Länka Google Ads till Google Analytics App och webb eller Firebase

Google Analytics App och webb-egendomen är för närvarande på betastadiet. Läs mer

I denna artikel beskriver vi hur du länkar ditt Google Ads-konto till en Google Analytics app- och webbegendom eller ett Firebase-projekt. När du har länkat ditt Google Ads-konto till en Google Analytics app- och webbegendom eller ett Firebase-projekt kan du

 • importera konverteringar, målgrupper och konverteringshändelsedata (till exempel parametrar)
 • se hur kampanjer leder till appinstallationer och åtgärder i appar för dina Android- och iOS-appar samt besök till och beteende på din webbplats.

Innan du börjar

Använd ett Google-konto som har följande behörigheter:

 • I Google Ads behöver Google-kontot ha administrativ åtkomst till Google Ads-kontot (eller ett förvaltarkonto).
 • Om du länkar till ett Firebase-projekt måste ditt Google-konto vara ägare till projektet du vill länka.
 • Om du länkar till en Google Analytics app och webbegendom måste ditt Google-konto ha redigeringsbehörighet i motsvarande Google Analytics-konto.

Obs! När du uppgraderar Firebase-projektet till en Google Analytics app- och webbegendom migreras Firebase-länkarna med Google Ads automatiskt till den nya Google Analytics app- och webbegendomen.

Ta bort länken mellan Google Ads och Google Analytics App och webb eller Firebase

Du kan när som helst ta bort länken mellan ditt Google Ads-konto och en Google Analytics app- och webbegendom eller ett Firebase-projekt. Om du vill ta bort länken till din Google Analytics app- och webbegendom eller ditt Firebase-projekt behöver du ha administrativ åtkomst till Google Ads-kontot. När du tar bort länken

 • slutar Google Ads och de tidigare länkade egendomarna dela data
 • slutar Google Ads importera konverteringar från tidigare länkade egendomar, och nya användare läggs inte till i anslutna remarketinglistor.
 • Du kan fortfarande se data som har delats tidigare i Google Ads och Google Analytics App och webb eller Firebase.

Kom ihåg

Om ditt Google Ads-konto hanteras av ett förvaltarkonto har du åtkomst till den data som förvaltarkontot importerar från Google Analytics App och webb eller Firebase (enligt förvaltarkontot). Om förvaltarkontot tar bort länken från Google Analytics App och webb eller Firebase har du inte åtkomst till ny data, men du kan fortfarande se tidigare delad data.

Anvisningar

Länka Google Ads till en Google Analytics app- och webbegendom eller ett Firebase-projekt

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen i det övre högra hörnet av ditt konto och välj sedan Länkade konton.
 3. Klicka på Detaljer på kortet Google Analytics App och webb samt Firebase. Om du har redigeringsåtkomst till Google Analytics App och webbegendomar eller om du är ägare till Firebase-projekt visas en tabell med alla tillgängliga Google Analytics App och webbegendomar och Firebase-projekt.
 4. Leta reda på en Google Analytics app- och webbegendom eller ett Firebase-projekt i tabellen och klicka sedan på Länka. Om du vill se vilka appar som är kopplade till ett projekt klickar du på nedåtpilen till vänster om projektnamnet.
 5. I bekräftelsefönstret klickar du på Länka.
  • (Valfritt) Om du vill dela dina Google Analytics-målgrupper eller Firebase-konverteringsparametrar med Google Ads klickar du på reglaget bredvid Importera Google Analytics-målgrupper efter länkning (rekommenderas) innan du klickar på Länka. Tänk på att du måste ta bort länken mellan ditt Google Ads-konto och Google Analytics App och webbegendomen eller Firebase-projektet om du inte längre vill dela Google Analytics-målgrupper. Du kan även ändra denna inställning när som helst direkt i Google Analytics.

Om ditt Google Ads-konto hanteras av ett eller flera förvaltarkonton visar kolumnen Konton vilka av förvaltarkontona som är länkade till en Google Analytics App och webb-egendom eller ett Firebase-projekt.

 1. Om Google Ads-kontot hanteras av flera förvaltarkonton (till exempel av en underansvarig och ett förvaltarkonto) så visas huvudförvaltarkontot i kolumnen Konton.
 2. Om en Google Analytics App och webbegendom eller ett Firebase-projekt är länkat till ditt Google Ads-konto men inte länkat till ett förvaltarkonto visas ett streck (-) i kolumnen Konton.

Ta bort länken mellan Google Ads och en Google Analytics App- och webbegendom eller ett Firebase-projekt

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen i det övre högra hörnet av ditt konto och välj sedan Länkade konton.
 3. Klicka på Detaljer på kortet Google Analytics App och webb samt Firebase.
 4. Leta reda på Google Analytics App- och webbegendomen eller Firebase-projektet i tabellen och klicka på Ta bort länk.
 5. Bekräfta genom att klicka på Ta bort länk igen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt