Länka Google Ads till Google Analytics App och webb eller Firebase

Google Analytics App och webb-egendomen är för närvarande på betastadiet. Läs mer

Den här artikeln handlar om hur du länkar till och tar bort länken mellan ditt Google Ads-konto och Google Analytics App och webb och Firebase. När du har länkat ditt Google Ads-konto till en Google Analytics App och webb-egendom eller ett Firebase-projekt kan du

 • importera konverteringar, konverteringshändelsedata (t.ex. parametrar) och målgrupper
 • se hur annonskampanjer leder till appinstallationer och åtgärder i appar för dina Android- och iOS-appar
 • importera webbremarketinglistor och webbkonverteringshändelser (endast för en Google Analytics App och webb-egendom).

 

Om att ta bort länken mellan Google Ads och Google Analytics App och webb eller Firebase

Du kan när som helst ta bort länken mellan ditt Google Ads-konto och Google Analytics App och webb eller Firebase. När du tar bort länken

 • slutar Google Ads och de tidigare länkade egendomarna att dela data
 • slutar Google Ads importera konverteringar från tidigare länkade egendomar, och nya användare läggs inte till i anslutna remarketinglistor.
 • Du kommer fortfarande att kunna se tidigare delade data i Google Ads och Google Analytics App och webb eller Firebase.

Du kan ta bort länken mellan din Google Analytics App och webb-egendom och Google Ads eller Google Analytics. På samma sätt kan du ta bort länken mellan ditt Firebase-projekt och Google Ads eller ditt Firebase-konto

Tänk på detta

Om ditt konto hanteras av ett förvaltarkonto har du tillgång till alla egendomar som är länkade till förvaltarkontot. Alla uppgifter som förvaltarkontot importerar från Google Analytics App och webb eller Firebase kommer också att vara tillgängliga. Om förvaltarkontot tar bort länkar från dessa egendomar tas även länkarna för ditt konto bort.

Innan du börjar

Om du vill länka Google Ads till en Google Analytics App och webb-egendom eller ett Firebase-projekt använder du ett Google-konto med följande behörigheter:

 • I Google Ads måste Google-kontot ha administrativ åtkomst.
 • Om du länkar till ett Firebase-projekt måste ditt Google-konto vara ägare till det projekt som du vill länka.
 • Om du länkar till en Google Analytics App och webb-egendom måste ditt Google-konto ha redigeringsbehörighet till motsvarande Google Analytics-konto.

Dessa behörigheter krävs även om du behöver ta bort länken till ditt Google Ads-konto.

Obs! När du uppgraderar Firebase-projektet till en Google Analytics App och webb-egendom migreras Firebase-länkarna med Google Ads automatiskt till den nya Google Analytics App och webb-egendomen.

Anvisningar

Så här länkar du en Google Analytics App och webb-egendom eller ett Firebase-projekt i Google Ads:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen i det övre högra hörnet av ditt konto och välj sedan Länkade konton.
 3. Klicka på Detaljer under Google Firebase. Om Google-kontot har redigeringsåtkomst till alla Google Analytics App och webb-egendomar eller är projektägare till några Firebase-projekt visas de i tabellen.
 4. Leta reda på Google Analytics App och webb-egendomen eller Firebase-projektet i tabellen och klicka sedan på Länka. Om du vill se vilka appar som är kopplade till ett projekt klickar du på nedåtpilen till vänster om projektnamnet.

  Obs! Google Analytics App och webb-egendomarna visas som Firebase-projekt i tabellerna och representeras av sina länkade Firebase-projekt. Om en Google Analytics App och webb-egendom inte har ett länkat Firebase-projekt visas den inte i tabellen.
   
 5. Gör detta i länkbekräftelsefönstret som visas härnäst:
  • Om du vill kan du aktivera alternativet att dela dina Google Analytics App och webb- eller Firebase-målgrupper med detta Google Ads-konto.
  • Klicka på Länka för att fortsätta länka Firebase-projektet till ditt Google Ads-konto.

Om ditt Google Ads-konto hanteras av ett eller flera förvaltarkonton visar kolumnen Konton vilka av förvaltarkontona som är länkade till en Google Analytics App och webb-egendom eller ett Firebase-projekt. 

 1. Om kontot hanteras av flera förvaltarkonton (till exempel av en underansvarig och ett förvaltarkonto) kan du hålla markören över informationen för att se vilka förvaltarkonton som är länkade till projektet.
 2. Om en Google Analytics App och webb-egendom eller ett Firebase-projekt bara är länkat till ditt konto och inte till ett förvaltarkonto står det ”Det här kontot” i kolumnen Konton.

Så här tar du bort länken till en Google Analytics App och webb-egendom eller ett Firebase-projekt i Google Ads:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen i det övre högra hörnet av ditt konto och välj sedan Länkade konton.
 3. Klicka på Detaljer under Google Firebase.
 4. Leta reda på projektet i tabellen och klicka på Ta bort länk.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt