Automaticky vytvářené seznamy

Remarketingový seznam je soupis návštěvníků webu. Při prvním vytvoření remarketingové kampaně pro vás Google Ads vytvoří výchozí remarketingové seznamy. Jedná se například o seznam všech návštěvníků nebo těch, kteří opustili nákupní košík. Díky tomu můžete začít na uživatele ze seznamů ihned cílit ve svých reklamních sestavách. Informace v tomto článku vám objasní automaticky vytvářené remarketingové seznamy a jejich princip v rámci běžného i dynamického remarketingu.

Než začnete

Abyste pochopili, jak remarketing obecně funguje, přečtěte si tento článek. Přehled o vkládání vlastních parametrů do kódu značky pro remarketing najdete v článku o používání vlastních parametrů.

Princip

Značka pro remarketing na vašem webu přidává návštěvníky do remarketingových seznamů na základě stanovených pravidel a podmínek. V případě dynamického remarketingu navíc Google Ads vytváří konkrétnější seznamy. Používá vlastní parametry ze značky a vychází při tom z akcí, které návštěvníci na vašich webových stránkách provedli.

Část vlastního parametru pagetype službu Google Ads informuje o typu inzerovaného webu. Můžete později přidat i konkrétní hodnoty pro akce na jednotlivých stránkách. Chcete-li například vytvořit seznam návštěvníků vaší domovské stránky, můžete jako vlastní parametr použít hodnotu 'home' a umístit značku na domovskou stránku.

Důležité upozornění

Značky pro remarketing přímo určují, kdo bude do remarketingových seznamů zařazen. Proto je při nastavování značky pro remarketing důležité přesně dodržovat názvy i hodnoty vlastních parametrů. K cílení reklamní sestavy můžete přidat výchozí remarketingové seznamy, případně si můžete na základě nějakých pravidel vytvořit vlastní. Výchozí remarketingové seznamy však nelze odstranit.

How to Create Effective Remarketing Lists

Learn how to create effective remarketing lists on the Google Display Network. In this video, we'll uncover how to create different lists based on each customer’s journey through your website so that you can target them with different bids or ads.

Důležité upozornění

Když na web přidáváte značku, nepřekládejte názvy ani hodnoty vlastních parametrů z šablon. Výchozí remarketingové seznamy se vytvářejí automaticky na základě názvů parametrů v angličtině. Například parametr pagetype musí mít na stránkách s nákupním košíkem hodnotu cart. Nelze použít košík ani třeba carrinho (to je portugalsky).

Společné výchozí seznamy

Výchozí remarketingový seznam Popis Informace o značce
Všichni návštěvníci Každý, kdo navštívil váš web nebo použil aplikaci. Tento seznam se zaplňuje pomocí všech hodnot všech parametrů značek pro remarketing z webu či aplikace.
Všichni, kdo provedli konverzi Každý, kdo na webu provedl nějakou konverzi. Tento seznam se naplňuje automaticky pomocí značky pro měření konverzí. Pokud nemáte měření konverzí nastavené, bude tento seznam prázdný.
Optimalizovaný seznam Google Ads Jedná se o seznam kombinací, který sestává z několika segmentů publika z dostupných zdrojů publik a tvoří jeden remarketingový seznam. Chcete-li tento seznam vytvořit, musíte na stránce Zdroje publik připojit nejméně jeden zdroj dat.

Výchozí seznamy pro určité typy firem

Vzdělávání

Tyto seznamy jsou koncipovány tak, aby co nejlépe fungovaly na vzdělávacích webech. Pokud inzerujete vzdělávací programy, vaše značka pro remarketing by měla obsahovat parametr edu_pagetype. Ten stránku zařadí do kategorie Vzdělávání. Dále jsou uvedeny hodnoty vlastních parametrů pro jednotlivé typy seznamů, například edu_pagetype='home'.

Výchozí remarketingový seznam Popis Informace o značce
Návštěvníci obecně Uživatelé, kteří navštívili váš web nebo použili aplikaci, ale nedívali se na konkrétní kurzy ani programy. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří hledali programy, zobrazili si je, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na všech stránkách vašeho webu objevit parametr edu_pagetype. Pokud některé stránky nemají nastavenou žádnou hodnotu, (například 'home'), ponechte ji prázdnou.
Lidé, kteří hledali programy Lidé, kteří na vašich webových stránkách hledali kurzy nebo programy. Tento seznam nezahrnuje uživatele, kteří si zobrazili programy, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s výsledky vyhledávání objevit řetězec edu_pagetype = 'searchresults'.
Lidé, kteří si zobrazili programy Lidé, kteří si na vašem webu zobrazili stránky konkrétních kurzů nebo programů. Tento seznam nezahrnuje uživatele, kteří nedokončili konverzi, ani ty, u nichž v minulosti ke konverzi již došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách kurzů nebo programů objevit řetězec edu_pagetype = 'program'.
Lidé, kteří nedokončili konverzi Lidé, kteří začali vyplňovat formulář žádosti o další informace, ale neodeslali ho. Tento seznam nezahrnuje uživatele, u nichž v minulosti došlo ke konverzi. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s formuláři objevit řetězec edu_pagetype = 'lead'.
Lidé, u kterých v minulosti došlo ke konverzi Lidé, kteří v minulosti odeslali nějaký formulář. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na konverzních stránkách objevit řetězec edu_pagetype = 'complete'.
Lety

Tyto seznamy jsou koncipovány tak, aby co nejlépe fungovaly na webech pro rezervace letů. Pokud inzerujete web, kde je možné rezervovat lety, vaše značka pro remarketing by měla obsahovat parametr flight_pagetype. Ten stránku zařadí do kategorie Lety. Dále jsou uvedeny hodnoty vlastních parametrů pro jednotlivé typy seznamů, například flight_pagetype='home'.

Výchozí remarketingový seznam Popis Informace o značce
Návštěvníci obecně Uživatelé, kteří navštívili web nebo použili aplikaci, ale nezobrazili si konkrétní lety. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří hledali lety, zobrazili si je, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na všech stránkách vašeho webu objevit parametr flight_pagetype. Pokud některé stránky nemají nastavenou žádnou hodnotu, (například ='home'), ponechte ji prázdnou.
Lidé, kteří hledali lety Lidé, kteří na vašem webu hledali lety. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří si zobrazili lety, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s výsledky vyhledávání objevit řetězec flight_pagetype = 'searchresults'.
Lidé, kteří si zobrazili lety Lidé, kteří si na všem webu zobrazili stránky konkrétních letů. Tento seznam nezahrnuje uživatele, kteří nedokončili konverzi, ani ty, u nichž v minulosti ke konverzi již došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s podrobnostmi letů objevit řetězec flight_pagetype = 'offerdetail'.
Lidé, kteří nedokončili konverzi Lidé, kteří zahájili nákup letenky, ale let si nerezervovali. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamu lidí, u nichž v minulosti došlo ke konverzi. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s dokončením nákupu objevit řetězec flight_pagetype = 'cart'.
Lidé, u kterých v minulosti došlo ke konverzi Lidé, kteří si u vás v minulosti rezervovali lety. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách potvrzení rezervace objevit řetězec flight_pagetype = 'purchase'.
Hotely a pronájmy

Tyto seznamy jsou koncipovány tak, aby co nejlépe fungovaly na webech pro rezervace hotelů a pronájmů. Pokud inzerujete web, kde je možné rezervovat pokoje nebo byty, vaše značka pro remarketing by měla obsahovat parametr hrental_pagetype. Ten stránku zařadí do kategorie Hotely a pronájmy. Dále jsou uvedeny hodnoty vlastních parametrů pro jednotlivé typy seznamů, například hrental_pagetype='home'.

Výchozí remarketingový seznam Popis Informace o značce
Návštěvníci obecně Lidé, kteří navštívili web nebo použili aplikaci, ale nezobrazili si konkrétní hotely ani pronájmy. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří hledali nemovitosti, zobrazili si nemovitost, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, značka pro remarketing na všech stránkách vašeho webu musí obsahovat parametr hrental_pagetype. Pokud některé stránky nemají nastavenou žádnou hodnotu, (například 'home'), ponechte ji prázdnou.
Lidé, kteří hledali nemovitosti Lidé, kteří na vašich webových stránkách hledali hotely nebo pronájmy. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří si zobrazili nemovitost, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s výsledky vyhledávání objevit řetězec flight_pagetype = 'searchresults'.
Lidé, kteří si zobrazili nemovitost Lidé, kteří si na vašem webu zobrazili stránky konkrétních hotelů nebo pronájmů. Tento seznam nezahrnuje uživatele, kteří nedokončili konverzi, ani ty, u nichž v minulosti ke konverzi již došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s hotely a pronájmy objevit řetězec hrental_pagetype = 'offerdetail'.
Lidé, kteří nedokončili konverzi Lidé, kteří zahájili rezervaci hotelu nebo pronájmu, ale nedokončili ji. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamu lidí, u nichž v minulosti došlo ke konverzi. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách pro rezervaci objevit řetězec hrental_pagetype ='conversionintent'.
Lidé, u kterých v minulosti došlo ke konverzi Lidé, kteří si u vás v minulosti rezervovali hotel nebo pronájem. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s potvrzením objevit řetězec hrental_pagetype = 'conversion'.
Pracovní pozice

Tyto seznamy jsou koncipovány tak, aby co nejlépe fungovaly na webech s nabídkami pracovních příležitostí. Pokud inzerujete web, který nabízí volná místa, vaše značka pro remarketing by měla obsahovat parametr job_pagetype. Ten stránku zařadí do kategorie Pracovní pozice. Níže jsou uvedeny hodnoty vlastních parametrů pro jednotlivé typy seznamů, například job_pagetype = 'home'.

Výchozí remarketingový seznam Popis Informace o značce
Návštěvníci obecně Lidé, kteří navštívili web nebo použili aplikaci, ale nezobrazili si konkrétní pracovní pozice. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří hledali pracovní pozice, zobrazili si je, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, značka pro remarketing na všech stránkách vašeho webu musí obsahovat parametr job_pagetype. Pokud některé stránky nemají nastavenou žádnou hodnotu, (například 'home'), ponechte ji prázdnou.
Lidé, kteří hledali pracovní pozice Lidé, kteří hledali na vašich webových stránkách pracovní pozice. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří si zobrazili pracovní pozici, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s výsledky vyhledávání objevit řetězec job_pagetype = 'searchresults'.
Lidé, kteří si zobrazili pracovní pozici Lidé, kteří si na vašem webu prohlíželi stránky konkrétních pracovních pozic. Tento seznam nezahrnuje uživatele, kteří nedokončili konverzi, ani ty, u nichž v minulosti ke konverzi již došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s popisy pracovních pozic objevit řetězec job_pagetype = 'offerdetail'.
Lidé, kteří nedokončili konverzi Lidé, kteří začali vyplňovat formulář nebo požadavek kontaktování náborového pracovníka, ale neodeslali ho. Tento seznam nezahrnuje uživatele, u nichž v minulosti došlo ke konverzi. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s formuláři objevit řetězec job_pagetype = 'conversionintent'.
Lidé, u kterých v minulosti došlo ke konverzi Lidé, kteří v minulosti odeslali formulář nebo kontaktovali náborového pracovníka. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s potvrzením formulářů objevit řetězec job_pagetype = 'conversion'.
Místní slevové akce

Tyto seznamy jsou koncipovány tak, aby co nejlépe fungovaly na webech s nabídkami místních slevových akcí. Pokud inzerujete web, který nabízí slevové akce místních firem, vaše značka pro remarketing by měla obsahovat parametr local_pagetype. Ten stránku zařadí do kategorie Místní slevové akce. Níže jsou uvedeny hodnoty vlastních parametrů pro jednotlivé typy seznamů, například local_pagetype = 'home'.

Výchozí remarketingový seznam Popis Informace o značce
Návštěvníci obecně Lidé, kteří navštívili web nebo použili aplikaci, ale nezobrazili si konkrétní místní nabídky či slevové akce. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na všech stránkách vašeho webu objevit parametr local_pagetype. Pokud některé stránky nemají nastavenou žádnou hodnotu, (například 'home'), ponechte ji prázdnou.
Lidé, kteří hledali nabídky Lidé, kteří na vašem webu hledali místní nabídky. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří si zobrazili nabídku, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s výsledky vyhledávání objevit řetězec local_pagetype = 'searchresults'.
Lidé, kteří si zobrazili nabídku Lidé, kteří si na vašem webu zobrazili stránky konkrétních místních nabídek. Tento seznam nezahrnuje uživatele, kteří nedokončili konverzi, ani ty, u nichž v minulosti ke konverzi již došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s místními slevovými akcemi a nabídkami objevit řetězec local_pagetype = 'offerdetail'.
Lidé, kteří nedokončili konverzi Lidé, kteří zahájili nákup v rámci místní slevové akce nebo nabídky, ale nedokončili ho. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamu lidí, u nichž v minulosti došlo ke konverzi. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s formuláři objevit řetězec local_pagetype = 'conversionintent'.
Lidé, u kterých v minulosti došlo ke konverzi Lidé, kteří v minulosti využili některou z vašich místních slevových akcí nebo nabídek. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s potvrzením nákupu objevit řetězec local_pagetype = 'conversion'.
Maloobchod

Tyto seznamy jsou koncipovány tak, aby co nejlépe fungovaly na webech elektronického obchodu nebo maloobchodního prodeje. Pokud inzerujete web, který prodává produkty, vaše značka pro remarketing by měla obsahovat parametr ecomm_pagetype. Ten stránku zařadí do kategorie Maloobchod. Níže jsou uvedeny hodnoty vlastních parametrů pro jednotlivé typy seznamů, například ecomm_pagetype = 'home'.

Výchozí remarketingový seznam Popis Informace o značce
Návštěvníci obecně Návštěvníci webu, kteří nebyli na stránkách označených ecomm_pagetype='product', 'cart' nebo 'purchase'. Do tohoto seznamu budou přidáni všichni návštěvníci kromě těch, kteří si prohlíželi produkty, opustili nákupní košík nebo v minulosti něco koupili. Aby se tento seznam naplnil, značka pro remarketing na všech stránkách vašeho webu musí obsahovat parametr ecomm_pagetype. Pokud některé stránky nemají nastavenou žádnou hodnotu, (například 'home'), ponechte ji prázdnou.
Uživatelé, kteří si prohlíželi produkty Lidé, kteří si na vašem webu prohlíželi stránky konkrétních produktů. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří opustili nákupní košík nebo v minulosti něco koupili. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách produktů objevit řetězec ecomm_pagetype = 'product'.
Poznámka: Google Ads umí do tohoto seznamu také automaticky přidat uživatele, kteří si na vašem webu prohlíželi produkty.
Uživatelé, kteří opustili nákupní košík Lidé, kteří přidali produkty do nákupního košíku, ale nákup nedokončili. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamu lidí, kteří v minulosti nakoupili. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách košíku objevit řetězec ecomm_pagetype = 'cart'.
Lidé, kteří v minulosti nakoupili Lidé, kteří u vás v minulosti koupili nějaké produkty. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s potvrzením nákupu objevit řetězec ecomm_pagetype = 'purchase'.
Reality

Tyto seznamy jsou koncipovány tak, aby co nejlépe fungovaly na webech s nabídkami realit nebo bydlení. Pokud inzerujete web, který nabízí bydlení nebo nemovitosti na prodej, vaše značka pro remarketing by měla obsahovat parametr listing_pagetype. Ten stránku zařadí do kategorie Reality. Níže jsou uvedeny hodnoty vlastních parametrů pro jednotlivé typy seznamů, například listing_pagetype = 'home'.

Výchozí remarketingový seznam Popis Informace o značce
Návštěvníci obecně Lidé, kteří navštívili web nebo použili aplikaci, ale nezobrazili si konkrétní zápisy. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří hledali zápisy, zobrazili si je, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na všech stránkách vašeho webu objevit parametr listing_pagetype. Pokud některé stránky nemají nastavenou žádnou hodnotu, (například 'home'), ponechte ji prázdnou.
Lidé, kteří hledali zápisy Lidé, kteří hledali na vašem webu zápisy. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří si zobrazili zápis, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s výsledky vyhledávání objevit řetězec listing_pagetype = 'searchresults'.
Lidé, kteří si zobrazili zápis Lidé, kteří si na vašem webu prohlíželi stránky konkrétních zápisů. Tento seznam nezahrnuje uživatele, kteří nedokončili konverzi, ani ty, u nichž v minulosti ke konverzi již došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách zápisů objevit řetězec listing_pagetype = 'offerdetail'.
Lidé, kteří nedokončili konverzi Lidé, kteří začali vyplňovat formulář nebo žádost o schůzku, ale nic neodeslali. Tento seznam nezahrnuje uživatele, u nichž v minulosti došlo ke konverzi. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s formuláři objevit řetězec listing_pagetype = 'conversionintent'.
Lidé, u kterých v minulosti došlo ke konverzi Lidé, kteří v minulosti odeslali formulář nebo si sjednali schůzku. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s potvrzením objevit řetězec listing_pagetype = 'conversion'.
Cestování

Tyto seznamy jsou koncipovány tak, aby co nejlépe fungovaly na webech cestovních kanceláří. Pokud inzerujete web, který prodává nebo rezervuje zájezdy a související speciální nabídky, vaše značka pro remarketing by měla obsahovat parametr travel_pagetype. Ten stránku zařadí do kategorie Cestování. Níže jsou uvedeny hodnoty vlastních parametrů pro jednotlivé typy seznamů, například travel_pagetype = 'home'.

Výchozí remarketingový seznam Popis Informace o značce
Návštěvníci obecně Lidé, kteří navštívili web nebo použili aplikaci, ale nezobrazili si konkrétní nabídky zájezdů. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří hledali zápisy, zobrazili si je, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, značka pro remarketing na všech stránkách vašeho webu musí obsahovat parametr travel_pagetype. Pokud některé stránky nemají nastavenou žádnou hodnotu, (například 'home'), ponechte ji prázdnou.
Lidé, kteří hledali zápisy Lidé, kteří na vašem webu hledali nabídky zájezdů. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří si zobrazili zápis, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s výsledky vyhledávání objevit řetězec travel_pagetype = 'searchresults'.
Lidé, kteří si zobrazili zápis Lidé, kteří si na vašem webu zobrazili stránky konkrétních zájezdů. Tento seznam nezahrnuje uživatele, kteří nedokončili konverzi, ani ty, u nichž v minulosti ke konverzi již došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách zájezdů objevit řetězec travel_pagetype = 'offerdetail'.
Lidé, kteří nedokončili konverzi Lidé, kteří zahájili rezervaci zájezdu, ale nedokončili ji. Tento seznam nezahrnuje uživatele, u nichž v minulosti došlo ke konverzi. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s rezervačními formuláři objevit řetězec travel_pagetype = 'conversionintent'.
Lidé, u kterých v minulosti došlo ke konverzi Lidé, kteří si u vás v minulosti rezervovali nějaký zájezd. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s potvrzením rezervace objevit řetězec travel_pagetype = 'conversion'.
Vlastní

Pokud inzerujete web, který nespadá do žádné z výše uvedených kategorií, můžete použít parametr dynx_pagetype. Dále jsou uvedeny hodnoty vlastních parametrů pro jednotlivé typy seznamů, například dynx_pagetype = 'home'.

Výchozí remarketingový seznam Popis Informace o značce
Návštěvníci obecně Lidé, kteří navštívili web nebo použili aplikaci, ale nezobrazili si konkrétní stránky. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří něco hledali, zobrazili si produkty nebo služby, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, značka pro remarketing na všech stránkách vašeho webu musí obsahovat parametr dynx_pagetype. Pokud některé stránky nemají nastavenou žádnou hodnotu, (například 'home'), ponechte ji prázdnou.
Lidé, kteří navštívili stránku vyhledávání Lidé, kteří na vašich webových stránkách něco hledali. Tento seznam nezahrnuje osoby ze seznamů lidí, kteří si zobrazili produkty nebo služby, nedokončili konverzi nebo u nich v minulosti ke konverzi došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s výsledky vyhledávání objevit řetězec dynx_pagetype = 'searchresults'.
Lidé, kteří si zobrazili službu nebo produkt Lidé, kteří si na vašem webu prohlíželi konkrétní stránky. Tento seznam nezahrnuje uživatele, kteří nedokončili konverzi, ani ty, u nichž v minulosti ke konverzi již došlo. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách produktů nebo služeb objevit řetězec dynx_pagetype = 'offerdetail'.
Lidé, kteří nedokončili konverzi Lidé, kteří zahájili konverzi nebo nákup, ale danou akci nedokončili. Tento seznam nezahrnuje uživatele, u nichž v minulosti došlo ke konverzi. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách košíku nebo formulářů objevit řetězec dynx_pagetype = 'conversionintent'.
Lidé, u kterých v minulosti došlo ke konverzi Lidé, kteří u vás v minulosti nakoupili nebo u nich došlo ke konverzi. Aby se tento seznam naplnil, musí se ve značce pro remarketing na stránkách s potvrzením nákupu objevit řetězec dynx_pagetype = 'conversion'.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory