เครดิตจากการแสดงผลเกิน

เครดิตที่ให้กับบัญชีในกรณีที่เราแสดงโฆษณาหลายครั้งจนทำให้มีค่าใช้จ่ายเกินจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน Google จะไม่เรียกเก็บเงินคุณสำหรับคลิกเหล่านี้และจะออกเครดิตให้ในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ

ลักษณะการทำงาน

  • การแสดงผลเกินงบ คือการที่ Google Ads แสดงโฆษณาของคุณมากเกินกว่าที่งบประมาณจะทำให้เกิดขึ้นได้ตามปกติ ซึ่งจะเป็นการช่วยชดเชยสำหรับวันอื่นๆ ที่โฆษณาไม่ได้แสดงมากนัก
  • เมื่อเกิดการแสดงผลเกินงบ ค่าใช้จ่ายรายวันอาจจะมากกว่างบประมาณรายวันเฉลี่ยถึง 2 เท่า แต่ในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินรายเดือนเต็มเดือน ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณเกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้จากจำนวนวันโดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือน (30.4) คูณด้วยงบประมาณรายวันโดยเฉลี่ย
  • หาก Google แสดงโฆษณาของคุณบ่อยเกินไป ซึ่งส่งผลให้คุณมีค่าใช้จ่ายสะสมมากกว่างบประมาณที่กำหนดในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินรายเดือนเต็มเดือน ระบบจะใส่เครดิตจากการแสดงผลเกินเข้าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลเกินงบ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false