Ako spoločnosť Google používa údaje Vlastných zoznamov zákazníkov

Vlastné zoznamy zákazníkov v službe Google Ads umožňujú zobrazovať zákazníkom reklamy na základe údajov o týchto zákazníkoch, ktoré zdieľate s Googlom. Chápeme, aké dôležité a citlivé sú údaje vašich zákazníkov, a sme zaviazaní chrániť dôvernosť a zabezpečenie údajov, ktoré s nami zdieľate. V tomto článku si prečítate, ako pracujeme so súbormi s údajmi, ktoré nahráte do Vlastných zoznamov zákazníkov.

Ako pracujeme s vašimi údajmi

Nahrané súbory s údajmi použijeme iba na priradenie zákazníkov k účtom Google a na zabezpečenie toho, že vaše kampane Google Ads využívajúce Vlastné zoznamy zákazníkov sú v súlade s našimi pravidlami. Pokiaľ ide o dôvernosť a zabezpečenie vašich údajov, uplatňujeme najvyššie normy v odvetví – tie isté ako pri ochrane údajov našich vlastných používateľov.

Konkrétnejšie informácie o tom, ako pracujeme s nahranými súbormi s údajmi:

  • Obmedzené použitie údajov. Vaše údaje nepoužijeme na žiaden iný účel, než je tvorba publika vo Vlastných zoznamoch zákazníkov a zaistenie súladu s našimi pravidlami. Vaše súbory s údajmi nepoužijeme na vytváranie či dopĺňanie profilov vašich zákazníkov.
  • Obmedzený prístup k údajom. Vaše súbory s údajmi nebudeme zdieľať s inými tímami Google, než sú tie, ktoré sa zaoberajú tvorbou publika vo Vlastných zoznamoch zákazníkov a zaisťovaním súladu s našimi pravidlami. Pomocou systémov na riadenie prístupu zamestnancov chránime vaše súbory s údajmi pred neoprávneným prístupom.
  • Obmedzené zdieľanie údajov. Vaše súbory s údajmi nebudeme zdieľať s tretími stranami vrátane iných inzerentov. Tieto údaje však môžeme zdieľať s cieľom dodržať príslušný zákon, predpis, právny proces alebo vynútiteľnú žiadosť vlády.
  • Obmedzené uchovávanie údajov. Vaše súbory s údajmi nebudeme uchovávať dlhšie než je potrebné na vytvorenie publika vo Vlastných zoznamoch zákazníkov a na zaistenie súladu s našimi pravidlami. Po dokončení týchto procesov súbory s údajmi, ktoré ste nahrali prostredníctvom rozhrania Google Ads alebo API, bezodkladne odstránime.

Zaviazali sme sa tiež zabezpečiť, že systémy, ktoré používame na ukladanie vašich súborov s údajmi zostanú bezpečné a spoľahlivé. Máme špecializované tímy bezpečnostných technikov, ktoré chránia naše systémy pred externými hrozbami. Okrem toho všetky vaše súbory s údajmi ukladáme v šifrovanom formáte, aby sme ich ochránili pred neoprávneným prístupom.

Zahrnutie používateľa služieb Google do vášho publika Vlastných zoznamov zákazníkov nevyužívame na vytváranie ani rozširovanie profilov tohto používateľa a informácie o zahrnutí používateľa služieb Google do vášho publika Vlastných zoznamov zákazníkov nezdieľame so žiadnou treťou stranou vrátane iných inzerentov. Pri generovaní podobných segmentov publika môžeme porovnať profily používateľov služieb Google v publiku Vlastných zoznamov zákazníkov s profilmi iných používateľov služieb Google. Informácie odvodené zo zobrazení alebo kliknutí na reklamy využívajúce Vlastné zoznamy zákazníkov môžeme podobne ako pri iných reklamných produktoch Googlu použiť na zlepšenie služby Google Ads a ďalších produktov a služieb Googlu.

Ochrana súkromia a certifikácie zabezpečenia

Privacy Shield

Ministerstvo obchodu Spojených štátov amerických schválilo certifikáciu spoločnosti Google ako plne kompatibilnú pre program Privacy Shield. Pozrite si našu certifikáciu pre program Privacy Shield.

ISO 27001

Google získal certifikáciu podľa normy ISO 27001 pre systémy, aplikácie, ľudí, technológie, procesy a dátové centrá obsluhujúce viacero produktov Googlu vrátane Vlastných zoznamov zákazníkov. Kliknite na Download the Google Ads/Analytics Scope Expansion Certificate 2019 — ISO27001 (PDF) a stiahnite si certifikát alebo si prečítajte ďalšie informácie o norme ISO 27001.

Priraďovanie údajov zákazníkov

Prečítajte si ďalšie informácie o procese nahrávania a spôsobe, akým Google priraďuje vaše údaje zákazníkov k účtom Google.

Ministerstvo obchodu Spojených štátov amerických teraz formálne schválilo certifikáciu Googlu ako plne vyhovujúcu programu Privacy Shield. Našu certifikáciu si môžete pozrieť v zozname Privacy Shield.

Posledná aktualizácia: Marec 2018

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory