Kiểm tra trang đích

Cho dù bạn chỉ sử dụng URL cuối cùng để xác định trang đích hay sử dụng URL cuối cùng với mẫu theo dõi hoặc thông số tùy chỉnh, điều quan trọng là phải đảm bảo quảng cáo sẽ đưa những khách hàng tiềm năng tới phần thích hợp trên trang web của bạn.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách kiểm tra trang đích và URL theo dõi.

Cách thức hoạt động

Khi kiểm tra trang đích của mình, bạn sẽ nhận được kết quả kiểm tra chi tiết và một trong những thông báo sau.

Thông báo Loại chiến dịch Ý nghĩa
Trang đích có thêm các thông số khác Tất cả Trang đích có nhiều thông số hơn so với URL cuối cùng.
Trang đích có URL không khớp Tất cả
Miền trang đích không khớp với miền URL cuối cùng.

Không tìm thấy quảng cáo đủ điều kiện
Tất cả
Không thể kiểm tra bất kỳ quảng cáo nào trong nhóm quảng cáo. Bạn có thể kiểm tra quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh và quảng cáo trong Thư viện mẫu quảng cáo. Các quảng cáo này cũng phải sử dụng URL được nâng cấp.
URL cuối cùng không khớp Tất cả
Trang đích và URL cuối cùng không có cùng một miền, các URL trong chuỗi chuyển hướng không bắt đầu bằng URL cuối cùng hoặc các chuỗi chuyển hướng sau URL cuối cùng của bạn không ở trên cùng một miền. Vui lòng kiểm tra để chắc chắn rằng URL của bạn đáp ứng yêu cầu này.
Đã tìm thấy trang Tất cả Đã tìm thấy một trang đích.
Không tìm thấy trang Tất cả Không tìm thấy trang đích (ví dụ: lỗi 404). Vui lòng kiểm tra mẫu theo dõi, (các) thông số tùy chỉnh hoặc URL cuối cùng của bạn.
Hoạt động chuyển hướng HTTP trong chuỗi theo dõi Tất cả
Chuỗi theo dõi có một URL loại HTTP.
Hoạt động chuyển hướng JavaScript trong chuỗi theo dõi Tất cả
Chuỗi theo dõi có chuyển hướng JavaScript.
Chuỗi theo dõi chấm dứt Tất cả
Chuỗi theo dõi kết thúc trước khi truy cập vào google.com/asnc.
Không truy cập được Tất cả Không thể truy cập được trang đích (ví dụ: do hết thời gian chờ). Vui lòng thử lại.
Lỗi không xác định/công cụ Tất cả Có lỗi trong khi kiểm tra trang đích của bạn. Vui lòng thử lại.
Miền trang web trống Quảng cáo tìm kiếm động Trường “Miền trang web” (nằm trong "Cài đặt chiến dịch") trống.

Lưu ý

 • Quy trình kiểm tra này không kiểm tra hành vi vi phạm chính sách Google Ads. Tìm hiểu về chính sách của chúng tôi
 • Quy trình kiểm tra này không hỗ trợ bất kỳ hình thức chuyển hướng URL nào có bao gồm chuỗi chuyển hướng dựa trên JavaScript.
 • Quy trình kiểm tra này không xác định tất cả các lỗi liên quan đến hoạt động theo dõi song song và bạn nên tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ đo lường lượt nhấp của mình để biết thông tin chi tiết.
 • Quy trình kiểm tra này không hoạt động cho Chiến dịch mua sắm thông thường với Loại quảng cáo là Quảng cáo sản phẩm

Hướng dẫn

Bạn có thể kiểm tra trang đích ở bất kỳ cấp nào của tài khoản.

Trước khi bắt đầu, bạn có thể phải thêm cột “Mẫu theo dõi” vào bảng của mình:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào menu trang ở cấp mà bạn muốn kiểm tra trang đích của mình.
 3. Nhấp vào biểu tượng Cột Ảnh biểu tượng các cột trên Google Ads rồi chọn Sửa đổi cột.
 4. Mở rộng tùy chọn Thuộc tính rồi chọn “Mẫu theo dõi”.
 5. Nhấp vào Áp dụng.
Kiểm tra trang đích của bạn ở cấp chiến dịch
 1. Nhấp vào menu trang Cài đặt.
 2. Nhấp vào mẫu theo dõi của chiến dịch mà bạn muốn kiểm tra.
 3. Nhấp vào Kiểm tra.
Kiểm tra trang đích của bạn ở cấp nhóm quảng cáo
 1. Nhấp vào menu trang Nhóm quảng cáo.
 2. Nhấp vào mẫu theo dõi của nhóm quảng cáo mà bạn muốn kiểm tra. 
 3. Nhấp vào Kiểm tra.
Kiểm tra trang đích ở cấp quảng cáo hoặc tiện ích
 1. Nhấp vào menu Quảng cáo và tiện ích.
 2. Di chuột qua quảng cáo mà bạn muốn kiểm tra và nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào mũi tên ở góc để mở rộng chế độ xem chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Tùy chọn URL quảng cáo để xem thêm tùy chọn.
 5. Nhấp vào Kiểm tra.
Kiểm tra trang đích của bạn ở cấp từ khóa
 1. Nhấp vào menu Từ khóa.
 2. Nhấp vào mẫu theo dõi của từ khóa mà bạn muốn kiểm tra.
 3. Nhấp vào Kiểm tra.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false