เพิ่มแท็กเครื่องมือวัด Conversion ลงในเว็บไซต์

เมื่อสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในบัญชี Google Ads คุณจะได้รับแท็กเครื่องมือวัด Conversion เพื่อเพิ่มในเว็บไซต์ แท็กนี้จะทำการติดตามเมื่อผู้ที่คลิกโฆษณาเข้าไปยังเว็บไซต์และมีการกระทำที่มีคุณค่าตามที่คุณกำหนดไว้ เช่น การซื้อหรือการลงชื่อสมัครใช้

บทความนี้จะอธิบายวิธีเพิ่มแท็กลงในเว็บไซต์ ก่อนที่คุณจะเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามวิธีการตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion สำหรับเว็บไซต์แล้ว

วิธีการเหล่านี้ใช้สำหรับ Conversion ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์เท่านั้น สำหรับเครื่องมือวัด Conversion ชนิดอื่นๆ เช่น แอป การโทร หรือออฟไลน์ โปรดดูวิธีการได้ที่นี่

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่จะเพิ่มแท็กเครื่องมือวัด Conversion ลงในเว็บไซต์ได้ คุณจะต้องทำสิ่งต่อไปนี้

 • สร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion ในบัญชี Google Ads ทำตามวิธีการเหล่านี้ในการตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion สำหรับเว็บไซต์ เพื่อสร้างการกระทำที่ถือเป็น Conversion และรับแท็ก Conversion
 • มีสิทธิ์แก้ไขเว็บไซต์ คุณหรือนักพัฒนาเว็บจะต้องมีสิทธิ์เพิ่มแท็กลงในโค้ดของเว็บไซต์
 • ระบุหน้า Conversion ในเว็บไซต์ วิธีการในบทความนี้ใช้กับการติดตามเมื่อมีผู้เข้าถึงหน้าเว็บใหม่ในเว็บไซต์หลังจากทำ Conversion จนเสร็จแล้ว เช่น อาจเป็นหน้า "ขอขอบคุณที่สั่งซื้อ" ที่ลูกค้าจะเห็นหลังจากซื้อเสร็จแล้ว แต่หากคุณต้องการติดตามว่าผู้ใช้คลิกลิงก์หรือปุ่มเมื่อใด ให้ทำตามวิธีการเพื่อติดตามคลิกบนเว็บไซต์เป็น Conversion
  .

วิธีการ

เลือกแท็กเครื่องมือวัด Conversion เวอร์ชันที่ใช้อยู่ คุณจะรับข้อมูลโค้ดแท็กทั่วเว็บไซต์ได้จาก Google Ads เท่านั้น เราขอแนะนำให้คุณย้ายข้อมูลไปในเวอร์ชันใหม่ แท็กจาก AdWords เวอร์ชันก่อนหน้าจะยังคงทำงานอยู่ เราจะบอกวิธีการหากคุณต้องการติดตั้ง

ตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion โดยใช้แท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์

 1. เปิด HTML ของหน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าจะไปถึงหลังจากทำ Conversion เสร็จ เช่น หน้า "ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ" หน้านี้เรียกว่าหน้า Conversion
 2. วางโค้ดเครื่องมือวัด Conversion ระหว่างแท็ก head (<head></head>) ของหน้าเว็บ โดยวางแท็กที่ติดทั่วเว็บไซต์ก่อน จากนั้นวางข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ที่จะใช้กับหน้าเว็บ (หากคุณยังไม่ได้สร้างแท็ก ให้ทำตามวิธีการต่อไปนี้เพื่อสร้างแท็ก)
 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงในหน้าเว็บของคุณ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว

นี่คือโค้ด HTML สำหรับหน้าเว็บทั่วไป

		<html>
		<head>
		<title>Sample HTML File</title>
		Paste your global site tag here.
                Paste your event snippet(s) here.
        </head>
		<body>
		</body>
		</html>
	

นี่คือหน้าเว็บเดียวกันหลังจากเพิ่มแท็กเครื่องมือวัด Conversion ลงไปแล้ว (โค้ดนี้เป็นเพียงตัวอย่างและจะใช้ในเว็บไซต์ของคุณไม่ได้)

 <html>
 <head>
 <title>Sample HTML File</title>

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
 <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
    gtag('config', 'AW-123456789');
 </script>

 <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

 </head>
 <body></body>
 </html>
  

สิ่งที่ควรทราบ: มูลค่าเฉพาะธุรกรรม

หากคุณเลือก "ใช้มูลค่าต่างกันสำหรับ Conversion แต่ละรายการ" เมื่อตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion สำหรับเว็บไซต์ คุณจะต้องทำตามวิธีการต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขแท็กให้ติดตามมูลค่าแบบเจาะจงธุรกรรม

ตรวจสอบแท็ก Conversion

 

หากต้องการตรวจสอบว่าแท็กเครื่องมือวัด Conversion ติดตั้งแล้วและติดตาม Conversion ได้อย่างถูกต้อง หรือหากคุณคิดว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับแท็ก ให้ทำดังนี้

 

ตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion โดยใช้ JavaScript

 1. เปิด HTML ของหน้าเว็บไซต์ที่ลูกค้าจะไปถึงหลังจากทำ Conversion เสร็จ เช่น หน้า "ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อ" หน้านี้เรียกว่าหน้า Conversion
 2. วางแท็กเครื่องมือวัด Conversion ระหว่างแท็ก body (<body></body>) ของหน้าเว็บ (หากยังไม่ได้สร้างแท็ก ให้ทำตาม วิธีการต่อไปนี้เพื่อสร้างแท็ก)
 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงในหน้าเว็บของคุณ เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว

นี่คือโค้ด HTML สำหรับหน้าเว็บทั่วไป

		<html>
		<head>
		<title>ไฟล์ HTML ตัวอย่าง</title>
		</head>
		<body>
		วางแท็กเครื่องมือวัด Conversion ของคุณที่นี่
		</body>
		</html>
	

นี่คือหน้าเว็บเดียวกันหลังจากเพิ่มแท็กเครื่องมือวัด Conversion ลงไปแล้ว (โค้ดนี้เป็นเพียงตัวอย่างและจะใช้ในเว็บไซต์ของคุณไม่ได้)

		<html>
		<head>
		<title>Sample HTML File</title>
		</head>
		<body> 
		<!-- Google Code for Purchase Conversion Page -->
		<script type="text/javascript"> 
		/* <![CDATA[ */
		var google_conversion_id = 1234567890;
		var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
		var google_remarketing_only = "false"
			var google_conversion_value = 10.0;
			var google_conversion_currency = "USD"
		/* ]]> */ 
		</script>
		<script type="text/javascript" 
		src="//www.googleadservices.com/pagead/
		conversion.js">
		</script>
		<noscript>
		<img height=1 width=1 border=0 
		src="//www.googleadservices.com/pagead/
		conversion/1234567890/
		?value=10.0&amp;currency_code=USD&amp;label=xxx-  
		XXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;script=0">
		    </noscript>
		</body>
		</html>
	

สิ่งที่ควรทราบ: มูลค่าเฉพาะธุรกรรม

หากคุณเลือก "มูลค่าของการกระทำที่ถือเป็น Conversion นี้อาจแตกต่างกันไป" เมื่อตั้งค่าเครื่องมือวัด Conversion สำหรับเว็บไซต์ คุณจะต้องทำตามวิธีการต่อไปนี้ เพื่อแก้ไขแท็กให้ติดตามมูลค่าแบบเจาะจงธุรกรรม

เครื่องมือวัด Conversion ข้ามโดเมน

หากคุณต้องการวัดกิจกรรมในหลายๆ โดเมนเช่นในกรณีที่โดเมนหน้า Landing Page ต่างจากโดเมน Conversion ก็เปิดใช้การติดตามผลแบบข้ามโดเมนโดยการเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ลงในโค้ดของเว็บไซต์ (โค้ดนี้เป็นเพียงตัวอย่างและจะใช้ในเว็บไซต์ของคุณไม่ได้)

		gtag('set', 'linker', {
        'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-
        destination.com']
		});
	

ลักษณะที่โค้ดจะปรากฏในข้อมูลโค้ดแบบเต็มเป็นดังนี้

		<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 →
		<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-
        123456789"></script>
        <script>
		window.dataLayer = window.dataLayer || [];
		function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
        gtag('set', 'linker', {
		'domains': ['landing-destination.com', 'conversion
        -destination.com']
		});
		gtag('js', new Date());
		gtag('config', 'AW-123456789');
		</script>
	

การวัดผลข้ามโดเมนจะเพิ่มพารามิเตอร์ Linker ลงใน URL ที่ชี้ไปยังโดเมนปลายทาง พารามิเตอร์จะระบุอยู่ในพารามิเตอร์การค้นหาของ URL พร้อมกับคีย์ _gl ดังนี้

https://www.landing-destination.com/?_gl=1~abcde5~

คุณเพิ่มค่าสตริงหลายค่าลงในพร็อพเพอร์ตี้ domains ได้ หากมีค่า domains อย่างน้อย 1 ค่า ระบบจะยอมรับลิงก์โดเมนที่เข้ามาใหม่โดยค่าเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ข้อมูลโค้ดเดียวกันในทุกโดเมนได้ และอย่าลืมวางข้อมูลโค้ดเหตุการณ์ Conversion ไว้ในหน้า Conversion ของโดเมนปลายทางด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดผลเส้นทางของลูกค้าข้ามโดเมน

ตรวจสอบแท็ก Conversion

หากต้องการตรวจสอบว่าแท็กเครื่องมือวัด Conversion ติดตั้งแล้วและติดตาม Conversion ได้อย่างถูกต้อง หรือหากคุณคิดว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับแท็ก ให้ทำดังนี้

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว