Тестване на целевата Ви страница

Независимо дали използвате само краен URL адрес, за да определите целевата си страница, или краен URL адрес с шаблон за проследяване или персонализирани параметри, е важно да сте сигурни, че рекламата Ви води потенциалните Ви клиенти до правилната част от уебсайта Ви.

Тази статия обяснява как можете да тествате целевата си страница, за да сте сигурни, че тя води до URL адреса, който искате.

Начин на работа

Когато тествате целевата си страница, ще получите подробни резултати от тестването, както и едно от следните съобщения.

Съобщение Тип на кампанията Какво означава това
Страницата е намерена всички Намерена е целева страница.
Страницата не е намерена всички Целевата страница не бе намерена (напр. „грешка 404“). Моля, проверете шаблона си за проследяване, персонализирания параметър или съответно параметри или крайния URL адрес.
Несъответствие на крайния URL адрес всички Целевата страница и крайният URL адрес са с различен домейн, URL адресите във веригата от пренасочвания не започват с крайния Ви URL адрес или пренасочванията след крайния Ви URL адрес не остават в същия домейн. Моля, проверете дали URL адресът Ви отговаря на посочените тук изисквания.
Не са намерени отговарящи на условията реклами всички Няма реклами в рекламната група, които могат да се тестват. Такива са текстовите, графичните реклами и онези от Галерията с рекламни формати. Те трябва също да използват надстроени URL адреси.
Недостъпен всички Целевата страница не може да бъде достигната (напр. поради изтекло време). Моля, опитайте пак.
Неизвестно/грешка в инструмента всички Възникна грешка при тестване на целевата Ви страница. Моля, опитайте пак.
Не е попълнен домейн на уебсайта Динамични реклами в мрежата за търсене Не е попълнено полето „Домейн на уебсайта“ (в „Настройки на кампанията“).

Имайте предвид следното

 • Този тест не проверява за нарушения на правилата на Google Ads. Запознайте се с правилата ни
 • Този тест не поддържа пренасочвания на URL адреси, включително такива, базирани на JavaScript.
 • Тестът не открива всички грешки при паралелното проследяване. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги за измерване на кликванията.

Инструкции

Можете да тествате целевата си страница на всяко ниво в профила си. 

Новият интерфейс на Google Ads вече е единственият начин, по който повечето потребители могат да управляват профилите си. Ако все още използвате предходния интерфейс на Google Ads, изберете Предходен по-долу. Научете повече

Before you begin, you may have to add the “Tracking template” column to your table:Преди да започнете, може да се наложи да добавите в таблицата си графата „Шаблон за проследяване“:

 1. Sign in to your Google Ads account.Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Click on the page menu at the level you wish to test your landing page.Кликнете върху страничното меню на нивото, на което искате да тествате целевата си страница.
 3. Кликнете върху иконата за графи Графи и изберете Промяна на графите.
 4. Expand the Attributes option and check “Tracking template.”Разгънете опцията Атрибути и поставете отметка до „Шаблон за проследяване“.
 5. Click Apply.Кликнете върху Прилагане.
Test your landing page at the campaign levelТестване на целевата Ви страница на ниво кампания
 1. Click on the Settings page menu.Кликнете върху страничното меню Настройки.
 2. Click on the tracking template of the campaign you wish to test.Кликнете върху шаблона за проследяване на кампанията, която искате да тествате.
 3. Click Test.Кликнете върху Тестване.
Test your landing page at the ad group levelТестване на целевата Ви страница на ниво рекламна група
 1. Click the Ad groups page menu.Кликнете върху страничното меню Рекламни групи.
 2. Click on the tracking template of the ad group you wish to test.Кликнете върху шаблона за проследяване на рекламната група, която искате да тествате. 
 3. Click Test.Кликнете върху Тестване.
Test your landing page at the ad or extension levelТестване на целевата Ви страница на ниво реклама или разширение
 1. Кликнете върху менюто Реклами и разширения.
 2. Поставете курсора на мишката върху рекламата, която искате да тествате, и кликнете върху иконата на молив Редактиране.
 3. Кликнете върху стрелката в ъгъла, за да разгънете изгледа за редактиране.
 4. Кликнете върху Опции за URL адреси на реклами, за да видите още опции.
 5. Click Test.Кликнете върху Тестване.
Test your landing page at the keyword levelТестване на целевата Ви страница на ниво ключова дума
 1. Кликнете върху менюто Ключови думи.
 2. Click on the tracking template of the keyword you wish to test.Кликнете върху шаблона за проследяване на ключовата дума, която искате да тествате.
 3. Click Test.Кликнете върху Тестване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си