Добавяне на маркер за проследяване на реализациите към уебсайта

Когато създадете действие, водещо до реализация, в профила си в Google Ads, ще получите маркер за проследяване на реализациите, който да добавите към уебсайта си. Той проследява, когато човек, кликнал върху рекламата Ви, посещава уебсайта Ви и изпълнява действие, определено от Вас като ценно, като например покупка или регистрация.

В тази статия се обяснява как да добавите маркера към уебсайта си. Преди да започнете, не забравяйте първо да изпълните инструкциите за настройване на проследяване на реализациите в уебсайта Ви.

Тези инструкции са само за реализации, осъществяващи се на уебсайта Ви. За други типове проследяване на реализациите, като например в приложения, от телефонни обаждания или офлайн, можете да намерите инструкции тук.

Преди да започнете

Преди да добавите към уебсайта си маркер за проследяване на реализациите, трябва да изпълните следното:

 • В профила си в Google Ads създайте действие, водещо до реализация. За да създадете действие, водещо до реализация, и да получите маркера за реализация, следвайте инструкциите в Настройване на проследяване на реализациите в уебсайта Ви.
 • Възможност за редактиране на уебсайта Вие или уеб програмистът Ви трябва да можете да добавите маркера към кода на уебсайта.
 • Определете страница за реализация на уебсайта си. Инструкциите в тази статия са за проследяване, когато човек стигне до нова страница в уебсайта Ви, след като осъществи реализация. Например това може да е страница с благодарност, която клиентът вижда след извършването на покупка. Ако вместо това искате да проследявате кликванията върху връзка или бутон, изпълнете инструкциите за проследяване на кликванията на уебсайта Ви като реализации.
  .

Инструкции

Изберете използваната от Вас версия на маркера за проследяване на реализациите. Можете да получите фрагменти с маркери от целия сайт само от Google Ads. Препоръчваме Ви да мигрирате към тази нова версия. Маркерите от предходната версия на AdWords обаче ще продължат да функционират. Оставили сме инструкции, в случай че ги имате инсталирани.

Настройване на проследяване на реализациите посредством общия маркер на сайта

 1. Отворете HTML кода на страницата на уебсайта си, до която клиентите Ви стигат след осъществяване на реализация, например тази с благодарност за поръчката. Това се нарича страница за реализация.
 2. Поставете кода си за проследяване на реализациите между маркерите „head“ (<head></head>) на страницата: първо общия маркер на сайта, а след това всички фрагменти за събития, приложими за страницата (ако все още не сте създали маркера си, изпълнете тези инструкции, за да го направите.)
 3. Запазете промените на уеб страницата. И това е всичко!

HTML код на съвсем проста уеб страница:

		<html>
		<head>
		<title>Sample HTML File</title>
		Paste your global site tag here.
                Paste your event snippet(s) here.
        </head>
		<body>
		</body>
		</html>
	

Същата уеб страница след добавянето на маркера за проследяване на реализациите (това е само пример – този код няма да работи на уебсайта Ви):

 <html>
 <head>
 <title>Sample HTML File</title>

 <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 123456789 -->
 <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-123456789"></script>
 <script>
    window.dataLayer = window.dataLayer || [];
    function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
    gtag('config', 'AW-123456789');
 </script>

 <!-- Event snippet for Example conversion page -->
  <script>
    gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
      'value': 1.0,
      'currency': 'USD'
    });
  </script>

 </head>
 <body></body>
 </html>
  

Не забравяйте: конкретни за транзакциите стойности

Ако при настройване на проследяване на реализациите в уебсайта Ви изберете „Използване на различни стойности за всяка реализация“, трябва да изпълните тези инструкции, за да редактирате маркера, така че да проследява конкретни за транзакциите стойности.

Проверете маркера си за реализации

 

Ако искате да сте сигурни, че маркерът за проследяване на реализациите е инсталиран и проследява реализациите правилно, или смятате, че може да има проблем с него:

 

Настройване на проследяване на реализациите посредством JavaScript

 1. Отворете HTML кода на страницата на уебсайта си, до която клиентите Ви стигат след осъществяване на реализация, например тази с благодарност за поръчката. Това се нарича страница за реализация.
 2. Поставете маркера за проследяване на реализациите между маркерите „body“ (<body></body>) на страницата. (Ако не сте го направили, създайте маркера, като изпълните тези инструкции.)
 3. Запазете промените на уеб страницата. И това е всичко!

HTML код на съвсем проста уеб страница:

		<html>
		<head>
		<title>Примерен HTML файл</title>
		</head>
		<body>
		Поставете маркера за проследяване на реализациите тук.
		</body>
		</html>
	

Същата уеб страница след добавянето на маркера за проследяване на реализациите (това е само пример – този код няма да работи на уебсайта Ви):

		<html>
		<head>
		<title>Примерен HTML файл</title>
		</head>
		<body> 
		<!-- Код на Google за страница за реализации от покупки -->
		<script type="text/javascript"> 
		/* <![CDATA[ */
		var google_conversion_id = 1234567890;
		var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
		var google_remarketing_only = "false"
			var google_conversion_value = 10.0;
			var google_conversion_currency = "USD"
		/* ]]> */ 
		</script>
		<script type="text/javascript" 
		src="//www.googleadservices.com/pagead/
		conversion.js">
		</script>
		<noscript>
		<img height=1 width=1 border=0 
		src="//www.googleadservices.com/pagead/
		conversion/1234567890/
		?value=10.0&amp;currency_code=USD&amp;label=xxx-  
		XXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;script=0">
		    </noscript>
		</body>
		</html>
	

Не забравяйте: конкретни за транзакциите стойности

Ако при настройване на проследяване на реализациите в уебсайта Ви изберете „Стойността на действието, водещо до реализация, може да варира“, трябва да изпълните тези инструкции, за да редактирате маркера, така че да проследява конкретни за транзакциите стойности.

Проследяване на реализациите между домейни

Ако искате да измервате активността между няколко домейна, например когато домейнът на целевата Ви страница се различава от този на реализациите Ви, можете да активирате кръстосано проследяване на домейни, като добавите следното към кода на уебсайта си (това е само пример – този код няма да проработи на сайта Ви):

		gtag('set', 'linker', {
        'domains': ['landing-destination.com', 'conversion-
        destination.com']
		});
	

Ето как се показва кодът в пълния фрагмент:

		<!-- Общ маркер на сайта (gtag.js) - Google Ads: 123456789 →
		<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-
        123456789"></script>
        <script>
		window.dataLayer = window.dataLayer || [];
		function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
        gtag('set', 'linker', {
		'domains': ['landing-destination.com', 'conversion
        -destination.com']
		});
		gtag('js', new Date());
		gtag('config', 'AW-123456789');
		</script>
	

Измерването между домейни добавя параметър за свързване към URL адресите, които сочат към целевия домейн. Параметърът се идентифицира в параметрите на заявката на URL адреса с ключа _gl:

https://www.landing-destination.com/?_gl=1~abcde5~

Можете да добавите няколко стойности на низовете към свойството domains. Ако имате поне една стойност domains, връзките към входящия домейн ще бъдат приемани по подразбиране, което Ви дава възможност да използвате същия фрагмент от код на всеки домейн. Разбира се, ще трябва да поставите и фрагмента за събитие, водещо до реализация, на страницата за реализация на целевия домейн. Научете повече за измерването на пътищата на клиентите между домейните

Проверете маркера си за реализации

Ако искате да сте сигурни, че маркерът за проследяване на реализациите е инсталиран и проследява реализациите правилно, или смятате, че може да има проблем с него:

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си