Kreditering för överleverans

Vi återbetalar beloppet på ditt konto om vi har visat din annons för ofta så att du har överskridit din debiteringsgräns per månad. Google debiterar dig inte för dessa klick och kan automatiskt utfärda en återbetalning på fakturan.

Så fungerar det:

  • Överleverans innebär att Google Ads visar din annons oftare än vad som ryms inom din budget. Överleveransen kan kompensera för de dagar då annonsen visas mer sällan än normalt.
  • När detta händer kan din kostnad per dag bli upp till dubbelt så hög som din dagliga budget. Under en hel månatlig faktureringsperiod debiteras du däremot aldrig mer än din debiteringsgräns per månad – det genomsnittliga antalet dagar i en månad (30,4) multiplicerat med din genomsnittliga dagliga budget.
  • Om Google överlevererar din annons för ofta och du samlar på dig mer kostnader under en hel månatlig faktureringsperiod än vad som ryms inom din budget återbetalar vi automatiskt det överskjutande beloppet på ditt konto.

Mer om överleverans
Mer om debiteringsgräns per månad
Mer om hur du hanterar din budget

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

true
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false