Så använder Google data från Kundmatchning

I denna artikel beskriver vi hur vi hanterar de datafiler som du laddar upp för att använda med Kundmatchning.

Med Kundmatchning i Google Ads kan du använda den information som kunderna har delat med dig för att nå dem där de befinner sig. Annonser visas för kunderna utifrån data om dessa kunder som du delar med Google.

Vi är medvetna om hur viktiga och känsliga dina kunduppgifter är. Därför skyddar och hemlighåller vi den information du delar med oss.

Så hanterar vi din data

De kunddatafiler som du laddar upp används enbart för att matcha dina kunder med Google-konton och säkerställa att dina Kundmatchning-kampanjer i Google Ads följer våra policyer. Vi skyddar och håller din data konfidentiell med hjälp av samma branschledande standarder som vi använder för att skydda våra egna användares data.

Google får inte åtkomst till faktiska e-postadresser. Googles system omvandlar de kontaktuppgifter vi har för Google-konton, som e-postadresser och telefonnummer, till hashade koder med hjälp av den säkra hash-algoritmen SHA256. Detta är en enkelriktad hashningsmekanism som inte kan dekrypteras.

Så här behandlar vi de datafiler som du laddar upp:

  • Begränsad dataanvändning. Vi använder inte dina datafiler för några andra ändamål än för att skapa målgrupper för Kundmatchning och se till att våra policyer följs. Vi använder inte dina datafiler för att bygga upp eller utöka profiler för dina kunder.
  • Begränsad dataåtkomst. Vi delar inte dina datafiler med andra Google-team annat än för att skapa målgrupper för Kundmatchning och se till att våra policyer följs. Vi använder åtkomstkontroller för våra anställda för att skydda dina datafiler mot obehörig åtkomst.
  • Begränsad datadelning. Vi delar inte dina datafiler med tredje part, inklusive andra annonsörer. Google kan lämna ut denna data för att följa gällande lagar och regler, juridiska processer eller tvingande krav från myndigheter.
  • Begränsad datalagring. Vi lagrar inte dina datafiler längre än vad som krävs för att skapa målgrupper för Kundmatchning och se till att våra policyer följs. När detta är klart raderar vi datafilerna som du har laddat upp via Google Ads-gränssnittet eller API:et.

Vi lägger stor vikt vid att de system vi använder när vi lagrar dina filer är säkra och tillförlitliga. Vi har särskilda team för datateknisk säkerhet som arbetar med att skydda våra system mot externa hot. Vi lagrar all data i krypterat format för att skydda den mot obehörig åtkomst.

Vi utnyttjar inte det faktum att en Google-användare finns i dina målgrupper för Kundmatchning för att bygga upp eller utöka profiler om den användaren, och vi lämnar inte heller ut informationen att en Google-användare finns i dessa målgrupper till tredje part, inklusive andra annonsörer. När vi genererar dina liknande målgrupper kan vi jämföra profiler över Googles användare i din målgrupp för Kundmatchning med andra användarprofiler på Google. Precis som med andra annonseringsprodukter från Google kan vi använda information som härleds från visningar och klick på Kundmatchning-annonser för att förbättra Google Ads samt andra produkter och tjänster från Google.

Dataintegritet och säkerhetscertifieringar

ISO 27001

Google har ISO 27001-certifierat system, program, medarbetare, teknik, processer och datacenter som betjänar flera produkter från Google, inklusive Kundmatchning. Ladda ned Google Ads/Analytics Scope Expansion Certificate 2019 — ISO27001 (PDF) eller läs mer om ISO 27001.

Om processen bakom kunddatamatchning

Läs mer om uppladdningsprocessen och hur Google matchar din kundinformation med Google-konton.

Senast uppdaterad: september 2020

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt