'
Người chuyển đổi trong quá khứ Những người đã gửi biểu mẫu hoặc liên hệ với nhà tuyển dụng trong quá khứ Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang xác nhận biểu mẫu của bạn phải bao gồm: job_pagetype = 'conversion'
Ưu đãi trong vùng

Các danh sách này được thiết kế để hoạt động tốt nhất cho các trang web liệt kê giao dịch địa phương. Nếu bạn đang quảng cáo trang web hiển thị các giao dịch được cung cấp bởi doanh nghiệp địa phương, thì hãy đảm bảo thẻ tiếp thị lại của bạn bao gồm thông số local_pagetype. Việc này sẽ phân loại trang thành "Giao dịch địa phương". Dưới đây là các giá trị thông số tùy chỉnh cho từng loại danh sách, chẳng hạn như local_pagetype = 'home'.

Danh sách tiếp thị lại mặc định Mô tả Thông tin thẻ
Khách truy cập thông thường Những người đã truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn nhưng không xem các chương trình ưu đãi hoặc khuyến mại địa phương cụ thể Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại của bạn phải bao gồm thẻ local_pagetype trên tất cả các trang của trang web. Nếu một số trang của bạn không có giá trị được đặt (chẳng hạn như 'home'), hãy để trống giá trị.
Người tìm kiếm giao dịch Những người đã tìm kiếm các giao dịch hoặc phiếu mua hàng địa phương trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người xem giao dịch, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang kết quả tìm kiếm của bạn phải bao gồm: local_pagetype = 'searchresults'
Người xem giao dịch Những người đã xem các trang về giao dịch và phiếu mua hàng địa phương cụ thể trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang chương trình ưu đãi và khuyến mại địa phương của bạn phải bao gồm: local_pagetype = 'offerdetail'
Người bỏ qua chuyển đổi Những người đã bắt đầu mua giao dịch hoặc phiếu mua hàng địa phương nhưng không hoàn thành việc mua hàng của họ. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang biểu mẫu của bạn phải bao gồm: local_pagetype ='conversionintent'
Người chuyển đổi trong quá khứ Những người đã mua sản phẩm ưu đãi hoặc khuyến mại địa phương từ bạn trong quá khứ Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang xác nhận mua hàng của bạn phải bao gồm: local_pagetype = 'conversion'
Bán lẻ

Các danh sách này được thiết kế để hoạt động tốt nhất cho các trang web thương mại điện tử hoặc bán lẻ. Nếu bạn đang quảng cáo trang web bán các sản phẩm, thì hãy đảm bảo thẻ tiếp thị lại của bạn bao gồm thông số ecomm_pagetype. Việc này sẽ phân loại trang thành "Bán lẻ". Dưới đây là các giá trị thông số tùy chỉnh cho từng loại danh sách, chẳng hạn như ecomm_pagetype = 'home'.

Danh sách tiếp thị lại mặc định Mô tả Thông tin thẻ
Khách truy cập thông thường Khách truy cập trang web chưa từng vào các trang trên trang web được đánh dấu bằng ecomm_pagetype= 'product', 'cart' hoặc 'purchase'. Danh sách này sẽ thêm tất cả khách truy cập và loại trừ những người nằm trong các danh sách khác: người xem sản phẩm, người bỏ giỏ hàng và người mua trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại của bạn phải bao gồm thẻ ecomm_pagetype trên tất cả các trang của trang web của bạn. Nếu một số trang của bạn không có giá trị được đặt (chẳng hạn như 'home'), hãy để trống giá trị.
Người xem sản phẩm Những người đã xem các trang sản phẩm cụ thể trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người bỏ giỏ hàng và người mua trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang sản phẩm của bạn phải bao gồm: ecomm_pagetype = 'product'.
Lưu ý: Google Ads cũng có thể tự động thêm những người đã xem sản phẩm trên trang web của bạn vào danh sách này.
Người bỏ giỏ hàng Những người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không hoàn tất mua hàng. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người mua trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang giỏ hàng của bạn phải bao gồm: ecomm_pagetype = 'cart'
Người mua trong quá khứ Những người đã mua sản phẩm trên trang web của bạn trong quá khứ Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang xác nhận mua hàng của bạn phải bao gồm: ecomm_pagetype ='purchase'
Bất động sản

Các danh sách này được thiết kế để hoạt động tốt nhất cho các trang web bất động sản hoặc liệt kê nhà riêng. Nếu bạn đang quảng cáo trang web liệt kê nhà riêng hoặc tài sản cần bán, thì hãy đảm bảo thẻ tiếp thị lại của bạn bao gồm thông số listing_pagetype. Việc này sẽ phân loại trang thành "Bất động sản". Dưới đây là các giá trị thông số tùy chỉnh cho từng loại danh sách, chẳng hạn như listing_pagetype = 'home'.

Danh sách tiếp thị lại mặc định Mô tả Thông tin thẻ
Khách truy cập thông thường Những người đã truy cập trang web hoặc ứng dụng của bạn nhưng không xem danh sách cụ thể. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong các danh sách khác: người tìm kiếm danh sách, người xem danh sách, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại của bạn phải bao gồm thẻ listing_pagetype trên tất cả các trang của trang web. Nếu một số trang của bạn không có giá trị được đặt (chẳng hạn như 'home'), hãy để trống giá trị.
Người tìm kiếm danh sách Những người đã tìm kiếm danh sách trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người xem danh sách, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang kết quả tìm kiếm của bạn phải bao gồm: listing_pagetype = 'searchresults'
Người xem trang thông tin Những người đã xem các trang danh sách cụ thể trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang thông tin của bạn phải bao gồm: listing_pagetype = 'offerdetail'
Người bỏ qua chuyển đổi Những người đã bắt đầu biểu mẫu hoặc yêu cầu cuộc hẹn nhưng không gửi. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang biểu mẫu của bạn phải bao gồm: listing_pagetype = 'conversionintent'
Người chuyển đổi trong quá khứ Những người đã gửi biểu mẫu hoặc đặt lịch hẹn trong quá khứ Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang xác nhận của bạn phải bao gồm: listing_pagetype = 'conversion'
Du lịch

Các danh sách này được thiết kế để hoạt động tốt nhất cho các trang web du lịch. Nếu bạn đang quảng cáo trang web bán hoặc đặt chỗ giao dịch du lịch hoặc ưu đãi đặc biệt, thì hãy đảm bảo thẻ tiếp thị lại của bạn bao gồm thông số travel_pagetype. Việc này sẽ phân loại trang thành "Du lịch". Dưới đây là các giá trị thông số tùy chỉnh cho từng loại danh sách, chẳng hạn như travel_pagetype = 'home'.

Danh sách tiếp thị lại mặc định Mô tả Thông tin thẻ
Khách truy cập thông thường Những người đã truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của bạn nhưng không xem các tùy chọn du lịch cụ thể. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong các danh sách khác: người tìm kiếm danh sách, người xem danh sách, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại của bạn phải bao gồm thẻ travel_pagetype trên tất cả các trang của trang web của bạn. Nếu một số trang của bạn không có giá trị được đặt (chẳng hạn như 'home'), hãy để trống giá trị.
Người tìm kiếm danh sách Những người đã tìm kiếm các lựa chọn du lịch trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người xem danh sách, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang kết quả tìm kiếm của bạn phải bao gồm: travel_pagetype = 'searchresults'
Người xem trang thông tin Những người đã xem các trang lựa chọn du lịch cụ thể trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang lựa chọn du lịch của bạn phải bao gồm: travel_pagetype = 'offerdetail'
Người bỏ qua chuyển đổi Những người đã bắt đầu đặt lựa chọn du lịch nhưng không hoàn thành việc đặt chỗ của họ. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang biểu mẫu đặt chỗ của bạn phải bao gồm: travel_pagetype ='conversionintent'
Người chuyển đổi trong quá khứ Những người đã đặt lựa chọn du lịch từ bạn trong quá khứ Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang xác nhận đặt chỗ của bạn phải bao gồm: travel_pagetype = 'conversion'
Tùy chỉnh

Nếu bạn đang quảng cáo trang web không thuộc một trong các danh mục ở trên, bạn có thể sử dụng thông số dynx_pagetype. Dưới đây là các giá trị thông số tùy chỉnh cho từng loại danh sách, chẳng hạn như dynx_pagetype = 'home'.

Danh sách tiếp thị lại mặc định Mô tả Thông tin thẻ
Khách truy cập thông thường Những người đã truy cập trang web hoặc ứng dụng của bạn nhưng không xem các trang cụ thể. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong các danh sách khác: người tìm kiếm, người xem sản phẩm hoặc dịch vụ, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại của bạn phải bao gồm thẻ dynx_pagetype trên tất cả các trang của trang web của bạn. Nếu một số trang của bạn không có giá trị được đặt (chẳng hạn như 'home'), hãy để trống giá trị.
Người tìm kiếm Những người đã tìm kiếm trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người xem sản phẩm hoặc dịch vụ, người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang kết quả tìm kiếm của bạn phải bao gồm: dynx_pagetype = 'searchresults'
Người xem sản phẩm hoặc dịch vụ. Những người đã xem các trang cụ thể trên trang web của bạn. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người bỏ qua chuyển đổi và người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn phải bao gồm: dynx_pagetype = 'offerdetail'
Người bỏ qua chuyển đổi Những người đã bắt đầu chuyển đổi hoặc mua hàng nhưng không hoàn thành. Danh sách này không bao gồm những người nằm trong danh sách người chuyển đổi trong quá khứ. Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang giỏ hàng hoặc biểu mẫu của bạn phải bao gồm: dynx_pagetype ='conversionintent'
Người chuyển đổi trong quá khứ Những người đã chuyển đổi hoặc mua hàng từ bạn trong quá khứ Để điền danh sách này, thẻ tiếp thị lại trên các trang xác nhận mua hàng của bạn phải bao gồm: dynx_pagetype = 'conversion'
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố