Så använder Google data från Kundmatchning

Med Kundmatchning i Google Ads kan du visa annonser för dina kunder baserat på uppgifter om kunderna som du delar med Google. Vi är medvetna om hur viktiga och känsliga dina kunduppgifter är. Därför skyddar och hemlighåller vi den information du delar med oss. I den här artikeln beskriver vi hur vi hanterar de datafiler som du överför för att använda med Kundmatchning.

Så hanterar vi dina uppgifter

Datafilerna som du överför används enbart för att matcha dina kunder med Google-konton och säkerställa att dina kampanjer för Kundmatchning i Google Ads följer våra policyer. Vi håller din information hemlig och säker med hjälp av samma branschledande standarder som vi använder för att skydda våra egna användaruppgifter.

Mer specifikt behandlar vi de datafiler du lägger upp så här:

  • Begränsad dataanvändning. Vi använder inte dina datafiler för några andra ändamål än för att skapa målgrupper för Kundmatchning och se till att våra policyer följs. Vi använder inte dina datafiler för att bygga upp eller utöka profiler för dina kunder.
  • Begränsad dataåtkomst. Vi delar inte dina datafiler med andra team hos Google annat än för att skapa målgrupper för Kundmatchning och se till att våra policyer följs. Vi använder åtkomstkontroller för våra anställda för att skydda dina datafiler från obehörig åtkomst.
  • Begränsad datadelning. Vi delar inte dina datafiler med någon tredje part, vilket även omfattar andra annonsörer. Vi kan dela uppgifterna för att följa gällande lagar och regler, juridiska processer eller tvingande krav från myndigheter.
  • Begränsad datalagring. Vi lagrar inte dina datafiler längre än vad som krävs för att skapa målgrupper för Kundmatchning och se till att våra policyer följs. När det är klart raderar vi datafilerna som du har överfört via Google Ads-gränssnittet eller API:et.

Vi lägger stor vikt vid att de system vi använder när vi lagrar dina filer är säkra och tillförlitliga. Vi har särskilda team för datateknisk säkerhet som arbetar med skydd mot externa hot mot våra system, och vi lagrar alla datafiler i krypterat format som skydd mot obehörig åtkomst.

Vi utnyttjar inte det faktum att en Google-användare finns i dina målgrupper för Kundmatchning för att bygga upp eller utöka profiler om den användaren, och vi delar heller inte med oss av informationen att en Google-användare finns i dessa målgrupper till någon tredje part, inklusive andra annonsörer. När vi genererar dina liknande målgrupper kan vi jämföra profiler över Googles användare i din målgrupp för Kundmatchning med andra användarprofiler på Google. Precis som med andra annonseringsprodukter från Google kan vi använda information som härleds från visningar och klick på Kundmatchning-annonser för att förbättra Google Ads samt andra produkter och tjänster från Google.

Datasekretess och säkerhetscertifieringar

Privacy Shield

Det amerikanska handelsdepartementet har nu intygat att Googles Privacy Shield-certifiering till fullo uppfyller kraven. Se vår Privacy Shield-certifiering.

ISO 27001

Google har ISO 27001-certifierat system, program, medarbetare, teknik, processer och datacenter som betjänar flera produkter från Google, inklusive Kundmatchning. Download the Google Ads/Analytics Scope Expansion Certificate 2019 — ISO27001 (PDF)-certifikatet eller läs mer om ISO 27001.

Om processen bakom kunddatamatchning

Läs mer om uppladdningsprocessen och hur Google matchar din kundinformation mot Google-konton.

Det amerikanska handelsdepartementet har formellt godkänt att Googles Privacy Shield-certifiering till fullo uppfyller kraven och vår certifiering finns med i Privacy Shield-listan.

Senast uppdaterad: Mars 2018

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt