เครดิตจากการแสดงผลเกินงบ

เครดิตที่ให้กับบัญชีของคุณในกรณีที่เราแสดงโฆษณาของคุณหลายครั้งจนค่าใช้จ่ายของคุณเกินจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน Google จะไม่เรียกเก็บเงินคุณสำหรับคลิกเหล่านี้และอาจออกเครดิตให้ในใบแจ้งหนี้ของคุณโดยอัตโนมัติ

วิธีทำงาน:

  • การแสดงผลเกินงบ คือการที่ AdWords แสดงโฆษณาของคุณมากเกินกว่าที่งบประมาณจะทำให้เกิดขึ้นได้ตามปกติ ซึ่งจะเป็นการช่วยชดเชยสำหรับวันอื่นๆ ที่โฆษณาของคุณไม่ได้แสดงมากนัก
  • เมื่อเกิดการแสดงผลเกินงบ ค่าใช้จ่ายรายวันอาจจะมากกว่างบประมาณรายวันเฉลี่ยถึง 2 เท่า แต่ในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินรายเดือนเต็มเดือน ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณเกินกว่าจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้จากจำนวนวันโดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือน (30.4) คูณด้วยงบประมาณรายวันเฉลี่ยของคุณ
  • หาก Google แสดงโฆษณาของคุณบ่อยเกินไป ซึ่งส่งผลให้คุณมีค่าใช้จ่ายสะสมไว้มากกว่างบประมาณที่คุณกำหนดในช่วงเวลาที่เรียกเก็บเงินรายเดือนเต็มเดือน ระบบจะใส่เครดิตจากการแสดงผลเกินงบเข้าบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลเกินงบ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บต่อเดือน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว