Maksimalna CPC licitacija: definicija

Licitacija koju postavljate kako biste odredili najveći iznos koji ste spremni platiti za klik oglasa.

Max CPC bid
  • Ako netko klikne vaš oglas, taj se klik neće naplatiti po cijeni većoj od iznosa maksimalne licitacije cijene po kliku (ili "maks. CPC-a") koju postavite. Na primjer, ako postavite maks. CPC licitaciju od 6 HRK, nikad nećete platiti više od 6 HRK za svaki klik oglasa. Stvarni iznos koji ćete platiti naziva se stvarni CPC i prikazuje se u stupcu "Prosj. CPC" na računu.
  • Viša licitacija obično omogućuje prikazivanje oglasa na višoj poziciji oglasa na stranici.
  • Možete odabrati između ručnog licitiranja (vi odabirete iznose licitacija) i automatskog licitiranja (vi postavljate ciljani dnevni proračun, a sustav Google Ads automatski za vas prilagođava licitacije maks. CPC-a kako biste ostvarili najveći mogući broj klikova u okviru tog proračuna). Kod ručnog licitiranja postavljate jednu maksimalnu CPC licitaciju za cijelu grupu oglasa, no možete postaviti i različite licitacije za pojedine ključne riječi.

Licitiranje cijene po kliku
Osnove licitiranja

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?