Slik bruker Google Kundematch-data

Med Google Ads Kundematch kan du vise annonser til kundene dine basert på data om kundene som du deler med Google. Vi forstår at kundenes data er både viktige og sensitive, og vi forplikter oss til å sørge for full konfidensialitet og sikkerhet for dataene du deler med oss. I denne artikkelen finner du informasjon om hvordan vi behandler datafilene du laster opp for bruk i Kundematch.

Slik behandler vi dataene dine

Datafilene du laster opp, brukes bare til å matche kundene dine med Google-kontoer og sikre at kampanjene der du bruker Google Ads Kundematch, er i tråd med retningslinjene våre. Vi holder dataene dine konfidensielle og lagrer dem trygt ved hjelp av de samme bransjeledende standardene vi bruker for å beskytte dataene til våre egne brukere.

Mer spesifikt gjør vi følgende med datafilene du laster opp:

  • Begrenset bruk av dataene: Vi bruker ikke datafilene dine til noe annet formål enn å opprette Kundematch-målgruppene dine og sikre at retningslinjene overholdes. Vi bruker ikke datafilene dine til å opprette eller utbedre profiler av kundene dine.
  • Begrenset tilgang til dataene: Vi deler ikke datafilene dine med andre Google-team utover det som er nødvendig for å opprette Kundematch-målgruppene dine og sikre at retningslinjene overholdes. Vi beskytter dataene dine mot uautorisert tilgang ved hjelp av tilgangskontroller for ansatte.
  • Begrenset deling av dataene: Vi deler ikke datafilene dine med noen tredjeparter, heller ikke andre annonsører. Det kan hende vi dele dataene for å overholde gjeldende lover, bestemmelser, juridiske prosesser eller håndhevbare forespørsler fra myndighetene.
  • Begrenset lagring av dataene: Vi beholder ikke datafilene dine lenger enn det som er nødvendig for å opprette Kundematch-målgruppene dine og sikre at retningslinjene overholdes. Når disse prosessene er fullført, sletter vi umiddelbart datafilene du har lastet opp via Google Ads-grensesnittet eller API-et.

Vi forplikter oss også til å sørge for at systemene vi bruker til å lagre datafilene dine, forblir sikre og pålitelige. Vi har våre egne sikkerhetsteam som beskytter systemene våre mot eksterne trusler, og vi lagrer alle datafilene dine i et kryptert format for å beskytte dem mot uautorisert tilgang.

Vi bruker ikke informasjon om at en Google-bruker befinner seg i Kundematch-målgruppene dine, til å lage eller utvide profiler om den aktuelle brukeren. Vi deler heller ikke denne informasjonen med noen tredjepart, innbefattet andre annonsører. Når vi genererer lignende målgrupper for deg, kan det hende vi sammenligner profilene til Google-brukerne i Kundematch-målgruppen din med profilene til andre Google-brukere. Vi kan bruke informasjon utledet fra visninger av eller klikk på Kundematch-annonser for å forbedre Google Ads og andre Google-produkter og -tjenester – akkurat som med andre annonseringsprodukter fra Google.

Personvern og sikkerhetssertifiseringer

Privacy Shield

Det amerikanske handelsdepartementet (Department of Commerce) har nå godkjent at Google fullt ut overholder Privacy Shield-rammeverket. Se Privacy Shield-sertifiseringen vår.

ISO 27001

Google har oppnådd ISO 27001-sertifisering for systemene, programmene, teknologien, prosessene og datasentrene som en rekke Google-produkter er basert på, og personene som står bak. Dette gjelder også Kundematch. Last ned Google Ads-/Analytics-sertifikatet for utvidet omfang for 2019 – ISO27001 (PDF) eller finn ut mer om ISO 27001.

Om prosessen for søk etter samsvarende kundedata

Finn ut mer om opplastingsprosessen og hvordan Google avdekker samsvar mellom kundedataene dine og Google-kontoer.

Det amerikanske handelsdepartementet har nå formelt bekreftet at Google fullt ut overholder Privacy Shield-rammeverket. Du kan se sertifiseringen vår i Privacy Shield-listen.

Sist oppdatert: Mars 2018

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt