Om Google Analytics-data i Google Ads-rapporter

När du har länkat ditt Google Analytics-konto till ditt Google Ads-konto kan du importera Analytics-data till Google Ads och se uppgifterna i ditt Google Ads-konto. Denna data kan ge dig insikter och underlag för att optimera din kampanj.

I den här artikeln beskriver vi varför det kan vara praktiskt att se Google Analytics-data i ditt Google Ads-konto. När du känner dig redo kan du sedan följa anvisningarna om hur du lägger till Google Analytics-kolumner i rapporterna.

Så fungerar det

För att kunna se Google Analytics-data i Google Ads måste du först aktivera automatisk taggning i ditt Google Ads-konto, länka dina Google Ads- och Google Analytics-konton och välja från vilka Google Analytics-vyer som mätvärden om webbplatsen ska importeras. Sedan lägger du till Google Analytics-kolumner i Google Ads-rapporterna.

När du visar Google Analytics-mätvärden om webbplatsengagemang sida vid sida med statistik om ditt Google Ads-resultat kan du se vad användarna gör när de har klickat på din annons och kommit till din målsida. Du kan se följande information:

 • Avvisningsfrekvens: När en besökare ser en enstaka webbsida eller utlöser en enstaka händelse tolkar Analytics sessionen som en avvisning. Din webbplats avvisningsfrekvens är hur många sessioner som har avvisats i procent.
 • Gen. sessionslängd (sekunder): Den genomsnittliga tid som en besökare stannade på din webbplats.
 • Sidor/session: Det genomsnittliga antalet sidor som visades per session.
 • % nya sessioner: Den uppskattade procentandelen förstagångssessioner.

Den här informationen hjälper dig att se hur effektiva dina kampanjer och annonsgrupper är så att du kan fatta beslut om budget, bud, målsidor och annonstext.

Om du till exempel visar en annonsgrupps avvisningsfrekvens bredvid dess klickfrekvens (CTR) kan du få en uppfattning om huruvida besökarna hittar det de förväntar sig på din webbplats när de klickar på din annons.

Är du redo att lägga till Google Analytics-data i dina Google Ads-rapporter? Följ anvisningarna om hur du lägger till Google Analytics-data i Google Ads-rapporter.

Exempel

Dan säljer blommor online. En av hans kampanjer gäller blommor till födelsedagar, och han experimenterar med olika sökordsteman för att hitta det budskap som ger störst försäljning. En av hans annonsgrupper fokuserar på buketter medan en annan innehåller sökord och annonser som rör blomsterarrangemang.

När han tittar på klickfrekvensen för dem båda ser han att fler personer klickar på annonserna i annonsgruppen för buketter än på annonserna i annonsgruppen för blomsterarrangemang. Först tror han att annonsgruppen för buketter är mer framgångsrik. Men när han lägger till kolumnen Avvisningsfrekvens (baserad på Google Analytics-data) i annonsgruppsrapporten ser han ny och viktig information.

Han upptäcker att även om annonserna i annonsgruppen för buketter har högre klickfrekvens (8 %) jämfört med annonserna om blomsterarrangemang (6 %), så har annonsgruppen för buketter också högre avvisningsfrekvens (60 %). Det innebär att mer än hälften av besökarna som kommer till hans webbplats via klick på annonsgruppen för buketter inte stannar kvar för att utforska webbplatsen eller göra ett köp.

Det kan betyda att annonsgruppen för buketter visserligen får många klick, men att det kanske inte är den typ av klick som Dan är ute efter. Han ser att annonsgruppen för blomsterarrangemang har lägre avvisningsfrekvens (30 %). Det innebär att personer som klickar sig fram till hans webbplats via dessa annonserna oftare stannar kvar på webbplatsen och tittar närmare på hans produkter.

 

Annonsgruppens tema Visningar Klickfrekvens Annonsklick Avvisningsfrekvens Besökare som
inte avvisas
födelsedagsbuketter 1 000 8 % 80 60 % 32
blomsterarrangemang till födelsedagar 1 000 6 % 60 30 % 42

 

Även om annonsgruppen för blomsterarrangemang får färre klick är den viktigare för Dan eftersom den ger klick från besökare som stannar kvar och utforskar webbplatsen.

Mer om Google Analytics-data i Google Ads

Avvikelser mellan Google Ads- och Google Analytics-data

I vissa situationer kanske informationen i Google Ads inte matchar informationen som har importerats från Google Analytics. Detta är några av de vanligaste orsakerna:

 • Google Ads spårar klick medan Google Analytics spårar sessioner. Det finns flera anledningar till att det kan förekomma skillnader i statistiken:
  • En person kan klicka på din annons flera gånger. När en person klickar på en annons flera gånger under samma session registreras flera klick i Google Ads, medan varje separat sidvisning registreras som en session i Google Analytics.
  • En person kan klicka på en annons och under en senare session återgå till webbplatsen direkt via ett bokmärke eller en sparad länk. Detta registreras som ett klick i Google Ads, men som flera sessioner i Analytics.
  • En person kan klicka på din annons, men ångra sig och avbryta inläsningen av sidan genom att klicka på en annan sida eller klicka på stopp- eller bakåtknappen i webbläsaren. Detta registreras inte som en session i Analytics, men räknas som ett klick i Google Ads.
 • För att faktureringen ska bli korrekt filtrerar Google Ads automatiskt bort ogiltiga klick från rapporterna.
 • Om du jämför långa datumintervall kan det hända att perioder då dina konton inte var länkade ingår i intervallet.
Informationens tillgänglighet och aktualitet
Obs! Från och med oktober 2019 är bara Google Analytics-data efter maj 2016 tillgängligt i Google Ads.

När du har importerat webbplatsstatistik för Google Analytics-vyn som du vill se i Google Ads tar det en stund innan data har importerats och kan visas i Google Ads. Kontrollera statusmeddelandet i kolumnen Åtgärder i rapporttabellen under Länkade konton > Google Analytics i Google Ads. I de flesta fall tar det mindre än en timme innan data och kolumner visas i Google Ads, men processen kan ta längre tid för större konton. När data har importerats kan du lägga till Google Analytics-data i Google Ads-rapporter.

Google Analytics börjar samla in och lagra Google Ads-specifik information så snart du har länkat dina konton i Google Analytics och Google Ads. Du kan alltså importera data från Google Analytics till Google Ads så länge ditt Google Ads-konto och Analytics-konto är länkade.

Exempel

Om du länkade dina konton den 1 maj och började importera Google Analytics-data till ditt Google Ads-konto den 15 maj innehåller Google Ads-rapporterna Google Analytics-data ända tillbaka till den 1 maj.

Det är bara Google Analytics-data som samlats in och behandlats från och med maj 2016 kan visas i Google Ads.Google Analytics bearbetar vanligtvis data löpande under dagen, men det kan ta upp till 24 timmar innan all data har uppdaterats. Om du till exempel skapar en rapport för ”i går” kl. 15.00 i dag kan det hända att viss information från i går (närmare bestämt från kl. 15.00 till midnatt) inte kommer med i rapporten.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt