เกี่ยวกับรายการที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

รายการรีมาร์เก็ตติ้งคือกลุ่มของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เมื่อคุณสร้างแคมเปญรีมาร์เก็ตติ้งเป็นครั้งแรก Google Ads จะสร้างรายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้นให้คุณ เช่น "ผู้เข้าชมทั้งหมด" หรือ "ผู้ละทิ้งรถเข็นช็อปปิ้งกลางคัน" วิธีนี้ช่วยให้คุณพร้อมกำหนดเป้าหมายรายการในกลุ่มโฆษณาได้ทันที บทความนี้มีข้อมูลที่ช่วยคุณเข้าใจรายการรีมาร์เก็ตติ้งที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงวิธีการทำงานสำหรับทั้งรีมาร์เก็ตติ้งทั่วไปและแบบไดนามิก

ก่อนเริ่มต้น

หากต้องการทำความเข้าใจวิธีการทำงานทั่วๆ ไปของรีมาร์เก็ตติ้ง โปรดอ่านข้อมูลรีมาร์เก็ตติ้ง หากต้องการทราบภาพรวมการแทรกพารามิเตอร์ที่กำหนดเองลงในโค้ดแท็กรีมาร์เก็ตติ้ง โปรดอ่านข้อมูลการใช้พารามิเตอร์ที่กำหนดเอง

วิธีการทำงาน

แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของเว็บไซต์จะเพิ่มผู้เข้าชมลงในรายการรีมาร์เก็ตติ้งโดยพิจารณาตามกฎและเงื่อนไขของรายการ สำหรับรีมาร์เก็ตติ้งแบบไดนามิก Google Ads จะใช้พารามิเตอร์ที่กำหนดเองในแท็กเพื่อสร้างรายการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยอิงตามการกระทำที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์อีกด้วย

ส่วน pagetype ของพารามิเตอร์ที่กำหนดเองจะบอก Google Ads ให้ทราบถึงประเภทเว็บไซต์ที่คุณโฆษณาอยู่ จากนั้นคุณจะเพิ่มค่าเฉพาะให้กับการกระทำในแต่ละหน้าได้ เช่น หากต้องการสร้างรายการผู้ที่เข้าชมหน้าแรก คุณสามารถใช้ค่า 'home' เป็นพารามิเตอร์ที่กำหนดเองและวางแท็กไว้ในหน้าแรก

โปรดทราบ

แท็กรีมาร์เก็ตติ้งจะสัมพันธ์กับผู้ที่ได้อยู่ในรายการรีมาร์เก็ตติ้งของคุณโดยตรง นี่เป็นสาเหตุที่จำเป็นต้องใช้ชื่อและค่าของพารามิเตอร์ที่กำหนดเองอย่างถูกต้องทุกประการเมื่อคุณตั้งค่าแท็กรีมาร์เก็ตติ้ง คุณสามารถเพิ่มรายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้นเหล่านี้ลงในการกำหนดเป้าหมายกลุ่มโฆษณา หรือสร้างรายการรีมาร์เก็ตติ้งของคุณเองโดยอิงตามกฎก็ได้ แต่จะลบรายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้นไม่ได้

How to Create Effective Remarketing Lists

Learn how to create effective remarketing lists on the Google Display Network. In this video, we'll uncover how to create different lists based on each customer’s journey through your website so that you can target them with different bids or ads.

สำคัญ

เมื่อคุณเพิ่มแท็กลงในเว็บไซต์ โปรดอย่าแปลชื่อหรือค่าของพารามิเตอร์ที่กำหนดเองจากเทมเพลต รายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้นจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามชื่อพารามิเตอร์ในภาษาอังกฤษ เช่น พารามิเตอร์ pagetype สำหรับหน้าเว็บที่มีรถเข็นช็อปปิ้งควรมีค่า cart ไม่ใช่ basket (ภาษาอังกฤษแบบสหราชอาณาจักร) หรือ carrinho (ภาษาโปรตุเกส)

รายการเริ่มต้นทั่วไป

รายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้น คำอธิบาย ข้อมูลแท็ก
ผู้เข้าชมทั้งหมด ใครก็ตามที่เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณ รายการนี้เติมข้อมูลโดยใช้ค่าทุกค่าจากพารามิเตอร์ทั้งหมดในการติดตั้งใช้งานรีมาร์เก็ตติ้งในเว็บไซต์และแอป
ผู้ทำ Conversion ทั้งหมด ใครก็ตามที่ทำ Conversion ในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้เติมข้อมูลอัตโนมัติโดยใช้แท็กเครื่องมือวัด Conversion ของคุณ หากคุณไม่ได้ตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion ไว้ รายการนี้จะว่างเปล่า
รายการที่เพิ่มประสิทธิภาพของ Google Ads เป็นรายการแบบผสมซึ่งรวมกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มจากแหล่งที่มาของกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เข้าเป็นรายการรีมาร์เก็ตติ้งเดียว หากต้องการสร้างรายการนี้ คุณจะต้องเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลอย่างน้อย 1 แหล่งในหน้าแหล่งที่มาของกลุ่มเป้าหมาย

รายการเริ่มต้นสำหรับประเภทธุรกิจเฉพาะเจาะจง

การศึกษา

รายการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดในเว็บไซต์การศึกษา หากคุณกำลังโฆษณาโปรแกรมการศึกษา แท็กรีมาร์เก็ตติ้งต้องมีพารามิเตอร์ edu_pagetype ซึ่งจะจัดประเภทของหน้าเว็บเป็น "การศึกษา" ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองสำหรับรายการแต่ละประเภท เช่น edu_pagetype='home' มีดังนี้

รายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้น คำอธิบาย ข้อมูลแท็ก
ผู้เข้าชมทั่วไป ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณแต่ไม่ได้ดูหลักสูตรหรือโปรแกรมเฉพาะเจาะจง รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการอื่นๆ ได้แก่ ผู้ที่ค้นหาโปรแกรม ผู้ดูโปรแกรม ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณควรมีแท็ก edu_pagetype ในเว็บไซต์ทุกหน้า หากบางหน้าไม่มีค่าที่ตั้งไว้ (เช่น 'home') ให้ปล่อยให้ค่าว่างไว้
ผู้ที่ค้นหาโปรแกรม ผู้ที่เคยค้นหาหลักสูตรหรือโปรแกรมบนไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ดูโปรแกรม ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าผลการค้นหาควรมี edu_pagetype = 'searchresults'
ผู้ดูโปรแกรม ผู้ที่เคยดูหน้าหลักสูตรหรือโปรแกรมเฉพาะเจาะจงบนไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ละทิ้ง Conversion กลางคันและผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าหลักสูตรหรือโปรแกรมควรมี edu_pagetype = 'program'
ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน ผู้ที่เคยเริ่มกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่ได้ส่งแบบฟอร์ม รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าแบบฟอร์มควรมี edu_pagetype = 'lead'
ผู้ที่เคยทำ Conversion ผู้ที่เคยส่งแบบฟอร์ม หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้า Conversion ควรมี edu_pagetype = 'complete'
เที่ยวบิน

รายการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดในเว็บไซต์สำหรับจองเที่ยวบิน หากคุณกำลังโฆษณาเว็บไซต์จองเที่ยวบิน แท็กรีมาร์เก็ตติ้งต้องมีพารามิเตอร์ flight_pagetype ซึ่งจะจัดประเภทของหน้าเว็บเป็น "เที่ยวบิน" ฃค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองสำหรับรายการแต่ละประเภท เช่น flight_pagetype='home' มีดังนี้

รายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้น คำอธิบาย ข้อมูลแท็ก
ผู้เข้าชมทั่วไป ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณแต่ไม่ได้ดูเที่ยวบินเฉพาะเจาะจง รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการอื่นๆ ได้แก่ ผู้ที่ค้นหาเที่ยวบิน ผู้ดูเที่ยวบิน ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณควรมีแท็ก flight_pagetype ในทุกหน้าของเว็บไซต์ หากบางหน้าไม่มีค่าที่ตั้งไว้ (เช่น ='home') ให้ปล่อยให้ค่าว่างไว้
ผู้ที่ค้นหาเที่ยวบิน ผู้ที่ค้นหาเที่ยวบินบนไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ดูเที่ยวบิน ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าผลการค้นหาควรมี hrental_pagetype = 'searchresults'
ผู้ดูเที่ยวบิน ผู้ที่เคยดูหน้าเที่ยวบินเฉพาะเจาะจงบนไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ละทิ้ง Conversion กลางคันและผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ารายละเอียดเที่ยวบินควรมี flight_pagetype = 'offerdetail'
ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน ผู้ที่เริ่มการซื้อตั๋วแต่ไม่ได้จองเที่ยวบิน รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าการชำระเงินควรมี flight_pagetype = 'cart'
ผู้ที่เคยทำ Conversion ผู้ที่เคยจองเที่ยวบินจากคุณ หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ายืนยันการจองควรมี flight_pagetype = 'purchase'
โรงแรมและห้องเช่า

รายการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดในเว็บไซต์สำหรับจองโรงแรมและห้องเช่า หากคุณกำลังโฆษณาเว็บไซต์จองห้องพักหรือบ้านพัก แท็กรีมาร์เก็ตติ้งต้องมีพารามิเตอร์ hrental_pagetype ซึ่งจะจัดประเภทของหน้าเว็บเป็น "โรงแรมและห้องเช่า" ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองสำหรับรายการแต่ละประเภท เช่น hrental_pagetype= 'home' มีดังนี้

รายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้น คำอธิบาย ข้อมูลแท็ก
ผู้เข้าชมทั่วไป ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณแต่ไม่ได้ดูโรงแรมหรือห้องเช่าเฉพาะเจาะจง รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการอื่นๆ ได้แก่ ผู้ที่ค้นหาโรงแรม ผู้ดูโรงแรม ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณควรมีแท็ก hrental_pagetype ในเว็บไซต์ทุกหน้า หากบางหน้าไม่มีค่าที่ตั้งไว้ (เช่น 'home' ) ให้ปล่อยให้ค่าว่างไว้
ผู้ที่ค้นหาโรงแรม ผู้ที่เคยค้นหาโรงแรมหรือห้องเช่าในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ดูโรงแรม ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าผลการค้นหาควรมี hrental_pagetype = 'searchresults'
ผู้ดูโรงแรม ผู้ที่เคยดูหน้าโรงแรมและห้องเช่าเฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ละทิ้ง Conversion กลางคันและผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าโรงแรมและห้องเช่าควรมี hrental_pagetype = 'offerdetail'
ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน ผู้ที่เคยเริ่มจองโรงแรมหรือห้องเช่าแต่ไม่ได้จองจนเสร็จ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าการจองควรมี hrental_pagetype ='conversionintent'
ผู้ที่เคยทำ Conversion ผู้ที่เคยจองโรงแรมหรือห้องเช่าจากคุณ หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ายืนยันควรมี hrental_pagetype = 'conversion'
งาน

รายการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดในเว็บไซต์รายชื่องาน หากคุณกำลังโฆษณาเว็บไซต์ที่แสดงรายชื่องานที่เปิดรับสมัครอยู่ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณต้องมีพารามิเตอร์ job_pagetype ซึ่งจะจัดประเภทของหน้าเว็บเป็น "งาน" ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองสำหรับรายการแต่ละประเภท เช่น job_pagetype = 'home' มีดังนี้

รายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้น คำอธิบาย ข้อมูลแท็ก
ผู้เข้าชมทั่วไป ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณแต่ไม่ได้ดูงานเฉพาะเจาะจง รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการอื่นๆ ได้แก่ ผู้ที่ค้นหางาน ผู้ดูงาน ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณควรมีแท็ก job_pagetype ในเว็บไซต์ทุกหน้า หากบางหน้าไม่มีค่าที่ตั้งไว้ (เช่น 'home') ให้ปล่อยให้ค่าว่างไว้
ผู้ที่ค้นหางาน ผู้ที่เคยค้นหางานในไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ดูงาน ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าผลการค้นหาควรมี job_pagetype = 'searchresults'
ผู้ดูงาน ผู้ที่เคยดูหน้างานเฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ละทิ้ง Conversion กลางคันและผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าคำอธิบายงานควรมี job_pagetype = 'offerdetail'
ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน ผู้ที่เคยเริ่มกรอกแบบฟอร์มหรือคำขอเพื่อติดต่อผู้จัดหางานแต่ไม่ได้ส่ง รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าแบบฟอร์มควรมี job_pagetype ='conversionintent'
ผู้ที่เคยทำ Conversion ผู้ที่เคยส่งแบบฟอร์มหรือติดต่อผู้จัดหางาน หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ายืนยันแบบฟอร์มควรมี job_pagetype = 'conversion'
ดีลท้องถิ่น

รายการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดในเว็บไซต์รายชื่อดีลท้องถิ่น หากคุณกำลังโฆษณาเว็บไซต์ที่แสดงดีลซึ่งธุรกิจท้องถิ่นนำเสนอ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณต้องมีพารามิเตอร์ local_pagetype ซึ่งจะจัดประเภทของหน้าเว็บเป็น "ดีลท้องถิ่น" ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองสำหรับรายการแต่ละประเภท เช่น local_pagetype = 'home' มีดังนี้

รายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้น คำอธิบาย ข้อมูลแท็ก
ผู้เข้าชมทั่วไป ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณแต่ไม่ได้ดูดีลท้องถิ่นหรือข้อเสนอพิเศษเฉพาะเจาะจง หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณควรมีแท็ก local_pagetype ในเว็บไซต์ทุกหน้า หากบางหน้าไม่มีค่าที่ตั้งไว้ (เช่น 'home') ให้ปล่อยให้ค่าว่างไว้
ผู้ที่ค้นหาดีล ผู้ที่เคยค้นหาดีลท้องถิ่นหรือข้อเสนอพิเศษในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ดูดีล ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าผลการค้นหาควรมี local_pagetype = 'searchresults'
ผู้ดูดีล ผู้ที่เคยดูหน้าดีลท้องถิ่นและข้อเสนอพิเศษเฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ละทิ้ง Conversion กลางคันและผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าดีลท้องถิ่นและข้อเสนอพิเศษควรมี local_pagetype = 'offerdetail'
ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน ผู้ที่เคยเริ่มซื้อดีลท้องถิ่นหรือข้อเสนอพิเศษแต่ไม่ได้ซื้อจนเสร็จ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าแบบฟอร์มควรมี local_pagetype ='conversionintent'
ผู้ที่เคยทำ Conversion ผู้ที่เคยซื้อดีลท้องถิ่นหรือข้อเสนอพิเศษจากคุณ หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ายืนยันการซื้อควรมี local_pagetype = 'conversion'
ค้าปลีก

รายการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหรือค้าปลีก หากคุณกำลังโฆษณาเว็บไซต์ที่ขายผลิตภัณฑ์ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณต้องมีพารามิเตอร์ ecomm_pagetype ซึ่งจะจัดประเภทของหน้าเว็บเป็น "ค้าปลีก" ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองสำหรับรายการแต่ละประเภท เช่น ecomm_pagetype = 'home' มีดังนี้

รายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้น คำอธิบาย ข้อมูลแท็ก
ผู้เข้าชมทั่วไป ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่เคยเข้าชมหน้าเว็บที่มีสถานะ ecomm_pagetype='product', 'cart' หรือ 'purchase' รายการนี้จะเพิ่มผู้เข้าชมทั้งหมดและยกเว้นผู้ที่อยู่ในรายการอื่นๆ ได้แก่ ผู้ดูผลิตภัณฑ์ ผู้ละทิ้งรถเข็นช็อปปิ้งกลางคัน และผู้ที่เคยซื้อ หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณควรมีแท็ก ecomm_pagetype ในเว็บไซต์ทุกหน้า หากบางหน้าไม่มีค่าที่ตั้งไว้ (เช่น 'home') ให้ปล่อยให้ค่าว่างไว้
ผู้ดูผลิตภัณฑ์ ผู้ที่เคยดูหน้าผลิตภัณฑ์เฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ละทิ้งรถเข็นช็อปปิ้งกลางคันและผู้ที่เคยซื้อ หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าผลิตภัณฑ์ควรมี ecomm_pagetype = 'product'
โปรดทราบว่า Google Ads ยังเพิ่มผู้ที่เคยดูผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของคุณลงในรายการนี้โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย
ผู้ละทิ้งรถเข็นช็อปปิ้งกลางคัน ผู้ที่เคยใส่สินค้าในรถเข็นช็อปปิ้งแต่ไม่ได้ซื้อจนเสร็จ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ที่เคยซื้อ หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ารถเข็นควรมี ecomm_pagetype = 'cart'
ผู้ที่เคยซื้อ ผู้ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์จากคุณ หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ายืนยันการซื้อควรมี ecomm_pagetype ='purchase'
อสังหาริมทรัพย์

รายการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดในเว็บไซต์รายชื่ออสังหาริมทรัพย์หรือบ้าน หากคุณกำลังโฆษณาเว็บไซต์ที่แสดงรายการบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์พร้อมขาย แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณต้องมีพารามิเตอร์ listing_pagetype ซึ่งจะจัดประเภทของหน้าเว็บเป็น "อสังหาริมทรัพย์" ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองสำหรับรายการแต่ละประเภท เช่น listing_pagetype = 'home' มีดังนี้

รายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้น คำอธิบาย ข้อมูลแท็ก
ผู้เข้าชมทั่วไป ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณแต่ไม่ได้ดูรายชื่อเฉพาะเจาะจง รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการอื่นๆ ได้แก่ ผู้ที่ค้นหารายชื่อ ผู้ดูรายชื่อ ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณควรมีแท็ก listing_pagetype ในทุกหน้าของเว็บไซต์ หากบางหน้าไม่มีค่าที่ตั้งไว้ (เช่น 'home') ให้ปล่อยให้ค่าว่างไว้
ผู้ที่ค้นหารายชื่อ ผู้ที่เคยค้นหารายชื่อในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ดูรายชื่อ ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าผลการค้นหาควรมี listing_pagetype = 'searchresults'
ผู้ดูรายชื่อ ผู้ที่เคยดูหน้ารายชื่อเฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ละทิ้ง Conversion กลางคันและผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ารายชื่อควรมี listing_pagetype = 'offerdetail'
ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน ผู้ที่เคยเริ่มกรอกแบบฟอร์มหรือคำขอนัดหมายแต่ไม่ได้ส่ง รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าแบบฟอร์มควรมี listing_pagetype ='conversionintent'
ผู้ที่เคยทำ Conversion ผู้ที่เคยส่งแบบฟอร์มหรือทำการนัดหมาย หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ายืนยันควรมี listing_pagetype = 'conversion'
การเดินทาง

รายการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดในเว็บไซต์การเดินทาง หากคุณกำลังโฆษณาเว็บไซต์ขายหรือจองดีลเดินทางและข้อเสนอพิเศษ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณต้องมีพารามิเตอร์ travel_pagetype ซึ่งจะจัดประเภทของหน้าเว็บเป็น "การเดินทาง" ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองสำหรับรายการแต่ละประเภท เช่น travel_pagetype = 'home' มีดังนี้

รายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้น คำอธิบาย ข้อมูลแท็ก
ผู้เข้าชมทั่วไป ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณแต่ไม่ได้ดูตัวเลือกการเดินทางเฉพาะเจาะจง รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการอื่นๆ ได้แก่ ผู้ที่ค้นหารายชื่อ ผู้ดูรายชื่อ ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณควรมีแท็ก travel_pagetype ในเว็บไซต์ทุกหน้า หากบางหน้าไม่มีค่าที่ตั้งไว้ (เช่น 'home') ให้ปล่อยให้ค่าว่างไว้
ผู้ที่ค้นหารายชื่อ ผู้ที่เคยค้นหาตัวเลือกการเดินทางในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ดูรายชื่อ ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าผลการค้นหาควรมี travel_pagetype = 'searchresults'
ผู้ดูรายชื่อ ผู้ที่เคยดูหน้าตัวเลือกการเดินทางเฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ละทิ้ง Conversion กลางคันและผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าตัวเลือกการเดินทางควรมี travel_pagetype = 'offerdetail'
ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน ผู้ที่เคยเริ่มจองตัวเลือกการเดินทางแต่ไม่ได้จองจนเสร็จ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าแบบฟอร์มการจองควรมี travel_pagetype ='conversionintent'
ผู้ที่เคยทำ Conversion ผู้ที่เคยจองตัวเลือกการเดินทางจากคุณ หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ายืนยันการจองควรมี travel_pagetype = 'conversion'
กำหนดเอง

หากคุณกำลังโฆษณาเว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ด้านบนหมวดหมู่ใดเลย คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ dynx_pagetype ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนดเองสำหรับรายการแต่ละประเภท เช่น dynx_pagetype = 'home' มีดังนี้

รายการรีมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้น คำอธิบาย ข้อมูลแท็ก
ผู้เข้าชมทั่วไป ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของคุณแต่ไม่ได้ดูหน้าใดเป็นการเฉพาะเจาะจง รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการอื่นๆ ได้แก่ ผู้ค้นหา ผู้ดูผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งของคุณควรมีแท็ก dynx_pagetype ในเว็บไซต์ทุกหน้า หากบางหน้าไม่มีค่าที่ตั้งไว้ (เช่น 'home') ให้ปล่อยให้ค่าว่างไว้
ผู้ค้นหา ผู้ที่เคยค้นหาเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ดูผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน และผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าผลการค้นหาควรมี dynx_pagetype = 'searchresults'
ผู้ดูผลิตภัณฑ์หรือบริการ ผู้ที่เคยดูหน้าเฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ละทิ้ง Conversion กลางคันและผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้าผลิตภัณฑ์หรือบริการควรมี dynx_pagetype = 'offerdetail'
ผู้ละทิ้ง Conversion กลางคัน ผู้ที่เคยเริ่ม Conversion หรือการซื้อแต่ไม่ได้ทำจนเสร็จ รายการนี้ไม่รวมผู้ที่อยู่ในรายการผู้ที่เคยทำ Conversion หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ารถเข็นหรือแบบฟอร์มควรมี dynx_pagetype ='conversionintent'
ผู้ที่เคยทำ Conversion ผู้ที่เคยทำ Conversion หรือซื้อจากคุณ หากต้องการเติมข้อมูลให้รายการนี้ แท็กรีมาร์เก็ตติ้งในหน้ายืนยันการซื้อควรมี dynx_pagetype = 'conversion'
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว